Gå til innhold
Arkivverket
Jon Moslet

Opphav Hans Henningsen Lunde, f. ca. 1762, Vagtmester i Tønsberg (Kongelige Livgarde?)

Recommended Posts

Jon Moslet

Jeg takker for tidligere svar (http://forum.arkivve...arnesen-f-1792/) og ønsker å stille et ytterligere spørsmål om en av mine aner bosatt i Tønsberg rundt 1800: Hans Henningsen Lunde, f. ca. 1762.

 

Det finnes ingen opptegnelser eller norske familier med forbindelser til steds- eller gårdsnavnet Lunde som jeg har funnet som beskriver Hans Henningsen Lunde's opphav med sikkerhet. Det finnes en lang navnerekke Henning/Hans ved Lunde i Fåberg ved Lillehammer, men jeg har ikke funnet noen dokumentert forbindelse.

 

Hans barn:

Anne Henricha, f. 1784 g.m. Christian Bjerch

Inger Helene, f. ca. 1789 (Evt. Inger Helvig, g.m. Bent Holst 06/01/1812 ?)

Hans, f. 1790, g.m. gullsmeddatter Karen Nicholine Steen/Smidt

Idde Hansdtr. Lunde, f. 1792 d. 1793

Idde/Ide Kirstine, f. 1794

Henning, f. 1797

 

Kanskje militære opptegnelser fra infanteriet i Tønsberg og/eller Åsgårdsstrand vil kunne hjelpe:

 

Ved hans vielse (http://digitalarkive...v00000001275956) er Hans Henningsen livgardist til fods i infanteriet (Smålenske infanteriregiment?, se nedenstående forlover), og senere ved folketellingen i 1801 vagtmester (militær tittel). Når han dør er han Paryk-mager, kanskje også i forbindelse med produksjon av parykker til militære formål (min spekulasjon).

 

Så langt jeg kan tyde, er følgende innført i kirkebøkene ved vielsen mellom Hans Henningsen og Elen Andersdatter Woll: http://www.arkivverk...70425650129.jpg

 

"At intet kan hindre Liv-Gardisten til fods Hans Henningsen Lunde og Pigen Elen Anders_ Woll at træde i ægteskap med hinanden, ? er fra Hans Sink ? ? bekræftet ? Infanterie Reglementets 3de D? Bog 4 Pap. 9 A? 2 for at Krigs ? i Aasgardsstrand den 20 December ? ? ? ? af Regimentsqvartermester og Auditeur Ring og ? ? i Tønsberg den 27 December 1784 af ? borgeren Nicolay Hans. Kruge"

 

På forhånd takk for all hjelp.

 

PS

Forlovere som oppgis i kirkebøkene kan være:

1. Regimentskvartermester og Auditeur (krigsadvokat) Søren Ring (http://digitalarkive...v00000001151965)

Ovenstad militærbiogr: Søren Ring, f. 26 mars 1756 Hobøl Prestegård. Kvartermester og Auditør ved Smålenske infanteriregiment (fra 11 okt 1780) og Telemark infanteriregiment (i 1789).

EXAMINATI JURIS 1736-1814: uteksaminert jurist 1777.

 

2. Smed Nicolai Hanssen Kruge el. Kruche (http://digitalarkive...f01058282001340)

 

Den oppgitte Hans Sink/Sinch kan være (høyst usikkert):

http://digitalarkive...d00000000484757

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ola Teige

Jeg takker for tidligere svar (http://forum.arkivve...arnesen-f-1792/) og ønsker å stille et ytterligere spørsmål om en av mine aner bosatt i Tønsberg rundt 1800: Hans Henningsen Lunde, f. ca. 1762.

 

Det finnes ingen opptegnelser eller norske familier med forbindelser til steds- eller gårdsnavnet Lunde som jeg har funnet som beskriver Hans Henningsen Lunde's opphav med sikkerhet. Det finnes en lang navnerekke Henning/Hans ved Lunde i Fåberg ved Lillehammer, men jeg har ikke funnet noen dokumentert forbindelse.

 

Bare to av hans barn er å finne i folketellingene etter konfirmasjonsalder:

* Anne Henricha, f. 1784 g.m. Christian Bjerch

Inger Helene, f. ca. 1789

*Hans, f. 1790, g.m. gullsmeddatter Karen Nicholine Steen/Smidt

Idde Hansdtr. Lunde, f. 1792 d. 1793

Idde/Ide Kirstine, f. 1794

Henning, f. 1797

 

Kanskje militære opptegnelser fra infanteriet i Tønsberg og/eller Åsgårdsstrand vil kunne hjelpe:

 

Ved hans vielse (http://digitalarkive...v00000001275956) er Hans Henningsen livgardist til fods i infanteriet (Smålenske infanteriregiment?, se nedenstående forlover), og senere ved folketellingen i 1801 vagtmester (militær tittel). Når han dør er han Paryk-mager, kanskje også i forbindelse med produksjon av parykker til militære formål (min spekulasjon).

