Jump to content
Arkivverket

Forståelse av salgsbetingelser på eiendom


Recommended Posts

Dette er slutten på et salg av eiendommen Braatten. Det jeg synes er rart er skrivemåten. Vanligvis overfører man sin rett til eiendommen (skal være hjemmelsmann) til ny eier. Her kan det virke som det er litt tvil om eiendomsretten til selgeren Vossgrav når han selger til Rasch. Noen kommentarer til tolkning?

 

.....og det til Hr. CancellieRaad, Consistorial assessor, Lector Theologiæ og

 

Rector Jacob Rasch, Hands Hustrue børn og arvinger til Evindelig Ejendom

 

at beholde, Marker, Enger, Ager, Skaug, Fiskerier, sampt huuse og bygnin-

 

ger, ligesom nu forefindes, intet undtagen i nogen maade som

 

hand for altsammen, som og for odels og Serdeeles Rødnings Retten mig

 

betalt haver reede penge 260 Rdlr, skriver Toe hundrede og tredsinds tiuge

 

Rixdlr, med En Dischretion, hvor fore jeg og min Hustrue og voris arvin-

 

ger efterdags icke kiender os meere til nogen Rett eller Ejendom udi

 

bemte braatten og underliggende som oven anført i nogen optenckelige

 

maade, men skal være og tilhøre Hr. Cancellie Raad Rasch for sig, sin Hustrue

 

og arvinger ukrævt af os i alle maader, og skulle uformodentlig no-

 

gen Process Reises om nogen Ejendeel til Braaten, inden eller uden gier-

 

des, da skal den udføres af itzige Kiøbere og hands arvinger, uden nogen rin-

 

geste ansvar eller omkostning for mig og mine arvinger, Men skulde nogen

 

ved louglig adgang fravinde velbemelte Hr. Cancellie Raad Rasch eller hans arvinger

 

den gandske gaard og Ejendeel, da belover jeg for mig og mine arvinger at […… ..]

 

[…..] 150 Rdlr, skriver Halvandet Hundrede Rixdaler til ham eller hands arvinger

 

uden videre at svare, saa som hand og hands for den øfrige Rest nyder æqvi-

 

valent i bruget, og gaarden da at tilhøre mig og mine igien. Til bekreftel-

 

se stadfæstes dette Kiøbe brev med min Egen Haand og Signet. Manum udi Jarls-

 

bergs grevskab d. 18 Junij 1729. J. Vosgrave (L:S:)

Link to post
Share on other sites
Arild Kompelien

Det ser ikke ut til å være tvil om eiendomsretten Noe annet er odelsretten. Andre kan sitte med odelsrett og kreve å få innløst eiendommen. Derfor denne usikkerheten som kommer fram.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Det ser ikke ut til å være tvil om eiendomsretten Noe annet er odelsretten. Andre kan sitte med odelsrett og kreve å få innløst eiendommen. Derfor denne usikkerheten som kommer fram.

 

Enig, men dette er også en veldig standard formulering fra skjøter. Jeg oppfatter det som et nærmest sedvanlig forbehold, som ikke nødvendigvis indikerer noen reell fare for at noen skulle ta eiendommen på odel.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.