Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Jonas Jonsson

Kven var sersjant Lorents Hjort († 1779 i Kongsberg)?

Recommended Posts

Jonas Jonsson

Eg har funne ein sersjant som serleg heldt til i Vest-Telemark.

 

Anna Beate er fødd utanfor ekteskap og vert døypt i Vinger i Hedmark 5/5/1726. Mori tente hjå ein major, og utla Lorents Hjort i Kristiania til barnefar. Han var faren til København.

 

15/3/1735 er det ting på Groven i Åbøgrend. Birgit Bjørnsdotter († 1767) er stemnd for legermål med sersjant Hjort og må bøte. Det står ikkje noko om dette i kyrkjeboki, men der vantar mykje anna òg på denne tidi. Men avkjømet får nok namnet Anne. Ho vert konfirmert 13/4/1755 i Vinje, døyper dotteri Turid 6/2/1763 (faren er Egil Nikulsson frå Sudgarden i Langlim), gifter seg 22/7/1764 med Egil og får tvo born til med han (Nikuls 1765-1765 og Nikuls 1767). Egil døyr 1767, skifte etter han på Svalastoga i Austbøgrend i Rauland 21/9/1767. Anne gifter seg uppatt med Asbjørn Gunnulvsson Setalid i 1771, dei får sonen Bjørn same året og ho døyr 1774. 1797 er det skifte på plassen Storlid i Austbøgrend etter den barnlause husmannen Torkjell Torgeirsson. Han var halvbror til Birgit, og her får me ei oversyn over ætti etter henne. Takk til bygdebokskrivar Tarjei Førstøyl for å ha vist meg til dette skiftet.

 

27/10/1736 vert Elias døypt i Skien. Mori heiter Signe Eilivsdotter og kjem frå Lårdal, og sersjant Lorents Hjort hjå kaptein Hagemann vert sagd å vera faren. Det står rett nok Lahrdahl i kyrkjeboki, men eg trur ho er komi frå Lårdal, der Eiliv-namnet var vanlegt. Det er i Vest-Telemark me elles råkar på Lorents Hjort i denne tidi, så dette er rimeleg å tru.

 

1740 bur Lorents Hjort på Vistad i Mo i Telemark. Han døyper sonen Nikolai 29/2/1740 i Lårdal kyrkje og 3/5/1742 dotteri Alet i Moland kyrkje. Kona heiter Karen Pedersdotter (introduksjon 8/7/1742 i Moland kyrkje). Vigsla har eg ikkje funne. Karen Pedersdotter Meier, 'Serg: Hjortes Hustru', vert gravlagd 19/10/1777 i Fyresdal, og 16/9/1779 vert ein Lorents Nikolaisson Hjort gravlagd i Kongsberg. Han var enkjemann, 91 år og 2 månader gamal, fødd i Kristiania, hadde butt i Telemark i 'nogle aar', og var komen til Kongsberg for tvo eller tri år sidan.

 

12/2/1785 i Kongsberg gifter Karen Marie Lorentsdotter Hjort seg med Samuel Toresson Kalmer, ho var venteleg dotter til Lorents. Karen Marie døyr 23/6/1822 i Kongsberg, 87 1/2 år gamal (ho er 62 år gamal i 1801). Eg har ikkje funne dåpen hennar.

 

Er det nokon som veit meir om Lorents og dei andre eg har nemnd her? Eg ser han er ført opp på denne sida, men der vantar det mykje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Lorentz Hiorth er en interessant mann. Jeg har kommet over ham i forbindelse med et bokprosjekt jeg har om den store nordiske krig (1709-1720) i Norge. En av tingene jeg har gjort er å se på pensjonssøknader fra krigsveteraner etter krigen. Ettersom årene går, dukker det opp en del slike. Hiorth er faktisk foreløpig den lengstlevende krigsveteran fra 1709-20 jeg har funnet, da han døde i 1779. Det vil si en veteran med både bekreftet krigstjeneste ør 1720 og dødstidspunkt.

 

En pensjonssøknad fra 1777 gir en god del opplysninger. Hiorth er borgersønn, født ca. 1691, visstnok i Christiania. Han kom i militær tjeneste i 1713 i det danske Århus infanteriregiment. Han tjener som furer i kaptein Herbsts kompani og er med på ved Gadebusch 1713, samt Frederikshald og Christiania 1716-18. Han fikk avskjedspass fra det danske regimentet ved nyttår 1723 i Århus. 1723-1763 tjente han som kommandersersjant ved Vesterlenske nasjonale infanteriregiment i Norge. Han fikk avskjedspass herfra datert Brevik 6.1. 1763, da har han tjent i hæren i til sammen 49 år. Han var født i Norge, og var nå 72 år. Liten av statur, 2 ½ hamburger alen lang, lys av hår og øyne, smal av skulder og ben. Han hadde sist vært ved kaptein Abels kompani.

