Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Cecilie Simon

Skiftesamling 4. april 1738 etter Mari Gudmundsdatter, Østtukun i Rømskog

Recommended Posts

Cecilie Simon

I Rømskog Bygdebok, Bosetning og næringshistorie, står det at det at "ved Skiftesamling 4. april 1738 etter Mari Gudmundsdatter, ble sønnen Ingvald Andersen tilkjent åsetes- og besittelsesretten til Østtukun. Brorsønnen Mikkel Torvaldsen godtok ikke dette og gikk til retten". Nå prøver jeg å finne originaldokumentet, men har problemer. Skifter for Rakkestad, som Rødenes ligger under, finnes ikke for perioden 1672-1758. Jeg finner heller ikke tingbøker for Rakkestad i denne perioden. Jeg har også prøvd å lete, først i Panteregisteret under østtukun og deretter direkte i panteboken for Rakkestad uten å finne noe. Er det noen som vet hvor jeg finner originaldokumentet, eller har forslag til hvor jeg bør lete?

 

Cecilie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter Vennemoe

Hei!

 

Har desverre ikke svar på hvor detter skiftet er å finne.

 

Har du funnet begravelsen til Mari Gudmundsdatter? Hvis hun døde så sent som 1738 må hun tilsynelatende blitt svært gammel.

 

Hilsen Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Jeg tror ikke Mari døde da. Hun døde nok i 1732. "Mari Østtucken". Begravet 16 nov, ingen aldersangivelse. Mari skal, i følge bygdeboka bl.a ha sønnene Tarvald og Anders Ingvoldssønner. I panteboken fant jeg akkurat at Halvor Gudmundsen Udvejen i Båstad anex til Trøgstad på sin hustrus vegne selger en part i Østukun til konens farbror Anders Ingevoldsen. Halvors kone var Marthe Tarvaldsdatter. Det nevnes her et skiftebrev fra hennes besteforeldre 4. apr 1730. Det må vel være dette skiftebrevet det vises til i bygdeboken, og altså i så fall har feil dato der.

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...80609130325.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-325

Men navnet på besteforeldrene nevnes så vidt jeg kan se ikke.

Og det må jo ha vært en eller annen slags rettssak siden det står at Mikkel Torvaldsen gikk til retten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter Vennemoe

Takk for linkene! Rømskog er ikke det aller enkleste område å jobbe med.

 

Har linje til Ingvald Andersen via Gudmund Ingvaldsen som levde på Ramberg, som giftet seg 1745 med Berthe Larsdatter fra Ringsby, og disses sønn Anders Gudmundsen født 1763 som ble snekker, og bodde på Båstad i Trøgstad, Valle på Onsøy, og tilsynelatende i Christiania fra rundt 1805.

 

Hilsen,

Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Hei!

 

Ingvald Andersen er min 5 x tippoldefar. Hans sønn Anders (den eldste av dem) giftet seg i 1748 med Kari Torvaldsdatter fra Tramdum og ikke lenger etter flyttet de til Båstad i Trøgstad, der de først bodde på Skofsrud, senere Utveien hvor Kari døde i 1788 og Anders i 1801. Deres sønn Jørgen, boende som husmann på Vinhus i Trøgstad er min 3 x tippoldefar.

 

Nei, Rødnes er ikke lett, og det er mange ting i bygdeboken som jeg lurer på.

 

Kanskje du, eller noen andre kan hjelpe med noen av mine spørsmål?

 

· Skiftebrevet etter Invalds mor Marie Gudmundsdatter er fra 1730, men i 16.11.1732 begraves Mari Østtuken. Kan hun ha skiftet før hun døde, eller er det annen Mari som dør da? Hun er den første fra Østtucken som er reg død i kirkeboken (som starter i 1721). Siden vi med sikkerhet kan slå fast at hun levde og bodde på Østtukun i 1723 (matrikkelforarbeidet), er det vel trolig at dette er "vår" Mari som dør i 1732? Siden det bare står "Mari Østtuken", og ikke noe mer forklarende, tenker jeg at det tyder på at hun var en velkjent person som presten kjenner.

 

· For Ingevolds farfar Tarvald står det "over alt" at han døde rundt 1666. Men hvis man ser på betalinger av de ulike skattene, betaler Tarvald jevnlig Tiende- og leilendingsskatt til godt ut på 1670 tallet. Siste gang er Ross og ryttertjeneste 1675-77. Sønnen Anders betaler ikke leilendingskatt før 1678. Betyr ikke det at Tarvald døde rundt 1675?

