Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars Østensen

Baker Hans (Hansen?) Gieverts (?-1704) i Bergen gift 1682 med Maria Danielsdatter Gode (?-1741) - Bergen - Opphav?

Recommended Posts

Lars Østensen

Jeg sliter med å finne kilder når det gjelder baker Hans Gieverts opphav...

 

Hans Gieverts gifter seg 25 apr 1682 med Maria Gode:

 

Kildeinformasjon: Bergen fylke, Korskirken, Ministerialbok nr. A 1 (1674-1688), Døde og begravede 1682, Ekteviede 1682, side 125.

http://www.arkivverk...70320640171.jpg

 

I forbindelse med en dåp benevnes hun Danielsdatter og synes da å være datter av den skomaker Daniel Gode fra Wismar som tar borgerskap i Bergen i 1655:

 

Borgerskap i Bergen 1600-1751

Førenamn Etternamn Yrke Fødestad Dato År

3563 Daniell Goede skomager ved Wismar 910 1655

 

I forbindelse med denne dåpen benevnes Maria Gode med farsnavn:

 

År Døypt Sokn/Kyrkje

537 1689 2405 KK

Rolle Førenamn Etternamn

4245 Barn Giert

4246 Far Stephan Giertzøn

4247 Mor Inger Joensdtr

4248 Fadder Hans Giefuerts qwinde,Maria Danielsdat Gode

4249 Fadder Giert Stephensens qwinde,Ingeborg Martensdat

4250 Fadder Hindrich Holtermand

4251 Fadder Christian Ditlefsen

4252 Fadder Claus Danielsøn

 

Kildeinformasjon: Bergen fylke, Korskirken, Ministerialbok nr. A 2 (1688-1697), Fødte og døpte 1689, side 14-15.

http://www.arkivverk...70320640255.jpg

 

Skifte etter baker Hans Gieverts ble holdt 8 aug 1704 i Bergen:

 

http://da2.uib.no/cg...d=910&storleik=

 

http://da2.uib.no/cg...=1953&storleik=

 

Skifte etter hans kone Maria Gode (Maria Gieverts) ble holdt 29 jul 1741 i Bergen:

 

http://da2.uib.no/cg...d=302&storleik=

 

I koppskatten 1683 finns det 4 Hans Gieverts i Bergen:

 

Koppskatt 1683 for Bergen

 

Førenamn Etternamn Stilling Skattekl. Kjønn Rode

217 Hans Gyttrj Styremand 4 m 2

598 Hans Gierdzen 4 m 3

2723 Hans Gierding* 5 børn 3 m 13

2795 Hans Greersen 4 m 13

3073 Hans Geelmuiden* 5 børn 2 m 14

3934 Hans Gefuers skomager 3 m 17

4316 Hans Gefuers* 3 børn 3 m 19

4772 Hans Gefuers Vnge 4 m 21

4776 Hans Gefuers Gl. 3 m 21

5031 Hans Grønnin* j Søn 4 m 22

 

Av disse kan den Hans Gieverts som er skomaker i rode 17 elimineres ut fra yrke, men hvem av de andre 3 (om noen) var den Hans Gieverts som var gift med Maria Gode?

 

Jeg finner ingen skifter eller andre kilder som entydig viser hvem som var hans foreldre. Av diverse skifter synes det som om det er slektskap med en Cornelius Gievers, en Jochum Gievers og en Johan Gievers, men hvordan disse eventuelt var beslektet klarer jeg ikke å finne ut.

 

Er det noen som har kjennskap til denne baker Hans Gieverts og hans opphav?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Det må være Sollied sine samlede i Bergen som har mest om disse.

Daniel Gode fra Mechlenburg f ca 1620 d 1689 Bergen , Skomager.

g m Anne Schrøder d. 1704.

Notert 2 barn:

Catharina g m Christian Detlefsen

Maria g m Hans Hansen Gewerdt,baker, borger 5/2-1682 død 1704.

skifte 8/8-1704

Eller Maria Gode skifte 29/7-1741.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 2 Vet du hvilken Hans som var fra til HHG?

