Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Janne Standal

Domsprotokoll_ skilsmisse

Recommended Posts

Janne Standal

Hei. Jeg har fått en PDF fil av en domprotokoll. Nå er jeg ikke i stand til å klare å tyde hva som står der, og lurer på om det er noen her som kan klare hå rekonstruere hele domteksten for meg. Det gjelder skilsmissen mellom Jacob Andreas Haugan og Maren Elisabeth Haugan. Jeg vet at de ble skilt pga hennes utroskap, men står det noe mer som kan fortelle om omstendighetene rundt dette?

Jacob_skilsmisse.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Hei Janne!

 

Eg skal prøve... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

I Sagen Jacob Andreas Haugan mod Maren Elisabeth Haugan saadan

Dom:

 

Efter forgjæves forligt Forligsmægling har Møller Jacob Andreas Haugan ved Stevning af 28. Januar d. A. indstævnet sin Kone, Maren Elisabeth Haugan her for Retten, og paastaaet sit Ægteskab med hende ophævet og sig tilkjændt Sagsomkostninger-

Indstævnte mødte ved Sagens Inkamination, forlangte og fik med Citantens Samtykke 1 Maaneds Udsættelse, men hverken mødte eller lod møde ved Anstandstidens Udløb.

Som Grund for sin Paastand om Ægteskabets Ophævelse har Citanten anført, at hans Kone har gjort sig skyldig i Hor, og har til den Ende fremlagt Dom, afsagt af Byfogden i Christianssund den 7. Mai 1868, hvorved hun for Forbrydelse mod Crl. Cap. 18:23 2 Passus er idømt 8 Maaneders Strafarbeide, ligesom han ogsaa har fremlagt Høiesteretsdom af 1ste April 1864, der stadfæster herværende Overretsdom af 1. Februar s. A., hvorved hun er idømt 1 Aars Strafarbeide for Forbrydelse mod Cr. Lno. 18.27. Han har fremdeles fremlagt en Separationsbevilling fra Akershus Amt af 23. Januar 1867. Ved den fremlagte Dom af Byfogden i Christiansund, hvorunder det er bevist at hun med sin da Medtiltalte- har avlet et Barn har Citanten godtgjort at Indstevnte har gjort sig skyldig i Hor.- Han har fremlagt Attester for at han selv er en ordentlig og brav Mand, ligesom han efter Sognepræstens Attest har udvist[?] et stille og godt Forhold, hvorfor ogsaa hans Paastand maa tages tilfølge i Henhold til Lovbogens 23.18.15.1 saaledes at Sagens Omkostninger bestemm[es?] til 7 Spd.

 

Thi kjendes for Ret:

 

Det imellem Møller Jacob Andreas Haugan og Maren Elisabeth Haugan bestaaende Ægteskab ophæves. Indstevnte bør til Citanten at betale Sagens Omkostninger med 7 Sp.

At efterkommes inden 15. femten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Standal

Fantastisk. Tusen hjertelig takk, dette var interessant lesing :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.