Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Tore Erland

Christen Bentson Schaaning

Recommended Posts

Tore Erland

Holder på med å lage en nettside om Olavskirken på Avaldsnes http://www.olavskirken.com og i den sammenheng prøver jeg å finne mest mulig bakgrunnsstoff om Christen Bentson Schaaning (Skaaning) Dette er det navnet som de fleste kildene mine bruker. Men han selv skrevet navnet sitt Christen Benttsøn i manntallet. Jeg vet at han døde omkring år 1679, hadde ansvaret for manntallet 1664-1666 på Avaldsnes, ble innskrevet på universitetet i København omkring år 1630 under navnet Christirnus Benedicti Scanus, som er den latinske versjonen av navnet hans og at han tidligere var skipsprest engang mellom 1631 og 1635. Man tror han kom fra Skåne i Sverige, som da hørte til Danmark. Men tviler på at han var sønn av en prest, da ingen prester som jeg har funnet hadde navnet Bentt eller Bent i Skåne på denne tiden. Noen som kan hjelpe meg med flere opplysninger? Takker så mye på forhånd :) Bilde: http://www.karmoyped.no/olavskirken/prester_etter_reformasjonen.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Jeg er etterkommer etter hans sønn Klaus, og har notert litt om Christen, uten at alt hviler på håndfast dokumentasjon:

 

Christen Bentsen Schaaning:

Han ble født 1611, i Hässleborg eller Kristianstad i Skåne, Sverige og døde i 1679, Avaldsnes prestegård. Gift 1. gang med Mette Sørensdatter. Hun kom fra Avaldsnes, Karmøy. De hadde 8 barn som ble født mellom 1636 og 1650. Gift 2. gang med Kirsten Lauritsdatter Galtung. De fikk 2 barn, Anna som døde liten og Anna som ble gift med David Davidsen på Åkra, Karmøy. Christen Bentssøn Schaaning (Christirnus Benedicti Scanus) ble tatt opp som student 1/7 1630, ukjent sted. Han var skipsprest før han kom til Karmøy og ble sogneprest for Avaldsnes i 1637 og fram til sin død. Hans sønn Bent ble prest i Torvastad, Karmøy i 1671.

 

Boken til Friis Petersen, 'Studenter 1611-1667 Ny Kgl Samling 3729 4-0,' Kgl. Bibliotek, vil kanskje kunne bekrefte om Christen studerte i København).

 

Det er skrevet endel om ham, bl.a. av tidligere sogneprest Lars Skadberg, og lokalhistorikeren Aadne Utvik som bor på Avaldsnes, ref. Nord-Karmøy historielag. Du har sikkert sett det kjente portrettet av ham.

 

Han hadde ti barn, og de slo seg ned i nærheten og kom til å prege samfunnet omkring kirken. To av guttene ble lensmenn, og en ble prest i Torvastad. Signaturen på maleriet viser at det er av skotten Andrew Smith - best kjent for prekestolen og annet arbeid i Stavanger Domkirke. Bildet er malt i 1663. På boka som presten holder, står det : «Jesus crucifixus» ( Jesus korsfestet).

post-38-0-93125300-1363514965_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Erland

Hei. Har lagt ved et bilde av signaturen hans fra manntallet i 1665 for Avaldsnes og den latinske versjonen av navnet hans fra matirikelen til Universitetet i Køpenhavn i 1630. Har prøvd å finne en person med navnet Bent eller Bentt i de to områdene som du nevnte uten hell. Jeg tror at faren enten var en prest eller av lavadel/adel. Man måtte nok ha en slik bakgrunn for å komme inn på universitetet for å ta presteutdannelse, som sikkert kostet litt også. Kan familien ha flyttet til Danmark omkring år 1611-1613 da Danmark og Sverige var i krig om Skåne?.

post-4271-0-36354400-1363551682_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Student i København 1597:

 

Benedictus Magni Scanus, Komm . 1597

maaske = Bendt Mogensen, Prest i Hunestad i Hallland død 1624

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Ja, vi skal jo til Skåne for å finne Christen Bentsons opphav. Ifølge en kommentar i det gamle forumet skrev Arnfrid Mæland følgende:

Skrevet 14 February 2010 - 15:01

Man kan jo starte med å sjekke ut denne karen som også studerte i Kbh, i 1597, Benedictus Magni Scanus. Friis Petersen sier at han kanskje er identisk med den Bendt Mogensen som var prest i Hunestad i Halland, og som døde i 1624. Samtidig med Benedictus kom der også en Petrus Magni Scanus til Kbh, og han hadde Trane som slektsnavn. Han skal ha vært prest i Hjørlunde, Fredriksborg og Helsingborg. Kanskje brødre??

