Jump to content
Arkivverket

Skifte i Tolga


Terje E Skrolsvik

Recommended Posts

Terje E Skrolsvik

Det skal være skifte etter Ingeborg Jonsdatter i Tolga 1739.

Jeg har lett men sålangt ikke funnet det. Noen som har sett dette skiftet og event kan legge ut en sti ?

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Takk skal du ha for "rett" link :)

 

Skrevet 11 January 2005 - 23:40

Jeg har også tenkt tanken at Anne Ingebrigtsdatter og Svend Ingebrigtsen er søsken, men har ikke klart å etterprøve dette. Jeg har en teori om at Svend er sønn av den Ingebret Nielsen Tuffingdahl som er gift med Marit Svendsdatter nevnt som datter av Ingeborg Jonsdatter i et skifte etter sistnevnte 1739 (Tolgen). Ingeborgs tidligere avdøde mann er nevnt i samme skifte og heter Svend Stensen. Videre står det at hans (Ingebrets) eldste sønn Nils Ingebretsen møtte for ham i skiftet.Da gjenstår det å finne søsknene Nils, Svend, Anne (og Gjertrud).Når det gjelder Ingebrigt Fugel så fikk jo Erich Johansen Fugel en sønn Ingebrigt i 1745 (hvor Svend Ingebrigtsen Tufsingdal var fadder). Jeg vet ikke hvor vanlig det var å stille som fadder for sin egen fadders barn, men det er vel den mest nærliggende løsningen?Mvh Jon

 

Her står det at skiftet ble holdt i Tolgen (i Hedemark?) 1739. Men det må være "godt gjemt" .

Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Kan legge til at Ingeborg Jonsd. sin første mann, Svend Stensen, antagelig er bror av Jens Stensen i Tolga (opphav til slekten Nergaard fra Kvikne) og Anders Stensen på Røros. Muligens kommer disse fra Svendsplass i Innset. (Evt. er de også i slekt med Sten Schauvogel der, til dels kalt "Skogfut".) Jens Stensen synes å være gift 2X, først med en søster av Seming Embretsen i Tolga, deretter med Maren Iversd. Prytz fra Kvikne.

Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Det vet jeg ikke, men jeg har bl.a. brukt navneskikk og enkelte andre data (bl.a. noen få skifter) for å finne ut av dette (som den første, tror jeg). Det er litt tid siden, så jeg har ikke alle detaljer i hodet.

 

At Svend og Jens Stensen er brødre er vel nærmest dokumentert, men på Svendsplass i Innset heter den evt. faren Svend Svendsen. Tror disse navnene muligens kan alternere litt, dvs. at han muligens også kan kalles Sten Svendsen. Både Svend Svendsen og Sten Schauvogel arbeider i 1657 ved Innset hytte, men deres alder er ikke nevnt. De kan evt. være av hver sin generasjon.

 

Nevner også at hyttemester Benjamin Petersen Grue ved Tolga hytte rundt 1700 er svoger av Jens Stensen. Begge er svigersønner av stiger Iver Johansen Prytz i Kvikne.

 

Litt til:

 

En sjekk av Sten "Skogfut" (på Leiv Skjerves slektsside) viser at han litt sannsynlig er en generasjon eldre enn Svend Svendsen. En mulighet er dermed at Svend, Jens og Anders Stensen kan være barnebarn av Sten Schau- vogel, men noe slikt er vel å merke ikke dokumentert. "Patronymet" Sten kan i så fall tenkes å ha "smittet over" fra denne evt. bestefaren, selv om faren skulle hete Svend (Stensen). Alt. kan Svend være en svigersønn av Sten, men da er det jo mindre sannsynlig at Svends sønner skulle kalle seg "Stensen".

 

En veksling mellom navnene Sten og Svend er ikke mer merkelig enn det faktum at det tyske etternavnet Schauvogel blir til "Skogfut" ("Skovfoged") i norsk miljø.

Link to post
Share on other sites
Stefan Jansson

Det vet jeg ikke, men jeg har bl.a. brukt navneskikk og enkelte andre data (bl.a. noen få skifter) for å finne ut av dette (som den første, tror jeg). Det er litt tid siden, så jeg har ikke alle detaljer i hodet.

