Gå til innhold
Arkivverket
Leiv Skjerve

Cahrine Frantzdatter Kielstrup

Recommended Posts

Leiv Skjerve

Jeg søker oplysning om Cathrine Frantzdatter Kielstrup f Kongsberg ca 1740

 

 

Kongsberg, Ministerialbok nr. 4 (1756-1768), Døde og begravede 1767, side 177 :

"..Simon Simonss & Cathrine Frantzd. Kielstrup Ægte-Folk deres dødfødde Daatter. NB: Samme Barn var et Monstrum eller Vandskabning, der var fød med 2de Hoveder, som begge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Foran Simon står det "med ham i kisten Simon Simonss..... Det dødfødte barnet ble begravet i samme kiste som personen over som var Christian Hansen Kooth. Ganske vanlig på Kongsberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Simon Simonsen og Cathrine Frantzdt. Kelstrup ble viet 17/9 1763 Kongsberg, men det er også alt som står om dem http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8571&idx_id=8571&uid=ny&idx_side=-294

 

Det fantes visstnok også en Frantz Kjelstrup og Anne Xstensdt. Lykke som hadde en sønn Jens som ble konf. 17 år gl. i Trondh. Domkrk. i 1738.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Simon Simonsen døper 21.mar.1778 sønnen Ole http://www.arkivverk...y&idx_side=-138 og nå får jeg mistanke om at Simon er sønn til Simon Olsen som 12.jun.1731 ble gift med Kirsten Pedersdatter. Simon Olsen var sønn av skomaker ole Simonsen Major 1678-1741 og Karen Pedersdatter Hofgaard 1670-1728 fra Bragernes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Simon Simonsen døper 21.mar.1778 sønnen Ole http://www.arkivverk...y&idx_side=-138 og nå får jeg mistanke om at Simon er sønn til Simon Olsen som 12.jun.1731 ble gift med Kirsten Pedersdatter. Simon Olsen var sønn av skomaker ole Simonsen Major 1678-1741 og Karen Pedersdatter Hofgaard 1670-1728 fra Bragernes.

Jeg trekker tilbake forbindelsen til Simon Olsen, da han dør i 1742 og bare en sønn Hans Jørgen nevnes i skiftet etter ham.

 

Simen Simensen nevnes imidlertid her i skifte 30.3.1763 http://digitalarkive...&merk=7754#ovre Her nevnes det at Cathrine/Katrine er datter av Marthe Hansdatter, død (som er datter av arvelater Marthe Pop i skiftet). Cathrines morfar nevnes ikke, men hans navn Hans Pop kan utledes av skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leiv Skjerve

Jeg trekker tilbake forbindelsen til Simon Olsen, da han dør i 1742 og bare en sønn Hans Jørgen nevnes i skiftet etter ham.

 

Simen Simensen nevnes imidlertid her i skifte 30.3.1763 http://digitalarkive...&merk=7754#ovre Her nevnes det at Cathrine/Katrine er datter av Marthe Hansdatter, død (som er datter av arvelater Marthe Pop i skiftet). Cathrines morfar nevnes ikke, men hans navn Hans Pop kan utledes av skiftet.

 

Mange takk til Berit og Leif

Foreløbig legger jeg inn fra min Hjemmeside

en aneseddel vedr. slekten Kjelstrup

http://leskjerv.seria.no/aner/0008/10121.htm

Vennligst Leiv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Kva er (om nokon) sambandet mellom den baker Frantz Jensen Kjelstrup f. 1720 du nemner og bakermester Frantz Jeremiassen Kielstrup f. 1740?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tollere gjennom 300 år: Kielstrup, Jeremias. Ekspedisjonsbetjent i Molde i 1749. Dette må være far til bakermester Frantz Jeremiassen Kielstrup i Trondheim. Å finne anene til Kongsberg-familien er værre. Det var en sogneprest Claus Kielstrup i Norge og det finnes et sted Kielstrup i Danmark.

 

http://home.online.no/~aaroenes/moldefolk/personer/m/munch_frederich_christian.htm viser at det var en Frantz Kielstrup i Molde litt før Jeremias. Da bakermesteren var født i 1740 og denne er operativ i 1722 kan det ha vært en bror eller far til Jeremias. Hvis det er faren, så finnes det to Frantz hvilket er sjeldent, men kan skyldes oppkalling av både farfar og morfar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Mange takk til Berit og Leif

Foreløbig legger jeg inn fra min Hjemmeside

en aneseddel vedr. slekten Kjelstrup

http://leskjerv.seri.../0008/10121.htm

Vennligst Leiv

Leiv, eg har kikka litt på dette mot det eg har registrert og trur det er blanda saman litt her...

