Jump to content
Arkivverket

Eggert Struck- bakermester i Trondhjem 1800


Recommended Posts

Janne Standal

Jeg prøver å finne fornuft i en sak angjeldende hvilken Eggert som er gift med min stammor Kirstine Cornelia Rosing. Hun er født i 1771, og blir gift med Eggert Struck i 1786. Hun er da 15 år. De får to barn, Eggert Mortinus og Jonas Christian. Hun blir enke i 1800, samme år som Eggert den eldre dør. Derav antar jeg at hun har vært gift med han, De andre Eggertene er da også for unge til å kunne giftes bort , om følgende utdrag er riktig. "EGGERT STRUCK. Af dette Navn have vi 4 Personer, saaledes:

1. Bager Eggert Chr. Struck, fød 1713, død 1800, gift med Marta Rossing, fød 1723. Dennes søn var:

2. Eggert Struck,

fød 1777, ogsaa. Bager.

3. Eggert, Struck, fød 1779, ligesaa sidstnævntes Broder.

4. Eggert Martinus Struck, fød 1792, boede paa Baklandet som Handelsmand fornemmelig med Jernvarer. Døde 1848, ugift. Skjænkede ved Testamente af 1848, 200 Sp. til Baklandets Kirke, 500 Sp. til Baklandets Al- mueskole, og til Asylet sammesteds 300 Sp."

Jeg undrer meg på om det kan være riktig at en 15 åring gifter seg med en 70 åring og i tillegg får to barn. Eggert den eldre og hans første (?) kone får da også barn når hun er 54 år? Er ikke det litt sjeldent? Det er også litt pussig at Kirstine og Martha har samme etternavn. Er det noen som har forsket på denne slekten, som kan hjelpe meg å finne ut av riktig informasjon? Jeg har sjekket kirkebøker angående giftemål og fødsler, og funnet at de opplysningene jeg har om Kirstine er riktig. Mvh Janne Standal

Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Eggert Struck

Norway, Marriages, 1660-1926 marriage: 17 Dec 1786 Nidaros Domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway

 • spouse:Kirstine Cornelia Rosing

Eggert Struck var enkemann da han giftet seg i 1786.

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A06 (1766-1877), Trolovede 1787, side 328.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-61

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70920680085.jpg

 

 

??

Eggert Struck

Norway, Marriages, 1660-1926 marriage: 03 Dec 1773 Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway

 • spouse:Ane Sussanna Bruun

Denne Eggert struck var også enkemann da han giftet seg 3 des 1773. Eggert Struck

Norway, Marriages, 1660-1926 marriage: 03 Dec 1773

Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway

 

 • spouse:Ane Sussanna Bruun

Barn:

Martha Rosing Egertsdatter

Norway, Baptisms, 1634-1927 christening: 07 Jul 1776 VOR FRUE KIRKE, TRONDHEIM, SOR TRONDELAG, NORWAY residence: Trondheim, Sor-Trondelag, Norway

 • parents:Egert Struch, Anna Susanna Brun

Eggert Eggertsen

Norway, Baptisms, 1634-1927 christening: 10 Aug 1777 VOR FRUE KIRKE, TRONDHEIM, SOR TRONDELAG, NORWAY residence: Trondheim, Sor-Trondelag, Norway

 • parents:Eggert Struch, An. Susanna Brun

Johan Gottfried Hartmann Eggertsen

Norway, Baptisms, 1634-1927 christening: 27 Sep 1778 VOR FRUE KIRKE, TRONDHEIM, SOR TRONDELAG, NORWAY residence: Trondheim, Sor-Trondelag, Norway

 • parents:Eggert Struch, An. Susanna Brun

Norway, Baptisms, 1634-1927 christening: 28 Nov 1779 VOR FRUE KIRKE, TRONDHEIM, SOR TRONDELAG, NORWAY residence: Trondheim, Sor-Trondelag, Norway

 • parents:Egert Struch, Anna Susanna Brun

Nicolaj Christian Eggertsen

Norway, Baptisms, 1634-1927 christening: 27 Jul 1783 Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway

 • parents:Eggert Struch, Anna Susana Bruun

Egert Martinus Egertsen

 

Kanskje samme mann som får disse barna?

Name: Catharina Eggertsdatter Gender: Female Event Date: 17 Nov 1758 Event Place: Trondheim, Sor-Trondelag, Norway Birth Date: Birthplace: Death Date: Name Note: Race: Father's Name: Eggert Struck Father's Birthplace: Father's Age: Mother's Name: Martha Struch

https://familysearch...M9.1.1/NWMB-B55

 

 

Name: Idde Sophia Mangelsen Egertsdatter Gender: Female Event Date: 11 Oct 1761 Event Place: Trondheim, Sor-Trondelag, Norway Birth Date: Birthplace: Death Date: Name Note: Race: Father's Name: Egert Struch Father's Birthplace: Father's Age: Mother's Name: Martha Rosing

https://familysearch...M9.1.1/NWM1-9DZ

Link to post
Share on other sites
Janne Standal

Jeg klarer ikke å lese hva som står på den siden, annet en navnene deres. Men det bekrefter vel at hun faktisk gifter seg med Eggert "den eldre" Takk

Eggert Struck

Norway, Marriages, 1660-1926 marriage: 17 Dec 1786 Nidaros Domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway

 • spouse:Kirstine Cornelia Rosing

Eggert Struck var enkemann da han giftet seg i 1786.