 

Cathrine Gode kalles også Trine Gode. Har ikke funnet henne nevnt med farsnavn.

 

Skifte etter Christian Detlefsen:

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=815&storleik=

 

Catharine (Trine) ble oppgift 12 jan 1692 med Arent Børsmandz fra Bremen (kanskje en bror av Berent Børsmand, kjøpmann fra Bremen (skifte 16 nov 1712) gift med Ane Hansdatter Gieverts (datter av Hans Gieverts/Maria Gode).

 

År Døypt Sokn/Kyrkje

951 1691 0811 KK

Rolle Stilling Førenamn Etternamn

7548 Barn Marie

7549 Far bager Hans Gefuertz

7550 Mor Marie Gode

7551 Fadder Sal Christian Detlofs kieriste,Cathrine Gode enche

7552 Fadder Jan Gefuertz kone Grete Cathrine Jensdat

7553 Fadder Grete Wulf pige

7554 Fadder Jochum Gefuertz

7555 Fadder Arent Børsmand af Conthoret

 

Her nevnes både Cathrine som enke etter Christian Detlofs og Arent Børsmand.

 

År Døypt Sokn/Kyrkje

1053 1692 0807 KK

Rolle Førenamn Etternamn

8365 Barn Lisabet

8366 Far Knud Lauritzen

8367 Mor Syneue Aamundzdtr

8368 Fadder Arent Børsmandz kone,Trine Gode

8369 Fadder Olle Lauritzens kone Kiersten Erichsdat

8370 Fadder Catarina Wulf pige

8371 Fadder Dirich Schiarmer

8372 Fadder Jochum Detlof

 

Basert på formynderskap fra diverse skifter synes Catharine (Trine) som en sikker søster av Maria dog uten at hennes farsnavn er nevnt.

 

I det materiale jeg har undersøkt nevnes også en Claus Gode, en Grete (Margrete?) Gode og Mathias Gode i Wismar. Om disse er søsken av Maria vet jeg ikke. Claus Gode nevnes kanskje også som Claus Danielsen i forbindelse med dåpsinnførsel (dette er dog en usikker kobling da det er 2 uavhengig dåpsinnførsler selv om det er samme person-galleri som er involvert).

 

"Den neste yrkesbetegnelsen en finner i GBB 1686 er for to bakere i rodenummer 20/31. Disse het Jochum og Hans Giefuertz. Grunnen tilsvarer det som i dag er Hollendergaten 2. Betegnelsen i GBB 1686 er Jochum og Hans Giefuertz Bagers grund, kaldes Indre Glimbtens grund."

 

Kilde: Folk, boforhold og sosial struktur i Hollendergaten på 1600-tallet.

 

Er dette samme Hans Giverts som er gift med Maria Gode?

 

Koppskatt for Bergen 1689

 

Førenamn Etternamn Stilling Skatt Rode

152 Hans Gyttrj 1 rdr 3 o 2

195 Hans Glumslef j dreng 2 ort 2

1588 Hans Greiersen 1 rdr 3 or 13

2078 Hans Grøning 3 ort 16

2318 Hans Gievers Skomager 1 rdr 3 o 17

2408 Hans Giød j Suend 2 ort 18

2817 Hans Gievers 2 rdr 21

 

Her nevnes kun 2 Hans Gievers. Den uaktuelle skomakeren i rode 17 og den muligens aktuelle Hans i Rode 21.

 

Register til pantebok for Bergen 1680-1691

Protokoll Side Førenamn Etternamn År Merknad

295 1a 78, 162 Henrik Jochumsen Gevert 1680-1684 + tidl.

296 1a 83, 164b, 189b, 190 Jochum Giefuers 1680-1684

297 1a 99, 114b Hans Hansen Giefuers 1680-1684 skomaker

298 1a 100b Jakob Glant 1680-1684 byfogeddom

299 1a 116, 120b Johan Gratt 1680-1684 g. m. Margrete Lauridsdtr.

