Jump to content
Arkivverket

Dorthe Christensdatter -1605 i Brunlanes, gift 3/4 ganger, hennes barn ?


Leif Salicath

Recommended Posts

Leif Salicath

Iflg. Historisk Tidsskrift II 2, side 385 var Dorthe datter av skipper Christen Jensen på Eidsten i Hedrum, Brunlanes som døde i 1618. Han hadde 3 barn.

 

Dorethe/Dorthe Christensdatter var gift minst 3 ganger: 1) med Gyrvhild Fadersdatters foged Hans Marcussen, død 1590 i Oslo, 2) med Hans "Foed", foged på Manvik - død 1597 på Eidsten, 3) med Berrel Andersen død 1601 på Eidsten og sannsynligvis 4) med slotsfoged på Akershus, Niels Rasmussen. Hun var i alle fall forlovet med Niels i 1601. Gyrvhild Fadersdatter hadde i 1599 gitt "forlening" på Eidsten til Dorethes død på Eidsten. Dorethes mann/menn var gaardsfoged og Eidsten "fogedgaard", iflg. "Til Forvaltningsrettens historie, Brunla Len og Lensmænd". Denne forlening ble fornyet av danskekongen i 1602 da han arvet/overtok siste del av Gyrvhild Fadersdatters store eiendommer i Norge i 1601.

 

I nevnte kilde nevnes det at han som fikk "forlening" var Hans Marcussen i 1599, men det må være en feil da han døde i 1590.

 

Niels Rasmussen ble senere, trolig etter Dorethe var død, gift på nytt med Karen Hansdatter og hans navn dukker opp som foged i Nedre Romerike, mulig bosatt på Stalsberg. Han skal ha vært fogd fra ca 1609 til 1611/12. Før dette var Morten Hansen fogd i Nedre Romerike. NB. Opplysninger som sirkulerer på nettet om at Karen Hansdatter var datter av Hans Madsen Stalsberg er et falsum.

 

Morten Hansens hustru Anne Pedersdatter ble ca 1612 gift på nytt med neste fogd, Morten Tommesen og i 1617 med neste fogd, Simen Madsen. ("En gang i fogd-sfæren ......" og det var mye gifte innen sin stand).

 

Det er litt spekulativt, men kanskje Dorethe Christensdatter og hennes første mann fogd Hans Marcussen var foreldrene til Morten Hansen og Karen Hansdatter.

 

 

Spørsmålet er altså om det finnes noen opplysninger om Dorethe Christensdatters barn.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Manntallet i 1664/65 over Brunla len viser kun en aktuell Christen Jensen, da 38 år gammel. Hvis dette er far til Dorethe, kan hun ha vært født så tidlig som 1655 eller der omkring. Gift med barn omkring midten av 1670-tallet vil passe.

 

Denne Kristen Jensen levde vel 100 år for sent?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.