Jump to content
Arkivverket
Hans Petter Engh

Gården(e) Snerle(Snelle/Snirill) i Lalm i Vågå

Recommended Posts

Hans Petter Engh

Det er trolig en nøtt å knekke å kunne finne ut av hvem som var forfedrene til Thorger Einangen født ca. 1570.

 

Han var leilending på gården Einangen i Bredebygden i Sel fra før 1608 og notert som eier av 1 hud i Snerle. Hans førstefødte sønn ble døpt Gudbrand født ca. 1600 og han flyttet senere til Sygard Snerle hvor han ble eier av 3 huder. Thorger's far het også trolig Gudbrand.

 

Thorger Einangen er trolig min anfar nedad til hans andre sønn som ble døpt Iver f. ca. 1601. Iver ble leilending og senere eier av gården Solgjem i Bredebygden i Nord Sel. Hans bror Gudbrand løste han ut med12 rd for det gods Snerle slik at han kunne overta 1 hud etter sin far(Fremkommer i skifte etter Iver i 1671)

 

Gården Snerle tilhørte fra gammel tid Sundbugodset i Vågå, muligens som utjord til å begynne med.

Thorger Einangen tilhørte trolig ætten fra Sundbu ved at han selv var en av ætten eller gift med en kvinne av ætten fra Sundbu.

 

Fra tidlig 1600 tallet har jeg notert følgende eiere i Snerle:

 

Arne Vigleikson Storvik født ca. 1535 med 3 huder

Lodvar Erikson Slette født ca. 1525 med 1 hud

Thorger Einangen født ca. 1570 med 1 hud

 

Arne Vigleikson Stovig står også som eier av 3 huder ved mantall i 1615

Etter skifte hos Lodvar Erikson Slette den 3. juni 1602 arvet sønnen Erik 1/2 hud og sønnen Amund 1/2 hud(senere overtatt av enken Aagot Siffuergard.

 

Ved mantallet i 1624 har Arne Vigleikson Storvik's huder blitt overtatt av sønnen Madtz med 1 hud, sønnen Mickel med 1 hud. Lauritz Snerle 1/2 hud og Engebret Isum og hans bror 1/2 hud.

 

Både Lodvar Erikson Slette og Thorger Einangen var knyttet til ætten på Snerle trolig via sine ektefeller som trolig arvet mindre andeler enn en bror?

 

Håper noen har innspill som kan lede til forfedrene til Lodvar Erikson Slette og Thorger Einangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Jeg vedlegger et transkikbert skifte fra Solgjem fra 1671 som bekrefter oppgjøret vedrørende Snerle.

Engebret Hougen skriver i bind I i ættesoga om Gudbrandsdalen på side 149 Sjå Snerle-Solgjem-ætta. Trolig skrev han ikke mer om nevnte ætt for jeg har ikke funnet noe.

 

Solhjem 1671 trans.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Hålåsæter

Jeg vedlegger et transkikbert skifte fra Solgjem fra 1671 som bekrefter oppgjøret vedrørende Snerle.

Engebret Hougen skriver i bind I i ættesoga om Gudbrandsdalen på side 149 Sjå Snerle-Solgjem-ætta. Trolig skrev han ikke mer om nevnte ætt for jeg har ikke funnet noe.

 

Solhjem 1671 trans.pdf

 

Jeg har et par mentorer. Si eventuelt fra til: haalaas@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Ved søking i Geni fremkommer at morsiden til Lodvar Erikson Slette kommer fra ættene Tjerne og Smør. Som mor er registrert Birgitta Kjeldsdatter Tjerne f. ca. 1505 i Sel. Dersom det stemmer så er jo hennes aner nedtegnet. Da gjenstår Lodvar Erikson Slette's fars linje og Thorger Einangens far og morslinjer. Thorger var blandet inn i et fint selskap i sin tid med sin eierandel i Snerle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn P. Hagen

Ved søking i Geni fremkommer at morsiden til Lodvar Erikson Slette kommer fra ættene Tjerne og Smør. Som mor er registrert Birgitta Kjeldsdatter Tjerne f. ca. 1505 i Sel. Dersom det stemmer så er jo hennes aner nedtegnet. Da gjenstår Lodvar Erikson Slette's fars linje og Thorger Einangens far og morslinjer. Thorger var blandet inn i et fint selskap i sin tid med sin eierandel i Snerle.

