Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Leif Salicath

Fogdregnskap fra 1695, Nedenes

Recommended Posts

Else B. Rustad

Dette leser jeg slik (men jeg er slett ikke sikker på at jeg har forstått det riktig!):

 

Yttre Bie - - - -2 huder

tueds Kierche 1 - 1 - 1

øyestad Presteboel 0 - 1 - 1

Dorethea ibm. 0 - 1 - 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Tusen takk, Else B.

 

Dette var virkelig vanskelig skrift og tildels uklar. Jeg må forsøke å analysere litt:

 

Dorothea ibm. eier omkring 1/3 hud (og er trolig den jeg er på jakt etter som blir gift noen få år senere med skipper Matthis Dirichsen Sylow).

Øyestad prestebol har arvet ? 1/3 hud

Stedets? kirke 1 1/3 hud

 

eller er dette skatten (1 rdl, 1 mark og 1 ? osv.) ?

 

Yttre Bie var i 1664 på 3 huder fordelt på to personer med hhv. 2 og 1 hud. Det kan se ut som om dette gjelder den eiendomsdelen hvor det var 2 huder opprinnelig. Der har jeg eierne også i 1683, men ingen kvinnenavn nevnt.

 

Jeg skal forsøke å gå litt tilbake i tid og se på tidligere fogdregnskaper som kanskje kan gi supplerende opplysninger.

 

mvh

Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Dette leser jeg slik (men jeg er slett ikke sikker på at jeg har forstått det riktig!):

 

Yttre Bie - - - -2 huder

tueds Kierche 1 - 1 - 1

øyestad Presteboel 0 - 1 - 1

Dorethea ibm. 0 - 1 - 1

 

Enig i dette, bortsett fra den detaljen at det muligens skal være Dorettea (tt i stedet for th).

 

Dette var virkelig vanskelig skrift og tildels uklar. Jeg må forsøke å analysere litt:

 

Dorothea ibm. eier omkring 1/3 hud (og er trolig den jeg er på jakt etter som blir gift noen få år senere med skipper Matthis Dirichsen Sylow).

Øyestad prestebol har arvet ? 1/3 hud

Stedets? kirke 1 1/3 hud

 

eller er dette skatten (1 rdl, 1 mark og 1 ? osv.) ?

 

Her er vi i odelsskatten 1693. De som betalte odelsskatt, var private eiere som ikke selv var brukere. Derav overskriften i høyre kolonne: Lejlending godz huoraf oddelscatten suares. Skyldenhetene er huder, geitskinn og kalvskinn, som oppgitt for første gård i skattelista. 1 hud = 4 geitskinn = 12 kalvskinn og 1 geitskinn = 3 kalvskinn.

 

Ytre Bies totale skyld oppgis å være 2 huder. Tveit kirke eier 1 h. 1 g. 1 k., altså 1 1/3 hud. Øyestad prestebord eier 1 g. 1 k., altså 1/3 hud, mens Dorte/Doretea på Ytre Bie (ibm = ibidem = samme sted) eier (og bruker) 1 g. 1. k., altså 1/3 hud. Ingen av disse betaler dermed odelsskatt.

 

Det står ikke noe om hvordan eierene har kommet i besittelse av sine parter, men Øyestad prestebord har neppe arvet. Det er sikkert en gammel eierpart!

 

Yttre Bie var i 1664 på 3 huder fordelt på to personer med hhv. 2 og 1 hud. Det kan se ut som om dette gjelder den eiendomsdelen hvor det var 2 huder opprinnelig. Der har jeg eierne også i 1683, men ingen kvinnenavn nevnt.

 

For Fjære finnes det hele fire manntall fra perioden 1664-66, to fra sogneprestens hånd (1664 og 1666) og to fra fogdens hånd (antatt 1664 og 1666).

 

I alle disse angis den totale skylda å være 3 huder, og av fogdens manntall går det fram at de brukerne brukte hhv. 2 huder og 1 hud. Manntallene sier ikke noe om eierne.

 

Rent umiddelbart ville jeg tro at det har skjedd en reduksjon i skylda, fra 3 til 2 huder, mellom 1666 og 1693.

 

Som et bidrag har jeg funnet fram kontribusjonsskatten til jonsok og martini 1647 for Nedenes len (fra lensregnskapene), som er grunnlaget for den trykte Skattematrikkelen 1647. Her går det fram at kirken eier 2 huder, presten 1/2 hud, og arvingene etter Christenn Wee i Mandal len 1/2 hud.

 

Hvis reduksjonen fra 3 til 2 huder skjedde ved at alle eierparter ble redusert med 1/3, ser vi at disse tre eierpartene vil bli omregnet til 1 1/3 hud, 1/3 hud og 1/3 hud. Det stemmer med eierforholdene i 1693, slik at det er kontinuitet i kirkens og prestens (prestebordets) parter, og dermed også i den privateide parten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Tusen takk Kristian for omfattende og veldig grundig forklaring. Nå skjønner jeg mye mere om temaet.

 

Min innfallsvinkel er manntallet i 1701 hvor tidligere skipper Matthis Dirichsen Sylow 31 år var strandsidder. Det opplyses i borgerrullen fra Kristiansand at han kjøpte en enendom i Grimstad i 1693 så dette kan kanskje være samme eiendom, men jeg har litt tro på at han giftet seg til eiendommen og med "Dorothea". Litt usikkert altså. Han forlot sjøen etter forlis i 1698 og skal ha hatt arbeide for fogden i Nedenes. 2 døtre i hhv. c1700 og 1704 er kjent.

 

Det som også gjør saken ekstra spennende er at en annen Sylow, Peter var amtskriver i Lister og Mandal på omtrent samme tid og om det kan finnes en forbindelse.

 

Står det faktisk "Godtzen" i posten foran i kontribusjonsskatten? Kanskje min 7tip Søfren Pedersson Godtzen 1599-1665 som vel var fogd i tillegg til lensherre, rådmann og borgermester i Stavanger? Utydelig for meg så dette er kanskje helt feil!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.