 

At Svend og Jens Stensen er brødre er vel nærmest dokumentert, men på Svendsplass i Innset heter den evt. faren Svend Svendsen. Tror disse navnene muligens kan alternere litt, dvs. at han muligens også kan kalles Sten Svendsen. Både Svend Svendsen og Sten Schauvogel arbeider i 1657 ved Innset hytte, men deres alder er ikke nevnt. De kan evt. være av hver sin generasjon.

 

Nevner også at hyttemester Benjamin Petersen Grue ved Tolga hytte rundt 1700 er svoger av Jens Stensen. Begge er svigersønner av stiger Iver Johansen Prytz i Kvikne.

 

Litt til:

 

En sjekk av Sten "Skogfut" (på Leiv Skjerves slektsside) viser at han litt sannsynlig er en generasjon eldre enn Svend Svendsen. En mulighet er dermed at Svend, Jens og Anders Stensen kan være barnebarn av Sten Schau- vogel, men noe slikt er vel å merke ikke dokumentert. "Patronymet" Sten kan i så fall tenkes å ha "smittet over" fra denne evt. bestefaren, selv om faren skulle hete Svend (Stensen). Alt. kan Svend være en svigersønn av Sten, men da er det jo mindre sannsynlig at Svends sønner skulle kalle seg "Stensen".

 

En veksling mellom navnene Sten og Svend er ikke mer merkelig enn det faktum at det tyske etternavnet Schauvogel blir til "Skogfut" ("Skovfoged") i norsk miljø.

 

Det vore intressant att få ta del av de upplysningar som tyder på att Sven, Jens och Anders var syskon. Däremot har jag svårt att tro att Sten och Sven skulle kunna "växla". Det är ju helt olika namn med olika stam - till skillnad ifrån t ex Johannes och Hans som kan vara utbytbara i gamla handlingar - så att en Stenson skulle vara son till en Sven är nog uteslutet

Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Er enig i at navnene Svend og Sten har ulikt opphav, men det som i alle fall kan tenkes er at Svend Svendsen på Svendsplass i Innset egentlig er en Stensen og at sønnene i så fall senere bruker farens patronym som et "slektsnavn".

 

Noen av mine observasjoner:

 

- To av Jens Stensens Tolgensbakks barn, dvs. Iver Jensen Nergaard og Marit Jensd. på Storeng, som begge bor i Kvikne, har hver sine sønner kalt Sten og Anders. Deres to søstre på hhv. Grøtli i Kvikne og

Galåen på Røros har ikke det, så det tyder på at Sten og Anders må være oppkalt etter barnas oldeforeldre eller tidligere slektsledd. (Navnene kommer her ikke fra ektefellenes slekt.)

 

- Svend Stensen i herværende tema har også sønner Sten og Anders, og ifølge skiftet i 1739 er de eldst.

 

- Svend Stensen har Nils som tredje sønn og Kirsti som andre datter. Svend Svendsen (Stensen?) Svendsplass i Innset er g.m. Kirsti Nilsd.

 

- Både Svend Stensen og Jens Stensen har døtre med navn Karen og Marit.

 

- Østigaards "Kongens kopperverk" forteller på s. 380 at brødrene Svend og Jens Stensen reiser fra Kvikne til Tolga i 1697. Jens Stensen er som før nevnt svoger av hyttemester (fra 1698) Benjamin Grue i

Tolga. Videre nevnes Nils Stensen - en bror? (Muligens identisk med Nils Stensen Skredder. Ved Innset hytte arbeider også Anders Skredder, bosatt på verksgården Gisnås i Rennebu. Jens Stensens sønn,

Iver Jensen Nergaard benevnes i 1724 som "Skreddersønn" i en liste over verksansatte i Kvikne, og gården Gisnås er aktuell i forbindelse med Ivers familiekrets. Ang. dette er det viktig å studere data fra

Gisnås på 1600-tallet, noe som foreløpig er for ufullstendig dekket bl.a. på Arnt Stavnes slektsside, som ellers har mange nyttige data fra Rennebu.)

