Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Per Jacob Desserud

Kirstine Bartholomeusdtr ca 1738/43 – 1819 på Melbostad i Gran, Hadeland

Recommended Posts

Per Jacob Desserud

Hvem var hennes foreldre/familie og hvor var hun født?

 

Bartholomeus er et uhyre sjeldent navn på Hadeland, men jeg ser det er noe mer brukt f. eks i nabofylket Buskerud på 1700-tallet. Det spesielle er at det er en person i Gran på denne tiden som bærer dette navnet, nemlig Bartholomæus Hammer 1744-1823, sønn av Hannibal Hammer 1708-77 som var sogneprest i Gran, og bror til generalkonduktør Christopher Hammer 1720-1804 som bodde nettopp på Melbostad da! Melbostad var på denne tiden et slags vindu ut i verden på Hadeland, og vi ser at personer utenfra bygda kom hit og til nabolaget, så også Kirstine Bartholomeusdtr. Men jeg har ikke funnet noen holdepunkter for at hun har slektstilknytning til Hammerfamilien. [Andre tilflyttere til Melbostad var f. eks Hammers husholderske Else-Marie Riber, og en tidligere husholderske Anne Høen, begge kom fra Ringerike]

 

Den mest kjente person med dette navnet på begynnelsen av 1700-tallet var vel Barthelomæus Deichmann d 1731, biskop i Christiania fra 1713 til 1730, da han ble suspendert! Prestesønnen på Gran har kanskje blitt oppkalt etter biskopen, og tilsvarende oppkalling for Kirstines far kan jo være mulig.

 

I det gamle debattforum #71471 om Frisach i Jevnaker omtaler Grete Singstad Paulsen en Bartholomeus Frisach fc 1720? som var sønn av SP i Lom Hans Frisach og Catarine Larsd Stub (merk fornavnet! – se under). Se hele innlegget. Flere av sogneprestens etterkommer kom til Gran, bl.a hans datterdatter Cecilia Glørsen f i Lom 1744 som kom til Hadeland ca 1775 som sorenskriverfrue, gift med Stephan Barclay Meidell, og bodde på Skirstad, nabogard til Melbostad. Hennes mor Magdalena f Frisach døde i i Gran 1808. En bror til Barhtolomeus og Magdalena var Prokurator Christian Frisach som i 1801 var 72 år og bodde på en annen nabogard Kjekstad – hos ei Hammer! [han refereres i tingbøkene på Hadeland så tidlig som i 1772, evt før?] Og deres søster Else Frisach er 70 år og enke, og bor på Helmen i Gran i 1801, enke etter capellan Halmsted, med to ugifte døtre.

 

Et mulig utgangspunkt for å lete: Hadde Barthelomeus Frisach barn? Gift? Hvis Kirstine Bartholomeusdtr var født utenfor ekteskap, vil hun vel ikke bli nevnt i evt arveskifter i familien.

 

Kirstine Bartholomeusdtr ble trolovet på Melbostad 8.11 1770 med Lars Mortensen (på) Melbostad, og de ble viet 3 juledag samme år, dvs 27.12 1770. Lars var dp fra Mørtvedt i Gran 17.9 1741, og var yngste sønn til Morten Hansen g.1730 m. Kari Kristensdtr fra Børmarken. Morten døde på Holm i Gran i 1747 - skifte da. En eldre bror til Lars var Hans Mortensen som døde på et VennolumE i 1786, og ved skifte etter ham arver bl.a. Lars, som da bor på Ringen. Ringen var en plass under Melbostad.

 

Ved FT 1801 bor Lars og Kirstine i et Melbostadeie, fortsatt trolig i Ringen. Lars er 61 år, og føres som sølv- og kobbersmed. Kona Kirstine Bartholom.dtr er 63 år. Kari Mortensdtr er inderst og ugift, 64 år. Hun er søster til Lars og f 1738, d 1809. Jeg finner ikke begravelsen til Lars i KB for Gran. Kona dør på Rudsødegård i Gran 1.5 1819, 76 år, og kalles Kierstine Bartolomeusdtr ved begravelsen. Hun døde nok hos sin eldste datter Kari som var gardkone der. Dette gir omtrentlig fødselsår: 1738 iflg FT, 1743 iflg begravelsen

 

Mulige barn til Lars og Kirstine:

 

Kari Larsdtr dp MelbostadE Skjærtorsd 1771 (mor Kierstine Nicolaidtr), konfirmert MelbostadE 1785 - 16 år!, trolig gift fra Kittelsrud 6.8 1795 med Ole Andersen Rudsødegård f 1772; FT 1801 gardfolk på Rudsødegård i Gran, han 38 år, hun 21 år. Alder stemmer ikke godt. Ett barn Kirsti Olsdtr dp 4sTr 1798, som voks opp og kom til Korsrud i Lunner. Etterkommere. Ole Andersen Rudsødegård er fadder 1795 og 1797 til barna til Katrine Larsd, se under. Kari Larsdtr Melbostad er fadder fra Melbostad i 1794 til Gudbrand Olsens første barn- se under.

 

Ingeborg-Kirstine Larsdtr dp MelbostadE 1sFast 1775 (mor Kierstina Bartholomæusdtr). Hun er ikke funnet begravet, ikke konfirmert, og det mulig at det kan være en feilføring for Katrine under. Ingeborg-Kirstine hører vi ikke mer til.

