Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Else E.

Kaptein Mathias Friman Dahl von Heggelund 1766-1829 - militær dom i 1828

Recommended Posts

Else E.

Von Hegelund var offiser fra 1783 og var titulert løytnant i 1796, premierløytnant i 1801 og kaptein i 1803.

Kaptein Hegelund hadde gått Den Majestetiske Skole i Kristiania og kom i militær tjeneste rundt 1780. Han tjenestegjorde i Bergenhus Infanteriregiment, Bergenske grenaderkompani, en tid ved Norske Jegerkorps og gikk så tilbake til inf.regimentet, ved S. Hardangerske og siden ved S. Søndmørske kompani. Han var sjef for N Søndfjordske kom. da han i 1810 søkte avskjed på grunn av sviktende helse. Han hadde kongelig utmerkelse for i forbindelse med avskjedssøknaden nevner han Æres Tegn Hans Kongelige Majestæt allernaadigst har benaadet mig med. Han fikk avskjed og 180 rdl i årlig pensjon.

I 1814 flyttet kaptein Hegelund fra Eiksund. Han bodde på Haugen i Etne etter han var dimittert, Etne bruk 1, Etneboka b. 3 s 193. Han døde der.

(Kilde: Herøyboka, Gardar og folk bind III sidene 392 - 394) (Sunnmøre)

 

Han var født og døde i Etne i Sunnhordaland, da han var kaptein bodde han på Herøy. Sønn av sognepresten i Etne; Japhet Heggelund.

 

Etneboka 3 side 193 forteller at han i november 1828 ble dømt til to års festningsarbeid (på Bergenhus festning) for å ha skrevet ut pass til to landstrykere uten å forsikre seg om deres identitet. Da må det eksistere dokumenter fra saken og kanskje også annet. Hvor kan jeg finne disse? Er interessert i alt som måtte finnes. Mvh Else Egeland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Det høres urimelig strengt ut med to års festningsarbeid for en godt voksen og pensjonert militærkaptein! Jeg har sett gjennom "listeboken" for Bergenhus festning. Den dekker årene 1808-1851, og er ordnet kronologisk. Jeg finner ikke noen Heggelund på festningen 1828-1833.

 

Etne hørte i perioder under Vesterlenske regiment, som vel også hadde sin festningsanstalt, i Kristiansand. Kan han ha vært sendt dit?

 

Som offiser skulle han vel ha sin dom avsagt av regimentsauditøren. Vi har auditørarkivene fra Bergenhus, men ikke tilsvarende fra Vesterlenske.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else E.

Hei og takk for svar! Kontakter jeg Statsarkivet i Kristiansand da? Uansett kan ha ikke ha sonet hele dommen, den ble avsagt i november 1928 står det, og han døde 18 mai 1829.

 

KILDENE: Militær bakgrunn: "Elev ved den Matem. skole i Kr.ania 1/5 1783. Kom i tjeneste ca. 1780 - Korp. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. fra 1/1 1783. - Furer ved de Bergenske gren.komp.er 1/10 1786. - Senere sersj. - Fenr. à la suite ved 1. Bergenj. nasj. inf. regt. 4/4 1788. - Virk. fenr. 26/9 s.å. - Sek.lnt. ad interim ved Norsk Jegerkorps 26/10 1788 til 19/12 s.å. - så tilbake til regt.et igjen. - Efter hærens omordning sek.Int. ved Bergenh. nasj. inf.regt.s Sogndalske komp. 24/7 1798, men forflyttet til 2. gev. gren.komp. 26/3 1790. - Pr.lnt. ved regt.ets Viske komp. 9.9. 1791, ved S. Hardangerske fra 1793, ved S. Søndmørske fra 1795 og endeling ved de tr.gj. gren.komp.er en kort tid i 1808. - Kpt.s. kar. 16/9 1803. - Virk. kpt. og chef for N. Søndfjordske komp. 12/5 1808. - Efter ansøkn. pr. gr. av sykelighet meddelt avskjed 9/4 1810 med 180 rdl årl pens." (Olai Ovenstad: Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814).

 

 

"Han flyttet til Etne med familien rundt 1816. Det var reist straffesak mot han i 1828: Som tidligere embetsmann hadde han tillatt seg å skrive ut pass til noen landstrykere uten å forsikre seg om deres identitet. Passene ble oppfattet som falske, og dommen i november 1828 lød på to års festningsarbeid. Innen soningen kom den gamle kapteinen i strid med Johannes Grindheim om en kontrakt hvor Johannes ble beskyld for å ha tilegnet seg hele pensjonen til Hegelund uten å betale av på gjelden hans og uten å gi familien hans mat og klær." (Etneboka 2 s 193).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.