 

Som det fremgår av dette er jeg i liten tvil om at Iver Jenssen Nergaard i Kvikne må være sønn av Jens Stensen Tolgensbakk og nevø av Svend Stensen. Det forutsetter imidlertid at Jens er gift 2X, siden de to eldste sønnene (Sten og Embret, muligens med helsøster Kirsti) ikke kan ha Maren Iversd. Prytz som mor. At bergknekt Anders Stensen Kvikne på Røros (52 år i 1701 med sønner Sten og Peder) også er en bror er vel ikke dokumentert, men bl.a. navnet gjør det litt sannsynlig.

 

Ragnvald Størens upubliserte manuskript til verkshistorie for Kvikne nevner på s. 51 ved Innset hytte i årene 1657-65 bl.a. garmakerknekt Steen Schauvogel og Knut Steensen, Ole Hanssen Skredder, Jens Skredder + Peder Skredder. Det er jo mindre sannsynlig at så mange Skredder'e alle som en lager klær, så her er det helst snakk om et eller flere tysk slektsnavn. (F.eks. Schreiter og / eller Schröder. Noen skomakere i trakten også - kanskje like gjerne etternavnet Schumacher?)

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Vet ikke om jeg forstår dette helt.

 

Utgangspunktet her var Ingeborg Jonsdatter. Hun var g m en Svend Steensen mulig f ca 1640/50.

 

Så nevnes det her at Svend Steensen muligens kan være sønn event etterslekt av Sten Skogfut som levet ca 1590.

 

Hvorden blir da dette "teoretisk" tidsmessig hvis jeg setter opp følgende:

 

Sten Skogfut ca 1590

 

sønn 1 Knut Steensen f ca 1635?

Barn:Rasmus Knudsen f ca 1660

Elisabet Knudsdatter f ca 1665

sønn 2 Svend Steensen f ca 1650 g m Ingeborg Jonsdatter. notert 7 barn

 

sønn 3 Jens Steensen f ca 1650 g m Maren Iversdatter Prytz

 

datter NN Steensdatter g m Benjamin Pedersen Grue,Tolga

 

sønn 4 Anders Steensen f ca 1650, Kvikne.

Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Først en korreksjon:

 

Som jeg nevner ovenfor er hyttemester Benjamin Petersen Grue og Jens Stensen Tolgensbakk svigersønner av stiger Iver Johansen Prytz i Kvikne og g.m. hhv. Anne Iversd. og Maren Iversd. Dermed er de svogere.

 

Først og fremst er det her snakk om at Svend Svendsen (Stensen?) på Svendsplass i Innset og Kirsti Nilsd. er sannsynlige foreldre til Svend og Jens Stensen, og muligens også til Anders og Nils Stensen. (Hans Stensen Sund på Røros er også foreslått å kunne være en bror av disse.)

 

Eldste sønnen til Jens Stensen (i første ekteskap) er visstnok f. 1667, som i så fall betyr at Jens neppe er født senere enn midten av 1640-tallet. (Andre sønn skal være f. 1675, så jeg vet ikke om 1667 er riktig.)

 

At Sten Schauvogel kan være et tenkelig opphav er foreslått mest pga. navnet, siden det finnes svært få Sten på den tiden i disse bygdene. Men han er oppgitt som garmakerknekt i 1657, som gjerne betyr at han ikke er så mye eldre enn Svend Svendsen. Derfor er det best å sette en evt. forbindelse til Knut Stensen på Dalsegg i parentes, og mest konsentrere oppmerksomheten om Svendsplassen, noe navneskikken hos Svend Stensen underbygger. (Også Jens Stensen påstås å ha en datter Kirsti Jensd. Kvikne, men den opplysningen kommer ikke fra meg, så jeg vet ikke hvor dokumentert den er.)

