Jump to content
Arkivverket

Olav den helliges DNA


Odd Roen

Recommended Posts

Nå som Olav den helliges dna antas å være kjent, er det naturlig å spørre om det kan tas i bruk i fb med dna i slektsgranskingen?

 

Spørsmålet er om det beinet er av Olav den Hellige da. Sjansene er vel ikke mer enn 50/50. Dvs at vi aldri får vite det sikkert.

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet er om det beinet er av Olav den Hellige da. Sjansene er vel ikke mer enn 50/50. Dvs at vi aldri får vite det sikkert.

 

Ikke heng deg opp i Olav den hellige. Uansett, den genetiske sammenhengen er interesant!. Hvor kommer genene fra? Finnes det etterkommere og alt annet som kan tas ut av interesse for slektsgranskere.

 

Hvor har du 50/50 fra forresten?

Link to comment
Share on other sites

Ikke heng deg opp i Olav den hellige. Uansett, den genetiske sammenhengen er interesant!. Hvor kommer genene fra? Finnes det etterkommere og alt annet som kan tas ut av interesse for slektsgranskere.

 

Hvor har du 50/50 fra forresten?

 

 

 

50/50 er en talemåte for å si at det like gjerne er uriktig som riktig. Hadde noen funnet levninger under golvet i Nidarosdomen som mangla dette beinet, så hadde det begynt å "smake av fugl" derimot.

Link to comment
Share on other sites

50/50 er en talemåte for å si at det like gjerne er uriktig som riktig. Hadde noen funnet levninger under golvet i Nidarosdomen som mangla dette beinet, så hadde det begynt å "smake av fugl" derimot.

 

Dette er en avsporing, det er den genetiske sammenhengen til dette benet i trøndelag som er av interesse og hva kan man å ut av dette??

 

Det kan jo like gjerne være en prest fra England!

Link to comment
Share on other sites

De gamle norske kongene skal ha hatt mange barn (bl.a. mange frillebarn) og det vil være et godt bevis i saken hvis en finner mange etterkommere via DNA. Da kan en kanskje se bort fra at det er benet til en prest ?

Link to comment
Share on other sites

La oss være nøkterne. Det mest interessante er om det finnes DNA sammenhenger til dette benet og om dertil bemyndige treffer tiltak for å offentliggjøre det genetiske "bildet" slik at vi kan se etter treff.

Link to comment
Share on other sites

Så vidt jeg har forstått har mannen bak undersøkelsen, religionshistoriker Øystein Morten, ikke funnet noen som matcher det DNAet som er trukket ut av leggbeinet, uansett hvem det måtte ha tilhørt. Men nå er jo ikke sammenligningsmaterialet overveldende stort heller, da, siden bare et lite mindretall av nordmenn foreløpig har tatt en DNA-test. For å få vite mer, for eksempel haplogrupper, må man vel kjøpe boken som er utgitt, tenker jeg.

Link to comment
Share on other sites

 

Jeg har lest gjennom alle nyheter og avisrapporter om dette, men kan ikke finne referanse til hviken DNA tester ble gjort eller hva resultatene ble. Er det noen som kan sette meg på rett spor?

 

FTDNAs Norway project har nå over 1000 deltagere, og i Skandinavia er det mange tusen DNA testresultater å sammenligne resultatene med, men i de tusen år siden Stiklestad (hvis det Olav) har mange haplotyper, og kanskje haplogrupper, gått bort pga genetisk drift, etc. så det er ikke helt uventet at en ikke får 100% treff med noen nålevende.

Link to comment
Share on other sites

 

Jeg har lest gjennom alle nyheter og avisrapporter om dette, men kan ikke finne referanse til hviken DNA tester ble gjort eller hva resultatene ble. Er det noen som kan sette meg på rett spor?