300 1a 139, 202, 202b Hans Gefuers 1680-1684 baker

 

Register til pantebok for Bergen 1680-1691

Protokoll Side Førenamn Etternamn År Merknad

308 1a 159, 160 Jorren Gjertsdtr. 1680-1684 enke e. Morten Michelsen

309 1a 163b Gjert Gelmeuden 1680-1684

310 1a 175b Peder Giermund 1680-1684 tidl.

311 1a 179 Henrik Garbroch 1680-1684 i Amsterdam, ?

312 1a 181b Herman Gaarman 1680-1684 president+

313 1a 202, 202b Hans Gefuers 1680-1684 baker g. m. Marie Goede

314 1a 202, 202b Marie Goede 1680-1684 g. m. Hans Gefuers

315 1a 210b Anne Jansdtr. Gefuert 1680-1684 g. m. Claus Hauschen

316 1a 213b Christopher Gregersen 1680-1684

317 1a 217b Anne Gefuert 1680-1684 enke efter Otte Hansen

 

Her nevnes Hans Gievers baker gift med Maria Gode, men jeg finner ikke aktuelle sider i panteboka og teksten er for å si det forsiktig ikke akkurat lettlest.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

I dette skiftet er baker Hans Gieverts formynder til et av barna til Else Høvidsmand (hun var gift andre gang med Cornelius Gieverts (skifte på ham ble holdt 17 jan 1696 i Bergen)). I den forbindelse angis bosted på Hans Gieverts til Brøgisporten (?). Er denne adressen i Rode 21?

 

http://da2.uib.no/cg...=1020&storleik=

 

Skifte etter Else:

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=909&storleik=

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Maria Gode ble oppgift i 1705:

 

Brudgom førenamn Brudgom etternamn Brud førenamn Brud etternamn Merknad Vigd dag Vigd år Kyrkje

7475 Tønnes Nevermand Maria Gode Bager Mar 26 1705 KK

 

Skifte etter hennes annen mann:

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1186&storleik=

 

Her benevnes hun også som Danielsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

I forbindelse med en dåp kalles Daniel Godes kone for Anna Clausdatter:

 

År Døypt Sokn/Kyrkje

473 1688 1612 KK

Rolle Førenamn Etternamn

3733 Barn Lauritz

3734 Far Erich Isachsøn

3735 Mor Catharina Samuelsdtr

3736 Fadder Daniel Godis kone,Anna Clausdat

3737 Fadder Jochim Skultis kone,Karen Giefuersdat

3738 Fadder Christian Ditlevsøn

3739 Fadder Claus Marchmand

3740 Fadder Antonius Hartvigsøn

 

År Døypt Sokn/Kyrkje

499 1689 1002 KK

Rolle Førenamn Etternamn

3941 Barn Daniel

3942 Far Christian Ditlof

3943 Mor Trine Danielsdtr Gude

3944 Fadder Frantz Wulf

3945 Fadder Hermand Manch

3946 Fadder Hans Giefwertzøn

3947 Fadder Daniel Gudis qwinde,Anne Schrøder

3948 Fadder Hermans Wulfis qwinde Johanna Wulf

 

År Døypt Sokn/Kyrkje

900 1691 0708 KK

Rolle Førenamn Etternamn

7141 Barn Israel

7142 Far Israel Tiller

7143 Mor Frøchen Harmansdtr Schrøder

7144 Fadder Sahl.Daniel Godes enche,Ane Schrøder

7145 Fadder Herman Wulfs kone Johanne Wulf

7146 Fadder Jan Danchwart

7147 Fadder Dirich Kulman

7148 Fadder Hans Gefuersen bager

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.a.1a, Sted: Bergen by, Oppbevaringssted: SAB

Merknader:

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70422070203.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-203

 

Baker Hans Geuffers gir til sin sønn baker Hans Geuffers og hans kone Maria Gode et eller annet (medgift?). Baker Jochum Geuffers medunderskriver.

