Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Olav Vebenstad

Kari Larsdotter Nyland, Tynset

Recommended Posts

Olav Vebenstad

Kari Larsdotter Nyland f. 1766 på Tynset, d. 1835. Gift 1796 med Ola Andersson Voll f 1762. De er omtalt i Rennebuboka s.390 øverst.

Jeg søker etter Kari sine aner. Kan noen hjelpe?

mvh

Olav

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Elisabeth Haugros

Tynset bygdebok, gard og ætt, bind I, av Ivar Streitlien, gn. 75, bnr. 39, Nylænd nedre, s. 578:

Lars Pedersen, f. 1730, d. 1801, g. 1764 m. Ingeborg Eriksdatter Baugen, Alvdal, f. 1741, d. 1782.

 

1. Kari f. 1765, gm. Ole Anderson Voll i Rennebu.

----------------------------------------

Lars og Ingeborg hadde 8 barn.

 

Lars sine foreldre var Kari Larsdt. Lillestu Neby, f, 1707, d. 1767, g. 1.g med Peder Nilsson Eidet, Tolga, f. ?, død før 1734.

Kari gift 2.g med Hågen Henrikson Eggen, Alvdal, f. 1694, d. 1768.

 

Lars, f. 1730 bor hos stefaren 27/7-1757 og kvitterer for mottatt farsarv, 100 rd., som stefaren Hågen Eggen har.

 

Her er dåpen til Lars Pedersen i 1730:

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=42&filnamn=Tynsdp22&gardpostnr=215&merk=215#ovre

 

 

Mvh Randi Elisabeth Haugros

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Elisabeth Haugros

Tynset bygdebok, gard og ætt, bind I, av Ivar Streitlien, gn. 75, bnr. 8C, Lillestu Neby, s. 567:

 

Lars Erikson Neby, g. m. Ingrid Olesdatter, død 1734

1. Anders, f. (1700),

2. Kari, f. 1707, sjå Nylænd (75-39)

3. Ingrid, f. 1711

 

 

Jeg har ikke sjekket disse kildene i kirkebøkene, bare skrevet av fra bygdeboka om Kari Nylænds aner.

 

 

Mvh Randi Elisabeth Haugros

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Har ikke første bind av Tynsetboka, så jeg vet ikke hva som evt. er oppgitt der, men kan nevne at jeg i mitt slektstre har ført opp at Ingrid Olsd. på Lillestu Neby (1670-1734) er datter av Ole Olsen Fådalen (1629-1724) og Marit Jonsd., som er datter av Jon Knutsen Neby (1590-1641, med ukjent kone) og sønnedatter av Knut og Åse Neby (begge f. 1560). (Noe av dette er muligens resonnement, siden skriftlige data fra den tiden er ganske fåtallige.)

 

Kari Larsd. sin andre mann, Hågen (Håkon) Henriksen (1694-1758) på Eggen vestate' i Alvdal, er både av meg og Ole Nygaard (uavhengig av hverandre) antatt å være en sønn av Henrik Hågensen Kroken fra Stor-Elvdal (f. 1660 med mor fra Furuset), som flytter vekk derfra til et ukjent sted. (Denne forbindelsen er ikke dokumentert, men en del sannsynliggjort.)

 

Data om Ingeborg Eriksd. Baugen finnes her: http://www.jeaas.com...lvdal.htm#h16_1 (femte avsnitt ovenfra)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Vebenstad

Takk Randi Elisabeth og Odd Roar for bidrag. Jeg har ikke tilgang til disse bygdebøkerne. Så spørs det da om jeg klarer å tolke kirkebøkerne for eventuelle verifikasjoner!

mvh

Olav

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Mye av dette er nok litt for gammelt for kirkebøkene, men det eksisterer jo også enkelte andre data. En god del slike er å finne i "Folk og buplasser i Nord-Østerdalen" av Jon Krokmoen. Denne kan være til nytte her:

 

I 1622 overtar Embret og Jo Knutsen faren Knuts part i Neby og betaler førstebygsel. Knut er nevnt med landskatt senest i 1624, Jo først i 1625, mens Embret betaler slik fra 1622. Embret er lensmann i 1628. I løpet av 1620-tallet er to stk. Anne og en Åse (nok enker) nevnt som landskattytere på Neby. En av disse er da antagelig mor til Embret og Jo Knutsen - se nedenfor.

