Gå til innhold
Arkivverket
Bjørn Piro

Slekten Kruse - hvor stammer slekten fra? Kan den føres lenger tilbake enn Just Kruse (f.1773, d. 1848)?

Recommended Posts

Bjørn Piro

I Tune kirkebøker finner jeg under gravlagte Just Kruse (død 17 april 1848, 75 år). Bodde på Stenrød (slik jeg tyder det - et gårdsbruk i Tune heter nå det). Det står at han døde i Sarpsborg. Hva var denne mannen av yrke og kjenner noen slekten hans bakover i tid? Jeg finner at han giftet seg i Tune 29 desember 1808 med Ragnhild Andersdatter Opstad. Jeg kan ikke finne henne under Opstad gårdene i Tune bygdebøker.

En sønn av Just var Herman Julius Kruse, født i Christiania i 1813/1814. Så Just må ha oppholdt seg i hovedstaden en tid. Herman Julius Kruse var skolelærer og gårdbruker på Opstaddalen i Tune.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Piro

Ja da, det er så absolutt denne karen jeg leter etter. Da fikk jeg vite at han var å finne under døpte på Kongsberg og at faren var Peder Kruse, gift med Helene Cathrine Høpker. Da gjenstår å se om mere kan finnes om disse og øvrige Kruse forfedre. Så vidt meg bekjent er det ikke utgitt slektsbok om Kruse familien. Du skal ha mange takk for hjelpen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Når det gjelder Kruse så må det nok jobbes en del. Det finnes personer ved dette navn i Tønsbergs borgerskap på midten av 1600-taller. En rådmann Henrik Claussøn Kruse opptrer frem til 1660-tallet, På den tiden han faller fra, er den en viss Edvard Kruse som forsøker å skaffe seg en plass i byrådet i Tønsberg. Hvordan disse personene eventuelt kan ha en kobling til de fra slutten av 1700-tallet på "are sia" av fjorden, nei det tør jeg ikke si.

 

Mvh Are

Endret av Are S. Gustavsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Piro

Jeg finner i alle fall at Peder Kruse (som var far til Just Kruse) var død før 1801 siden enken hans da bor som losjerende på gården Huseby nordre i Eidsberg. Helene Cathrine var da 52 år og ernærte seg ved søm.

 

Men det er lett å blande kortene! Før jeg fant ut at "min" Peder Kruse var død før 1801, ser jeg at det bor en 69 år gammel Peder Kruse som inderst på gården Bolchen i Lunner, Jevnaker, men denne karen var ugift.

 

Jeg finner på Kongsberg et skifte hvor Peder Kruse står som svoger av avdøde. Peder var enkens bror og da enken het Kirsti Jacobsdatter må det bety at Peder var sønn av Jacob Kruse - om dette er "min" Peder Kruse!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Just Kruse nedstammer fra Albret Nilsen Kruse i Lier. Jeg er også etterkommer av Albret Kruse, og har alle oppplysningen. Men, i dag er jeg opptatt så jeg må komme tilbake til deg. OK?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Piro

Takk til deg Berit som altså sitter på de etterlengtede opplysningene! Derfor veldig fint om du kan komme tilbake på saken. I disse strie førjulstider er det mye som skal ordnes. Men vær så snill å ikke la det gå i glemmeboken!

Hilsen Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje E Skrolsvik

Slekten Kruse er og representert på Vestlandet. Lars Kruse g i Nykirken 1750 m Lovise Homle (antakelig fra Danmark). De flytter til Eid hvor han blir klokker og de får der 7 barn fra 1753 til 1767. Det er skifte etter begge . Det er og notert Kruse slekt i Trondhjem lenge før dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Jeg lover at jeg ikke skal glemme det.

Er du også i slekt med disse Krusene ?

 

Jeg kan ta en rask navnerekke nå: 0= Niels Kruse - 1= Albret Kruse ca. 1650 - 1729, 2= Jacob Kruse ca. 1699 - 1778, 3= Peder Kruse 1740-1791, 4= Just Kruse 1775 - 1848, 5= Herman Kruse 1814-1891(bilde av han og kona), 6= 8 barn hvorav 7 har nålevende etterkommere.