 

Så langt jeg kan tyde, er følgende innført i kirkebøkene ved vielsen mellom Hans Henningsen og Elen Andersdatter Woll: http://www.arkivverk...70425650129.jpg

 

"At intet kan hindre Liv-Gardisten til fods Hans Henningsen Lunde og Pigen Elen Anders_ Woll at træde i ægteskap med hinanden, ? er fra Hans Sink ? ? bekræftet ? Infanterie Reglementets 3de D? Bog 4 Pap. 9 A? 2 for at Krigs ? i Aasgardsstrand den 20 December ? ? ? ? af Regimentsqvartermester og Auditeur Ring og ? ? i Tønsberg den 27 December 1784 af ? borgeren Nicolay Hans. Kruge"

 

På forhånd takk for all hjelp.

 

PS

Forlovere som oppgis i kirkebøkene kan være:

1. Regimentskvartermester og Auditeur (krigsadvokat) Søren Ring (http://digitalarkive...v00000001151965)

Ovenstad militærbiogr: Søren Ring, f. 26 mars 1756 Hobøl Prestegård. Kvartermester og Auditør ved Smålenske infanteriregiment (fra 11 okt 1780) og Telemark infanteriregiment (i 1789).

EXAMINATI JURIS 1736-1814: uteksaminert jurist 1777.

 

2. Smed Nicolai Hanssen Kruge el. Kruche (http://digitalarkive...f01058282001340)

 

Den oppgitte Hans Sink/Sinch kan være (høyst usikkert):

http://digitalarkive...d00000000484757

 

 

Forlovererklæringen leser jeg slik:

"At intet kan hindre Liv-Garder \til fods/ Hans Henningsen Lunde og Pigen Elen Anders Woll, at træde i ægteskap med hinanden, dette er fra Hans side ved bekræftet efter Infanterie Reglementets 3die Deels bog 4 Cap. 9 Art. 2 for et Krigs Forhør i Aasgardstrand den 20 December dette Aar efter vidnesbÿrd af Regimentsqvartermester og Auditeur Ring og paa pigens i Tønsberg den 26 December 1784 af underskrevne borger Nicolay Hans. Kruge

 

De bleve troelovede den 27de December

 

NB ægtevielsen findes den 27de Februarii 1785."

 

 

At Hans var livgardist til fots betyr nok at han var ved/hadde vært vervet soldat ved Livgarden til fods i København. Dette regimentet rekrutterte ofte nordmenn. Se http://da.wikipedia....gelige_Livgarde

 

Ved Rigsarkivet i København er det bevart et betydelig arkiv etter denne avdelingen, http://www.sa.dk/con...nt=&ep=&es=&ed=, blant annet de såkalte stambøkene som inneholder personalia om soldatene. Her burde det være god sjanse å få rede på Hans Lundes fødested, forhåpentligvis sognet i Norge.

 

Hans fikk en attest at han var fri til å gifte seg ved et krigsforhør (i dette tilfellet et bevisopptak). Hæren hadde et eget rettsvesen med egne domstoler. Dette ble holdt av audtøren i ved Smålenske reg., trolig for det var i dets område Hans oppholdt seg og ville gifte seg i 1785. Hvis justisprotokollen for Smålenske reg. er bevart, så er muligens avhøret innført der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Moslet

Takk for tyding av teksten i kirkebøkene!

 

Det er vel heller ikke utelukket at Hans Henningsen Lunde i utgangspunktet er dansk, navnet hans er ikke utpreget norsk. Jeg finner ingen spor i norske folketellinger.

 

Når det gjelder hans senere militære titler, har jeg prøvd å finne dekkende definisjoner:

 

I 1793 er han Raadstue-Tiener: rettstjener, sersjant-grad/underoffiser (administrativ/juridisk rolle ved domstol, påtalemyndighet e.l.)

 

I 1801 er han Vagtmester: sersjant-grad/underoffiser (vanligvis) forbundet med Livgarden til hest (kavaleriet)

 

Jeg venter og ser om Statsarkivet eventuelt svarer og om det finnes protokoller eller arkiver fra det Smålenske infanteri regiment i Aasgaardsstrand i 1784.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ola Teige

Takk for tyding av teksten i kirkebøkene!