 

En detalj mangler: Hva er grunnen til at en god del av familien Stensen benytter navnet Anders til et av sine barn? Da er det nokså sikkert en oppkalling, men av hvem? At Sten brukes er greit, han er jo faren til Svend og Jens. Men at denne Sten enten er en Anderssen eller er svigersønn av en Anders passer jo ikke med familien på Svendsplass. Siden Anders Stensen kan være en bror av Svend og Sten, så er det mulig at han er oppkalt etter en oldefar, og at senere ledd i familien viderefører navnet, siden en bror eller farbror har det.

 

Tar med at "Kongens kopperverk" s. 391 under "Skoginspektør / skogfogd:" nevner en Sten Christensen i 1642 og "Sten Knutsson Skovfogd" på Dalsegg i 1657. Helst heter vel sistnevnte Knut Stensen, og han er neppe skogfut, men heter Schauvogel! (Kfr. det jeg har sagt om ganske mange Skredder og Skomaker. Noen er vel nettopp det, men knapt alle.) Østigaards bok skjemmes generelt av en del feil og mangler, så jeg vet aldri om jeg kan stole helt på den. Benytter den allikevel innimellom for en enkel oversikts skyld. (Østigaard nevner Svend Svendsen Svendsplass som kullbrenner. Dette kan stemme, siden enkelte slike også vekselvis arbeider i smeltehytter.)

 

Østigaard nevner også en Esten Skredder, som saksøkes for skatt i 1671 og 1672. (Minner om at Iver Jensen Nergaard betegnes "Skreddersønn" i 1724.) Det forekommer nok at navnet Esten senere blir forkortet til Sten, men det bør ikke forutsettes å være tilfelle her.

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Takker for svar med diverse teorier. Jeg gir meg her så langt. For lite kjent med kirkebøker og skifter på disse områdene.

De sikreste kildene så langt her er , for mitt vedkommende, Erik Johansen Fugel g 2/7-1744 på Røros med Anne Ingebrigtsdatter f ca 1717.

Deres barn er dokumentert med faddere, så får sjekke derfra og bakover.

Mvh

Terje

Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Siden Stensen-familien ikke er mitt eget opphav, har jeg ikke gått særlig mye i dybden her, men har gransket miljøet litt i forbindelse med at det har noe tilknytning til egen slekt i Kvikne.

Selv om det nok er svært mange som ætter fra dette, så er det av en eller annen grunn kun noen svært få andre på nettet som har noe av betydning å bidra med ang. dette, så da går det jo ganske tregt.

 

Det vi kan være noenlunde sikre på er at Svend og Jens Stensen i Tolga kommer fra Kvikne / Innset og er brødre. Dessverre er det litt dårlig med kilder på nettet for å garantere deres opphav, men jeg har i alle fall gjort et forsøk.

Å studere navneskikk har i stor grad ellers vist seg nyttig for å finne ut av ukjente folk i verksmiljøene her, selv om det slett ikke alltid fører frem. Bl.a. er jeg selv sikker på å ætte fra Prytz, selv om det aktuelle mellomleddet knapt er direkte dokumentert noe sted, kun indirekte via navneskikk og en del fadderforhold (samt litt eiendomshandel). Men det er faktisk nok i det tilfellet!

Link to post
Share on other sites
Stefan Jansson

Er enig i at navnene Svend og Sten har ulikt opphav, men det som i alle fall kan tenkes er at Svend Svendsen på Svendsplass i Innset egentlig er en Stensen og at sønnene i så fall senere bruker farens patronym som et "slektsnavn".

 

Noen av mine observasjoner:

 

- To av Jens Stensens Tolgensbakks barn, dvs. Iver Jensen Nergaard og Marit Jensd. på Storeng, som begge bor i Kvikne, har hver sine sønner kalt Sten og Anders. Deres to søstre på hhv. Grøtli i Kvikne og

Galåen på Røros har ikke det, så det tyder på at Sten og Anders må være oppkalt etter barnas oldeforeldre eller tidligere slektsledd. (Navnene kommer her ikke fra ektefellenes slekt.)

 

- Svend Stensen i herværende tema har også sønner Sten og Anders, og ifølge skiftet i 1739 er de eldst.

