Gå til innhold
Arkivverket
Geir Thorud

Planer for skanning i 2014?

Recommended Posts

Geir Thorud

Vel, da er vi kommet til den tida på året at det er vanlig å stille dette spørsmålet, hva er planene for skanning og utlegging i 2014?

 

Håper det blir litt mer trøkk i publiseringen enn det har vært i 2013.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Vel, da er vi kommet til den tida på året at det er vanlig å stille dette spørsmålet, hva er planene for skanning og utlegging i 2014?

 

Arkivverkets prioriteringsutvalg for digitalisering har vanligvis møte i oktober/november, men i år har det blitt forsinkelser. Utvalgets møte er berammet til 8. januar.

 

Håper det blir litt mer trøkk i publiseringen enn det har vært i 2013.

 

Det håper vi også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Geir Thorud

Den som venter på noe godt ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Heljar Westlie

Venter i spenning

Kom dere i havn på møtet den 8.?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Venter i spenning

Kom dere i havn på møtet den 8.?

 

Møtet i prioriteringsutvalget er unnagjort, og det er utarbeidet ei innstilling som skal behandles i etatens toppledelse førstkommende mandag. Inntil vedtak der foreligger, kan jeg røpe at det blir få nyheter. Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre tidligere prioriteringer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Her er lista over hva som er prioritert for skanning i 2014. Den er ikke strengt prioritert, men postene øverst på lista, har i utgangspunktet høy prioritet (mens de nederste postene er markert som reserveoppgaver). Men fordi det er ulike produksjonslinjer og ulik mengde forarbeid, vil den faktiske arbeidsrekkefølgen avvike ganske mye. Erfaringsmessig vil noen av postene falle bort underveis pga omprioritering, og/eller fordi det er prioritert for mye. Vanligvis blir de prioritert på nytt året etter.

 

Så må det også legges til at skanning i 2014 ikke nødvendigvis betyr publisering i 2014. Vi har en del restanser på publisering som fortjener å stå foran mye av dette i publiseringskøen. Men vi har mange enheter som driver med indeksering, så det er ikke snakk om én kø, heller ...

 

 

Kirkebøker, skifteprotokoller mm (manglende sider, lakuner)

Kirkebøker (nyavlevert)

B- og C-pantebøker, hjelpedokumenter og skjemabøker

Panteregistre (storformat)

Folketellingen 1891 (sluttføring)

Folketellinger og lignende 1815-1865, navneliser

Fogderegnskaper (1712-1718)

To pakker militære ruller 1717 og 1726 (sluttføring)

Fotografier (pilot)

Stiftelsesprotokoller, politiske partier

Tegningsarkivet etter Joachim Grøgaard

Avskrifter (eiendomsmateriale)

Skiftekort

Utrykte diplom i RA-papir (etter 1570) og diplomavskrifter

Segltegninger (pilot)

Lydmateriale (privatarkiver)

Dødsfallsprotokoller til 1935

Ekstrarettsprotokoller (åstedsrett)

Vårslipp 2015

Lofthus-materiale

Røros kobberverk

Redningsselskapet (1 loggbok)

Petroleumsarkiver

Emigrantprotokoller 1930-1960

1814-relatert materiale (rest)

Diplomregester

Storformat kart

Kjøpmannskopibøker

Oppmålingsprotokoller fra Finnmark (rest)

Borgerlige vigselsprotokoller (reserve)

Kirkebøker fra dissentere (reserve)

Jordskifteprotokoller (reserve)

Branntakstprotokoller til 1860-årene (reserve)

Skifteprotokoller (reserve)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kari Thingvold

Det var mye å glede seg til på den listen for 2014, Kristian.

 

Øverst på min ønskeliste for 2015:

Kirkeregnskap se eksempel fra Fredrikshald (Erlend M. Eriksen)

Militære ruller (det er noen riktig bra ruller på 1690-tallet, med både alder og fødested for soldaten, eks: Eidsvoll 1697)

Flyttemeldinger se eks fra  Kristiansand (Torleif Odland)

 

"Snille barn ber ikke om noe, men så får de ingenting heller" er et gammelt ordtak.

 

Jeg fryder meg over alt som er skannet og lagt ut både av kilder, bøker og avskrifter. Det gjør en spennende hobby enda mer givende. Mange takk for alt det som allerede er gjort!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Heljar Westlie

Hva ble statusen etter fjorårets planer, nevnt ovenfor?

Regner med at den videre flaskehalsen før publisering er et annet kapittel. Registrert at mye har gått bra.

Scanningsplaner for 2015 hører vel hjemme i ny tråd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hva ble statusen etter fjorårets planer, nevnt ovenfor?

Regner med at den videre flaskehalsen før publisering er et annet kapittel. Registrert at mye har gått bra.

Scanningsplaner for 2015 hører vel hjemme i ny tråd

 

Mange av målene ble nådd, men vi kom - som tidligere år - også til kort på noen. Og en del av det som er skanna står på vent for indeksering og publisering, slik du antyder. Jeg har bedt digitaliseringsenheten vår om underlag, slik at jeg kan gi et mer konkret svar.

 

Planer for 2015 kan vi løfte ut i en ny tråd, ja.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Mange av målene ble nådd, men vi kom - som tidligere år - også til kort på noen. Og en del av det som er skanna står på vent for indeksering og publisering, slik du antyder. Jeg har bedt digitaliseringsenheten vår om underlag, slik at jeg kan gi et mer konkret svar.

 

Her følger en lett redigert intern statusrapport pr. 10. desember 2014:

 

1. Riksarkivet

 

B- og C-pantebøker, hjelpedokumenter og skjemabøker

Ca. 100-150 enheter har ikke blitt skannet fordi ressursene til bunkeskanning har vært bundet opp av eksterne prosjekter.

