Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Vidar Olsen

Slektsgrener fra bruk på Eiesland og Snartemo i Hægebostad

Recommended Posts

Vidar Olsen

Har ikke hatt tilgang til bygdebøker for det aktuelle området, men har forsåvidt kommet et godt stykke bakover for begge grenene fra Eiesland og Snartemo Nedre - takket være Digitalarkivets fantastisk brede utvalg av primærkilder.

 

For begge grener knytter det seg dog usikkerhet til slektskapet mellom nr. 1 og nr. 2 i oppstillingene. Interesssert i å høre om andre har kommet over kilder som understøtter oppstillingene mine. Selvsagt også interessant om andre har kilder som trekker disse grenene enda lengre tilbake.

 

EIESLAND NEDRE:

Første registrerte bruker som jeg har funnet er Aaso nevnt i skatteliste 1594. I Jordebok 1617 står Aaso og Svennung. Forøvrig kan nevnes at dsk. 1737 s. 173 b Lister sorenskriveri, etter Toruf Hanssön, ga meg et "gjennombrudd" i rekonstruksjonen av leddene 3 - 5.)

 

1. Aaso Eiesland ca.1555-1620. I Akershusskatten 1594 og i Jordeboken 1617. Et vanskelig navn å følge i kildene pga. flere navnevarianter: Aschoud, Ossu, Osu, Osuff, Aasulf, Oluff etc. Ved Krigsskatten 1611 er navnet skrevet Aasull.

 

2. Oluff Eiesland ca. 1575-1635. Betalte Krigsskatt 1611 og står i skattelister en del senere år, bl.a. Landskatten 1624. Står ikke i eiermanntallet (Jordeboken) 1617. Det gjør derimot Aaso.

 

3. Toruf Oluffsön Eiesland ca. 1595-1660 g Todne Hansdt. Toruf bl.a. i Skattematrikkelen 1647. Barn: Oluff f 1620, Goud 1624, Hans 1636. Toruf borte v/ Fogdemannt. 1664. Sønn Oluff borte ved Prestemannt. 1666. Toruf Oluffsön far til Hans Torufsön iflg. Skifteprot. Lister 1737 s.173 b - da skrevet Olsön.

 

4. Hans Torufsön Eiesland 1636-d. ca.1700, gm Barbra Larsdt. Hans Torusön i Fogdemannt. 1664 med alder 28 år, og i Lister fogderis registr. av Selveiere 1693. Far til Toruf Hanssön iflg. Skifteprotokoll Lister 1737 s.173 b. Her nevnes også en datter; Giertrud Hansdt.

 

5. Toruf Hanssön Eiesland ca..1680-1737, g Randi Børelsdt. Toruf Hansön oppført i Matrikkelforarb. 1723. Barn v/ Skiftet 1737: Ole Torufsön f 1710, Hans 1713 (gm Asier Bjørnsdt Haddeland ), Børel 1717-1800, Goud 1722, Siri 1706 (gm Tron Svensön Mygland), og Barbra Torufsdt. f 1726.

 

SNARTEMO NEDRE:

 

1. Gammel Oluff Schede Snartemo N. ca 1550-1620.

 

2. Iver / Iffuer Snartemo N., ca. 1580-1640. Nevnt i Krigsskatten 1611, Landsskatten 1620 etc. Fordi Ivers brukspart på 1 hud samsvarer med d.o. hos Gammel Oluff

Schede i Jordeboken 1617 er han kanskje sønn av Gammel Oluff Schede.

 

3. Erick Iversön Snartemo N, ca. 1614- 1680. Nevnt i skattelister, bl.a. Kontribusjonsskatten 1644, Fogdemanntallet 1664 og Prestemanntallet 1664. Barn: Iver 1624 (dsk. 1695), Nils 1648 og Ole ca. 1665. Trolig gift flere ganger og flere barn.

 

4. Ole Ericksön Snartemo N, ca.1665-1725 gm Siri Sigmundsdt. Barn v/ dsk. 29.okt.1725: Erick f 1685, Mads, Sigmund, Iver, Ole og Anne gm Niels Leifsön.

Ole Ericksön i Matrikkelforarb. 1723.

 

Er også interessert i om det er noen som har opplysninger om navn på hustruene der dette ikke er nevnt i oppstillingene mine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harald Søren Storaker

Det skal godt gjerast å komma lenger bakover enn dette! Forbindelsen mellom 2. og 1. ledd blir nok ein gjetning.

 

Bare ein liten tilføyelse til overskrifta: Eiesland ligger i Fjotland sogn (Kvinesdal), rett på grensa til Eiken sogn (Hægebostad). På 17-hundretallet hørte Hægebostad til Øvre Kvinesdal prestegjeld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vidar Olsen

Korreksjon feilskriving: Jeg kom i skade for å skrive Eiesland Nedre. Skal kun være Eiesland. Det er i emnet mitt kun for Snartemo det er en matrikkelgård inneholdende Nedre... Ellers takk til Harald Søren Storaker for svar. Som det påpekes er den antatte forbindelsen mellom 1. og 2. ledd i oppstillingene basert på en løsere antagelse. Men, jeg tillater meg å mene at det er ca. 50 - 60 % sannsynlighet for at det er en forbindelse. Muligheten for arveovergang fra 1. til 2 ledd er vel ca. 50 % i mangel av andre holdepunkter.

 

For Eiesland er første registrerte bruker jeg har funnet skrevet Aaso i skatteliste 1594. (Skrevet Aasull i Krigsskatten 1611.) Aschoud og Asgoud er varianter over dette navnet. Navnet Goud er positivt påvist både i det oppstilte 3. og 5. ledd. For Snartemo N. er sannsynligheten for arveovergang fra 1. til 2. ledd minst 50 % fordi den oppgitte bruksparten er identisk med parten på Gammel Oluff sin hånd samt at i tilllegg forekommer navnet Olle / Ole i flere ledd etterpå. Ellers bemerkelsesverdig at det i skattelisten 1594 egentlig er brukt to fornavn; "Gammel" og "Oluff" - og så familienavnet Schede - som for alt jeg vet kan være en variant av Scheie... Et ikke ukjent navn på de kanter.

 

Jeg skal imidlertid ikke være sterkt påståelig omkring en slektsforbindelse mellom nr. 1 og nr. 2 i oppstillingene. Er dermed enig i at dette innehar et vel sterkt element av gjetning, men med tilføyelse av at det ikke er gjetning tatt helt ut av det blå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.