Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Jostein Søreide

Magnild Solvesdatter fra Brevik

Recommended Posts

Jostein Søreide

Jeg søker opplysninger om Magnild Solvesdatter fra Brevik. I 1801-tellingen står det at hun var født i 1741, mens hun står oppført som født i 1747 da hun døde i Brevik i 1807. Jeg har imidlertid ikke funne dåpsopplysninger om henne hverken i Brevik, Eidanger eller Bamble. Magnild giftet seg med Christopher Isaksen Lønnebakke i Brevik den 07.11.1768. Før dette står hun oppført som fadder i både Brevik og Bamble på 1760-tallet, så man skulle anta at hun var fra området.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Hun er ikke døpt i Gjerpen, Solum eller Holla heller. Hun er kanskje fra Skien, der holder jeg på med å registrere døpte nå, men har foreløpig ikke kommet lenger enn til 1734.

 

For øvrig står det vel neppe fødselsår verken i 1801 eller ved begravelsen, - jeg antar at det står at hun er 60 år begge steder :) Du bør skille mellom oppgitt alder og oppgitt fødselsår, det er to forskjellige ting.

 

Vet du forresten om hun var pike da hun giftet seg? Jeg har en vielse i Langeund 1764 med det samme navnet:

 

Kirkebok for 0814 Bamble Mini 1 (1702-1774). Forlovede side 46-47. 07.03.1764: Ungkarl og matros Lars Olsen i Langesund med pigen Magnild Solvesdatter sammesteds. Caut: Herman Grubbe og Petter Fr. Cudrio.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jeg kikket litt mer på dette paret. Det står ganske riktig at Magnild er "P." (pige) da hun gifter seg med Kristoffer Isaksen, men det tviler jeg sterkt på. Ihvertfall kaller paret sin første sønn for Lars, døpt 12. desember 1768. (http://www.arkivverk...ny&idx_side=-10) Jeg regner det for temmelig sikkert at denne gutten er oppkalt etter Magnilds første mann Lars Olsen. Han har trolig blitt borte på sjøen, det er ihvertfall ikke ført noen begravelse av ham. Dette paret bodde nok også i Brevik, ved en dåp i Langesund i 1766 er "Magnild Solvesdatter i Brevig" ført som fadder.

 

Redigert: Merk at Lars og Magnild bare er ført i Bamble kirkebok som forlovede. Det kan se ut som de aldri rakk å gifte seg, så da er det i og for seg riktig at hun er "pige" i 1768. Dersom prestene var riktig nøye, skrev de "fæsting" "eller "fæstemø" når en av partene var forlovet fra før.

 

Redigert 2: Lars Olsen ble nok ikke borte på sjøen, men døde før paret rakk å gifte seg:

 

Kirkebok for 0814 Bamble Mini 1 (1702-1774). Begravde side 484-485. 09.11.1764: Lars Olsen i Langesund 23 aar 3 uger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jeg fikk nettopp en hilsen fra Jørn Olsen som pt. slikker sol i Spania og ikke får logget seg inn her på forumet. Han viser til skifte i Skien 1771 etter Anne Johannesdatter Krabbe (enke etter Solve Olsen), hvor dattera Magnild Solvesdatter er nevnt som gift med Kristoffer Isaksen og boende i Brevik. Her er skiftet i Digitalarkivets lapskausversjon: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=sk08061666&gardpostnr=1478&personpostnr=8829&merk=8829#ovre

 

Så da finner du henne nok som døpt i Skien - eller om du vil vente noen uker finner du dåpen i min avskrift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Her er noen nøkkeldata på Magnilds foreldre:

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 2 (1716-1757). Viede side 31. 12.09.1725: Solve Olsen Lie og Anne Johanesdatter.

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Begravde side 328-329. 28.07.1766: Solve Olsøn 62 aar.

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Begravde side 336-337. 04.01.1772: Solve Olsøns enke 62 aar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jostein Søreide

Takk for hjelpen, Leif! Imponerende hvor raskt du løste denne gåten. Ser at Magnilds mor står oppført med etternavnet Krabbe. Dette er et uvanlig navn, og peker vel mot danske røtter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jeg hadde god hjelp av Jørn Olsen (Eidangerslekt) pr. epost, det var han som fant fram til skiftet i Skien etter mora.

 

Det er flere med etternavnet Krabbe eller Krabe i Skien på 1700-tallet, de fleste ser ut til å være håndverkere. Trolig har de et felles opphav, og det er vel mye mulig at slekta opprinnelig kommer fra Danmark ja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jostein Søreide

Er det mulig å finne noen opplysninger om Magnilds foreldre (Solve Olsen Lie og Anne Johannesdatter Krabbe)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Er det mulig å finne noen opplysninger om Magnilds foreldre (Solve Olsen Lie og Anne Johannesdatter Krabbe)?

 

Selvfølgelig. Den som leter, han finner :)

 

Solve er sannsynligvis sønn av Ole Larsen og Karen Solvesdatter, se «Gamle Gjerpen»: Lid A - Søndre. Her kommer du på morssida inn på Meen-slekta, som kan følges relativt langt tilbake.

 

Krabbe-slekta vet jeg foreløpig lite om.

 

Her er det jeg har i mitt kilderegister av relevant materiale ved søk på Solve (Ol|Li). Merk at jeg pr.dags dato ikke har registrert døpte lenger enn ut 1736.

