Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Siv-Inger Fredagsvik Simonsen

Hvorfor finner jeg ikke nedtegnet dødsfallet i kirkebøkene?

Recommended Posts

Siv-Inger Fredagsvik Simonsen

Er det vanlig at personer ikke nedtegnes? Om så, hva ka nårsaken være?

 

I mitt tilfelle vet jeg adressen hvor han bodde, og datoen og sted hvor han døde. På tross av dette kan hverken jeg eller mine gode samarbeidspartnere i DIS -Norge klare å finne en opptegnelse i kirkebøkene ved hans død. Jeg har følgelig heller ikke klart å finne hans grav.

 

Kan det være at de har glemt å føre ham opp??? Skjer det? Jeg har til og med lett blandt kvinnene.

 

Personen jeg leter etter, bodde i Horten. Her har jeg lett i klokkerboka. Det finnes ingen Ministeralbok for tiden etter 1912. Hva er årsaken til dette? Kan dette ha sammenheng med at jeg ikke finner han jeg leter etter? I klokkerbaken har jeg, på oppfordring, lett flere år etter at han døde. Uten at dette har gitt resultater!

 

Her er opplysningene om denne konkrete saken:

Einar Eugen Larsen f. 18.12.1918 i Horten. Omkom i forbindelse med detonering av mine 11.11.1918 if marinemuseet i Horten, 12.11.1918 if dødsmeldingen, enkens søknad om å få bo i uskiftetbo og Aftenposten 13.12.1918.

If enkens brev bor de i Storgaten 53, Horten.

Ulykken skjedde i Sund kommune, Hordaland, if Marinemuseet ved Lyngø (Lyngøy), og if Aftenposten ved Tellevaag (Telavåg). Disse stedene ligger ganske nært hverandre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
Berit Knudsen

Jeg tror at ministerialboka etter 1912 ikke er innlevert enda. Mulig den fremdeles ligger på menighetskontoret eller hos presten. Eller så kan den jo ligge i Statsarkivet i Kongsberg.

 

Om personen omkom ved sprenging av en mine så har de kanskje ikke funnet noe å begrave, og da er jeg usikker på om det vil bli innført i kirkebøkene. Du kan jo prøve Statistisk sentralbyrå(SSB), folkemengdens bevegelse. Der skal det finnes lister over døde, men om han vil stå oppført på dødsstedet eller hjemstedet vet jeg ikke. Jeg vet disse listene finnes på Riksarkivet, men om det finnes tilsvarende på Kongsberg eller annet sted vet jeg heller ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Elise Ferner

Et sted å lete: Kan han ligge begravd på "Kirkegården mot havet" i Telavåg, Sund kommune? Kontakt i så fall kirkevergen i Sund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Hugs at folk stort sett vart gravlagde der dei døydde før i verda. Sending av kister over lange avstandar er ei nyare oppfinning - unntaket var vel kongar og andre storfolk som kunne få slike turar spandert på seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siv-Inger Fredagsvik Simonsen

Takk for tips! Jeg skal undersøke rundt det med ministeralboka, kanskje finner jeg svaret der.

Jeg har sett at det ved andre dødsfall har stått oppført dødsdato, og blankt på begravelse/jordfestelse dersom det ikke har vært noe å begrave eller om vedkommende har vært begravd et annet sted. Jeg vet imidlertid ikek om dette er vanlig praksis. Jeg har kontaktet folk i Sund som undersøker om han evt er begravet på den gamle kirkegården der. Jeg er nok redd at det kanskje ikke var noe å begrave, men hadde forventet å finne ham i kirkeboka uansett.

Er det alltid samsvar mellom kirkebøkene og ministeralbøkene? Kan det ha skjedd en glipp?

Har noen av dere er fart lignede før?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Aage Løkke

Ministerialbok og kirkebok er det samme.

Ministerialbøkene ble ført av soknepresten, og så har vi klokkerbøkene (duplikater) ført av klokkeren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siv-Inger Fredagsvik Simonsen

Ministerialbok og kirkebok er det samme.

