Jump to content
Arkivverket

Hans Næs, utsending fra Modum til valgmøte på Hokksund 1814, var han fra Eiker?


Recommended Posts

Er det noen som kjenner Hans Næs, som i 1814 ble valgt som en av Modums utsendinger til valgmøtet på Haugsund (Hokksund). Der valgte de utsendinger fra Buskerud til Eidsvoldsforsamlingen. Kan han være identisk med Hans Næss, som ved FT 1801 bor på Næss ipå Eiker? http://forum.arkivve...do=new_post&f=6

I Modums Historie bd II står det om valget på Modum og den adresse som ble skrevet.

Link to post
Share on other sites

Lenken skulle være til FT 1801. Jeg finner ingen Hans Næs på Modum, men en aktuell på Eiker. Det er Hans Arnesen på Næss. Veit ikke hvorfor jeg ikke får til lenke.

Link to post
Share on other sites

Ved valget på utsendinger fra Modum, ble to menn valgt. Det var res.kap. Andreas Teilmann og "Almues Mand Hans Næs". Det kan tenkes at Hans Velliksen fra Nes på Snarum er denne almuesmannen. Mye kan ha skjedd fra han var tjener i 1801 fram til 1814. Jeg har likevel en fornemmelse av at det ikke er han. Jeg har søkt etter andre muligheter. Hans Arnesen Næs fra Eiker er en mulig person. Næs er i Bakke sokn, nokså nær Modum. Derfor mitt spørsmål om noen kjenner han og kan bekrefte eller avkrefte at han er aktuell.

Link to post
Share on other sites

Takk til alle som prøver å hjelpe meg. Hans Næs er utvilsom bosatt på Modum i 1814. Han er ikke identisk med Hans Ødenes. Hans Ødenes var en av de tolv almuesmenn som underskrev skrivelsen om valget. Men det var også en del folk som flytta på seg. Jeg gjentar mitt ønske om at noen som kjenner Hans Næs fra Eiker, kan si noe om han er aktuell eller ikke.

Jeg har nå endret overskriften, i håp om at Eiker-kjennere ser på dette spørsmålet.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

I panteregisteret for Modum finner jeg gården Næs under Heggen sogn.

 

Her framgår det at Hans Thommesen fikk skjøte på gården Næs i 1804. I 1829 skjøter Hans Thommesen gården til Guldbrand Thommesen Aslaksbye (bror?): Protokollnummer: VII 1, Sted: Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, Modum tinglag (Heggen sokn), Oppbevaringssted: SAKO

Hans Thomessen fikk i 1819 skjøte på Sandager og er senere kjent under dette navnet.

 

Hans Thommesen er å finne på Aslaksbye i Modum FT 1801.

 

Kan dette være den du leter etter?

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Nå tror jeg at jeg har kommet lengre i spørsmålet etter Hans Næss. En bemerkning i Modums Historie bd IV forteller at "lensmann Hans Næss" eide Hovland noen år omkring 1814. Jeg har også funnet et ekteskap som Hr Hans Næss inngikk 5 des 1813, og hvor lensmann Brochmann var en av cautionistene. Så leste jeg i Eker av Nils Johnsen at Hans Næss ble lensmann på Eiker etter Gram i 1823, og at han døde der i 1844, 69 år gammel. Ved FT i 1801 finnes en Hans Næss som er skriverkarl og amtmannen på Huseby i Lier, 26 år gammel. Jeg tror at alt dette er en og samme Hans Næss, og at der er han som møtte på valgmøte på Hokksund. Men hvor var han født? Hvem var hans foreldre?

Link to post
Share on other sites

Hans far het Erich Hansen Næss, du finner han i skifteregisteret for Kongsberg i 1793. Hans mor het Hedvig Philipsdatter Rasch og hun kom fra Bornholm. Jeg vet ikke når de ble viet eller hvor Hans Næss ble født men jeg jobber med saken. Hans Næss, Ingeborg Guttormsdatter og sønnen Erich flytter til Landfaldøen i Drammen på slutten av året 1814. Der står han registert som kjøpmann. De får to sønner til, Christian, min tipptippoldefar, og Herman Rasch. De flytter så til Hoen gård i Eiker, da står Hans Næss oppført som lensmann. Hans dør i 1844 på Klommesten gård i Eiker.

Link to post
Share on other sites

Takk for dette bidraget. Hans Næss flytta altså fra Modum på slutten av året 1814. Da hadde han giftet seg med Ingeborg Guttormsdtr. Hun var vel fra Modum. I februar 1814 var han den 'almuesmand' som ble valgt til å representere Modum på amtssamlingen i Hokksund.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.