 

Hiorths pensjonssøknad var datert Baroved (?) i Molands prestegjeld 28.4. 1777. Han anfører at han lider under fattigdom alderdom og skrøpelighet. Han er 86 år gl. og enkemann. En attest fra general Dietrichsen, Kristiansand, forteller at Hiorth var en dyktig og tilforlatelig underoffiser som han hadde kjent i 34 år. Da Dietrichsen var i Telemark for noen år tidligere hadde han funnet Hiorth boende i en hytte i fattige omstendigheter. Det ligger også ved en attest fra sogneprest Jæger i Moland.

 

Den norske kvesthuskassen innstillte 27.12. 1777 at Hiorth skulle få en årlig pensjon på 20 rd.

 

Da Hiort blir bergravd på Kongsberg bled det også sagt at berghauptmann etatsråd Jørgen Hiorth var han pårørende.

 

Kilde til dette er, i tillegg til kirkeboken i Kongsberg, pensjonssøknaden. Den ligger i Riksarkivet, Kvesthuskassen, B. Pakkesaker, pk. 34, Hiorth til Norske generalkrigskommissariat 28.4. 1777, med diverse attester.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Et søk i Lassens geneaogiske samlinger her på Digitalarkivet viser at Lorentz Hiorth skal være en sønn av Jens Jørgensen Hiorth i Christiania. Jens J. Hiort var gift 1. g. m. Elen Rasmusdatter og 2. g. 1685 m. Karen Pedersdatter (Helt).

 

"Nicolaisen", som Lorentz Hiorth kalles ved begavelsen på Kongsberg, er så tilfelle feil. Han skal være født 3.6. 1691, familien skal holde til i Christiana.

 

Berghauptmannen Jørgen Hiorth er da hans grandnevø. En annen ny opplysning er at Lassen skriver at datteren Allette Sophie var gift med en Tallak Halvorsen, "jordbuker i Telemark".

 

Kildeinformasjon: Lassens samlinger, Protokoll (RA/PA-0051/F/Fa), 0-, oppb: Riksarkivet. Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...ad/db/40141/66/

 

Dette er de samme opplysningene som finnes i lenken i innlegg nr. 1. Men det er flere ting som ikke riktig stemmer med datoene her, og hvor er Lorntz døpt? Det kan se ut som om Lassen har fått sine opplysninger fra et skifte, men hvilket da?

Share this post


Link to post
Share on other sites
kmg

Et søk i Lassens geneaogiske samlinger her på Digitalarkivet viser at Lorentz Hiorth skal være en sønn av Jens Jørgensen Hiorth i Christiania. Jens J. Hiort var gift 1. g. m. Elen Rasmusdatter og 2. g. 1685 m. Karen Pedersdatter (Helt).

 

"Nicolaisen", som Lorentz Hiorth kalles ved begavelsen på Kongsberg, er så tilfelle feil. Han skal være født 3.6. 1691, familien skal holde til i Christiana.

 

Berghauptmannen Jørgen Hiorth er da hans grandnevø. En annen ny opplysning er at Lassen skriver at datteren Allette Sophie var gift med en Tallak Halvorsen, "jordbuker i Telemark".

 

Kildeinformasjon: Lassens samlinger, Protokoll (RA/PA-0051/F/Fa), 0-, oppb: Riksarkivet. Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...ad/db/40141/66/

 

Dette er de samme opplysningene som finnes i lenken i innlegg nr. 1. Men det er flere ting som ikke riktig stemmer med datoene her, og hvor er Lorntz døpt? Det kan se ut som om Lassen har fått sine opplysninger fra et skifte, men hvilket da?

 

Jens Jørgensen Hiorth døde i 1688, begr. 12.04.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

 

 

Jens Jørgensen Hiorth døde i 1688, begr. 12.04.

 

Akkurat. Hvordan kan en mann som døde i 1688 få en sønn i 1691? Flere uavhengige kilder gir dette fødeåret for Lorentz Hiorth, men han er ikke å finne i kirkeboken i Christiania.

 

Kan det være at Lorentz er en Nicolaisen likevel, og at linken til familien Hiorth og Berghauptmannen går gjennom kvinneledd?

Share this post


Link to post
Share on other sites
kmg

Akkurat. Hvordan kan en mann som døde i 1688 få en sønn i 1691? Flere uavhengige kilder gir dette fødeåret for Lorentz Hiorth, men han er ikke å finne i kirkeboken i Christiania.