 

· Ingvolds onkel Harald står det i bygdeboken at døde rundt 1775. Han levde vitterlig på Stensbye i 1766. Deretter står det på Stensby i de skattene jeg har sjekket at kirken bygger ol. I 1678 skatter "enken". Med forbehold om at det er en skatt jeg har oversett, er det vel mest sannsynlig at Halvor døde engang mellom 1666 og 1677? (Jeg må nok sjekke mer her)

 

· Maris foreldre er i bygdeboken oppgitt til å være Gudmund Brynhildsen og Anne Knutsdatter fra Kurøen.

 

Ingvald hadde åstedsretten til Kurøen, men overdro denne til sin svoger Berger Andersen i 1738. (Berger skal være gift med Ingvalds søster Anne Andersdatter, noe som sikkert er riktig selv om jeg ikke har fått sjekket enda. Det skal være et skifte etter Anne i 1766.)

 

Permanent biletlenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080609130224.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-224

 

Jeg har ikke greie på (arve)rett, men er Ingvalds åstedrett et bevis på at Gudmund er Maris far? Når det gjelder Kurøen er det mye dokumentasjon jeg ikke finner. Det skal være et skjøte 12.8.1730 hvor Brynhild Clausen (som skal være gift med Ingvolds søster Ragnhild) selger Kurøen til sin svoger Berger Andersen, hvor i all verden finner jeg dette skjøtet. Panteboken starter jo først i 1734, og jeg har gått igjennom panteboken frem til 1740 uten å finne snurten av noen henvisning til dette skjøtet. Enda rarere er det at det står at Gudmund bodde hos datteren i 1714. Med min kunnskap om bevarte kilder for dette området, lurer jeg på hvor dette er dokumentert. Noen som kan hjelpe?

 

I bygdeboken står det også "barn nevnt i mantallene 1664-1666, Mari f. ca 1662, Erik f. 1666, Kjersti og Marte". Den eneste av dem jeg finner er Erik, som oppgis å være 3 mnd.

 

· Det siste jeg lurer på er et skifte fra Ingevald Mikkelsen Kurøen, som skal ha dødd i 1669. Det er gjengitt fra skifteregitreringen, og skifteprotokollen for Rakkestad 1667-1672 er bevart. Jeg trodde jeg skulle finne skiftet der, men den gang ei. I bygdeboken står det også at Ingvald i 1669 overdro Kurøen til sin søsterdatter Anne Knutsdatter og hennes mann Gudmund Brynhildsen. Antar dette er hentet fra det nevnte skiftet jeg ikke finner. Tilhørte Rødene/Rømskog et annet område på denne tiden eller er jeg fullstendig blind. Det er ikke godt å si, men hvis noen kan hjelpe blir jeg fornøyd :)

 

Mange spørsmål. Kanskje er det noen som kan hjelpe meg med svaret på noen av dem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter Vennemoe

Angående ditt første spørsmål, var det ikke noe i veien for å foreta skifte mens arvelater fortsatt levde. Betegnelsen "oppgivelsesskifte" forekommer, trolig spesiellt når en eller begge ektefeller oppnår høy alder. Ville tro at den begravde her dreier seg om Mari Gudmundsdatter.

 

Anders Ingvaldsen sin ektefelle kalles Kari Torkelsdatter i sitt barns dåp 23.03.1758, og jeg har noter at hun trolig er datter av Torkel Bergersen Trandem (begravet i Trøgstad 17.04.1784) og Marthe Larsdatter fra Bergsjø i Høland, som giftet seg i Trøgstad 02.07.1726.

 

Har notert følgende dåpsdatoer på barn til Anders Ingvaldsen og Kari Torkelsdatter i Trøgstad, i følge kirkebøkene der:

 

18.01.1756 Ingvald Andersen, dåpsfaddere; Nils Rachnerud, Peder Gimingsrud, Aase Rachnerud, Guri Gimingsrud, Siri Torkildsd.

 

23.03.1758 Anna Andersdatter, dåpsfaddere; Nils Rachnerud, Ole Torkilds, Aase Rachnerud, Martha Pedersd, Christine Knudsd.

 

08.03.1661 Jørgen Andersen, fra s. Utveien, dåpsfaddere; Mari Povelsd. Udveien, Marthe Pedersd. Schrigerue, Lisbeth Henningsmoe, Ole Schrigerue, Ole Gabestad.

 

13.11.1763 Kari Andersdatter, fra Utveien, dåpsfaddere; Martha og Ole Schougsrue, Martha Schiøpharsd, Hofri Schiøpharsd, Gudmund Udvejen.

 

06.10.1765 Kari Andersdatter, fra Utveien, dåpsfaddere; Johanne, Zidsel, Berger, og Gulbrand Christenssen, alle fra Udvejen, Lars M. Haagaas.

