Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
TrygveM

Ole Olsen, Gudbrandsdalen.

Recommended Posts

TrygveM

Hei.

Jeg er på jakt etter en Ole Olsen som skal, i fdølge bygdeboka for Bø i Vesterålen, være født i Gudbrandsdalen (Oppland) i 1755. Han var gift med Inger Hansdatter være fra Røros, f.1755,også det i følge bygdeboka.Detteparet kom til Bø i 1790.

Ole Olsen finner jeg mange av, men det er ingen Inger Hansdatter født på Røros i det aktuelle tidspunkt.

Finnes det noen form for register over utflyttede fra Oppland som kanskje kunne hjelpe meg?

 

Hilsen

Trygve Martinussen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Statsarkivet i Hamar

Kirkebøkene har ikke register over personer som flyttet inn og ut av de enkelte prestegjeld før ca. 1814. I enkelte prestearkiver kan det imidlertid ligge attester som er innlevert til presten dit de flyttet før kirkebøkene fikk skjema for føring av slik dokumentasjon.

 

Ole Olsen og Inger Hansdatter bodde på Snarset i Bø ved folketellingen i 1801. De to eldste barna som er registrert sammen med foreldrene ved tellingen, Inger og Olava, er ført som døpte i kirkeboka for Bø 1759-1820, henholdsvis i 1791 (s. 231) og 1793 (s. 260). Foreldrene bodde da på Vinje i Bø. Dersom det ikke er kjent, bør det også undersøkes om dette paret har barn som er født

tidligere.

 

For å finne opplysninger om foreldrene vil det muligens være mest hensiktsmessig å gjøre et forsøk på å lete seg frem til giftermålet mellom dem, først i Bø og siden i prestegjeld som kan være aktuelle. Det er selvsagt også mulig å lete frem alle ved navn Ole Olsen som er født i det aktuelle tidsrom i Gudbrandsdalen, men det vil være et meget tidkrevende og vanskelig arbeid å finne frem til den Ole Olsen som flyttet til Bø i Nordland. En sikker identifikasjon kan for eksempel skje gjennom et booppgjør (skifte) etter foreldre eller ugifte søsken, men da må fødestedet være kjent.

 

Vi foreslår også at denne forespørselen legges ut på Brukernes eget forum her på Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.