 

Panteregistre SAO (storformat)

Det er blitt skannet 33 protokoller, slik at kun 26 protokoller nå gjenstår. Disse er blitt løpende indeksert og er publisert.

 

Folketellingen 1891

62 herreder i Nordland og Sogn og Fjordane er blitt skannet. Resten er utsatt fordi ressursene til bunkeskanning har vært bundet opp av eksterne prosjekter. Det gjenstår å skanne 104 herreder i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, samt byer og ladesteder utenom Nord-Norge. Ingen restanser på indeksering og publisering.

 

Fogderegnskaper (1712-1718)

101 pakker er skannet (alle fogderier t.o.m. Telemark). 150 pakker (alle fogderier f.o.m. Agder) gjenstår. Indekseringsarbeidet er i gang, men publisering har vært hindret av behov for etterarbeid.

 

Militære ruller 1717 og 1726 (2 pakker)

Ferdig skannet. Indeksert og publisert.

 

Fotografier (pilot)

Ikke skannet.

 

Stiftelsesprotokoller, politiske partier

Skannet protokollene fra Venstre, Høyre og Anders Langes parti. For de øvrige partiene foreligger det ikke tilsvarende protokoller i Riksarkivet. Venstre og Høyre er publisert; ALP kan ikke publiseres pga. klausul.

 

Tegningsarkivet etter Joachim Grøgaard

Ferdig skannet. Ikke indeksert.

 

Avskrifter (eiendomsmateriale)

Skanning utsatt fordi ressursene til bunkeskanning har vært bundet opp av eksterne prosjekter.

 

Skiftekort

Statsarkivet i Kristiansands andel er blitt skannet. Dette utgjør 9 embeter / 164 000 bilder. Ikke indeksert, bl.a. pga. behov for forbedret visningsprogranvare. Resten er utsatt fordi ressursene til bunkeskanning har vært bundet opp av eksterne prosjekter.

 

Utrykte diplom (etter 1570) og diplomavskrifter

Det er blitt fullført skanning av seriene F02 - RA-diplom papir (påbegynt 2013) og F15 - Diplomer fra prestearkiv. Disse seriene er også indekserte og publiserte. Skanning av diplomavskrifter er utsatt fordi ressursene til bunkeskanning har vært bundet opp av eksterne prosjekter.

 

Segltegninger (pilot)

Ikke utført.

 

Dødsfallsprotokoller til 1935

Ikke utført.

 

Ekstrarettsprotokoller (åstedsrett)

Ikke utført.

 

Vårslipp 2015

Skanning av papirmaterialet utført. Skal publiseres i mai 2015.

 

Lofthus-materiale

Materiale fra Danske Kansellis skapsaker og fra Rentekammeret, realistisk ordnet avdeling, er blitt skannet. På vent for publisering. Øvrig aktuelt materiale ikke kartlagt.

 

Røros kobberverk

85 protokoller ble skannet i 2013, 78 i 2014. Kun èn protokoll, som ikke ble sendt med fra Trondheim, gjenstår å skanne. Ikke indeksert.

 

Redningsselskapet (1 loggbok)

Ikke utført.

 

Jordskifteprotokoller (reserve)

Ikke utført.

 

Branntakstprotokoller til 1860-årene (reserve)

6 protokoller (Moss 1767-1807) fra Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret er skannet. Publisert.

 

Skifteprotokoller (reserve)

Ikke utført.

 

1814-relatert materiale (rest)

Skanningen var fullført 1. mars. De sentrale delene er publisert, men en del journaler og kopibøker fra departementene står på vent for indeksering (påbegynt pr. 1. februar 2015).

 

Diplomregester

Utsatt fordi ressursene til bunkeskanning har vært bundet opp av eksterne prosjekter.

 

Storformat kart

Startet opp i fotoatelier.

 

Kjøpmannskopibøker

Skannet ferdig andelene i Riksarkivet, Statsarkivet i Stavanger og Aust-Agder kulturhistoriske senter, tilsammen 28 enheter. Disse er publisert. Gjenstår andelene i Statsarkivet i Trondheim, Telemarksmuseene (Ulefoss Hovedgård) og i Universitetsbiblioteket i Bergen, tilsammen ca. 90 enheter.

 

2. Statsarkivene

 

Kirkebøker, skifteprotokoller mm (manglende sider, lakuner)

Mesteparten utsatt til 2015, da løsning for publisering uansett ikke var på plass.

 

Kirkebøker (nyavlevert)

Ca. 300 kirkebøker skannet; de fleste indeksert og publisert.

 

B- og C-pantebøker, hjelpedokumenter og skjemabøker

Ikke utført.

 

Folketellinger og lignende 1815-1865, navneliser

Ikke utført.

 

Dødsfallsprotokoller til 1935

Ca. 40 protokoller (SA Tromsø) skannet. Mange tidligere skannede protokoller har blitt publisert.

 

Ekstrarettsprotokoller (åstedsrett)

Ca. 250 protokoller skannet. Mangler p.t. tall for publisering.

 

Petroleumsarkiver (kun SAS)

Skannet 72 enheter. Mesteparten publisert i løpet av 2014.

 

Emigrantprotokoller 1930-1960

Ikke utført.

 

Borgerlige vigselsprotokoller (reserve)

Ikke utført.

 

Kirkebøker fra dissentere (reserve)

Ikke utført.

 

Jordskifteprotokoller (reserve)

Ikke utført.

 

Branntakstprotokoller til 1860-årene (reserve)

Skannet 6 enheter i Tromsø.

 

Skifteprotokoller (reserve)

108 protokoller skannet. Mangler p.t. tall for publisering.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.