 

Den Jens Jensson Kjelstrup som var gift med Rebekka Clausdotter Urby var han som er født 1695 og døyde i Praha - Jens d.y.. Dette går m.a. fram av skiftet i 1727-28. (link). Jens d.e. er nemnt i skiftet som svigerfar til enkja. Det er mange sider, og eg har ikkje tyda alt men det ser for meg ut til at han skal ha vore borte i omlag 6 år, og ha etterlate seg enkja og fire born. Desse fire borna var etter det eg kan forstå:

- Elen Cathrina, døypt i Domkyrkja 17. nov. 1716,

- Maria Elisabeth, døypt i Domkyrkja 11. jan. 1718,

- Rebecka Maria, døypt i Domkyrkja 15. okt. 1718 og

- Claus Christian, døypt i Domkyrkja 24. feb. 1720 (som såleis er son av Jens d.y., ikkje bror)

 

Av barn etter Jens d.e. har eg berre registrert

- Jens d.y., døypt 25. mar. 1695

- Frantz, døypt 13. mai. 1697 og

- Catharina Sophia, døypt 12. nov. 1699 alle i Orkdal (Svorkmo)

 

I tillegg har eg ein understiger Jeremias Kjelstrup på Svorkmo som i 1741 døyper sonen Jeremias i januar og begraver kona Karen Windrup i desember. Ellers ikkje plassert i nokon slektssamanheng.

 

Den Frantz Kjelstrup som er nemnt som bakar i Trondheim er oppgitt som ein Jeremiasson i boka linka over. Han er vel såleis heller ikkje ein son av Jens d.e. her, eller er det andre kjelder som seier noko anna?.

 

 

Molde-Kjelstrupane Jeremias, Maren og Elisabet har eg ikkje klart å plassere oppe i dette. I denne tråden vert det trekt fram ei nettside som hevder Jeremias Jensson var son av Jens d.y. og Rebecka Urby, noko eg meiner ikkje kan stemme (jfr. over).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Delgobe meiner for øvrig at den etterspurte Cathrine Frantzdotter på Kongsberg er ei dotter av Frantz Jensson f. 1697: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43516/745/

 

Eg er usikker på kor han har det frå, og om dette er til å stole på, men det øvrige i dei eldste ledda der stemmer brukbart med det eg har frå før.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leiv Skjerve

SELBO KOBBER-VÆRK

ved Ingeniør P. O. Rolseth

side 72

Stiger Peder Enge Kjelstrup nevnt 1750

(Muligens sønn av Frants J. K. bergskriver elbo fra 17369

g m Anne Enge Schjelderup)

side 173

Jens C.Kjelstrup, hytteskriver ved Meråker hytte

Årstall ikke nevnt

Enken etter ham bodde på Nustad Søndre i 1832

side 174

Jeremias KJelstrup

stiger vedGammelgruva i 1738

( f 1700 Jensen)

side 177

Frantz Kjelstrup

understiger ved Dronningens gruve i 1786

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Ang. desse ved Selbu/Meråker-verket kan vi nok sjå ein samanheng i det meste:

 

Stiger Peder Enge Kjelstrup i 1750 vert i 1754 gift i Meråker med Margrethe Pedersdotter Bredal. Han dør i 1764, og ved skiftet opna på Nustad i Meråker er nemnt borna Anne, Frants, Boleta Christiane, Peder Enge og Jens Christian.

 

Jens Christian Kjelstrup er brukar på Nustad ved folketellinga i 1801, og må såleis vere hytteskrivaren i Meråker. Ved skiftet i 1815 er nemnt enkja Johanne Christiane og borna Peder Enge, Rafael, Johanna, Grethe, Tale Maria og Fredricke. Som formynder for borna er oppnemnt farbroren Peder Enge Kjelstrup. I 1801 er han òg busatt på Nustad. Frants Kjelstrup - den tredje broren frå skiftet i 1764 - kan vere han som var nemnt som understiger ved Dronningens gruve i 1786.

 

Når det gjeld spørsmålet om opphavet til den fyrste Peder Enge Kjelstrup meiner Delgobe (ref. over) at han må vere son av bergskriver Frantz Kjelstrup og ei dotter av res. kapellan på Hitra Peder Enge (Delgobe kaller henne Kirsten Enge, andre kjelder Anne Kirsten Enge, Anna Petrine Enge og Anne Scheldrup Enge). Det verkar rimeleg på meg, sjølv om eg ikkje har funne noko dokumentasjon på dette. Om bergskrivaren er den same som Frantz Jensson frå Svorkmo har eg heller ikkje funne kjelder på, men det òg verkar rimeleg.

