Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Dag Jarnøy

Gravergaten (senere Konowsgt) nr 21 og 23

Recommended Posts

Dag Jarnøy

Finner ikke annet enn like nummer under Oslo (1857), bygrense gikk midt i gata Christiania - Aker til 1878. Senere rekke når det er innlemmet i Oslo Panteregister antakelig i bok 20 som ikke finnes, eller? Østre distrikt, alminnelig rekke

15Ø (1869-1943) 16Ø (1869-1943) 17Ø (1869-1943)

18Ø (1869-1943) 19Ø (1870-1943) 21Ø (1870-1943) Har satt gjennom alle. Jeg har gårdsnummer 233 bruksnr. 246, men trenger å vite hvor i panteboka hendelser står (ca 1890 - 1905) Noen tips? Dag Jarnøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jolanta Akre

Protokollen du etterlyser, skal være lagt til skanning. Det er den eneste av 19 realregistre i serien Østre distrikt, a: Allminnelig rekke, fra arkivet etter Oslo byskriverembete, som ennå ikke er publisert. Dette skal skyldes nødvendige konserveringstiltak.

 

Vi vil undersøke den så fort vi får anledning, slik at du kan få eventuelle opplysninger av interesse. Men det blir tidligst mulig i løpet av neste uke.

 

Vennlig hilsen

Jolanta Akre, Statsarkivet i Oslo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jolanta Akre

Informasjonen du etterlyser, er å finne i Oslo byskriverembetes realregister XXIX Ø, i serien Østre distrikt, b: Akerdistrikter. Protokollen er fortsatt ikke tilgjengelig digitalt. Etter å ha vurdert protokollens fysiske tilstand, har vi valgt å reservere den for deg til bruk på vår lesesal.

 

Vennligst se fol. 127 ff. for Gravergaten/Konows gate nr. 21, og fol. 131 for nr. 23.

 

Vennlig hilsen

Jolanta Akre, Statsarkivet i Oslo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Jarnøy

Fint, jeg kommer på lesesalen onsdag 23. okt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Jarnøy

Fint, jeg kommer på lesesalen onsdag 23. okt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Jarnøy

Hei, takk for dette, jeg fikk løst problemet ved å se i den panteregister på lesesal.

 

Men jeg har et nytt problem. En naboeiendom i Ryenbergveien 5 gårdsnummer 233 bruksnr 261 er ikke med i denne register

boka jeg fikk se i.

Jeg har vært i kontakt med kartverket og de klarer ikke finne i grunnboka når denne eiendommen ble solgt ca 1890.

Jeg har funnet i pantebok at Kristen Evensen er eier i 1882 (kona overtar i 1884 da han dør) og i 1913 er det en Pettersen som selger.

Pettersen må ha kjøpt denne eiendom ca 1890 - 1894 av Evensen

 

Spørsmål:

Er det mulig at noen på Statsarkivet kunne se i Panteregisteret for Oslo når Ryenbergveien 5 gårdsnummer 233 bruksnr 261 blir solgt?

Får jeg en dato kan jeg finne det i Digitalarkivets pantebok, men å bla gjennom mange årganger er håpløst.

 

Håper på positivt svar da dette har kjørt seg helt fast. (Jeg har også bestilt utskrift av kammel grunnbok, uten at jeg finner noe der)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jolanta Akre

Ifølge det vi har funnet, ser Ryenbergveien 5 ut til å være betegnet som gnr/bnr 233/340 i Oslo. Gnr/bnr 233/261 skal gjelde for Konows gate 43.

 

Oversikt over eldre tinglysinger for Ryenbergveien 5 er innført i Oslo byskriverembetes realregister XXX Ø, i serien Østre distrikt, b: Akerdistrikter - oppslag 11.

Der opplyses det bl.a. om en rekke dokumenter tinglyst 30.4.1892, jf. nr. 45-48 i pantebok 65, fol. 47. Med nr. 45 skal det være tinglyst et skjøte datert 19.4.1892, der August Pettersen får hjemmel til eiendommen. Dokumentene innført i panteboken som nr. 46-48, gjelder opdatering av informasjon om eiere etter Christer Evensens dødsfall 30.4.1884. Det skal bl.a. dreie seg om skifterettens attest om overtagelse av eiendommen av enken og avdødes døtre.

 

Vennlig hilsen

Jolanta Akre, Statsarkivet i Oslo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Jarnøy

Tusen takk for god hjelp, det var dette jeg var på leting etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.