Jump to content
Arkivverket

Gl. forum 74711: Gustav Jørgen(sen) Barths, Dypvåg (A-A), 1700-t


Oddbjørn Johannessen

Recommended Posts

Jeg løfter fram en tråd fra det gamle forumet, fordi jeg nettopp har gjort et kirkebokfunn som kanskje kan løse "gåten":

 

http://da2.uib.no/cg...&spraak=n#anker

 

Det gjelder en Gustav Jørgensen Barth(s), som blir trolovet i Dypvåg i Aust-Agder 27/7 1766 med Mallene Svendsdatter (viet 8/3 1767). De får en dødfødt sønn i desember 1770, samt sønnen Hans Jørgen Gustavsen, som blir døpt i Dypvåg 4/4 1774. Mellom trolovelsen og vielsen føder dessuten Mallene Svendsdatter datteren Inger, der Wille Christensen fra Østre Sandøya blir utlagt som barnefar.

 

Mallene Svendsdatter blir begravet i Holt 12/7 1782, 36 år gammel (dvs. f. ca. 1746). Bostedet er Tangen - altså i utkanten av Tvedestrand.

 

Hvem var denne Gustav? Jeg har, etter mange års graving, relativt god oversikt over slektene Bartz og Barth, men har ikke greid å plassere ham i den konteksten. Jeg har imidlertid også gjort noen spekulasjoner rundt en annen, samtidig Gustav Hansen Barth(s). Han var smed i Tvedestrand på slutten av 1700-tallet - og giftet seg i Holt 13/3 1785 med Karen Kirstine Andersdatter Næs-eie (Næs-eie enten i Dypvåg eller ved Næs jernverk). De fikk 5 barn, alle døpt i Holt (familien bodde i Tvedestrand): 1. Mallene Marie (1786); 2. Anders (1789); 3. Siwer (1791/92); 4. Hans Henrik (1796); 5. Anniken (1799).

 

Sistnevnte har jeg antatt kunne være en hittil ukjent sønn av min dobbelte 4xtippoldefar, hammersmed Hans Henrik Bartz (1732-1795) ved Egelands verk.

 

I det siste er jeg blitt mer og mer overbevist om at Gustav Jørgensen Barth(s) og Gustav Hansen Barth(s) er samme person, og at han nok heller har vært Hans Henrik Bartz' yngre bror. Jeg har imidlertid ikke kunnet kildebelegge det.

 

Hypotesen har da vært som følger: Hans Henrik Bartz ble født 1732 i Moss, men faren - hytteknekt Hans Jørgen Bartz - ble året etter kalt til Baaselands (Næs) jernverk i Holt av svigerfaren, hammermester Gustav Lucassen (Hans Jørgen var gift med datteren Anniken Gustavsdatter). I 1734 hadde Hans Jørgen og Anniken datteren Juditha Cathrina til dåpen i Holt kirke - og året etter, i november 1735, blir "Hans Jørgens Kone" introdusert i kirken etter en fødsel. Dette barnets dåp har jeg imidlertid ikke funnet - før nå! Jeg har imidlertid behov for litt tydehjelp. På kirkebladet forut for introduksjonen er der nemlig innført en dåp med "klussete" bokstaver. Datoen er muligens 4. oktober - og jeg mener barnets navn er "Justa Hans Jørg...". I så fall vil det kunne forklare at den voksne Gustav kunne bli kalt både Gustav Hansen og Gustav Jørgensen (egentlig Gustav HansJørgensen, altså).

 

Dåpen finnes omtrent midt på kirkebokbladet til høyre i lenken:

 

http://www.arkivverk...ny&idx_side=-97

Link to comment
Share on other sites

Ja, ingen faddere er nevnt. Slik er det i flere tilfeller i denne kirkeboka for Holt. Heller ikke foreldrenes navn er innført. Jeg kjenner imidlertid boka godt, og det er ingen tvil om at det er en dåp.

 

Jeg kan se at det står "døbt" over navnet - og navnet leser jeg som "Justa Hans Jørg (........) søn". Farens navn var Hans Jørgen Hansen/Hans Jørgen Bartz (begge navnevariantene ble brukt). Rent kronologisk passer denne dåpen, som altså ført under datoen 4. oktober (tror jeg) med en introduksjon på neste kirkebokblad (i november), der "Hans Jørgens Kone" er innført.

 

Det er flere Gustav i denne familien, og de blir som oftest kalt "Justa" i de to eldste kirkebøkene for Holt. Min farfar hette også Gustav, og både han og farmor var født og oppvokst på Nes Verk. Farmor kalte ham alltid "Justa", så dette samsvarer med lokal uttale (muligens påvirket fra svensk, siden familien hadde en del av sine røtter der).

Link to comment
Share on other sites

Denne er ikke lett. Det står imidlertid en F foran navnet som ellers indikerer faddere i boka. Etter navnet står det Jon Larssøn. Det kan nesten se ut til at disse to er faddere og at dåpsbarnet er en Anders, jeg kan ikke tyde etternavnet/ordet etter.

Link to comment
Share on other sites

Denne er ikke lett. Det står imidlertid en F foran navnet som ellers indikerer faddere i boka. Etter navnet står det Jon Larssøn. Det kan nesten se ut til at disse to er faddere og at dåpsbarnet er en Anders, jeg kan ikke tyde etternavnet/ordet etter.