 

Nedenfor er en lenke til en kirkehistorie fra Lund som forteller om presten Mogens Pedersen Trane (død 1613), gift med Karine Lauritzdtr. (død 1601). Mogens hadde en trane i sitt våpen. Disse to hadde 4 sønner og 1 datter. En sønn het Søren Mogensen Trane (f. 1589) og overtok som prest etter sin far.

 

Kan de ovenfornevnte teologi-studentene Bendt og Peder være sønner av presten Mogens Pedersen Trane ?

 

https://www.svenskak....aspx?id=657941

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Jeg har selv skannet Birket-Smidts verk Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1611-1829)

 

Og jeg fikk Camilla Luise Dahltil å avfotografere Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1602 Av H.Friis Petersen.

 

Alt dette har jeg overført til NSF, og de ligger her: http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/index.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Denne Mogens Trane skal ha tilhørt Trane-slekten i Viborg, ifølge Arne Kvitrud. Kvitrud kaller riktignok Mogens Pedersen for Mogens Jonson, men det er utvilsomt samme person som beskrevet i Førsløvs kirkehistorie (se lenke i innlegg 5, og som utvilsomt het Mogens Pedersen Trane).

 

Arne Kvitrud om Mogens Trane:

Mogens Jonsen Trane født i Viborg (SAS privatarkiv 21 boks 15 løpenummer 66I har Axel Kielland i en kopi av Stamtavle over familien Kielland, skrevet inn tilleggstekst under kapittelet ”Trane”). Han var sokneprest i Førslef i Skåne i 42 år. Han døde 14.1.1613. Han hadde en trane i seglet. Han var også prost. Han var da prest fra ca 1571. Vi kan kanskje gjette på at han er født ca 1540.

 

http://home.online.no/~akvitrud/trane-viborg.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Jeg prøvde å finne presten Mogens Pedersen Trane fra Viborg (f. ca 1540, død 14. jan. 1613) - Magnus Petri Viburgiensis - i Friis Pettersen, men lyktes ikke. Han kan selvfølgelig ha studert et annet sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Erland

Ja, vi skal jo til Skåne for å finne Christen Bentsons opphav. Ifølge en kommentar i det gamle forumet skrev Arnfrid Mæland følgende:

Skrevet 14 February 2010 - 15:01

Man kan jo starte med å sjekke ut denne karen som også studerte i Kbh, i 1597, Benedictus Magni Scanus. Friis Petersen sier at han kanskje er identisk med den Bendt Mogensen som var prest i Hunestad i Halland, og som døde i 1624. Samtidig med Benedictus kom der også en Petrus Magni Scanus til Kbh, og han hadde Trane som slektsnavn. Han skal ha vært prest i Hjørlunde, Fredriksborg og Helsingborg. Kanskje brødre??

 

Nedenfor er en lenke til en kirkehistorie fra Lund som forteller om presten Mogens Pedersen Trane (død 1613), gift med Karine Lauritzdtr. (død 1601). Mogens hadde en trane i sitt våpen. Disse to hadde 4 sønner og 1 datter. En sønn het Søren Mogensen Trane (f. 1589) og overtok som prest etter sin far.

 

Kan de ovenfornevnte teologi-studentene Bendt og Peder være sønner av presten Mogens Pedersen Trane ?