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A06 (1766-1877), Trolovede 1787, side 328.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-61

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70920680085.jpg

 

 

?? Eggert Struck

Norway, Marriages, 1660-1926 marriage: 03 Dec 1773 Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway

 • spouse:Ane Sussanna Bruun

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Eggert Struck er omtalt i boka "Trondhjems bakerlaug" av Fredrik B. Wallem.

 

Eggert Struck, født i Rendsborg, 23/4 1755 mestersvend hos Peder Iversen, borgerskap 3/5 1756, optat i lauget 13/7 1756, oldermand 12/6 1771 - 10/11 1773, død 1800, 82 år gammel.

Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Skiftet etter Feldbereder John Rosing ved Tolga Hyttplass 1789 viser at hans datter Cornelia var gift med mesterbaker Struck i Trondhjem:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Røros bergrett, Skifteprotokoll 3A 06 , 1784-1798, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Merknader: Nytt register.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/24719/199/

 

Eggert Struck første kone Martha Rosing blir vel da søster av hans tredje kones far John Rosing?

Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Avdødes arvinger:

 

Enken Madame Karen Møller og den Afdødes i 2nde Ægteskabe med benævnte igienlevende og forhen Afdøde Hustru Elizabeth Cornelia Floer avlede 3de Børn, 2de Sønner og een Datter, nemlig 1: den ældste Søn avlet af første Ægteskab, Henric Richard Rosing gammel 34 Aar, er Feldberedersvend og opholder sig for nærværende Tid i Sterboehuset paa Tolgen Hytteplads, 2: den yngste Søn Tørres Rosing gl: 21 Aar, avlet i sidste Ægteskab og er ligeledes hiemme i Sterboehuset, 3: Datteren Cornelia Rosing indladt i Ægteskab med Mester Bager Sr: Struck som boer i Tronhiem.

 

Så noenlunde korrekt, tror jeg.

Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

John Rosing ble ifølge kirkebok for Tolga begravet i Aamodt Sogn 22/3-1789 69 år gammel.

 

Avdøde John Rosing var ifølge skiftet i 1789 formynder for enken Karen Møllers ugifte søster Martha Birgitta Møller, en formynder tar vare på myndlingens arv for eksempel etter foreldrene. Martha Birgitta morsarv var blitt forvaltet av hennes formynder John Rosing. I skiftet refereres til skiftet i Tronhjem etter Karens og Martha Birgittas mor Marha Møller skipsbyggmester Lars Møllers hustru, skiftet etter henne var i 1767.

 

Skiftet etter Martha Møller Skibsbygmæster Lars Halvorsen Møllers hustru:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 18 (3A 0021), 1765-1771, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Merknader: Med register.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25096/390/

 

 

Martha Møller hadde tre barn med enkemannen:

1: Magdalena Larsdatter, gift med Inspecteur Wang paa Eide ved Røraas (skoginspektør Esten Wang ved Røros Verk?)

2: Martha Bergitta Møller ugift

3: Karen Larsdatter, gift med Feldbereder (John) Rosing her i byen

Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

John Rosings foreldre skal være Tørres Johnsen og hans kone Kirsten. De oppholdt seg på Røros 1724-27, da det finnes spor etter dem i kirkeboka. Tørres Joensen Feldbereder opptrer som fadder i 1724, og Kirsten Feldbereders er fadder 3-4 ganger. Tørres Feldbereder har to barn døpt i Røros kirke: Anne døpt 2 Trin 1725 og Michel døpt 3 post Epiphan: 1727.

Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Fantastisk hyggelig at du har funnet ut alt dette for meg. Tusen takk.

 

Skiftet etter John Rosing hadde jeg fra før, men skiftet etter Karen Møllers mor Martha fant jeg først igår.

 

Marie Tollan har gjort en kjempejobb med å skrive av kirkebøkene for Tolga fra 1733 og et stykke inn på 1800-tallet. Her finner jeg at John Rosing ble gift begge ganger på Tolga:

 

 

Vielse Jon Rosing – Elisabeth Cornelia Flor i Tolga 1755:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001328641

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001328661

 

Jon T. Rosing Fellbereder – Karen Larsdatter Møller 1763 (T. står for Tørressen):

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001329164

Dåpen til Kirstine Cornelia finner jeg ikke i KB for Tolga. Ifølge skiftet etter Karen Møllers mor i 1767 bodde John Rosing med kone "her i byen". Dermed er det ikke usannsynlig at datteren Kirstine Cornelia ble født og døpt i Trondheim.

Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Dåpen til Kirstina Cornelia 13/10-1771 i Vår Frue kirke, nest nederst til høyre:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Fødte og døpte 1771, side 103.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-102

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70921660720.jpg

 

Foreldre: John Rosing Vest (?): Feldbereder og Caren Møller.

Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Kirstine Cornelias halvbror Henrich og bror Tørres er på Tolga i 1801:

 

http://digitalarkive...f01058247000039

 

Karen Møller må være døde før tellingen.

 

Karen Leth døpt i Domkirken 1 oktober 1736 med foreldre Lars Møller og Marite Jonsd. kunne kanskje være henne:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Fødte og døpte 1736, uten sidenr.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-37

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050613030959.jpg

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.