 

Korleis stiger Jeremias Kjelstrup passar inn her har eg ikkje funne noko haldepunkt for å plassere. Einaste gongane eg finn han nemnt på Svorkmo er i 1741 når han i januar døyper sonen Jeremias (med m.a. Jens Christian Kjelstrup som fadder), og når han i desember gravlegg kona Karen Windrup. Etter det eg forstår var drifta ved Selbu-verket på denne tida nede, så det er ikkje unaturleg at han er attende på Svorkmo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leiv Skjerve

Tilføyelse side 177 Frants Kjelstrup var understiger ved Dronningens gruve omkring 1786. Han var antagelig sønn av oberstiger Peder Enge Kjelstrup Leiv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Remi

Det er vel trolig den Jeremias Kjelstrup som var på Svorkmo i 1741, fikk sønnen Jeremias der, og begraver kona Karen Windrup, som blir trolovet i Domkirken Trondheim den 28. november 1742 med Conradina Schieldrup. I hvertfall må han bevise at det er foretatt skifte etter hans første ekteskap. Vielsen skjer i Domkirken den 26. mars 1743. De får barn i Trondheim: Georg Friderich døpt i Domkirken den 7. februar 1744 (en fadder heter Hans Kielstrup, som trolig er den samme Hans Kielstrup som får barnet Hans med Anne Jensdatter, døpt 18. august 1742 i Vår Frue kirke, Trondheim) og Peter Christian døpt i Vår Frue kirke, Trondheim den 23. januar 1747.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Eg meiner det er gode indisier på at Jeremias Kjelstrup nemnt som understiger i Selbu 1738 og på Svorkmo i 1741, Jeremias Kjelstrup gift med Conradine Schielderup i 1743 og Jeremias Kjelstrup, tollekspedisjonsbetent i Molde i 1749 er same mann.

 

Vi finn skifte etter Jeremias Kjelstrup i Trondheim 6. juli 1764. Dei etterlatte var enkja og seks born frå tidlegare ekteskap:
1. Jens Kjelstrup, 29 år (...?) - klarer nokon å tyde kva som står om Jens?
2. Frantz, 27 år bagersvend og holdende sig heri (byen?) - dette må vere bakermester Frantz Jeremiasson Kjelstrup nemnt over
3. Jeremias, 25 år, toldvagt - dette må vere den Jeremias Jeremiasson Kjelstrup som vert døypt på Svorkmo i januar 1741
4. Georg, 20 år og tiener her i byen hos Hr. Byfoged Møinicken - dei to yngste borna er frå ekteskapet med Conradine Schielderup, som nemnt over
5. Peder Christ., 17 år og tiener hos hr. borgermester Bredal her i byen
6. Maria, 31 år, opholder sig hos enken hændes stifmoder - her ser vi at Jeremias har born frå eit tidlegare eksteskap, dvs. med Karen Windrup d. 1741

 

For sonen, bakarmeistaren Frantz finn vi skifte i Trondheim 7. april 1769. Det ser ikkje ut til å ha vore mykje å fordele, og andre etterlatte/arvingar enn enkja Elen Margrethe Brix er etter det eg kan sjå ikkje nemnt.

Endret av Håvard Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Simen Simensen nevnes imidlertid her i skifte 30.3.1763 http://digitalarkive...&merk=7754#ovre Her nevnes det at Cathrine/Katrine er datter av Marthe Hansdatter, død (som er datter av arvelater Marthe Pop i skiftet). Cathrines morfar nevnes ikke, men hans navn Hans Pop kan utledes av skiftet.

 

Og her har vi skiftet etter Cathrine Frantzdotter sine foreldre, 30/9 1741:  Arvelatere avdøde ektefeller Frants Pedersen Krog og Marthe Hansdotter, med arving Cathrine Frantsdotter, 2 år. òg nemnt konas mor Marthe Popp/Pop. (original)

 

Cathrine sin dåp finn vi i juni 1739 (nederst venstre side), og foreldra si vielse i juli 1738.  Ein bror Peder Frantzson vart gravlagt i mai 1741, 11 veker gamal. Deretter finn vi foreldra døde med ein månads mellomrom juli og august same år.

 

Som ein vil sjå er faren konsekvent omtala som Frantz Pedersson Krog, og mora som Marthe Hansdotter Pop (der noko etternamn er bruka). Kor Kjelstrup-namnet har kome inn i dette frå er vanskeleg å seie...

Endret av Håvard Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.