 

https://www.svenskak....aspx?id=657941

Peder kan være den eldste sønnen til Mogens, da førstefødte ofte fikk navnet til sin farfar, som også hete Peder. Neste sønn kan kanskje være Lauritz etter sin morfar og så har man eventuelt Bendt og Søren. Men dette er selvsagt en gjetning fra min side. Prøvde å tolke seglet (manntall 1664) til Christen Bentson for å se om det kanskje lignet på en trane. Men det var ikke så enkelt å se.

post-4271-0-35038900-1363645243_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Når det gjelder Bendt Mogensen, prest i Hunestad i Halland, så finner vi ham nevnt i Runeberg.org under Hallands historie: "Hunestads pastorat er konsistoriellt, tillhõr tredje klassen og har haft fõljande pastorer: Bendt Mogensõn, född 1557. Pastor 1602, dõd 1624. http://runeberg.org/hallhist/0678.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Hvis Bendt Mogensen virkelig var født i 1557 (innlegg 11) må Mogens Pedersen ha vært født tidligere enn ca. 1540 slik Kvitrud har antatt (hvis han skulle kunne være far til Bendt). På den annen side virker det usannsynlig at Bendt skulle være født i 1557, han ble jo immatrikulert så sent som i 1597 og ble prest i 1602, og da var han i tilfelle 45 år gammel !

 

Mogens Pedersens sønn, Søren, var til sammenligning født i 1589 (innlegg 5). I lenken i innlegg 5 kan man også lese at Mogens' kone, Karine Lauritzdtr. hadde vært gift med Mogens i 30 år da hun døde i 1601. De må altså ha giftet seg i 1571, samme år som Mogens ble prest i Förslöv. De 4 sønnene og datteren er da sannsynligvis alle født etter 1571.

 

Selv er jeg tilbøyelig til å tro at fødselsåret på Bendt er feilskrevet i Runeberg.org, og at det kanskje skulle ha stått 1577, enten han er sønn av Mogens Pedersen Trane eller ikke.

 

Foreløpig har jeg ikke funnet noen opplysninger om Petrus Magni Scanus Trane som ble immatrikulert sammen med Bendt i 1597 (innlegg 5)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Erland

Hvis Bendt Mogensen virkelig var født i 1557 (innlegg 11) må Mogens Pedersen ha vært født tidligere enn ca. 1540 slik Kvitrud har antatt (hvis han skulle kunne være far til Bendt). På den annen side virker det usannsynlig at Bendt skulle være født i 1557, han ble jo immatrikulert så sent som i 1597 og ble prest i 1602, og da var han i tilfelle 45 år gammel !

 

Mogens Pedersens sønn, Søren, var til sammenligning født i 1589 (innlegg 5). I lenken i innlegg 5 kan man også lese at Mogens' kone, Karine Lauritzdtr. hadde vært gift med Mogens i 30 år da hun døde i 1601. De må altså ha giftet seg i 1571, samme år som Mogens ble prest i Förslöv. De 4 sønnene og datteren er da sannsynligvis alle født etter 1571.

 

Selv er jeg tilbøyelig til å tro at fødselsåret på Bendt er feilskrevet i Runeberg.org, og at det kanskje skulle ha stått 1577, enten han er sønn av Mogens Pedersen Trane eller ikke.

 

Foreløpig har jeg ikke funnet noen opplysninger om Petrus Magni Scanus Trane som ble immatrikulert sammen med Bendt i 1597 (innlegg 5)

For meg virker det også ut som om fødselsåret til Bendt er feilskrevet og at det kan være 1577, som du nevner. Det passer mye bedre inn både når det gjelder utdanning, som startet år 1597 og at han ble prest i år 1602 da han var omkring 25 år gammel. Død 1624 da han var 47 år gammel og det er ikke uvanlig. Christian Bentson (Skrev selv Benttsøn) ble født 1611 og da var Bendt (Bentt?) 34 år gammel og Christian var nok ikke den første sønnen hvis det var Bendt som var faren, da førstefødte sønn ofte fikk farfaren sin navn, som er Mogens.