Lodver Slette er mest truleg ein Gunnersen. Seglet hans under hyllinga i 1591 inneheld bokstavane L G. (Side 140 i Norsk Slektshistorisk Forening si bok: Segeltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Det var et skifte etter han i 1602 som ble datert 3. juni så rett navn fremkommer trolig der? Noen som er gode i å finne nevnte skifte? En sønn ble døpt Gunnar som trolig kommer etter hans kone's far da hun het Rønnaug Gunnarsdatter Guttu?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn P. Hagen

Det var et skifte etter han i 1602 som ble datert 3. juni så rett navn fremkommer trolig der? Noen som er gode i å finne nevnte skifte? En sønn ble døpt Gunnar som trolig kommer etter hans kone's far da hun het Rønnaug Gunnarsdatter Guttu?

Ein kopi av skifrebrevet frå 1602 finst i Harildstadarkivet, M. Brinchmann tok ei avskrift i januar 1940.

Eg har kopi av Brinchmann's avskrift. Lodver Slette nevnes ikkje med farsnamn i dette brevet. Hans kone er ikkje nemnd.

Det var 8 barn: Gunnar, Erik, Oluf, Amund. Ingebret, Marit, Anne, Rønnaug

Engebret Hougen skreiv dette om kona til Lodver Slette: Ein har meint ho kunne ha vore dotter at ein Gunnar på Guttu, ettersom buet åtte noko jord i den garden, men nokon Gunnar Guttu er ikkje kjent.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Jeg mener å ha fått med meg at vanligvis ble navnet til første sønn brukt etter farfar og neste sønn etter morfar.

Torger Einangen døpte sine sønner i den rekkefølgen for Gulbrand og Iver og ett av disse navnene må trolig ha forekommet i slektene knyttet til Snerle og Sundbu på første halvdel av 1500 tallet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Ein kopi av skifrebrevet frå 1602 finst i Harildstadarkivet, M. Brinchmann tok ei avskrift i januar 1940.

Eg har kopi av Brinchmann's avskrift. Lodver Slette nevnes ikkje med farsnamn i dette brevet. Hans kone er ikkje nemnd.

Det var 8 barn: Gunnar, Erik, Oluf, Amund. Ingebret, Marit, Anne, Rønnaug

Engebret Hougen skreiv dette om kona til Lodver Slette: Ein har meint ho kunne ha vore dotter at ein Gunnar på Guttu, ettersom buet åtte noko jord i den garden, men nokon Gunnar Guttu er ikkje kjent.

 

Eldste sønnen Gunnar arvet 1/2 hud i Guttu?

Lodvar Slette må ha tilhørt ætten fra Sandbu(Sundbu) eller via sin hustru da han hadde eierforhold i Snerle.? Hans hustru het trolig Marit, Anne eller Rønnaug trlolig den av disse som var eldst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thor Wold

S ovenfor: "Ved søking i Geni fremkommer at morsiden til Lodvar Erikson Slette kommer fra ættene Tjerne og Smør. Som mor er registrert Birgitta Kjeldsdatter Tjerne f. ca. 1505 i Sel. Dersom det stemmer så er jo hennes aner nedtegnet. Da gjenstår Lodvar Erikson Slette's fars linje og Thorger Einangens far og morslinjer. Thorger var blandet inn i et fint selskap i sin tid med sin eierandel i Snerle. "

 

Her har vi et godt eksempel på det geniale med Geni! Det er en av de mest tvilsomme slektshistoriske kilder vi har. Her må det i hvertfall til dokuentasjon til og jeg tror nesten det ikke er mulig. Hele forbindelsen til Tjerne er en gedigen konstruksjon!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Lodvar Slette etterlot seg i 1602 ved sitt skifte:

 

1 hud og 8 schind i Gutu i Ringebu

1 hud i Snerle i Vågå

4 skinn i Tune i Kvikne

? i Melby kvikne

 

P.s. Tune, Melby og Harildstad i Kvikne var nabogårder. En nøkkel kan være å finne eierforholdene til nevnte gårder i ca. 1500.

 

Inneholder skiftet flere eiendommer?

 

Thorger Einangen var kun eier av 1 hud i Snerle

 

Ingen av disse var noen store jordeiere.

 

Arne Vigleiksson Storvik var ved odelsmantallet fra 1615 eier av:

 

3 huder i Snerle i Vågå

8 skinn i Garmo i Lom

3 skinn i Bø i Lesja

 

Personer fra gårdene Melby og Harildstad var inngifte i flere av de kjente ættene i Vågå, Heidal og Kvam. Andre gårder i Kvikne var Graupe og Kvålen som også var mixet inn i det samme.