 

Som nevnt i # 9 har denne undersøkelsen tydeligvis munnet ut i et bokprosjekt http://www.norli.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=6929472 og sannsynligheten taler for at man må lese boken for å få nærmere info om hvordan undersøkelsene ble gjort og ikke minst hva det konkrete DNA-resultatet ble.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Kong Olav den Digre, bedre kjent som Olav den Hellige DNA er nå kjent. Han tilhører YDNA haplogruppe I-M170. På grunn av dårlig DNA kvalitet kunne man ikke se hvor mange undergrupper av I-M170.

Det som er interessant er at Olav den Hellige sitt DNA er ikke match med etterkommere av Rurik som er av ynglingeætten. Hva betyr dette? Jo at det må ha vært ett brudd i mannslinjen fram mot Kong Olav den Hellige.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Kimste skrev:

Rurik som er av ynglingeætten.

 

Rurik kan vel neppe knyttes til Ynglingeætten? 

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Knut Holt Sandblost skrev:

 

Rurik kan vel neppe knyttes til Ynglingeætten? 

I henhold til genealogi så er han det. Så kan man jo spørre seg om ynglingeætten er kun en oppdiktet gruppe av konger. Det som er derimot klart at det ikke er samme YDNA mellom Olav Den Hellige og Rurik og hans etterfølgere på mannslinjen.

Link to comment
Share on other sites

Rurik skal ha tilhørt haplogruppe N, etter tester som er tatt fra etterkommere etter Vladimir II Monomach (1053-1125), som tilhørte en gren av Rurik-dynastiet. De har også testet positivt for SNP L550, som de fleste skandinaviske N, dessuten har de DYS390=23, som vi finner i Skandinavia, men ikke hos uralske populasjoner, som kan tyde på at dette virkelig er linjen til Rurik, som grunnla Kiev-Rus.

 

Vi vet vel fortsatt ikke om det benet som ble testet, virkelig tilhørte Olav den hellige.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Kimste skrev:

Det er selvfølgelig alltid usikkerhet knyttet til om benet tilhørte Olav Digre. Det er derimot mange indikasjoner på at det er Olav Digre sitt ben.

http://www.katolsk.no/nyheter/2013/03/pa-sporet-av-hellig-olav

 

Først: Reglene for deltakelse her på forumet tilsier bruk av fullt navn.

 

Dernest: Artikkelen på katolsk.no gir opplysning om tradering av det aktuelle beinet som gir årstallet 1684. Dette innebærer at man strengt tatt ikke kjenner til hvor beinet skal vært oppebevart før denne auksjonen i 1684. Dermed kommer man egentlig ikke lenger. Kan beinet plasseres i en kirkelig sammeheng forut for dette, for eksempel at det kan traderes tilbake til en navngitt kirke forut for reformasjonen, så vil det være mulig å komme videre. 

 

Status later til å være at man vil tro på en fortelling fra 1600-tallet som da skal bygge bro over et tidsspenn på over 600 år tilbake til tidlig 1000-tallet uten øvrige opplysninger. Dette høres ikke videre troverdig ut.

 

Mvh Are

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur
Link to comment
Share on other sites

På 26.1.2019 den 13.46, Kimste skrev:

I henhold til genealogi så er han det.

 

Det er vel ingen påliteleg informasjon kjent om Rurik sitt opphav, så nokon påstand om samband med Ynglingeætta bør vel støttast av noko meir enn "i henhold til genealogi"...

Link to comment
Share on other sites

På 26.1.2019 den 16.09, Svein Arnolf Bjørndal skrev:

Her var det mange spørsmål så jeg skal svare på dette så best jeg kan:
1. Benet det er snakk om er karbondatert og faller i perioden til Olav d. Hellige
2. Skader og kutt på benet tilsvarer det som fremgår i sagaen om Olav den Hellige.
3. Benet er oppbevart i en "relikvieskrin" som er datert til 1300 tallet.
Kilden for DNA.