 

Kan det være at Lorentz er en Nicolaisen likevel, og at linken til familien Hiorth og Berghauptmannen går gjennom kvinneledd?

 

Mer trolig. Det er en god stund siden jeg lette etter ham (Lorentz), men kom ingen vei. Men flere kilder igjen. Foreløpig er Lorentz en av de mer perifere personer for meg, men man vet aldri...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sigrid Ellen Nilsen

Hei!

På side 310 over døde i Kongsberg 1779 står det: Mons. Lorentz NICOLAJSEN Hjort enkemand, fød udi Christiania, men bod(de) i Telemarken udi nogen aar, hvorfra han for 2 a 3 aar siden hit kom. 91 aar og 2 mnd gammel.

Mvh S. Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites
kmg

Hei!

På side 310 over døde i Kongsberg 1779 står det: Mons. Lorentz NICOLAJSEN Hjort enkemand, fød udi Christiania, men bod(de) i Telemarken udi nogen aar, hvorfra han for 2 a 3 aar siden hit kom. 91 aar og 2 mnd gammel.

Mvh S. Ellen

Har sett det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sigrid Ellen Nilsen

Hei igjen!

 

Det jeg tenkte på var at han da må ha vært født rundt juli i 1688 i og med at han er 91 år og 2 mnd, når han døde/begr. 16 sept. i 1779.

Mvh. S.Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites
kmg

Ja, jeg tok poenget ditt. Dessverre er ikke slik informasjon alltid til å stole på, det være seg fødested eller alder, hvor presist den enn er angitt. I 1688 er også "uekte" barn oppgitt for byens kirkebok (det er den ikke hvert år mht. Mini 1).

 

Ellers finner jeg flere feil og mangler i Lassens "Familien Hiorth" f.49 . Han kan ikke hatt en god dag her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Hei igjen!

 

Det jeg tenkte på var at han da må ha vært født rundt juli i 1688 i og med at han er 91 år og 2 mnd, når han døde/begr. 16 sept. i 1779.

Mvh. S.Ellen

 

 

Ja, det stemmer det. Men samtidig oppgir Lorentz selv å være 86 år i 1777 (= f. ca. 1691) og avskjedspasset fra 1763 oppgir at han er 72 år (= f. ca. 1690). Lassen oppgir, uten å si hvor han har det fra, fødselsdato 3.6. 1691. Så det hele er usikkert.

Hvis kmg alias Geir ikke har funnet ham døpt i Christiania med omgivelser, så kan vi være ganske sikre på at han ikke er det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jonas Jonsson

Ja, det stemmer det. Men samtidig oppgir Lorentz selv å være 86 år i 1777 (= f. ca. 1691) og avskjedspasset fra 1763 oppgir at han er 72 år (= f. ca. 1690). Lassen oppgir, uten å si hvor han har det fra, fødselsdato 3.6. 1691. Så det hele er usikkert.

Hvis kmg alias Geir ikke har funnet ham døpt i Christiania med omgivelser, så kan vi være ganske sikre på at han ikke er det.

 

Eller at presten gløymde å skrive dåpen i kyrkjeboki. Prestane hadde dålege dagar, dei òg! Spørsmålet er kanskje om det fanst nokon Nikolai Hjort Lorents kunne vera son av? Eg har ikkje funne ein slik Nikolai hjå Lassen, men eg har heller ikkje lese alt som står der.

 

Lassen tek vel hardt i når han skriv at Tallak er 'jordbruker'. Han var husmann på ein plass Kleiv i Fyresdal, og der budde han og Alet i 1801. Her døydde han 8/7/1819 og Alet 3/3/1822. Dei vart vigde i Fyresdal 12/7/1783 (truloving 14/6), han var soldat og alt då skriven til Kleiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jonas Jonsson

Eg legg inn det meste eg finn på www.soge.kviteseid.no. Ta gjerne kontakt om de veit meir om dei eg har skrive om der.

 

Er det forresten slik at patronymet i kyrkjeboki ikkje er å finne i andre kjelder, som t. d. pensjonssøknaden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Eg legg inn det meste eg finn på www.soge.kviteseid.no. Ta gjerne kontakt om de veit meir om dei eg har skrive om der.

 

Er det forresten slik at patronymet i kyrkjeboki ikkje er å finne i andre kjelder, som t. d. pensjonssøknaden?

 

 

Så vidt jeg kan se av mine notater står det ingenting i pensjonssøknaden om patronym og om Christiania som fødested.