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 2 (1716-1757):

Viede side 31. 12.09.1725: Solve Olsen Lie og Anne Johanesdatter.

Begravde side 186. 08.12.1725: Solve Olsens dødføde barn.

Døpte side 89. 23.04.1727: Solfve Olsens hiemmedøbte datter Karen. Faddere: Olle Lies kone og datter Megrete, Olle Lie, Hiert Krabe, Johan Stolt Schræder.

Begravde side 190. 22.04.1728: Solve Olsens barn 1 aar.

Døpte side 95. 15.05.1729: Solve Lies søn Ole. Faddere: Kresten Olsens kone, Megrete Olsdatter, Anders Krabe, Kresten Olsen, Anders Andersen Guldsmed.

Døpte side 104. 12.08.1731: Solve Olsen Lies datter Inger. Faddere: J. Krøgers kone, Boye Pettersens datter Kirstj, Simon Jørgensen, Jørgen og Rasmus Sim(onssøner).

Døpte side 110. 11.10.1733: Solve Olsen Lies datter Karen. Faddere: Truels Krabes kone, Karen Jackobsdatter, Truels Krabe, Niclas Rasmusen Smitt, Cornelus Krabe.

Døpte side 116. 02.10.1735: Solve Olsen Lies datter Ellen Kiestine. Faddere: Johan Stoltes kone, Karen Aslachsdatter fra Bradsberg, Johan Stolt, Niclas Smitt, Jon Madsen Schrædersven.

Begravde side 210. 06.04.1740: Solve Olsen Lies søn 2½ aar.

Begravde side 220. 18.05.1746: Solve Olsens datter 13 aar.

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791):

Begravde side 320-321. 22.10.1763: Solve Olsøn Betienters datter Ellen Kirstine 26 aar.

Begravde side 328-329. 28.07.1766: Solve Olsøn 62 aar.

Begravde side 336-337. 04.01.1772: Solve Olsøns enke 62 aar.

 

Det er vel grunn til å tro at alderen til «Solve Olsøns enke» er for lavt satt. Hun ble neppe gift som 15-åring, selv om jeg har ihvertfall ett verifiserbart tilfelle av så lav giftealder fra 1700-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Hvis det har noen interesse, så kan du se hva jeg har samlet sammen om Solve Olsen Lie og familien hans på Solumslekt. Databasen blir oppdatert hver fredag morgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jostein Søreide

Fantastisk hva du har funnet ut på kort tid, Leif! Databasen din er også forbilledlig systematisk og lett å finne frem i. Da ser det ut til vi kan spore Magnilds farsslekt et godt stykke bakover. Krabbe-slekten er nok mer komplisert, da de sannsynligvis bodd i Skien by og ikke på en av gårdene i området. Jeg har funnet en Johannes Krabbe som betaler skatt tidlig på 1700-tallet i Skien, men må jobbe litt mer med å få bekreftet at han er faren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jeg fant denne dåpen nederst på side 128:

 

22.12.1739: Solfve Olsens datter Mangnhild. Faddere: Frans Caspersens kone, Ingeborg Jonsdatter, T. Heckman, Hans Rechelsen, Eilert Pedersen.

 

Med forbehold om at denne jenta kan være død ung uten at det er ført noen begravelse, er det svært sannsynlig at dette er dåpen til din Magnhild Solvesdatter. Avviket fra alderen som er oppgitt ved begravelsen er relativt stort, men slett ikke uvanlig - spesielt når alderen er oppgitt med et «rundt» tall. Den oppgitte alderen på 60 år i 1801 er helt innenfor den feilmarginen en må regne med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jeg har funnet en Johannes Krabbe som betaler skatt tidlig på 1700-tallet i Skien, men må jobbe litt mer med å få bekreftet at han er faren.

 

Gå inn på «Skifteregister for Skien 1666-1808» og søk på Rolle: Alle, Etternamn inneheld: krab

 

Da finner du blant annet dette, hvor «Iohannes Andersen Krabe» er ført som arvelater. Som du ser står det henvisning til protokoll 4 (for Skien byfogd), side 157a. Originalteksten starter her på høyre side.

 

Jeg kommer nok til å dra inn denne familien i databasen min, Krabbe-slekta har jeg hatt lyst til å få hode og hale på lenge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Det kommer mye mer om familien Krabbe på Solumslekt på fredag. Akkurat nå kan jeg si at det felles opphavet til Krabbe-slekta i Skien på 1700-tallet ser ut til å være Truls Nielsen Krabbe (skifte 22. februar 1703) og kona Kirsten Andersdatter (skifte 14. juni 1712). De hadde to døtre: Karen Trulsdatter gift med Anders Åsmundsen, og Inger Trulsdatter gift med Johannes Andersen. Både Anders Åsmundsen og Johannes Andersen tok familienavnet Krabbe. I tillegg hadde Kirsten Andersdatter ei datter Ida Andersdatter fra første ekteskap med en Anders Gundersen Lund. Ida ble gift med en Ole Christensen, og flere av deres barn brukte også familienavnet Krabbe.

 

Truls Nielsen Krabbe er trolig sønn av «Niels Aamundssøn Krabbe» som er begravet i Skien 17.03.1665, 88 år gammel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jostein Søreide

Takk igjen for god hjelp! Gleder meg til fredag:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.