 

At Ole Olsen Fådalen er gift med Marit Jonsd. Neby er (min slektning både på Tynset og i Trysil) ) Ole Nygaards slutning ut ifra at hun har sønnen Knut og at Neby har rettigheter i Fådalen. Det er også samme Nygaard som oppgir at Knut er g.m. Åse Neby. Jeg antar at dette er til å stole på, siden Nygaard hadde god oversikt og bestrebet seg på å gjøre et skikkelig arbeid med dette. (I likhet med meg baserer han seg enkelte steder på resonnement der tilstrekkelige data ikke finnes, men det gir ofte gode og temmelig sikre resultater!)

 

Ser at lenken ovenfor har endret seg litt: Rull først ned til gård nr. 16 - Baugen og finn deretter femte avsnitt ovenfra (merket II) under den. Der er anene til Ingeborg Eriksd. å finne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reidar Oddløkken

Mye av dette er nok litt for gammelt for kirkebøkene, men det eksisterer jo også enkelte andre data. En god del slike er å finne i "Folk og buplasser i Nord-Østerdalen" av Jon Krokmoen. Denne kan være til nytte her:

.

 

Litt utenom temaet, men på en av Neby-gårdene holdt en Blomberg fra Trondheim til sist på 1700-tallet, er det samme Blomberg-ætta som var nevnt i mandagens "Hvem tror du at du er"?

 

Beklager Vebenstad at jeg sporer av temeaet ditt!

 

mh Reidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Blomberg er faglært baker fra Trondheim og kjøper sin part av Neby fra boet etter (min slektning fra Trysil) klokker Jens Norbye (eg. Nordby), og må dertil betale ut sønnen Joris Norbye (med mor f. Aalborg). Denne Blomberg har vel neppe noe med Gotland å gjøre, men i alle fall så ætter statsminister Ivar Lykke og Bunnpris-kjeden fra ham via etterfølgende landhandler Tangen på Neby. (Jeg har selv fjernt slektsopphav felles med Lykke i Tolga, og min linje dit går faktisk via Neby!) For øvrig er Joris Norbye opphav til to senere stortingsmenn (og lensmenn) fra hhv. Trøndelag og Nordland. (Utrolig nok går det også en slektslinje fra Joris Norbyes mormors slekt Meldal på Tynset via Fana til kaffehuset Friele i Bergen, så geografisk er miljøet på Neby ganske mangslungent.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reidar Oddløkken

Blomberg er faglært baker fra Trondheim og kjøper sin part av Neby fra boet etter (min slektning fra Trysil) klokker Jens Norbye (eg. Nordby), og må dertil betale ut sønnen Joris Norbye (med mor f. Aalborg). Denne Blomberg har vel neppe noe med Gotland å gjøre, men i alle fall så ætter statsminister Ivar Lykke og Bunnpris-kjeden fra ham via etterfølgende landhandler Tangen på Neby. (Jeg har selv fjernt slektsopphav felles med Lykke i Tolga, og min linje dit går faktisk via Neby!) For øvrig er Joris Norbye opphav til to senere stortingsmenn (og lensmenn) fra hhv. Trøndelag og Nordland. (Utrolig nok går det også en slektslinje fra Joris Norbyes mormors slekt Meldal på Tynset via Fana til kaffehuset Friele i Bergen, så geografisk er miljøet på Neby ganske mangslungent.)

 

 

Tusen takk Odd Roar for en flott besvarelse! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Slikt kan kanskje bli litt uoversiktlig for "uinnvidde", men jeg liker å få med litt av miljøet rundt et sted og en slekt også og ikke bare tørre data for en enkelt anelinje.

 

Vel å merke: Kjøpmannsmiljøet på Neby har ikke noe direkte å gjøre med Lars Eriksen Neby ovenfor, men det belyser jo litt hvor sentralt Neby-gårdene ligger på Tynset. (Interessant kontrast til Fådalen.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reidar Oddløkken

Slikt kan kanskje bli litt uoversiktlig for "uinnvidde", men jeg liker å få med litt av miljøet rundt et sted og en slekt også og ikke bare tørre data for en enkelt anelinje.

 

Vel å merke: Kjøpmannsmiljøet på Neby har ikke noe direkte å gjøre med Lars Eriksen Neby ovenfor, men det belyser jo litt hvor sentralt Neby-gårdene ligger på Tynset. (Interessant kontrast til Fådalen.)

 

 

Det stemmer Odd Roar, det er veldig interessant å kikke litt på resten av miljøet!

