Jump to content
Arkivverket
Hans Petter Engh

Tyding av rettergangsmaterial

Recommended Posts

Hans Petter Engh

Hei,

 

Jeg søker hjelp til å tyde hva som står skrevet på side 42 og 43. Sak meldt av Oluf Staurust på Lom den 12. mai 1665. Jeg kjenner igjen navn som Gulbrand Snerle

 

Frekommer i skannet rettergangsmateriale for Gudbrandsdal Sorenskriveri, Nord-Gudbrandsdal tinglag, Tingbok I 4 1665-1665.

 

Jeg vedlegger kopierpost-1195-0-11874800-1378071724_thumb.jpgpost-1195-0-02980000-1378071740_thumb.jpg

 

Hei,

 

Jeg søker hjelp til å tyde hva som står skrevet på side 42 og 43. Sak meldt av Oluf Staurust på Lom den 12. mai 1665. Jeg kjenner igjen navn som Gulbrand Snerle

 

Frekommer i skannet rettergangsmateriale for Gudbrandsdal Sorenskriveri, Nord-Gudbrandsdal tinglag, Tingbok I 4 1665-1665.

 

Jeg vedlegger kopierpost-1195-0-11874800-1378071724_thumb.jpgpost-1195-0-02980000-1378071740_thumb.jpg

 

Jeg kjenner også navnet Amund Einangen

Jeg er spesielt interessert i om det fremkommer info som kan knytte Gudbrand Snerle som slektning til personer nevnt i saken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Atle Brandsar

Oluff Størust paa Lom ved en Rigens Steffning Dat: Aggershuus den 12 May 1665. Lod i Rette fordre Guldbrand Snelle Amund Enangen och Thorre Biølstad till deris Sandheds bekiendelse, om en halff Huud godtz i Guttu paa Ringeboe med meere godtz, som Thombttis efter Sl. Loduer Slette, etc: Wdj Steffningen befallis Guldbrand och Erich Guttu, som forschreffne j hud godtz i brug haffuer at møde her i Rette forschreffne Prov, at paahørre och daa frembuisse huad Rett och Adkombst dj tilholder sig samme j huud godtz efter, etc: Frembkom daa for Retten Guldbrand Guttu, som berette och [sideskifte] Forregiffuer Att Guldbrand Snelle Ehr beslechted till Hans Størust, dett Guldbrand selff vedstaar, Amund Enangen ehr Søschindbarn till Hans Størust som hand selff vedstaar Thor Biølstad Moder ehr Søschind Barn till Hans Størust det dj paa begge sider vedstaar, Och derfor formeener Guldbrand Guttu dj iche bør at Prove med deris egitt folch och Slegtt, mens Hans Størust med vpartiesche Prov bør at beuisse sig till, huis hand med Lov och Rett Achter hannem att fravinde, Hvorfor vj iche imod Loven Thør vnderstaae os att Thage indsteffndtte Prov, før vidis Nogen effterrettelighed aff Breffuer och Arffue Linier om samme godtz.

 

Usikker på ordet eg har utheva. Det kursiverte er mine utfyllingar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Oluff Størust paa Lom ved en Rigens Steffning Dat: Aggershuus den 12 May 1665. Lod i Rette fordre Guldbrand Snelle Amund Enangen och Thorre Biølstad till deris Sandheds bekiendelse, om en halff Huud godtz i Guttu paa Ringeboe med meere godtz, som Thombttis efter Sl. Loduer Slette, etc: Wdj Steffningen befallis Guldbrand och Erich Guttu, som forschreffne j hud godtz i brug haffuer at møde her i Rette forschreffne Prov, at paahørre och daa frembuisse huad Rett och Adkombst dj tilholder sig samme j huud godtz efter, etc: Frembkom daa for Retten Guldbrand Guttu, som berette och [sideskifte] Forregiffuer Att Guldbrand Snelle Ehr beslechted till Hans Størust, dett Guldbrand selff vedstaar, Amund Enangen ehr Søschindbarn till Hans Størust som hand selff vedstaar Thor Biølstad Moder ehr Søschind Barn till Hans Størust det dj paa begge sider vedstaar, Och derfor formeener Guldbrand Guttu dj iche bør at Prove med deris egitt folch och Slegtt, mens Hans Størust med vpartiesche Prov bør at beuisse sig till, huis hand med Lov och Rett Achter hannem att fravinde, Hvorfor vj iche imod Loven Thør vnderstaae os att Thage indsteffndtte Prov, før vidis Nogen effterrettelighed aff Breffuer och Arffue Linier om samme godtz.

 

Usikker på ordet eg har utheva. Det kursiverte er mine utfyllingar.

 

Mange takk for hjelpen. Jeg ser at Gudbrand Snerle er i slekt med Hans Staurust og min tro er at mor til Gudbrand var Hans sin søster? Hennes navn var isåfall Kari Gunnarsdatter Slette. Er dette hele saken og hva ble utfallet? Går den over flere sider?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Atle Brandsar

Det er vel meir spørsmål til eit brukarforum enn til eit tydeforum, resten må du finne sjølv/spørje einkvan om hjelp med, for så å leggje ut det du eventuelt vil ha transkribert her :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.