 

På gården Solgjem gikk gården fra far til sønn frem til min anfar Ole Iversen f. ca.1710 overtok gården i 1736 som svarte til 1 hud og 3 schind.(Thorger Einangen var hans 1xtipp).

I 1755 solgte han Solgjem for 1900 rdl og kjøpte gården Melby i Kvikne sammen med sin hustru Marit Pedersdatter Horgen f. ca. 1724. Hans sønn Iver ble gift til Harildstad og hans sønn Peder(min ane) ble gift til Kirsti Torsteinsdatter Fougner. De var først bosatt på gården Lium i Gausdal og senere på gården Teige i Kvam. Peder sto også en tid som eier av Søgarn Jørstad i Fåberg.

 

Fulgte Ole en gammel tradisjon fra sin slekt da han kjøpte gården Melby og fikk sin sønn inngift i Harildstad ætta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Ifølge bind I på side 74 i Engebret Hougens ættesoga fremkommer at Oluf Hansen Staurust(sønnesønnen til Gunnar Lodvarsson Slette) den 12. mai 1665 i Lom stevnet:

 

Gulbrand Snerle f. ca.1600(sønn av Thorger Einangen) gift med Mari Andersdatter Biørnstad f. ca.1615

Amund Einangen f. ca.1602(Sønn av Erik Lodvarsen Slette og Ingeborg Mikkelsdatter Snerle) ukjent hustru

Tord Bjølstad f. ca.1595(sønn av Tord Erikson Rudi(Bratt) og Mari Guttormsdatter) gift med Ingrid Olsdatter Slette 1605-1672

 

Det er verdt å merke seg at i Jordebok i Lom i 1624 så står anført at Hans Gunnarsson Staurust f. ca. 1584(sønn av Gunnar Lodvarson Slette) var anført som eier av 1/2 hud i Gutu i Ringebu sammen med 2 brødre og 4 søstre

Jeg kan ikke forstå annet enn at en av nevnte 4 søstre må ha vært mor til Gudbrand Torgersen Snerle og hans bror Iver Torgersen Solgjem(Min ane) Deres morfar må ha vært Gunnar Lodvarson Slette!?

 

Gudbrand Torgersen Snerle og hans bror Iver Torgersen Solgjem døpte sine førstefødte sønner for Hans som var identisk med deres potensielle morbrors navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Jeg har funnet stevningen fra Oluf Staurust i scannede tingbøker i 1665 og den kan gi svar på om mine teorier holder mål.

Jeg har en kontaktperson som trolig kan tyde innholdet for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Jeg har funnet stevningen fra Oluf Staurust i scannede tingbøker i 1665 og den kan gi svar på om mine teorier holder mål.

Jeg har en kontaktperson som trolig kan tyde innholdet for meg.

 

Jeg har laget et innlegg under "Tyding av scannet materiale" med kopier som jeg oså vedlegger her.post-1195-0-56914700-1378105291_thumb.jpgpost-1195-0-67765600-1378105306_thumb.jpg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Ifølge bind I på side 74 i Engebret Hougens ættesoga fremkommer at Oluf Hansen Staurust(sønnesønnen til Gunnar Lodvarsson Slette) den 12. mai 1665 i Lom stevnet:

 

Gulbrand Snerle f. ca.1600(sønn av Thorger Einangen) gift med Mari Andersdatter Biørnstad f. ca.1615

Amund Einangen f. ca.1602(Sønn av Erik Lodvarsen Slette og Ingeborg Mikkelsdatter Snerle) ukjent hustru

Tord Bjølstad f. ca.1595(sønn av Tord Erikson Rudi(Bratt) og Mari Guttormsdatter) gift med Ingrid Olsdatter Slette 1605-1672

 

Det er verdt å merke seg at i Jordebok i Lom i 1624 så står anført at Hans Gunnarsson Staurust f. ca. 1584(sønn av Gunnar Lodvarson Slette) var anført som eier av 1/2 hud i Gutu i Ringebu sammen med 2 brødre og 4 søstre

Jeg kan ikke forstå annet enn at en av nevnte 4 søstre må ha vært mor til Gudbrand Torgersen Snerle og hans bror Iver Torgersen Solgjem(Min ane) Deres morfar må ha vært Gunnar Lodvarson Slette!?

 

Gudbrand Torgersen Snerle og hans bror Iver Torgersen Solgjem døpte sine førstefødte sønner for Hans som var identisk med deres potensielle morbrors navn.