 

Og Neby var jo det gamle sentrum i Tynset før Rørosbana kom :)

 

Jeg måtte lese litt i Tynsetboka da, og det er omtale av mye interessant, og det har bl. a. også levd en Affule (Avle) Neby, jfr. et annet tema om navnet Avle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Ser på kartet at Neby ligger like nedenfor kirken. Er da dagens sentrum det som heter Holmen (har opphav der også) eller har det et annet navn?

 

Avle Neby er interessant. Når er han der? Kan jo tenkes å være ane til senere slekt på gården.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reidar Oddløkken

Ser på kartet at Neby ligger like nedenfor kirken. Er da dagens sentrum det som heter Holmen (har opphav der også) eller har det et annet navn?

 

Avle Neby er interessant. Når er han der? Kan jo tenkes å være ane til senere slekt på gården.

 

Ja dagens sentrum omfatter det meste av den gamle Holmen Krets, men det er liksom bare Stasjonsbyen som brukes i praksis, og som utgjør tettbebyggelsen rundt stasjonen.

 

Denne Affule (Avle) er iflg. boka bruker av Lillestu Neby i 1657, og har ganske stor dyrebesetning.

 

Han skal også eie en 1/2 hud "udi Ilvold i Nordre Ringdalen", som jeg lurer på om kan være Ellevold i Øvre Rendal?

Det er ettersom det står ikke meir å finne om denne Avle etter 1657.

 

Har vel sporet av temaet litt, så spørs hva trådstarter mener nå?

 

Det er jo veldig moro med slik gammel historie da :)

 

(Litt på siden så planlegges det for tiden ny bru (gang og sykkel) over Glomma fra Neby og over til stasjons-sida, og de gamle brukarene fra tidligere tiders bru står der enda).

 

Også kan det sies at Neby har litt sjarmerende sentrumspreg også i dag og husker at det lå butikker der så sent som på 1970-80-tallet da RV 30 gikk gjennom bebyggelsen, men i dag er riksveien lagt om og Neby har kommet litt i bakleksa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

En Avle på den tid med gård i Øvre Rendal ætter vel antagelig fra Storsteigen. Sikkert noen Avledøtre der som ikke er observert ennå.

 

Enig i at dette blir litt mye på siden av temaet, så vi får vel avslutte her, men det er jo også opp til trådstarter å følge litt med så det ikke blir for mye utenomsnakk. Han har i alle fall fått svar på det han spør om, og det har vel heller ingen hensikt å forsøke å verifisere dette så mye mer, siden en antagelig mangler tilstrekkelig med eksakte kilder til at det er mulig. (Altså må det til litt resonnement, men det kommer en ofte et godt stykke med.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reidar Oddløkken

En Avle på den tid med gård i Øvre Rendal ætter vel antagelig fra Storsteigen. Sikkert noen Avledøtre der som ikke er observert ennå.

 

Enig i at dette blir litt mye på siden av temaet, så vi får vel avslutte her, men det er jo også opp til trådstarter å følge litt med så det ikke blir for mye utenomsnakk. Han har i alle fall fått svar på det han spør om, og det har vel heller ingen hensikt å forsøke å verifisere dette så mye mer, siden en antagelig mangler tilstrekkelig med eksakte kilder til at det er mulig. (Altså må det til litt resonnement, men det kommer en ofte et godt stykke med.)

 

 

Ja vi sier så, så langt :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Vebenstad

Takker for innspill. Jeg synes det er moro med litt broderier rundt tema. Det blir også mere levendegjort når en får se ting i et større perspektiv.

Olav

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Bra. Da er vi enige om det. Og for Neby sin del sprer som nevnt linjer fra forskjellige slekter seg derfra til flere ganske interessante miljøer på ulike kanter av landet, som Bergen og Trondheim.

 

Ang. verifisering, så finnes det en mulig kilde her: http://digitalarkivet.arkivverket.no/digitalpensjonatet/aktor/vis/190 Ser at denne nå må søkes enkeltvis på navn. Før lå den som en lett tilgjengelig oversikt. Tidligere har jeg funnet diverse interessante faddergrupper i dette materialet, som har bidratt mye til å underbygge mine antagelser om hvordan slektene henger sammen. Til dels er ganske nære slektninger faddere i dette strøket, men en del naboer forekommer nok også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Ser trivelig ut, men med tanke på nåværende årstid, så skjønner jeg godt prestesønnen fra strøket som for flere hundre år siden hadde vett nok til å flytte over til Fana. Mange bergensere av "edel rase" har han som opphav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.