 

Chatrine/Katrine Larsdtr ?f Melbostad ca 1775, konfirmert som Chatrine Larsdtr fra Melbostad 1789, 16 år!, 26 år ved FT 1801, gift fra Kittelsrud 4.4 1793 med Gudbrand Olsen Kittelsrud 1755-1836. De var gardfolk på Øvre Kittelsrud i Gran fram til ca 1810. Solgte garden og har deretter flyttet noe omkring. Katrine døde trolig på et O-eie 14.9 1833, 62, i lægd, som gir fødselsår ca 1771. Vi ser at aldersføringer i kirkebøkene i Gran - og ellers på den tida - ofte er unøyaktige, og derfor lite å stole på. Katrines navn skrives på mange måter. I FT 1801 kalles hun Conni i avskriften. Fra barnedåpene: Catharine i 1794, Caterine i 1795, Catterine i 1797, Cathrine i 1800, Katrine i 1802 og Cathrine igjen i 1812. Gudbrand og Katrine fikk i alt 9 barn. Mange etterkommere.

 

Den eldste datter Kari var kalt opp etter farmoren, mor til Lars Mortensen. Det er mulig at Katrine kan være kalt opp etter mormoren, og at Katrine el.l. derfor kan være navnet på kona til Bartholomeus, hvis han var gift. Eller hans mor??!!

 

Jeg mener at hypotesen om at disse to jentene var søstre er relativt trygg. Men hvem var mora? Per Jacob Desserud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

I det gamle debattforum #71471 om Frisach i Jevnaker omtaler Grete Singstad Paulsen en Bartholomeus Frisach fc 1720? som var sønn av SP i Lom Hans Frisach og Catarine Larsd Stub (merk fornavnet! – se under). Se hele innlegget. Flere av sogneprestens etterkommer kom til Gran, bl.a hans datterdatter Cecilia Glørsen f i Lom 1744 som kom til Hadeland ca 1775 som sorenskriverfrue, gift med Stephan Barclay Meidell, og bodde på Skirstad, nabogard til Melbostad. Hennes mor Magdalena f Frisach døde i i Gran 1808. En bror til Barhtolomeus og Magdalena var Prokurator Christian Frisach som i 1801 var 72 år og bodde på en annen nabogard Kjekstad – hos ei Hammer! [han refereres i tingbøkene på Hadeland så tidlig som i 1772, evt før?] Og deres søster Else Frisach er 70 år og enke, og bor på Helmen i Gran i 1801, enke etter capellan Halmsted, med to ugifte døtre.

 

Et mulig utgangspunkt for å lete: Hadde Barthelomeus Frisach barn? Gift? Hvis Kirstine Bartholomeusdtr var født utenfor ekteskap, vil hun vel ikke bli nevnt i evt arveskifter i familien.

 

Jeg har ikke funnet ut hvor det ble av Bartholomeus Hansen Frisach, om han ble gift, hadde barn og når han døde.

I 1742 finner vi brødrene Jørgen og Bartholomeus Frisach som studenter i Kjøbenhavns Universitets Matrikel, Jørgen er 21 år og Bartholomeus 17 år, dvs. født ca 1721 og 1725. Jørgen ble konfirmert i Lom 1737 og døde 34 år gammel i 1755 i Kråkstad, så alderen på han stemmer. Jeg har imidlertid ikke funnet Bartholomeus konfirmert i Lom. Dette kan bety at han er eldre enn Jørgen (konfirmantlister fra 1736), og at alderen som student er feil, eller at han er konfirmert et annet sted.

Bartholomeus Frisach var fadder i Lom i 1743-1745, og i 1747 er han igjen å finne i studentmatrikkelen, denne gangen uten oppgitt alder. Etter dette er han ikke å finne - verken i Lom, Kråkstad, Ullensaker, Toten eller Hadeland, hvor vi kan finne andre familiemedlemmer.

 

Legger inn lenke til debatten om Frisach direkte til gamle Brukarforum istedet for arkivet her, siden de gamle debattene i arkivet er vanskelig å lese pga manglende linjeskift, lenker som ikke virker - og ikke minst fordi flere av debattene mangler en del av innholdet! 71471: Frisach i Jevnaker 1817

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Ole Andersen Rudsødegård er fadder 1795 og 1797 til barna til Katrine Larsd, se under. Kari Larsdtr Melbostad er fadder fra Melbostad i 1794 til Gudbrand Olsens første barn- se under.

 

Det er vel Kari Larsdatter som også er fadder i 1795, bodde da på Kittelsrud (før hun giftet seg).

 

Kari Larsdtr dp MelbostadE Skjærtorsd 1771 (mor Kierstine Nicolaidtr), konfirmert MelbostadE 1785 - 16 år!, trolig gift fra Kittelsrud 6.8 1795 med Ole Andersen Rudsødegård f 1772; FT 1801 gardfolk på Rudsødegård i Gran, han 38 år, hun 21 år. Alder stemmer ikke godt. Ett barn Kirsti Olsdtr dp 4sTr 1798, som voks opp og kom til Korsrud i Lunner. Etterkommere.

 

I tillegg ser det ut som Kirsti Olsdatter er fadder 23. feb. 1812 til Gulbrand Olsen og Cathrine Larsdatters barn, Anne - "Kierstie Rudsødegaarden". Kirsti/Kiersti Olsdatter ble konfirmert 16. okt 1811. Cathrine Larsdatter var fadder da hun ble døpt i 1798.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.