 

Det er vel heller ikke utelukket at Hans Henningsen Lunde i utgangspunktet er dansk, navnet hans er ikke utpreget norsk. Jeg finner ingen spor i norske folketellinger.

 

Når det gjelder hans senere militære titler, har jeg prøvd å finne dekkende definisjoner:

 

I 1793 er han Raadstue-Tiener: rettstjener, sersjant-grad/underoffiser (administrativ/juridisk rolle ved domstol, påtalemyndighet e.l.)

 

I 1801 er han Vagtmester: sersjant-grad/underoffiser (vanligvis) forbundet med Livgarden til hest (kavaleriet)

 

Jeg venter og ser om Statsarkivet eventuelt svarer og om det finnes protokoller eller arkiver fra det Smålenske infanteri regiment i Aasgaardsstrand i 1784.

 

 

Hans hadde nok gått ut av militæret da ha kom (hjem?) til Norge i 1785. En rådstuetjener er en som er assistent ved rådstuen (rådhuset) i en by. Det er ingen militær tittel. En vaktmeste var både en militær grad (men i kavalleriet og ikke i inanteriet som Hans var ved) og en stiling i byer. Der var en vaktmester leder for vekterne i bye og ansatt av magistraten (byrådet) som jo hadde sitt tilholdssted på rådstuen (http://lokalhistorie...ikon:Vaktmester). Det er altså en logisk forremmelse for en rådstuetjener som var eks-soldat.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Statsarkivet i Kongsberg

Til Jmoslet

 

Vi har noe materiale etter det smålenske infanteriregiment i arkivet etter Jarlsberg grevskap. Arkivkatalogen er tilgjengelig på Arkivportalen og du finner materiale i serien for militærvesen - ruller: http://www.arkivport...-04000000000171

 

Dette er materiale som er tidkrevende å gå gjennom og du kan undersøke det på vår lesesal.

Det er også noe materiale i arkivet til Bratsberg len og amt under ”Dokumenter ordnet etter – I36 Militærvesen” etter det smålenske infanteriregiment: http://www.arkivport...-04000000000551. Dette kan du undersøke på vår lesesal.

 

Vi ser også at det finnes materiale fra det smålenske infanteriregiment i Riksarkivet:

http://www.arkivportalen.no/side/sok/avansert?resultat=1&avansertSok=true&sokeVerdi=sm%C3%A5lenske+infanteri*&depotinstitusjonId=RA&fraAr=&tilAr=&_arkivNivaer=on&_arkivNivaer=on&_arkivNivaer=on&_arkivNivaer=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_digitalisert=on&landKode=&kommuneNr=&fylkeNr=&samfunnsSektorId=&naeringskategoriId=&forvaltningsomraadeId=&organisasjonskategoriId=&forvaltningPK=&aktortypePK=&_publiseringsdatoSortering=on&spraakPaaMaterialeIso639_2=&treffPerSide=20

 

Vennlig hilsen

Statsarkivet i Kongsberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Moslet

For ordens skyld nevner jeg at jeg har gått gjennom følgende materiale ved Statsarkivet i Oslo uten å finne videre detaljer om Hans Henningsen Lunde:

 

1. Smålenske nasjonale infanteriregiment, Riksarkivet

1779 - 1789, RA/EA-5420/D/L0337

 

1. Smålenske nasjonale infanteriregiment: Lister, Riksarkivet

1768 - 1788, RA/EA-5420/D/L0338

 

2. Smålenske nasjonale infanteriregiment, Riksarkivet

1783 - 1789, RA/EA-5420/D/L0341

 

2. Smålenske nasjonale infanteriregiment: Lister, Riksarkivet

1769 - 1788, RA/EA-5420/D/L0342

 

Brev, rapporter, lister over gardemessige folk, Riksarkivet

1782 - 1787, RA/EA-5420/E/Ef/L0037

 

Brev, rapporter, lister over gardemessige folk, Riksarkivet

1780 - 1781, RA/EA-5420/E/Ef/L0036

 

Brev, rapporter, lister over gardemessige folk, Riksarkivet

1778 - 1779, RA/EA-5420/E/Ef/L0035

 

Brev, rapporter, lister over gardemessige folk, Riksarkivet

1776 - 1777, RA/EA-5420/E/Ef/L0034

 

Brev, rapporter, lister over gardemessige folk

Riksarkivet, 1773 - 1775, RA/EA-5420/E/Ef/L0033

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.