 

I avskjedspasset fra 1763, utstedt i Brevik 6.1.1763 av sjef for det vesterlenske nasjonale infanteriregiment Woldemar von Brüggeman, heter der at Lorentz Hiorth er født i Norge. I attesten fra general Dietrichsen, datert Kristiansand 17.10. 1777 står det at Hiorth er en borgersønn, legdene uvedkommende.

 

Det vil si at presten trolig har fått opplysningene øm patronym, alder og fødested fra Lorentz Hiorths yngre, fjerne slektning Jørgen Hiorth. I kirkeboken på Kongsberg står det også "som skal være fød udi Xstiania".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Jeg har nå kommet over en ny kilde som omhandler sersjant Lorentz Hiorth. Det er en krigsrettssak fra 1729.

 

Kildeinformasjon: Forsvaret, Generalauditøren, Tingbok , 1727-1730, oppb: Riksarkivet.

Merknader: For generalauditoriatet.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/38979/52/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10041101031056.jpg

 

Han var tiltalt for å ha begått fire leiermål og for å ikke ha søkt alterets sakramente (nattverd) på et og et halvt år. Han tilstod tre leiermål, men nektet for det fjerde. Han tilbød å sverge seg fri, men retten tillot det ikke. Han tilbød seg dessuten å gifte seg med den tredje barnemoren, som ennå ikke hadde født sitt barn. Retten gikk heller ikke med på det.

Hiorth ble dømt til å utstå kirkens disiplin, 12 rd.i leiermålsbøter og tre års straffearbeid på Akershus festning. Dommen ble senere bekreftet av en kongelig resolusjon.

 

Det betyr at det er enda tre barn som mangler i oversikten over, det fra 1726, må være ett av de fire. Desverre står det ikke hvilk(e) sogn de var født i krigsrettdommen.

 

Samlet begikk Hiorth altså fem eller seks leiermål.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jonas Jonsson

Ministerialbok nr. 2 for Domkyrkja i Oslo, s. 347, skriftemål 14.6.1729, Mari Persdotter har utlagt Lorents Hjort til barnefar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Ministerialbok nr. 2 for Domkyrkja i Oslo, s. 347, skriftemål 14.6.1729, Mari Persdotter har utlagt Lorents Hjort til barnefar.

 

Og her er dåpen:

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 2 (1705-1730), "Uægte" fødte og døpte 1729, side 215.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-192

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...61004030258.jpg

 

Anne Maria er født utenfor ekteskap og ble døpt i Christiania 7.8. 1728. Mor var Maren Pedersdatter, som tjente hos organist Clausen og lå i barselseng i Vaterland. Far var underoffiser "Lorentz Jorth" i kapteinløytnant Meldals kp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Jeg har en Hiorth/Hjort slekt som stammer fra Asser Andersen, sønn av Anders Karlsson Slettebø og Sophie Assersdotter Tengs.

Han ble gift med Kirstine Jørgensdatter Trane og ble i ekteskapet "kondisjonert" se: http://www.nose.dk/Norge/trane.html

og stamfar for familien Hiorth i Egersund.

 

Hans mor Sophie var gift tre ganger: Gift ca 1620 med Christopher Gulliksen Slettebø. Gift ca 1628 med Anders Karlsson Slettebø. Gift ca 1640: med Kjetil Lauritsen Åmot. Jeg stammer fra hennes 1.ekteskap og hun er da min 9-tippoldemor.

 

Vet ikke om denne slekten har noe med Lorents å gjøre (kan jo være flere slekter?)

 

Ellers har jeg en Jørgen Hiorth, som sønn av Jørgen Assersen Hjort og Marie Hansdatter Bowitz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jonas Jonsson

Slenger ut ein tanke: er det tilfelleg at alle dei tre uekte gjenteborna til Lorents me kjenner heiter noko med Anna/Anne? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Da har jeg tilfeldigvis ramlet over et av de manglende leiermålene til sersjant Lorentz Hiorth.

 

I et tingsvitne på bytinget i Christiania i november 1727 listes det i forbindelse med byfogdens regnskaper opp kvinner og menn anmeldte leiermål i 1726. Blant annet flere som er meldt inn av slottsprest Borck, som var sogneprest i Aker og i tillegg til å være prest Akershus slottsmenighet, som omfattet alle militære i Christiania og omegn. En av sakene Borck melder inn er Lorentz Hjorths leiermål med Johanne Barthea Rosenhoff. 

 

SAO, Christiania byfogd, F/Fb/L0045: Tingbok, 1727-1728, s. 502-503
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/rg20090217321223
 


Dessverre mangler kirkeboken med døpte i Aker og Slottmenigheten for dette året.

Edited by Ola Teige

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.