Jump to content
Arkivverket

Parallellposting i flere slektsfora


Inger Karin Haarbye

Recommended Posts

Inger Karin Haarbye

Jeg ser at det stadig vekk postes nærmest samtidig samme spørsmål i DIS-forum og her. Gjerne uten opplysninger om slik posting, eller lenke. Det er mye av de samme hjelpere på begge fora, så jeg synes ikke dette er noen god løsning. Hvis man poster (omtrent) samtidig i begge fora, så synes jeg man plikter å opplyse om det - og (kryss)poste lenke. Egentlig er ikke det noen god løsning heller, de fleste har vel neppe mer hastverk med sin hobby enn at man først kan avvente svar i én tråd i ett forum før man ev. poster i annet forum.

 

Jeg kan selv godt tenke meg å poste i annet forum hvis jeg tror jeg kan få enda mer hjelp med mitt spørsmål, men da synes jeg nok at det bør gå litt tid mellom. Og lenke til tidligere diskusjon må være en selvfølge.

 

Jeg ønsker diskusjon om dette temaet! :)

Link to post
Share on other sites
Arild Kompelien

Enig i at man ikke bør poste i flere fora - samtidig. Har selv hatt et par spørsmål i begge fora og gjort det på den måten at jeg lot det gå flere uker før jeg la samme spørsmål ut i det andre forum. Og da det skjedde opplyste jeg i begge fora om at spørsmålet var lagt ut i det andre forumet. Synes det er en redelig måte å gjøre det på.

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hei!

 

Eg er prinsipielt òg imot parallellposting i fleire slektsfora og særleg dersom desse vert lesne av dei same brukarane. No har eg sjølv vore gjennom ein so vanskeleg prosess i samband med tilpassingi til det nye Brukarforum at eg ikkje har hatt tankar om å freista DIS-forum i det heile...

 

Eg har derimot nokre ganske få gonger, og særleg om eg står under tidspress for utgjeving av eit band i bygdebokserien vår, posta same tema på brukarforum i Noreg og i tilsvarande forum i Amerika. Dette skjer likevel som regel ikkje på same tid, sjølv om det ikkje treng gå so mange dagane imellom... Dei som her nyttar båe fora er i klart mindretal. Dei spørsmåli som då vert drøfta, gjeld utvandring til Amerika, og det har svært ofte synt seg at svari som kjem i Brukarforum omhandlar andre sider av problemet enn dei som kjem frå brukarar i Amerika. Ofte er det likevel slik at dei to supplerer kvarandre, og sjølvsagt freister eg då gje beskjed båe stader om at opplysningar har dukka opp, anten her eller der, for å snevra inn på vidare leiting.

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg har til no ikkje prøvd meg andre stader enn i foruma til Arkivverket, men meiner at det er uvesentleg om ein postar fleire stader eller ikkje. Det er derimot ikkje uvesentleg at ein då opplyser om dette, slik at ein slepp unødvendig ressursbruk for å finne fram til dei same opplysningane fleire gonger.

Link to post
Share on other sites
Helge Bjerkevoll

Å finne frem til svar på spørsmål krever i de fleste tilfeller at noen gjør et stykke arbeid for den som spør. Selv om selve oppgaven kan være interessant så bruker en jo tid til dette. Og oppdager en at denne tida er bortkasta fordi noen andre allerede har gjort jobben på et annet forum så er det jo forb... irriterende.

 

Men dette er jo noe som vi gamle garva brukere er oppmerksom på. Spørsmålet er vel hvordan få vekke de som sover.

 

Jeg mener at et lite spark til alle de som dobbelposter uten å gi beskjed om det er på sin plass. Det bør jo gjøres på en noenlunde høflig måte da. Andre måter å begrense dette på ser ikke jeg.

Link to post
Share on other sites
Tore Andreassen

Hei.

 

 

Ja, jeg har liggende spørsmål vedr. bilde av fam. SCHRIVER (Bergen) på flere fora og som ARILD også skriver, lar jeg de ligge flere uker før jeg flytter og gir beskjed hvor jeg flytter og fra hvor jeg flytter. Men som INGERKARIN påpeker er det antaglig ingen vits i det, da det er de samme som leser samtlige fora. Grunnen er vel at man håper at en eller annen vet et eller annet. Håper stadig. :excl:

 

 

TORE-A

Link to post
Share on other sites
Dag Aage Løkke

Da tror jeg du må ha misforstått Inger Karin, Tore, for hun mener - slik jeg forstår det - at vi alltid bør informere hvis vi har samme spørsmål i flele fora. Noe jeg er enig med henne i. At mange av de samme personene leser flere fora, betyr ikke at man nødvendigvis oppfatter at et spørsmål man prøver å løse, kan være besvart i et annet. Derfor er det nødvendig å opplyse om dette.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Veldig enig med Inger Karin. I tillegg ønsker jeg at man blir flinkere til å lenke til andre debatter her på DA også. Opplever stadig at det startes debatter der det utelates lenker til andre relevante debatter trådstarter har startet.

Jo flere opplysninger, jo bedre hjelp. Legg ut ALT du vet - helst med lenker til kilder, og skriv tydelig hva du er ute etter!

 

Vet du ikke hvordan man lager lenker - spør og du får hjelp.

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...
Ann-Mary Engum

Man bør vel helst opplyse om at et spørsmål er lagt inn flere steder.

 

Man bør også huske å sjekke svarene man eventuelt kan ha fått der man først la inn spørsmål om hjelp,før man postlegger samme spørsmålet på annet forum. :-)

 

For noen uker siden ba  en ny bruker  her på forumet om hjelp til å finne en vielse.

 

Det viste seg så at samme person hadde lagt inn samme spørsmål på slektsforum  4 dager tidligere.

 

På slektsforum hadde svar om vielsesdato og vielsessted blitt lagt inn 3 dager før temaet på brukerforumet ble opprettet.

 

Så det lønner seg å sjekke ! :-)

Edited by Ann-Mary Engum
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.