Jeg tok kontakt med forfatter Øystein Morten og ba om å få kontakt med DNA forsker som hadde ekstrahert ut DNA fra benet. Årsaken er at jeg har tatt en YDNA test (tilsvarer FTDNA 111) og hadde BAM filen som sekvenserer DNA basert på Sanger metoden. Jeg sendte denne til forskeren og svaret er at DNA mitt og Olav D. Hellige er av samme haplogruppe, men på grunn av DNA dårlige forfatning kunne slektskap hverken avvises eller fastslås.

Selvfølgelig er dette indisier og intet mer på at benet tilhører Olav d. Helige, men jeg svarte på denne starttråden fordi det var spørsmål om DNA knyttet til forfatterer og religionhistoriker Øystein Morten.

Når det gjelder navn så var jeg ikke klar over dette da jeg signerte inn fikk beskjed om ett "brukernavn" og ikke fullt navn.

I henhold til russisk genealogi så er Rurik av Ynglingætten. Så kan man jo seg spørre seg om dette er tilfelle eller ikke. Jeg kun svarte på en tråd. Forøvrig er DNA til Birger Jarl (stifter av Stockholm av Bjalboætten (Folkungene) YDNA M253.

Håper dette klargjør.
 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Rurik sitt opphav er omdiskutert, men han skal ifølge historien ha vært en væring, altså fra Skandinavia og den mest utbredte oppfatningen er nok at han var fra Sverige.

Men hvem hans far var, er etter det jeg kan se helt ukjent..

 

Nå er det tatt DNA-prøver av flere som hevder de stammer fra Rurik i mannslinje, men det er ikke slik at alle tilhører haplogruppe N. Det finnes også noen grener som er R1a: https://anthrogenica.com/showthread.php?6246-New-haplotype-of-Rurik-King-dynasty-clade-R1a-Z92-YP569 det må ikke bety at kildene er feil, men at de genetisk ikke 

deler samme farslinje. Uansett er linjene opp til Rurik så langt tilbake at det kan også være feil med tolkningen av de skriftlige kildene..

 

Det er interessant at man har fått testet et ben med DNA som viser haplogruppe I-M170, det betyr at analysen ikke kan ha vært spesielt dyp eller at forskerne ikke har gode nok teknikker for å tyde resultatene. Her må vi vite mer om hva slags test som er tatt, altså om det er testet SNPer eller STR. Hvis det hadde vært offentlig hadde vi kunnet sammenligne det med andre.

Spiller ingen rolle om dette er Olav eller ikke, det interessante er dateringen gjort med C14, nå er DNA-gruppen den mest utbredte i Norge, men hadde det vært testet dypere og kanskje en NGS-test (Next-generation-sequencing) hadde det vært mulig å finne ut om det finnes slektninger i dag. Det samme gjelder testene som ble gjort på Birger jarl og hans sønn..

Link to comment
Share on other sites

29 minutter siden, David Widerberg Howden skrev:

 

Det er interessant at man har fått testet et ben med DNA som viser haplogruppe I-M170, det betyr at analysen ikke kan ha vært spesielt dyp eller at forskerne ikke har gode nok teknikker for å tyde resultatene. Her må vi vite mer om hva slags test som er tatt, altså om det er testet SNPer eller STR. Hvis det hadde vært offentlig hadde vi kunnet sammenligne det med andre.
Her er svaret:
"Dear All,

Thank you for the explanations. Unfortunately we cannot use STRs in ancient DNA analyses. The DNA fragmentation in ancient individuals renders STR analyses rather difficult and so we do not use STRs in our pipelines.
But SNP data is of interest allowing us to compare the same positions."
 

 

Edited by Kim Strømberg
For mye tekst i forhold til spørsmålet i mitt svar.
Link to comment
Share on other sites

Så om årsaken til at M170 er kun hva de har fått ut og ikke ytterligere:

"Thank you and very Happy New Year to You too!
 Unfortunately, the preservation of the ancient individual does not allow us to narrow down the Y chromosome haplogroup to anything other than I-M170. So even with the additional data you sent I wasn't able to confirm this any further due to missing data from the ancient individual. You both belong to the same subtree I-M170, so even though kinship could not be excluded it is not enough to confirm it either. I'm very sorry."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.