Ministerialbøkene ble ført av soknepresten, og så har vi klokkerbøkene (duplikater) ført av klokkeren.

 

Kan det hende at en oppføring er utelatt i en av bøkene?

 

Jeg ikke finner noe i klokkerboken, og ministeral boken ikke foreligger som scannet. Kan det være en så enkel forklaring på at han ikke er å finne?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jostein Knighta Bø

Han er iallefall ikkje gravlagd på den gamle kyrkjekarden her i Telavåg. Rett nok er det ikkje så mange graver som er haldne vedlike, så mange manglar gravminne, men eg har heller ikkje funne han i dei skanna kyrkjebøkene her i Sund.

 

Ser no på lenken Ann-Mary har lagt ut til innlegget i DIS, at dødsdatoen er uviss. Då kan han jo vera innskreven her i Sund likevel og gravstaden nærast Lyngøy er Kausland så der kan vera ein stad å byrja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siv-Inger Fredagsvik Simonsen

Jeg har fått mail fra Marienemuseet i Horten i dag. De har sendt meg loggen fra Ørn, torpedobåten han var ombord ved. Der står det: (forsøkt skrevet av, noe usikkert enkelte steder hva det står)

 

"kastet loss gik til H....sund (Hnumelsund???) etter post og proviant

Gik til Tellevaagen for at desarmere en mine. Minen laa ved Lyngø, og var antageligvis en norsk .... mine (jundelmine????). Under desarmeringen sprang minen hvorved Minør Einar Larsen og utskr. matr. av Kristiania (?) Ole Syvertsen sprengtes. Avsøkte ulykkesstedet uten resultat. gik til H.....sund. Gik til Bergen, hvor fortøyd."

 

Dokumentet bekrefter også dødsdatoen til 12/11-1918.

 

Jeg tolker dette slik hen at det ikke finnes noen grav for Einar. Burde han ikke uansett vært oppført i kirkeboken? Jeg forstår ikke hvorfor han ikke er omtalt der? Jeg tror ikke det går an å finne flere opysninger omkring dødsfallet nå, og kan hende jeg må gi opp å finne han i kirkeboken også! Oppføringen der vil uansett ikke gi meg nye opplysninger. Så det er vel egentlig bare undringen over at jeg ikke finner ham i kirkeboken som engasjerer meg nå! :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jostein Knighta Bø

Det er nok Hummelsund på Tofterøy (der losstasjonen er) som er nevnt. Men vil tru at ei slik skrekkeleg ulukke har vorte registrert hjå lensmannen i Sund og Austevoll, så det ligg nok opplysnigar på Statsarkivet i Bergen. Ja det er rart han ikkje er ført som død i kyrkjeboka, for ein ser jo at sjøfolk i utanriksfart som fell på sjøen i fjerne farvatn vert innført, ofte med skipets namn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Åsbjørg Susort

Jeg tror de som forulykket og ikke ble gravlagt på hjemstedet kun ble oppført i ministralboken (ikke klokkerboken) og da med dødsdato uten begravelsesdato.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siv-Inger Fredagsvik Simonsen

Jeg tror de som forulykket og ikke ble gravlagt på hjemstedet kun ble oppført i ministralboken (ikke klokkerboken) og da med dødsdato uten begravelsesdato.

 

Aha! Ja, da kan det være forklaringen. Ministeralboken for gjeldende periode er ikke tilgjengelig på nettet. Får legge ferien via Kongsberg, og statsarkivet i sommer! :-)

 

For øyeblikket kommer jeg ikke inn i kirkebøkene i heletatt pga stor pågang. Har sendt mail til kirken i Horten, med spørsmål om de vet noe om hva som var praksis for føring i kirkebøkene ved denne typen hendelser. Avventer enda svar fra de.

 

Tusen takk for alle innspill!

 

Skal undersøke med statsarkivet i Bergen også!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.