 

- Svend Stensen har Nils som tredje sønn og Kirsti som andre datter. Svend Svendsen (Stensen?) Svendsplass i Innset er g.m. Kirsti Nilsd.

 

- Både Svend Stensen og Jens Stensen har døtre med navn Karen og Marit.

 

- Østigaards "Kongens kopperverk" forteller på s. 380 at brødrene Svend og Jens Stensen reiser fra Kvikne til Tolga i 1697. Jens Stensen er som før nevnt svoger av hyttemester (fra 1698) Benjamin Grue i

Tolga. Videre nevnes Nils Stensen - en bror? (Muligens identisk med Nils Stensen Skredder. Ved Innset hytte arbeider også Anders Skredder, bosatt på verksgården Gisnås i Rennebu. Jens Stensens sønn,

Iver Jensen Nergaard benevnes i 1724 som "Skreddersønn" i en liste over verksansatte i Kvikne, og gården Gisnås er aktuell i forbindelse med Ivers familiekrets. Ang. dette er det viktig å studere data fra

Gisnås på 1600-tallet, noe som foreløpig er for ufullstendig dekket bl.a. på Arnt Stavnes slektsside, som ellers har mange nyttige data fra Rennebu.)

 

Som det fremgår av dette er jeg i liten tvil om at Iver Jenssen Nergaard i Kvikne må være sønn av Jens Stensen Tolgensbakk og nevø av Svend Stensen. Det forutsetter imidlertid at Jens er gift 2X, siden de to eldste sønnene (Sten og Embret, muligens med helsøster Kirsti) ikke kan ha Maren Iversd. Prytz som mor. At bergknekt Anders Stensen Kvikne på Røros (52 år i 1701 med sønner Sten og Peder) også er en bror er vel ikke dokumentert, men bl.a. navnet gjør det litt sannsynlig.

 

Ragnvald Størens upubliserte manuskript til verkshistorie for Kvikne nevner på s. 51 ved Innset hytte i årene 1657-65 bl.a. garmakerknekt Steen Schauvogel og Knut Steensen, Ole Hanssen Skredder, Jens Skredder + Peder Skredder. Det er jo mindre sannsynlig at så mange Skredder'e alle som en lager klær, så her er det helst snakk om et eller flere tysk slektsnavn. (F.eks. Schreiter og / eller Schröder. Noen skomakere i trakten også - kanskje like gjerne etternavnet Schumacher?)

 

Jag tror fortfarande inte att en Svensen skulle kunna kallas Stensen. Namn hade man av praktiska skäl, det är tydligt när man läser äldre källor att man inte så ofta skrev ut - förmodligen för att man inte använde - patronymikon på personer som hade ovanliga förnamn, men de som hette t ex Ole, Peder eller Jon skiljdes åt med patronymikon. På Røros finns flera släkter som fått namn som kommer från ett farsnamn, men då brukar de som först börjat använda det ha "ovanligt vanliga" namn, och dessutom blir formen på namnet ett helt annat så att det framgick att det inte var ett patronymikon. Exempel är Ole Olsen Brynhilds, andra släkter fick tillnamnen Törres och Amund. Så skulle en Sven Svensen vara son till en Sven Stensen skulle han t ex kunna kallats Sven Svensen Sten (eller Stens), inte Sven Stensen.

 

Men nog om detta. Framgår det vad Østigaard bygger detta på? Årtalet 1698 kan dock inte stämma, Sven Stensen finns noterad på Tolga redan 1684 och uppges ha ryddat Stensplass ca 1690, och han gifte sig antagligen med Ingeborg Jonsdatter från Østvang på Os kring 1680, jag har dåliga uppgifter om de sju barnens födelseår men det verkar som om de flesta föddes på 1680-talet. Kanske Jens kom senare till Tolga? Sven eller Ingeborg verkar också ha haft en syster som var gift med en Peder; i skiftet efter Lars Pedersen Garmager på Tolga 18/6 1742 uppges att Sten Svenson (parets son) var syskonbarn med Lars

Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Jag tror fortfarande inte att en Svensen skulle kunna kallas Stensen. Namn hade man av praktiska skäl, det är tydligt när man läser äldre källor att man inte så ofta skrev ut - förmodligen för att man inte använde - patronymikon på personer som hade ovanliga förnamn, men de som hette t ex Ole, Peder eller Jon skiljdes åt med patronymikon. På Røros finns flera släkter som fått namn som kommer från ett farsnamn, men då brukar de som först börjat använda det ha "ovanligt vanliga" namn, och dessutom blir formen på namnet ett helt annat så att det framgick att det inte var ett patronymikon. Exempel är Ole Olsen Brynhilds, andra släkter fick tillnamnen Törres och Amund. Så skulle en Sven Svensen vara son till en Sven Stensen skulle han t ex kunna kallats Sven Svensen Sten (eller Stens), inte Sven Stensen.

 

Men nog om detta. Framgår det vad Østigaard bygger detta på? Årtalet 1698 kan dock inte stämma, Sven Stensen finns noterad på Tolga redan 1684 och uppges ha ryddat Stensplass ca 1690, och han gifte sig antagligen med Ingeborg Jonsdatter från Østvang på Os kring 1680, jag har dåliga uppgifter om de sju barnens födelseår men det verkar som om de flesta föddes på 1680-talet. Kanske Jens kom senare till Tolga? Sven eller Ingeborg verkar också ha haft en syster som var gift med en Peder; i skiftet efter Lars Pedersen Garmager på Tolga 18/6 1742 uppges att Sten Svenson (parets son) var syskonbarn med Lars

 

 

Østigaard har med mange detaljerte opplysninger, men som sagt stoler jeg ikke helt på dem, da det er en del feil innimellom. (Det hele virker av og til litt overfladisk - knapt alle tilgjengelige data er benyttet.) Det stemmer at Svend og Jens Stensen arbeider i Tolga allerede på 1680-tallet. (Det kan jo tenkes at de er tilbake i Kvikne / Innset en tur, og så reiser til Tolga på nytt rundt 1697.)

 

Pga. av navneskikk og svært få Sten ved verkene i strøket fastholder jeg at det er sannsynlig at Svend Svendsen og Kirsti Nilsd. på Svendsplassen i Innset kan være foreldre til flere Stensen (husk at en Stensen faktisk heter Svend!), men det gjenstår da å forklare hvorfor de kaller seg det og ikke Svendsen, og dertil hvorfor navnet Anders brukes såpass mye i denne familekretsen. Spørsmålet kan evt. være om den personen som i dokumenter fra Innset kalles Svend Svendsen faktisk er feilskrevet der. Men plassen han bor på heter imidlertid Svendsplassen, og har vel kanskje navn etter ham.

 

Her kan jeg ta med en navnevridning i strøket som kanskje kan fortelle noe om dialekt: I Kvikne og, husker jeg ikke feil, også i Innset finnes en Hyllplass / Hylplass / Hylen som også kalles Sylplass eller Sylen. Navnet kommer av at personer tilhørende slekten Hyll fra Røros bor der (faren er lærer og sønnen lensmann i Kvikne), men det vris altså over til å begynne med S i stedet! Kan det være at "Syl" er en mer naturlig del av et gårdsnavn i strøket enn "Hyl", og kan tilsvarende det i denne trakten litt uvanlige navnet Sten på folkemunne til dels bli vridd til antagelig noe mer velkjente Svend? En annen mulighet er at hvis både far og sønn har samme navnet (dvs. enten Sten eller Svend), så begynner den ene å bruke et litt annet navn (som likevel ligner en del) for at de to ikke så lett skal forveksles i verksmiljøet til daglig.

 

Det er merkelig hvor vanskelig det skal være å dokumentere sikkert en del verksfolk med familie, siden skriftlige kilder fra verksmiljø burde være mer tallrike og omfattende enn fra et vanlig bygdemiljø. Selv regner jeg med å ætte fra en rørosing med kjent alder der begge foreldrenes dødsår (1693 og 1698) er greit dokumentert, men ikke navnet deres! Likevel har jeg muligens identifisert et par søsken til denne forfaren, men resten av familien på Røros gjenstår fortsatt. Og dette gjelder en person som faktisk er en av lederne ved Kvikneverket på tidlig 1700-tall.

