Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Svein Arnolf Bjørndal

Tolleren Christian Sterck, d. 1658 i Risør - kjennes det etterkommere?

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

Fra "Tollere gjennom 300 år 1563-1886": "Sterck, Christian. Trompeter i Christian IV's kapell, krovert m. m., foged i Mandal i 1620-årene, men avsatt p.g.a. adskillige misligheter. Toller (adjungert?) i Risør 1638, overtok (flyttet til Risør) 1642, «da Jacobsens enke døde». Død i begynnelsen av 1658 i Risør."

 

Noen som vet mer om ham, f.eks. om han hadde barn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Christian Sterch bodde på Østre Risør i 1645 med sin kone.

 

I skattematrikkelen 1647 eide han følgende i Aust-Agder og Telemark:

 

i Østre Risør i Søndeled, skyld 2 huder, eier og bruker 2 huder

i Grunnesund i Søndeled, skyld 3 huder, eier 2 kalvskinn

i Tjenndalen i Søndeled, skyld 1 1/2 hud, eier 1 hud m.b.

i Bolvik i Solum, skyld 8 huder, eier 5 huder som brukeren Nils har tilpantet seg

i Ørvik i Solum, skyld 2 huder, eier 2 huder m.b.

i Frønes i Solum, skyld 4 huder, eier 1 hud

i Vassbottn i Solum, skyld 2 huder, eier 2 huder m.b.

i Holtet i Bamble, sk. 2 huder, eier 2 huder m.b.

i Namlaus i Holla, skyld 3 td. korn, eier 1 1/2 td. med halv bygsel

i Valle i Rommenes anneks, skyld 4 1/2 td. korn, eier 3 td. m.b.

 

I Odelsskatten 1656/57 eier Christian Sterch på Østre Risør følgende:

i Tjenndalen 1 hud

i Holtet i Bamble 2 huder

i Grunnesund 2 kalvskinn

(trolig eide han også fortsatt Østre Risør på 2 huder, men dette har trolig ikke blitt medtatt fordi han brukte gården).

 

I Odelsskatten 1661/62 eide tolleren Søfren Pedersen på Østre Risør følgende:

i Laudal 1/2 hud

i Holtet i Bamble 2 huder

i Grunnesund 2 kalvskinn

 

I Odelsskatten 1662-64 eier han:

i Randvik 8 kalvskinn

i Tjenndalen 1 hud

i Grunnesund 2 kalvskinn

 

I Odelsskatten 1665-68 eier han:

i Grunnesund 2 kalvskinn

 

Ikke nevnt i odelsskatten 1669.

 

Søfren Pedersen satt med godset i Holtet i Bamble til sin død (nevnes i skattelister for Bamble), men i 1670 ble det eid av en Christen Iversen.

 

Iflg. "Tollere gjennom 300 år 1563-1886" var Søfren Pedersen tollskriver i Moss 1649/50 og toller i Risør 26/6 1658. Han døde 8/11 1669. - Var han gift med sin formanns enke? Jordegodset hans kunne tyde på det. Men det kan se ut til at det var lite eller ingenting igjen av det da han døde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Jeg kjenner ikke til noen etterkommere, men vil nevne oberstløytnant Gerhard Stärck (Sterk), som er med i Ovenstads militærbiografier (s. 457). Han er nevnt første gang i 1675 som kapteinløytnant ved Akershus garnison. Han døde 1711.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Han var i alle fall etter sin død utstyrt med ei enke....

http://urn.nb.no/URN...k_2010100603004

 

Og her dukker det opp en værsønn:

http://urn.nb.no/URN...k_2006120401103

 

Takk! Det var interessant.

 

For å rekapitulere litt fra artikkelen i Norsk biografisk leksikon, så hadde Christian Sterck (eller altså Sterch som han kalles i skattelistene) i hvert fall en svigersønn Fredrik Jensen på Sandnes, som fra 1630 var fogd i Mandal. Deres datter hadde en svoger Christian Iversen, offisersønn fra København, som ble sorenskriver i Mandal fra 1664.

 

Kunne det være denne svogeren Christian Iversen som evt. var eier av Holtet i Bamble i 1670? Kunne han evt. være enda en svigersønn av Christian Sterck? (Ordet "svoger" ble brukt på langt mer omfattende måte tidligere).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Jeg kjenner ikke til noen etterkommere, men vil nevne oberstløytnant Gerhard Stärck (Sterk), som er med i Ovenstads militærbiografier (s. 457). Han er nevnt første gang i 1675 som kapteinløytnant ved Akershus garnison. Han døde 1711.

 

Ja, Sterk (med flere skrivemåter) er helt klart et kjent soldatnavn, kanskje særlig i Sverige. Jeg har også funnet noen prester ved navn Sterch i Danmark på begynnelsen av 1600-tallet, og fogden og tolleren Christian Sterck var jo også dansk.

 

Min interesse for mannen kommer av at jeg lurer på om det kan være noen forbindelse mellom ham og den Christen Jensen Sterch som nevnes i Strømsø i hvert fall i tiden 1681-1700, da han opptrådte på direktør Daniel Knoffs vegne i Sigdal i forbindelse med trelast.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Kunne det være denne svogeren Christian Iversen som evt. var eier av Holtet i Bamble i 1670? Kunne han evt. være enda en svigersønn av Christian Sterck? (Ordet "svoger" ble brukt på langt mer omfattende måte tidligere).

 

Jo, det ser slik ut. Ifølge en side på Geni var Christen Iversen gift med Karen Fredriksdatter Sandnes. Paret bodde på Nyvoll under Tjortedal.

 

Rettelse: De var svogre i ordets rette forstand, da begge var døtre av Fredrik Jensen og NN Christiansdatter (Sterck). Så langt ser det altså ut til bare å ha vært en datter av Christian Sterck etter ham.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Svein Arnolf,

 

Er du kjent med tilknytningen til Bolvik? Har du lest følgende artikkel (?): Christiansen, Per Reidar (1968–). "Tord Asgeirsson på Bolvik i Solum og hans ætt", NST 41 (2007): 89-125

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Takk Are! Det var nyttig lesning på mange måter, både fordi det her går frem at det i virkeligheten var Rolf Naidsson på Bolvik og Sandnes som er forbindelsen mellom Fredrik Jensen og Christian Stercke, i det begge var gift med døtrene hans; og fordi det av fotografiet av Christians navnetrekk (s. 100) går frem at han het Stercke og ikke Sterck/Sterch.

 

Det synes også som om det bare var Fredrik Jensen og Kjersti Rolfsdatter som hadde etterkommere. Dersom det er riktig at det var sorenskrivren Christen Iversen, gift med Karen Fredriksdatter Sandnes, som overtok Holtet i Bamble etter Søren Pedersen, er det vel rimelig, ettersom gården ellers burde ha gått til Anne Rolfsdatters livsarvinger, om hun hadde hatt noen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

I følge NST V side 324 så ble Sterck gift i Mandal med den rike Anne Rolfsdtr. Sandnes, og de fikk en datter som også ble gift og fikk barn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

I følge NST V side 324 så ble Sterck gift i Mandal med den rike Anne Rolfsdtr. Sandnes, og de fikk en datter som også ble gift og fikk barn

 

Det er vel dette som er brukt i Norsk biografisk leksikon over, men iflg. artikkelen Are viste til, stemmer dette ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.