 

Er det baker Hans Geuffers d.e. som gravlegges 2 jul 1684 i Bergen?

 

Døde i Bergen 1668-1815

Førenamn Etternamn Kjønn Alder Merknad Adresse Død dato Gravlagd År Prestegjeld

57868 Hans Geffuert m bager alle kloch. Feb 17 1684 KK

 

Koppskatten 1675 for Bergen

Førenamn Etternamn Skatt Tal pers. Rode

953 Hans Gefuers sielf 7de 14 Rdr. 21 Roede

Førenamn Etternamn Skatt Tal pers. Rode

1018 Jochum Gefuers sielf 4de 2 Rdr. 4 Mrk. 22 Roede

 

Frj oddels grund effter gamble brefue a:o 1530

Jochum og Hans Giefuertz Bagers grund, kaldes Indre Glimptens grund

 

Er Jochum sønn av Hans Geuffers d.e.?

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.a.1a, Sted: Bergen by, Oppbevaringssted: SAB

Merknader:

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70422070204.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-204

 

I det påfølgende panteebrevet utstedt av Hans Geuffers d.y. omtaler han Jochum Geuffers som "min kiere bror".

 

Muligens identisk med:

 

Borgerskap i Bergen 1600-1751

Førenamn Etternamn Yrke Fødestad Dato År

4220 Jocumb Hansen Giefuers bager Bergen 1311 1671

 

Kanskje han som gifter seg i 1669:

 

Brudgom førenamn Brudgom etternamn Brud førenamn Brud etternamn Brudg./Brud stilling Merknad Lysning Vigd dag Vigd år Kyrkje

381 Jochim Gewers Anne Cornelidatter de Lange *pige Nov 28 1669 DK

 

Anne Corneliusdatter de Lange gifter seg på nytt i 1680. Dette tyder på at den Jochum Gieverts hun var gift med er død før 1680. Dette tyder igjen på at han ikke er identisk med broren til Hans Gieverts d.y. som medundertegner pantet i 1683.

 

Det finns en Hans Geuffers som tar borgerskap i Bergen i 1637:

 

Borgerskap i Bergen 1600-1751

Førenamn Etternamn Yrke Fødestad Dato År

2649 Hans Jokumbssen Goffuers Bergen 2002 1637

 

Han ser ut som en sønn av:

 

1642, 3. februar Bergen skjøte

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

Anne Simensdatter, enke etter Henrik van Hollen, har solgt til Jost Strellemann og hans hustru Allike Jansdatter, sin grunn med dens herligheter som ligger i Lille Sandviken. Hun har tatt det forbehold at det ikke skal bygges noen hestemølle eller vannmølle på stedet. Anne Simensdatters sønner, Jacob Jochumssønn Geffuers og Hans Jochumssønn Geffuers, har underskrevet og forseglet skjøtet da hun ikke selv kan skrive.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.a.1a, Sted: Bergen by, Oppbevaringssted: SAB

Merknader:

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070422070191.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=12588&uid=ny&idx_side=-191

 

Baker Jochum Gievers og hans gudfryktige (!) hustru Femme Staal nevnt nederst til høyre. Av dateringen kan vi konkludere med at de var gift før 1683.

 

At Femme Staal var gift med Jochum Baker går fram av begravelsen til henne

 

http://da4.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=bedo1668&gardpostnr=41795&personpostnr=41795

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 11 Det vil jeg tro, men jeg klarer ikke å plassere noen av de andre personene som er involvert i denne hendelsen slektsmessig så derfor blir det usikkert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Boken på wangensteen.net om Gieversfamilien avklarer vel hvem som er opphavet til trådstarter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 13 Jeg har fått svar på mine spørsmål i "Familien Gewerdt og møllebrukene ved Bergen av Thora Sollied" publisert på wangensteen.net.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.