Jump to content
Arkivverket

Halvard Pederson Morken og Tore Pederson Rønneid fra Luster


Bjørn Jonson Dale

Recommended Posts

Halvard Pederson Morken fra Luster kjøpte "herregarden" Apalset i Ørskog på Sunnmøre i 1818 (?) og lustringen Tore Pederson Rønneid storgarden Spjelkavik i Borgund i 1811 for 3522 rd. Kven var dei? Var dei kanskje haugianarar? Kan Lars Øyane svare?

Link to comment
Share on other sites

Bygdebøkene bind 4 og 7 gir for så vidt ingen opplysninger om at de to skulle være haugianere, men de kan selvsagt ha vært det likevel.

 

Kort resymé av det bygdebøkene forteller om dem:

 

Bind 4 side 686-87: Thor Pedersson på Rønnei (1770-1815) var opprinnelig fra Skår i Luster, giftet seg 1792 med Britha Larsdotter fra Mørkrid (1773-1866). Thor kjøpte det bruket på Rønnei som nå er bnr 5 i to deler, halvparten på auksjon i 1807, makeskiftet til seg andre halvparten i 1808 med formelt brev i 1809, solgte 4 dager senere hele bruket til konsul Fredrik Meltzer mot at han og kona fikk kår. Så kjøpte han i 1811 gården Spjelkavik i Borgund og flyttet dit, der han døde 4 år senere. Enka Britha flyttet tilbake til Luster, og ble gift med enkemann Hans Olsson Leirmo (1764-1823). Thor og Britha hadde 3 barn. To av dem ble bosatt i Luster, men sønnen Peder (1799-1873) tok over Spjelkavik.

 

Bind 7 side 738-740: Det var to opprinnelige Lustringer som begge var bosatt på Morken i Hafslo, nåværende bruksnr 2, etter hverandre, og begge var involvert i eindomshandler på Sunnmøre. Først ute av dem var visst Jens Jensson (1771-1838) fra Heltne i Dale sokn, Luster (gnr 45), gift 1812 med Gunhild Pedersdatter fra Vigdalen (1793-1881). Jens kjøpte i 1814 gården Magerholm i Borgund, der han og Gunhild bodde inntil de i 1820 solgte Magerholm til Halvor Pedersson Morken. De flyttet da til Hafslo og bosatte seg på Morken, der de overtok kåret som Halvor og kona Siri hadde der (byttet vel mot kår i Magerholm). Jens og Gunhild hadde ei datter, hun var gift på Vigdalen i Luster. - Så Halvor Pedersson (ca 1776-1865), opprinnelig fra Fortun i Luster, gift 1807 med Siri Torkildsdotter fra Flikki (1781-1854), fikk skjøte på Morken i Hafslo 1804, men solgte gården 1812 til Trond Augundsson (1771-1856) som selv var født på dette bruket av Morken. Halvor og Siri tok kår av gården, og bodde som kårfolk på Morken til 1815. De flyttet da, dvs ca 1815 til Sunnmøre, og bodde først på Relling i Norddalen, inntil de 1818 slo seg ned på Apalset, der de ble boende. Halvor og Siri hadde 8 barn, som alle bosatte seg på Sunnmøre. Sønnen Torkild ble gårdbruker på Magerholm.

 

Av de ovennevnte personene kjenner jeg til Jens Jensson fra Heltne, hvis far Jens Monsson (1726-1796) kom fra Eide i Luster, og var etterkommer på farssiden av den såkalte skrivarætta på Eide, og med morsslekt fra Vestreim i Sogndal.

Link to comment
Share on other sites

Heisan, eg har ikkje sett dette emnet før no...

 

Eg veit ikkje noko meir om desse karane enn det som står i bygdebøkene for Luster, men eg kan stadfesta at haugianarrørsla stod særleg sterkt i Luster (og Hafslo), og både Halvor Pederson og Tore Pederson høyrde til den rørsla. Dei aller fleste lustringar og hafslobygdingar som flytte til Romsdalen mellom 1800 og 1825, var haugianarar.

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for svar! Eg mistenker begge karane for å ha vore haugianarar, for åleine var dei vel ikkje i stand til å reise den kapitalen som trongst for å kjøpe disse flotte sunnmørsgardane? Eg har fått med meg at haugerørsla sto sterkt i Luster og Hafslo, og derfor blir mistanken min skjerpa.

 

Det er ellers mengder av etterkommarar av Halvard og Siri på Sunnmøre og i Ålesund; mange framståande slekter.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Apropos: I Norddalen (Dalsbygda), på nabogarden til Relling, var klokkar Iver Krohn og kona Mette Marie Schjelderup (1760-1820), ho kom frå garden Rønnei i Luster (Gaupne). Ivers far var prest i Luster (Dale) og hadde tidlegare vore prest i Norddal. Iver budde i Luster frå omlag 1785 til omlag 1795. Kanskje dei var gamle kjenningar frå Luster?

 

I avdeling for kuriosa kan eg også legge til at Ove Christian Leyrdahl Daae på denne tida var sokneprest i Hafslo, medan broren Johan Christopher Haar Daae var sokneprest i Norddal (altså Iver Krohns sjef og nabo i Dalsbygda). Johan og Oves onkel Gert Daae og hans son Anders Daae hadde vore sokneprestar i Luster.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.