Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Tore Fevolden

BB for utvandrete nordmenn i Amerika

Recommended Posts

Tore Fevolden

Hei, er det noen som vet om det ble skrevet noen "bygdebøker" om norsk-amerikanere? De som utvandret var jo i stor grad opptatt av gamlelandet, men ble det skrevet litt om de som bosatte seg der? Jeg er interessert i Nord-Dakota m.m.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anett Ytre-Eide

Jeg har en bok som omhandler folk som utvandret fra Stryn/Innvik-området. Veldig nyttig. Mange av dem dro til Nord-Dakota. Men du er kanskje interessert i bøker fra Dakota? Kanskje du bør ta kontakt med noen lokalhistoriske foreninger der borte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne Paulsen

Etter å ha jobbet i årevis med mine "egne" emigranter så har det vært et savn at noe som kunne tilsvare norske bygdebøker ikke finnes der borte, særlig for statene i Midtvesten. I en viss grad finnes det rundt omkring i Amerika mer eller mindre privat utgitte bøker om enkelte slekter, men for de fleste av oss er det til lite hjelp.

 

Litt tilfeldig kom jeg på Utvandrersenteret i Stavanger over en "bygdebok" - en Local History Book for et county i Sør Dakota, og der fant jeg bl.a. litt omtale av en av mine egne utvandrere. Overfor ledelsen på senteret ga jeg uttrykk for at det er et savn at slike amerikanske local history books ikke finnes tilgjengelig her i Norge. Til svar fikk jeg at Utvandrersenteret på Hamar visstnok har flere slike local history books i sine samlinger. Mitt inntrykk er at den type amerikanske bøker kan omfatte et helt county eller ett eller flere townships i et county. Da antar jeg at sjansen er stor for at nordmenn som slo seg ned i området som boken omtaler, vil finnes nevnt og kanskje med fyldige omtaler. Anbefaler deg derfor å kontakte Utvandrersenteret på Hamar for å få sjekket om de har litteratur som dekker det countiet som interesserer deg.

Mvh Magne

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Heljar Westlie

Gjøvik Historielag utga i 1981 boka "Utvandringen til Amerika 1846-1915" som dekker Biri/Snertingdal og Vardal/Gjøvik, 600 sider inkl. register. Boka inneholder også stoff/bilder fra "over there". Registeret finnes søkbart på: http://www.slektshistorielaget.no

 

For Toten-kommunene er det skrevet et prosjektet om utvandring fra 1846 til ca 1960-tallet, også med stoff fra "over there". Ca 10.000 personer hvis jeg ikke husker feil.

Denne finnes på: https://sites.google.com/site/totenemigrant/

Share this post


Link to post
Share on other sites
endre holten

Magne Holten, Surnadal, skreiv 2009 boka "Amerikafeber" - 500 sider om utvandring frå Surnadal og gamle Stangvik kommune til USA - femner om ca. 3000 personar som reiste ut.

(Endre H.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hei!

 

For dei fleste Counties (kommunar) i hele Midt-Vesten er det skrive sokalla "County History Books", som me kan omsetja som bygdebøker, der dei har teke med stoff om dei emigrantana som budde der og som sjølv har bidrege med opplysningar! Det vil seia at om nokon ikkje hadde noko å fortelja, so er dei heller ikkje medkomne! Men stort sett er dei aller fleste nemnde, i alle fall dei som hadde butt der ei tid!

 

No er vel interessen i Noreg stort sett knytt til emigrantar som ein sjølv har eit forhold til, anten det er eigne slektningar eller folk frå same bygdi som ein sjølv ættar ifrå, og då er det eit møysommeleg arbeid å søkja gjennom desse amerikanske county history books på leiting etter sine.

 

Difor er det etter kvart fleire og fleire ihuga forskarar i Noreg som har teke opp arbeidet med å finna att nordmenn i Amerika. Dei fleste sit nok kvar på sin tue, og eg har i lengre tid etterlyst eit samarbeid i slikt forskingsarbeid. Då eg i 1975 vart tilsett som bygdebokskrivar i Luster kommune i Sogn, vart det heilt klart uttrykt ønskje og vilje til samstundes å arbeida med ei utvandrarsoge for å kartleggja lagnadane til so mange som mogeleg av dei om lag 6500 emigrantane frå Luster kommune, med ektemakar, samt å følgja desse ein generasjon i Amerika, ogso med ektemakar. Og me har lukkast i å finna att langt over 90% av dei som utvandra. Samstundes har me funne lagnadane til tusenvis av emigrantar frå andre bygder over heile landet, som i Amerika gifte seg med emigrantar frå Luster kommune. Digitalarkivet har vore til stor hjelp for meg når det gjeld å skaffa opplysningar på norsk side om mange av dei det gjeld.

 

Ein gong i framtida ser eg for meg ein gigantisk database der me har kartlagd so å seia samtlege emigrantar til Amerika frå heile landet, og kanskje er ikkje dette lenger berre ein draum?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.