 

Her må jeg trolig bytte ut som stevnet

Tord Bjølstad med sønnen ved samme navn f. ca.1625 og gift med Barbro Amundsdatter Sandbu f. ca.1645

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Stevningsdokumentet er tydet og det fremkommer at Gudbrand Snerle var beslektet med Hans Gunnarsen Staurust(Slette) f. ca. 1584.

Hans var far til sgtevneren Oluf Hansen Staurust.

 

Det dokumenterer at Gudbrand Torgersen Snerle(Einangen) tilhørte ætten fra Slette via sin mor og det samme for hans bror Iver Torgersen Solgjem, For meg er det et gjennombrudd i min forskning omkring ætten fra Solgjem og det Engebret Hougen benevnte som Snerle Solgjemætta. Nå blir det Slette-Snerle-Solgjemætta

 

Amund Eriksen Einangen(Slette) f. ca. 1602, Hans Gunnarsen Staurust(Slette) f. ca. 1584 og Ingrid Olsdatter Slette f. ca. 1605 var søskenbarn og det må også Kari Gunnarsdatter Slette f. c.1580 og gift med Torger Gudbrandsen Einagen f. ca. 1570 være.

 

Stevningsdokumentet er tydet og det fremkommer at Gudbrand Snerle var beslektet med Hans Gunnarsen Staurust(Slette) f. ca. 1584.

Hans var far til sgtevneren Oluf Hansen Staurust.

 

Det dokumenterer at Gudbrand Torgersen Snerle(Einangen) tilhørte ætten fra Slette via sin mor og det samme for hans bror Iver Torgersen Solgjem, For meg er det et gjennombrudd i min forskning omkring ætten fra Solgjem og det Engebret Hougen benevnte som Snerle Solgjemætta. Nå blir det Slette-Snerle-Solgjemætta

 

Amund Eriksen Einangen(Slette) f. ca. 1602, Hans Gunnarsen Staurust(Slette) f. ca. 1584 og Ingrid Olsdatter Slette f. ca. 1605 var søskenbarn og det må også Kari Gunnarsdatter Slette f. c.1580 og gift med Torger Gudbrandsen Einagen f. ca. 1570 være.

 

Jeg må for orden skyld tilføye at Kari Gunnarsdatter Slette var søster til Hans Gunnarsen Staurust.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn P. Hagen

Stevningsdokumentet er tydet og det fremkommer at Gudbrand Snerle var beslektet med Hans Gunnarsen Staurust(Slette) f. ca. 1584.

Hans var far til sgtevneren Oluf Hansen Staurust.

 

Det dokumenterer at Gudbrand Torgersen Snerle(Einangen) tilhørte ætten fra Slette via sin mor og det samme for hans bror Iver Torgersen Solgjem, For meg er det et gjennombrudd i min forskning omkring ætten fra Solgjem og det Engebret Hougen benevnte som Snerle Solgjemætta. Nå blir det Slette-Snerle-Solgjemætta

 

Amund Eriksen Einangen(Slette) f. ca. 1602, Hans Gunnarsen Staurust(Slette) f. ca. 1584 og Ingrid Olsdatter Slette f. ca. 1605 var søskenbarn og det må også Kari Gunnarsdatter Slette f. c.1580 og gift med Torger Gudbrandsen Einagen f. ca. 1570 være.

 

 

 

Jeg må for orden skyld tilføye at Kari Gunnarsdatter Slette var søster til Hans Gunnarsen Staurust.

 

Eg har lese stevninga, der går det fram at brødrene Gudbrand og Erik Pålssønner Guttu blir innkalt til å vitne om ei 1/2 hud jord i Guttu i Ringebu med meir gods som tømtes etter sal. Lodver Slette.

Det var Gudbrand og Erik som brukte denne 1/2 huda i Guttu.

Fremkom da for retten Gudbrand Guttu som berette og forregiffer at Gudbrand Snerle er beslektet til Hans Staurust, dett Gudbrand selff vedstår.

Var det berre som brukare av denne 1/2 huda med jord Gudbrand og Erik var innkalla som vitne eller var dei og av same slekta?. Eine sonen til Erik Guttu heitte Lodver, eit svært lite brukt namn i Ringebu.

I odelsjordboka for 1657 brukte Gudbrand Guttu(da på Romås) 1/2 hud i Guttu(odel), hadde også inntekta av 9 skind odel i Guttu. Erik Guttu brukte 1 1/2 hud pantegods i Guttu.