 

23.04.1769 Martha Andersdatter, fra Utveien, dåpsfaddere; Marta, Tore, Berger, Torger alle fra Udvejen, Ane Rachnerue

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Ligner mye på mine notater :)

Takk for navnene på fadderne. Jeg er så dårlig på tyding, og nå kan jeg rete opp i noen av mine navnefeil!

Jeg har Kari Torkelsdatter født 1727 på Lintoe i Trøgstad og døpt 27.04.1727. Far var Torkel Bergersen og faddere var Ingbret Ringstad, Ole Lintoe, Tore Meelbye, Ragnild Ødegaard og Aase Ringstad.

 

Karis foreldre kalles soldat Torkel Bergersen Trandum og Marthe Larsdatter Lintoe når de gifter seg i Trøgstad 02.07.1726.

 

Deretter flyttet Kari og foreldrene til Lille Grepperud i Høland, som Torkel hadde overtatt fra sin far Berger Torkelsen Tranum. Dette ble publisert på tinget i Rakkestad tingstue den 19.nov 1725. Ved publiseringen oppgis det at Torkel overtar Lille Grepperud fordi han snart skal gifte seg.

 

Torkel, Marthe og den voksende barneflokken bodde i Høland frem til rundt 1735, da de flyttet tilbake til Rømskog (Trandem).

 

Kari Torkelsdatter og Anders Ingvaldsen giftet seg i Rømskog 24.03.1748. Jeg har notert følgende barn:

 

1.
Maria f. 1749 i Rødenes. Gift 1769 med Gudmund Christensen i Trøgstad. Bor på Hage under Trøgstad prestegård. Lever fortsatt i 1801.

 

2.
Ingvold f. 1751 Trøgstad, død 1754 Skofsrud, Trøgstad

 

3.
Siri f. 1754 Trøgstad. Død før 1788, sannsynligvis død på Lintoe 1780. Konfirmert 1770 og bor da på Gabestad

 

4.
Ingvold f. 1756. Gift 1786 i Trøgstad med Mari Persdatter. Lever fortsatt i 1801, på Udveien

 

5.
Anne f. 1758. Gift 1790 i Trøgstad med Ole Bergersen. Lever på Hvesse 1801.

 

6.
Jørgen f. 1761 på Udveien i Trøgstad. Gift 1790 med Marthe Olsdatter Vinhus. Død 15.04.1720 på Vinhus i Trøgstad.

 

7.
Kari f. 1763 Utveien, død 1764 Utveien

 

8.
Kari f. 1765 Utveien, død 1780 Utveien

 

9.
Martha f. 1769 Utveien. Lever fortsatt ved morens skifte 1788

 

Cecilie

 

Angående ditt første spørsmål, var det ikke noe i veien for å foreta skifte mens arvelater fortsatt levde. Betegnelsen "oppgivelsesskifte" forekommer, trolig spesiellt når en eller begge ektefeller oppnår høy alder. Ville tro at den begravde her dreier seg om Mari Gudmundsdatter.

 

Anders Ingvaldsen sin ektefelle kalles Kari Torkelsdatter i sitt barns dåp 23.03.1758, og jeg har noter at hun trolig er datter av Torkel Bergersen Trandem (begravet i Trøgstad 17.04.1784) og Marthe Larsdatter fra Bergsjø i Høland, som giftet seg i Trøgstad 02.07.1726.

 

Har notert følgende dåpsdatoer på barn til Anders Ingvaldsen og Kari Torkelsdatter i Trøgstad, i følge kirkebøkene der:

 

18.01.1756 Ingvald Andersen, dåpsfaddere; Nils Rachnerud, Peder Gimingsrud, Aase Rachnerud, Guri Gimingsrud, Siri Torkildsd.

 

23.03.1758 Anna Andersdatter, dåpsfaddere; Nils Rachnerud, Ole Torkilds, Aase Rachnerud, Martha Pedersd, Christine Knudsd.

 

08.03.1661 Jørgen Andersen, fra s. Utveien, dåpsfaddere; Mari Povelsd. Udveien, Marthe Pedersd. Schrigerue, Lisbeth Henningsmoe, Ole Schrigerue, Ole Gabestad.

 

13.11.1763 Kari Andersdatter, fra Utveien, dåpsfaddere; Martha og Ole Schougsrue, Martha Schiøpharsd, Hofri Schiøpharsd, Gudmund Udvejen.

 

06.10.1765 Kari Andersdatter, fra Utveien, dåpsfaddere; Johanne, Zidsel, Berger, og Gulbrand Christenssen, alle fra Udvejen, Lars M. Haagaas.

 

23.04.1769 Martha Andersdatter, fra Utveien, dåpsfaddere; Marta, Tore, Berger, Torger alle fra Udvejen, Ane Rachnerue

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.