 

Mogens Pedersen, som nok er født omkring 1540-1550, giftet seg i 1571 med Karine Lauritzdatter (Lauritsdatter), som døde omkring år 1601. Barn?: Bendt født omkring år 1577, Søren født omkring år 1589 og inn på universitetet i 1602 etter å ha gått på Sorø skole fra år 1596. Død 1655. Mogens hadde visstnok 4 sønner og en av dem hadde nok navnet Peder og var den førstefødte, kanskje født omkring år 1572-1574 hvis den førstefødte fikk navnet til farfaren som er en gammel tradisjon. Tror nok de hadde flere barn da Søren er født så sent som 1589. Men dette er bare ren gjetning fra min side. Det er også nevnt en Petrus Magni Trane fra Skåne, som også begynte på universitetet i 1597. Men hans navn var Peder Magnussen Trane. Men kan Magnus og Mogens være den samme da Bendt også hadde navnet Magni på universitetet? Peder var prest i Hjørlunde og senere cappelan i Helsingborg og fra 1602 prest i Frederiksborg fra år 1602, der han døde 1605.

post-4271-0-06050400-1363739848_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Ved immatrikuleringen blir studentenes navn skrevet på latin, og Petrus Magni Trane Scanus er ganske enkelt Peder Mogensen Trane Schaaning.

 

Jeg har for øvrig sendt en Epost til Arne Kvitrud som er Trane-ekspert, for å høre om han kan hjelpe med hvor Mogens Pedersen Trane hører til i Trane-slekten fra Viborg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Har funnet en Mogens Pedersen som var prest ved Varpelev kirke fram til 1567, da han ble avsatt:

 

se denne lenken ang. prest nr. 2:

http://www.varpelev.dk/kirken/praestedata.html

 

1.15..:

Peder ...

Født: ...

Fader til Eftermanden (nr. 2)

Sønnen klagede over ham, at han havde givet Anledning til Drukkenskab paa Bededagen, ved at give Bønderne Tiendeøl.

Død: 15..

--------------------------------------------------------------------------------

 

2.15..:

Mogens Pedersen

Født: ...

Formandens (nr. 1) Søn

Afsat 1567, fordi han brugte Pæremost i stedet for Viin ved Nadveren; undskyldte sig med, at Mosten ei gav Vinen noget efter i Klarhed.

Død: ...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Erland

For meg virker det også ut som om fødselsåret til Bendt er feilskrevet og at det kan være 1577, som du nevner. Det passer mye bedre inn både når det gjelder utdanning, som startet år 1597 og at han ble prest i år 1602 da han var omkring 25 år gammel. Død 1624 da han var 47 år gammel og det er ikke uvanlig. Christian Bentson (Skrev selv Benttsøn) ble født 1611 og da var Bendt (Bentt?) 34 år gammel og Christian var nok ikke den første sønnen hvis det var Bendt som var faren, da førstefødte sønn ofte fikk farfaren sin navn, som er Mogens.

 

Mogens Pedersen, som nok er født omkring 1540-1550, giftet seg i 1571 med Karine Lauritzdatter (Lauritsdatter), som døde omkring år 1601. Barn?: Bendt født omkring år 1577, Søren født omkring år 1589 og inn på universitetet i 1602 etter å ha gått på Sorø skole fra år 1596. Død 1655. Mogens hadde visstnok 4 sønner og en av dem hadde nok navnet Peder og var den førstefødte, kanskje født omkring år 1572-1574 hvis den førstefødte fikk navnet til farfaren som er en gammel tradisjon. Tror nok de hadde flere barn da Søren er født så sent som 1589. Men dette er bare ren gjetning fra min side. Det er også nevnt en Petrus Magni Trane fra Skåne, som også begynte på universitetet i 1597. Men hans navn var Peder Magnussen Trane. Men kan Magnus og Mogens være den samme da Bendt også hadde navnet Magni på universitetet? Peder var prest i Hjørlunde og senere cappelan i Helsingborg og fra 1602 prest i Frederiksborg fra år 1602, der han døde 1605.

Angående navnene Mogens og Magnus så er dette det samme navnet i følge en artikkel på Wikipedia. Mogens er den danske versjonen av det norske navnet Magnus. http://no.wikipedia.org/wiki/Mogens

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Jeg fikk svar fra Arne Kvitrud at han ikke hadde forsket nok på Trane-slekten til å kunne avklare spørsmålet om Trane-presten i Førsløv het Mogens Jonson Trane eller Mogens Pedersen Trane. Kanskje det er andre Trane-kjennere som kan kaste lys over hvem som kan ha vært far til presten Mogens Trane ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.