 

Tar med noen detaljer (oppdatert 20.02.2013):

 

I skiftene etter Sten Jensen Tolga og enken Ingeborg Jonsd. (etter Svend Stensen) på samme dag (8. august 1739) er svigersønnen til tidl. avdøde Svend Stensen og hans da avdøde enke, Thomas Evensen (Opdal), lagverge for avdøde Sten Jenssens datter Karen. Slike verger hentes helst fra nærmeste familiekretsen, så det tyder jo ganske mye på at Thomas Evensens kone, Agnes Svendsd., er kusine av Sten Jensen, dvs. at deres fedre Svend og Jens Stensen er brødre.

 

Ser av mine to-tre år gamle eposter at Svend Stensens kone Ingeborg Jonsd. skal være fra Ås i Vingelen i Tolga, ikke Østvang i Os. Slekten på Ås er kryssgiftet med den på Østvang i Vingelen. (Jeg ætter selv fra sistnevnte.) Deres sønn Nils Svendsen, som er kopperhammersmed, kalles ved sin død Ås, uten at jeg vet om det har noe med Vingelsåsen å gjøre.

 

Fra Innsetboka (har ikke denne selv): Svend Svendsen Svendsplass og Kirsti Nilsd. har nest eldste sønn Nils, f. 1638, som overtar gården. De er ellers nevnt med en eldste sønn Svend og en datter Barbro - ingen flere.

 

Navnekombinasjonen Sten Svendsen og Svend Stensen er på denne tid svært sjelden i Midt-Norge, men det finnes en rekke med slike i Budal og Horg med tilknytning til gården Enlid. Disse har neppe noe med herværende å gjøre. (Selv ætter jeg i Hemne fra en der rundt 1717 innflyttet, uidentifisert Sten Svendsen. Men han er muligens av borgerslekt, og har neppe opphav i verksmiljø.)

 

Jens Stensen Tolgensbakk skal (ifølge Øyvind Holan) ha tre sønner i det som (ifølge meg) må være første ekteskap. De heter Svend, Sten (f. 1667) og Embret (f. 1675) og er nok nevøer av Seming Embretsen Tolgensli. Her finnes altså både Svend og Sten! Sønnen Iver Jenssen (Nergaard) i andre ekteskap er født i 1688. Fødselsår for Sten og Embret er ifølge angitt alder ved deres død.

 

I et av skoleregnskapene for Røros på tidlig 1700-tall nevnes en Anders Stensen Smideknekt. Det kan bety at han enten faktisk er smedknekt eller at han tilhører verksslekten Schmiedeknecht. (Navnet tyder vel mest på førstnevnte mulighet.)

Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Noen observasjoner:

 

"Bergmannsslekten TAX" s.99, dvs. listen over verksansatte i 1724, sier følgende om Iver Jensen på Negård: Iver Negaard Skredder Søn. Han er 36 år, gift med to barn og har vært ved verket i 5 år. Han er både født og bor på Kvikneplassen.

 

"Folk og buplasser i Nord-Østerdalen" av Jon Krokmoen nevner Annsten Skredder som skattyter på 1630- og 1640-tallet og Esten Skredder som håndverker på 1670-tallet. Teoretisk kan disse to være samme person.

 

På verksgården Gisnås i Rennebu bor i 1666 en Anders (skredder ved Innset), alder ikke oppgitt. (Kan det være Annsten?)

 

Når Iver J. Nergaard betegnes som "sønn av en skredder", må vel dette ha et eller annet hold i virkeligheten. Spørsmålet blir da om faren er skredder, om det er et håndverk slekten bedriver i flere ledd, eller om det er et slektsnavn - i likhet med mange håndverkerbetegnelser i tysk verksmiljø og på Røros.

 

En ren gjetning blir ut fra dette at Annsten / Esten Skredder kan være betegnet "Sten" som patronym, og i så fall være en mulig far til Svend og Jens Stensen, samt evt. flere brødre.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.