 

Det er mulig du har rett. F'en indikerer faddere, ja, og det som står etter fadderne kan være "Justa Hans Jørg Jon Larssøn", som (når jeg kjenner det lokale persongalleriet) kan tolkes som personene Justa (Gustav) Lucassen, Hans Jørgen Bartz og Jon Larssøn. De to førstnevnte blir flere ganger kun identifisert med fornavn i denne kirkeboka. Jeg ser også nå at det muligens står Anders + et patronym(?) over disse navnene...

 

Det pussige er da at det ikke finnes noen dåpsinnførsel som refererer til introduksjonen av "Hans Jørgens Kone" nederst på neste kirkeboksblad (pag. 94, 22. trinitatis). Der er for øvrig også "Alf Langans Kone" innført, uten at jeg finner noen korresponderende dåp. Og motsatt: Jeg finner ingen introduksjon som korresponderer med den omdiskuterte dåpen.

 

Jeg får jo da føye til at det finnes nok både noen feilføringer og - ikke minst - en del mangler i denne kirkeboka.

Link to comment
Share on other sites

Det står altså sannsynligvis Anders først - men det lange ordet etter greier jeg ikke å lese. Det ser ikke ut som et patronymikon. En spekulasjon: Kan denne dåpen være innført i ettertid? Det ser jo ut som om innførselen er nokså inneklemt, mao. at det egentlig ikke var plass til den. Kan det i så fall også ha medført at navnene kommer litt "hulter til bulter". Kan denne Anders rett og slett være en av fadderne?

Link to comment
Share on other sites

Kan det stå Anders "Ø?...verchet" , gir det noen mening?

 

Jeg legger merke til at ved mange av dåpstilførslene står det H H, eller H F . Her står det H Hegelan. Det som ser ut som et firetall, er da en H. Vet ikke om det har med kirkesteder å gjøre eller om det er en signatur.

Link to comment
Share on other sites

Kan det stå Anders "Ø?...verchet" , gir det noen mening?

 

Jeg legger merke til at ved mange av dåpstilførslene står det H H, eller H F . Her står det H Hegelan. Det som ser ut som et firetall, er da en H. Vet ikke om det har med kirkesteder å gjøre eller om det er en signatur.

 

Det er nok en signatur. "Verchet" gir mening - men jeg kan ikke få noen innledende Ø til å passe i den sammenheng,

Link to comment
Share on other sites

Hei Oddbjørn, og takk for datteren til Wille på Sandøya, som var ukjent for meg til nå. Ellers spørs det om ikke Vigdis har rett når det gjelder Verchet, og det kan I såfall henvise til en Alf Andersen som vel også var verksarbeider, bosatt på Verket. Han giftet seg I Holt 10/6-1729 med Helje Jonsdatter, og det er vel ikke usannsynlig at de fikk en sønn som de kalte Anders I 1735, men det stemmer jo dårlig med Alf Langang (med mindre han har flyttet på seg). Om det var en deling I Østre og Vestre (eller Øvre og Nedre) Verket er ukjent for meg. Uansett kan det være en "strek I regningen" for en ellers god teori, om det ikke kan identifiseres bedre, noe jeg selvfølgelig håper kan gjøres uten at jeg er I stand til å hjelpe med det.

Link to comment
Share on other sites

Det stopper nok for meg fordi jeg ikke er kjent med gårdene eller slektene på stedet. Jeg kjenner mest til Nes jernverk når vi passerer noen ganger i året på vei til Grimstad. Og så var det jo litt leit at jeg ikke kunne bekrefte at det var rett dåp da :( Hjelper gjerne til hvis det blir noe mer bokstavtyding.

Link to comment
Share on other sites

Jeg får gruble litt videre... Alf Andersen og Alf Langang er to forskjellige personer, så introduksjonen av Alf Langangs kone har neppe noe med denne dåpen å gjøre. Det var en deling mellom Øvre og Nedre Nes, men ikke mellom "Øvre og Nedre Verket". Jernverket skiftet navn fra Baaselands til Næs jernverk i 1738, da masovnen ble flyttet fra Lilleelva til Storelva. Verksområdet var konsentrert om gården Sletta, og de nedre delene av Øvre Nes.

 

Vi har altså minst to "mysterier" å bakse med her:

1. Hvem ble døpt den 4. (eller er det 5.?) oktober 1735 (Anders?).

2. Hvorfor ble Hans Jørgens kone introdusert i kirken 22. trinitatis (ca. 20 november?) samme år?

 

Til Helge: Jeg er fremdeles nokså overbevist om at Gustav Jørgensen Barths og Gustav Hansen Barths var samme person - og at foreldrene var Hans Jørgen Bartz og Annichen Gustavsdatter - men de endelige bevis mangler, dessverre.

Link to comment
Share on other sites

Jeg legger inn en lenke til samme kirkebok (Holt klokkerbok B4), der vi helt øverst til venstre finner dåpen til Hans Jørgen Bartz datter Juditha Cathrina (Judetta Cattrina). Datoen er 16. trinitatis 1734, og vi ser at den første fadderen er Berte Justasdatter (Gustav Lucassens datter, og barnets moster):

 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9529&idx_id=9529&uid=ny&idx_side=-78

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig med deg at innførselen ser ut til å være ført inn i ettertid. Det er tydelig plassmangel, og det åpner for mange og usikre tolkningsmåter, dessverre. Det kan ikke utelukkes at det er det dåpsbarnet som du søker, selv om rekkefølgen på linjene da vil være stokket om og at F da er feil plassert.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.