Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Frank H. Johansen

Tingbok for Helgeland 1690-1693, to sider

Recommended Posts

Frank H. Johansen

Hei, trenger hjelp med å få tydet saken som begynner på side 126a her: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28717/129/ (med "Hermand Olsen Hiart ..." osv.) Saken fortsetter så vidt jeg kan se på side 126b.

 

På forhånd takk!

 

mvh FHJ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

Eg las to avsnitt raskt for å sjå kva det dreier seg om:

 

 

Hermand Olsen Hiart hafde nu atter ladet indkalde Jacob Andersen Dalosen for nogen tvistighed der paa Lurøe Ledingsberg Ao 91 var imellom passerit, som var at Jacob hafde tilsagt Hermand Hiart, at hand iche var sheed [??] det paa arfveskifftet efter hans sl. Morfader Olle Hermandsen Udland, formeente at Hermand hafde giort underslets [??] paa skifte efter d. Hermand var en Søn i boed, og Jacobs Moderbroder.

Paa Hermands veigne var i Retten Peder Christoffersen Stømmen, paastod at som Jacob hafde sigted Hermand for arfe Svig, hand det da fuldkommen bør visse, eller ogsaa lide derfor.

 

Som du skriv, held saka fram - men eg har ikkje tid til å skrive av meir (no).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank H. Johansen

Takk, takk :D Venter spendt på neste side!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei, et forsøk. Enkelte forkortelser er skrevet helt ut. Der bokstaven v er den første i et ord (som f. eks. var) så heller jeg til å tro at det er bokstaven w, men jeg har

skrevet med enkel v her. Som alltid er det sikkert en del feil og mangler, kommenter gjerne det.

 

Hermand Olsen Hiart hafde nu ladet indkalde

Jacob Andersen Dalosen for nogen tvistighed dennem

paa Lurøe Ledingsberg Ao 91 var imellom passerit, som

var at Jacob hafde tilsagt Hermand Hiart, at

Hand iche var scheed Ret paa arfveschifftet efter

Hans Sl: Morfader Olle Hermandsen Udtland, for-

meente at Hermand gafde giort undersleb paa schiftet

efter det Hermand var en Søn i Boed, og Jacobs Moder-

Broder,

Paa Hermands veigne var i Rette Peder Christopher.

sen Strømmen, paastod at som Jacob hafde Sigted

Hermand for Arfve Svig, Hand det da fuldkommen

bør bevise, eller ogsaa Lide der for.

Jacob Andersen møtte i Rette, Sagde at Hand

formeente at Hand var scheed for

kort paa samme schiffte, saa Hand ej var kommen

til sin Ret som Hand burde, Særlig om den Sl:

Mands Gangklæder, som iche var kommen til Ret

Deeling, saa Hand ej hafde faaed sin andeel deraf

End fremlagde Hand det forRettede arfveschiffte.

bref, hvilchet blef efterseed, og deraf iche kunde

fornemmis at nogen af Lodderne var u=Ret Liqvide-

rit, hvilchet Jacob iche heller paa schadet, uden paa

klederne, som før er melt. Skiffte Brefvet var dat:

1680 den 3 Julj: Var underschrefvet af Søren Schrifvers

Fuldmegtig Cort Hendrichs. og de Laug Rettis Mend

som med har verit.

[126b]

Jacob Andersen blef tilspurt om hand noget andet

viste som var undersleb med giort, Hand det nu

ville fremsige, Svarede Nej, andet viste Hand

iche af.

Per Christophers: foregaf at det Hafver verit en

gammel Sædvane og vedtegt i Landet her, at Sønnerne

hafver beholt faderens Klæder, og Døtterne der-

imod, Moderens Klæder, som og i Sandhed befin-

dis

Endelig blef Jacob ydermeere tilspurt om vidste

at Hans Morbroder Hermand hafde forsveget

eller understuchet med Svig af samme Boe,

Sagde Hand viste intet med Hannem i den fald

uden det som Ærligt og got er.

Til slutning blef de saaledis foreenit og forligt

At saasom Jacob Andersen ej kunde bevise

Hermand Olsen nogen Arfvesvig, eller anden

underfund ofver, Da komme de ord som Jacob

i saa maade talt hafver til Hermand Hannem

ej til nogen Hinder eller schade i nogen maade

derfore Jacob og nu for Retten erklærede Her-

man og afbad sin forseelse Hos Hannem, ef-

terdj Hand saadant i en hastig U=Besindighed

talt Hafver, og Hannem for en Ærlig Mand

erkiender, ved Hannem ej eller andet at paasige

end det en Ærlig Mand eigner og anstaar, hvor-

veed de Handfæstelig blefve forligte, hvilcket

her fra Retten og Consenteris*, dog betaller

Jacob til Hermand, for denne U=nødige be-

kostnings paafør 1 1/2 Rdr:

 

 

* = Skal vel være Contenteris.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank H. Johansen

Tusen takk til Knut og Espen!

 

Så hele saken dreide seg altså om at han ønsket seg finskjorta til bestefaren :)

Folk hadde nok et annet forhold til fine klær på den tiden. Nå for tida vet vi ikke helt hva vi skal gjøre med pelskåpene etter mormor!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.