I stevninga står det at Gudbrand Snerle er beslekta med Hans Staurust, om de to andre, Amund Eiangen og Ingri Olsdtr. Bjølstad(Slette) er opplyst at dei er søskenbarn til Hans. Var slektskapet mellom Hans Staurust og Gudbrand Snerle eit anna enn til dei to andre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

 

Eg har lese stevninga, der går det fram at brødrene Gudbrand og Erik Pålssønner Guttu blir innkalt til å vitne om ei 1/2 hud jord i Guttu i Ringebu med meir gods som tømtes etter sal. Lodver Slette.

Det var Gudbrand og Erik som brukte denne 1/2 huda i Guttu.

Fremkom da for retten Gudbrand Guttu som berette og forregiffer at Gudbrand Snerle er beslektet til Hans Staurust, dett Gudbrand selff vedstår.

Var det berre som brukare av denne 1/2 huda med jord Gudbrand og Erik var innkalla som vitne eller var dei og av same slekta?. Eine sonen til Erik Guttu heitte Lodver, eit svært lite brukt namn i Ringebu.

I odelsjordboka for 1657 brukte Gudbrand Guttu(da på Romås) 1/2 hud i Guttu(odel), hadde også inntekta av 9 skind odel i Guttu. Erik Guttu brukte 1 1/2 hud pantegods i Guttu.

I stevninga står det at Gudbrand Snerle er beslekta med Hans Staurust, om de to andre, Amund Eiangen og Ingri Olsdtr. Bjølstad(Slette) er opplyst at dei er søskenbarn til Hans. Var slektskapet mellom Hans Staurust og Gudbrand Snerle eit anna enn til dei to andre?

 

Slektskapet mellom Gudbrand Slette og Hans Staurust er ikke benevnt som søskenbarn som de øvrige. Det nærmeste jeg kommer er at Gudbrand Snerle's mor må ha vært en søster av Hans Staurust som trolig het Kari Gunnarsdotter Staurust(Slette) f. ca. 1580. Hennes ektefelle var Thorger Gudbrandsen Einangen f. ca. 1570 som var leilending på Einagen og i sin tid eier av 1 hud i Snerle.

Deres første sønn ble døpt Gudbrand og første barnebarn døpt Kari.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

 

Slektskapet mellom Gudbrand Slette og Hans Staurust er ikke benevnt som søskenbarn som de øvrige. Det nærmeste jeg kommer er at Gudbrand Snerle's mor må ha vært en søster av Hans Staurust som trolig het Kari Gunnarsdotter Staurust(Slette) f. ca. 1580. Hennes ektefelle var Thorger Gudbrandsen Einangen f. ca. 1570 som var leilending på Einagen og i sin tid eier av 1 hud i Snerle.

Deres første sønn ble døpt Gudbrand og første barnebarn døpt Kari.

 

Jeg har notert meg at en Pouell Gutte var leilendingsbonde på Gutu i Rinbebu i 1618. Han tilhørte nok ættene Slette/Staurust og var trolig far til nevnte vitner Gudbrand og Erik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

 

Jeg har notert meg at en Pouell Gutte var leilendingsbonde på Gutu i Rinbebu i 1618. Han tilhørte nok ættene Slette/Staurust og var trolig far til nevnte vitner Gudbrand og Erik

 

Det som slår meg og det nærmeste jeg kommer er at Pouel Gutu var sønn av Gunnar Lodvarson Slette Gunnar Lodvarsen Slette var vistnok i tjeneste hos lensmanne på Fron i 1613-1615

Pouel var isåfall bror til Hans Gunnarsen Staurust og Kari Gunnarsdotter Staurust(Slette)

Et skifte etter Gunnar Lodvarsen kunne gi svar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn P. Hagen

Det som slår meg og det nærmeste jeg kommer er at Pouel Gutu var sønn av Gunnar Lodvarson Slette Gunnar Lodvarsen Slette var vistnok i tjeneste hos lensmanne på Fron i 1613-1615

Pouel var isåfall bror til Hans Gunnarsen Staurust og Kari Gunnarsdotter Staurust(Slette)

Et skifte etter Gunnar Lodvarsen kunne gi svar?

 

Kva for kjelde fortel at Gunnar Lodvarson Slette var i tjenste hos lensmannen på Fron i 1613-15?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Kva for kjelde fortel at Gunnar Lodvarson Slette var i tjenste hos lensmannen på Fron i 1613-15?

 

 

Jeg har p.t. ikke notert ned noen kilde. I mitt søkende har jeg et eller annet sted funnet en som har skrevet at han var i tjeneste hos lensmannen på Fron. Jeg har kommet over det i inneværende uke.

 

I Gudbrandsdalens odelmenns jordebok for Vågå i 1624 fremkommer Jacob Sørum med 1 hud i Staurust på Lom, Gunnar Staurust også med 1 hud og Anders Ilstad i Fron med 1 hud og 9 skinn.

Det fremkommer også Jacob Sørum med sin broder Powel 1 hud i Staurust på Lom

Nevnte personer har trolig et slektskap med hverandre som søsken eller søskenbarn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kai M Kveum

Du kan ha fått det fra:

Ref.: Ættesoge for Gudbrandsdalen I av Engebret Hougen, s.74 nederst:

Men no har det seg slik at Eirik Lodvarsson Snerles venteleg eldste son Lodvar, etter det som er sagt i ei leiermålssak, vart gift i 1613/14 med Sigrid Eilivsdotter, og han må da heilt visst vera f. føre 1593/94. Me veit at Amund Einangen i 1666 var 64 år gamal, f. pålag 1602, og den tridje tå desse brørne, Engebret, må venteleg og vera f. stutt etter 1600. Det må vera han som er den Engebret Isum i Fron, som i 1624 åtte 1/2 hud i Snerle, og ikkje Engebret Lodvarsson Slette, som ein har meint, for ein kan ikkje skjøna korleis han skulle ha vorte eigar av noko jord i Snerle.

Venteleg har Engebret saman med ein bror hatt teneste hjå lensmannen i Fron då var, Gunnar Isum nemt i 1613 og 1619.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Du kan ha fått det fra:

Ref.: Ættesoge for Gudbrandsdalen I av Engebret Hougen, s.74 nederst:

Men no har det seg slik at Eirik Lodvarsson Snerles venteleg eldste son Lodvar, etter det som er sagt i ei leiermålssak, vart gift i 1613/14 med Sigrid Eilivsdotter, og han må da heilt visst vera f. føre 1593/94. Me veit at Amund Einangen i 1666 var 64 år gamal, f. pålag 1602, og den tridje tå desse brørne, Engebret, må venteleg og vera f. stutt etter 1600. Det må vera han som er den Engebret Isum i Fron, som i 1624 åtte 1/2 hud i Snerle, og ikkje Engebret Lodvarsson Slette, som ein har meint, for ein kan ikkje skjøna korleis han skulle ha vorte eigar av noko jord i Snerle.

Venteleg har Engebret saman med ein bror hatt teneste hjå lensmannen i Fron då var, Gunnar Isum nemt i 1613 og 1619.

 

 

Takk for oppklaringen.

 

Var lensmannen Gunnar Isum identisk med Gunnar Lodvarsen Slette?

Engebret Isum og hans broder(navn ikke nevnt) fra Fron arvet 1/2 hud i 1624-1625 av Arne Storvik i Snerle. De øvrige arvingene etter Arne Storvik var Lauritz Snerle med 1/2 hud og Madtz Storvig med 1 hud og Mickel Snerle med 1 hud.

Erich Snerle(sønn av Lodvar Eriksen Slette) var eier av 1 hud(Etter å ha overtatt 1/2 hud av Aagot Siffiuergård, enke etter hans bror Amund)

Thorger Einangen var eier av 1 hud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Jeg stiller meg spørsmål om hvor mange huder Guttu besto av på første delen av 1600 tallet?

 

I skiftet etter Lodvar Eirikson Slette i 1602 fremkommer at han var eier av 1 hud og 8 skinn.

 

Sønnen Gunnar arvet 1/2 hud som etter han ble overtatt av dennes sønn Hans Staurust med 2 brødre og 4 søstre(Var også eiere i 1624 iflg. Jordebok i Lom)

 

En annen sønn arvet 1/2 hud som senere ble overtatt av Powel Guttu?(Poul Guttu var også eier av 1/2 hud pantegods i Guttu i 1624 iflg. jordebok i Ringebu.

 

8 skinn ble trolig delt på døttrene Marit Anne og Rønnaug.

 

Som øvrige eiere i 1624 har jeg funnet:

 

Anne Lid på Fron med 4 skinn

Oluff Tofte i Fron med 2 skinn

Thosten Byrie i Fron med 2 skinn

Østen Frobrigd med 3 skinn

Engebret Quigstad med 4 skinn

 

Det blir sum 1 hud og 15 skinn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.