 

Jeg vil si i fra med en gang. Det er ikke jeg som skal ha æren for arbeidet med å finne denne slekten. Det er en annen person som har funnet mesteparten av materialet som er samlet om denne Kruse -slekten. Jeg har bare vært med på det som gjelder meg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Piro

Flott Berit. Nei, jeg er ikke blant etterkommerne, men det er en av mine gode venner (Karina Maassen) som likt med deg også stammer fra sønnen til Just Kruse, nemlig Herman Kruse (1814+1891). Da venter jeg med spenning på det resterende. Vet du for øvrig også noe om hvem som var foreldrene til Just Kruses kone Ragnhild Andersdatter? De giftet seg i Tune 29 desember 1808. Likeledes - har du opplysninger om forfedrene til Hermans kone, Nicoline Nielsdatter Yvenløkka, f. Tune 20 september 1819. Jeg kjenner foreldrene: Faren var: Niels Eriksen Yvenløkka (f. Fredrikstad ca. 1776, d. Tune 13 januar 1842. Han var husmann på Yvenløkka under gården Yven vestre i Tune. Moren var: Malene Christiansdatter, f. ca. 1782, d. 1857 (sier Tune bygdebok, men jeg finner ikke henne som død dette året når jeg leter i kirkeboka). Kjenner du mer til forfedrene på denne siden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Det står ingen ting om koner, kun det som står i vielser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

I et tidligere innlegg oppgir Berit Knudsen at Albret Kruse holdt til i Lier. Ifølge denne innførselen (1697) så hadde han tilhold på Strømsø: http://arkivverket.n...ize=full&mode=0

 

Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Han bodde i Lier ved vielsen 1692 og 1693, barnedåp. Han bodde på Bragernes i 1703-4, barnedåp og begravelse. Kona døde på Bragernes i 1725, og da bodde han der.

Mangler dåpen til 2 sønner i tiden ca. 1697-1699. Det kan jo være mulig at de kan ha blitt døpt på Strømsø, men der finnes det ikke kirkebøker fra den tiden.

Men Albret døde på Strømsø i 1729.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Jeg har prøvet flere ganger å sende deg PM, og jeg har ikke mottatt noen fra deg. Det virker som det kan være noe galt der.

Jeg kan ikke skrive stort her så jeg tar det alle nødvendigste. OBS. Albret har blitt kalt Albret/Albert og Albrigt.

 

1. ALBRET Nielsen KRUSE, prokurator. Fca. 1650 - grl. 4/11 1729 Strømsø. Gift 30/3 1692 hjemme, Frogner krk., Lier med KIRSTEN ANSTENSDT.. Sørsdal, død 10/6- grl. 14/6 1725 Bragernes. Har mere om henne og hennes slekt, men se Søndre nedre søndre i Lier (bøkene ligger vel på nett). 4 barn.

 

Tar med en opplysninger til som jeg anser viktig: Iflg. prestemanntallet for Lier 1665 fantes det på Gunnerud i Sylling en Albrigt Nilsen 14 år som leste for barna i menigheten. Det var vel ikke vanlig at menigmann kunne lese på den tiden. Jeg har en mistanke om at dette kan være Albret/Albrigt Nielsen Kruse er ikke sikkert, men etter 1665 finnes det ingen Albret Nilsen i kirkebøkene. I stedenfor dukker Albret Nielsen Kruse opp ingensteds fra. I 1674 i Sylling sto Albret Kruse skrifte pga. et uekte barn.

 

2. JACOB Albretsen KRUSE. Fca. 1699 - død 1778 på Lille Høvig i Lier, grl. 3/3 1778 Frogner krk., Lier. Skifte 1778. Gift 25/11 1727 Kongsberg med PETRONELLA DORTHEA Justdt. KRICH dpt. 26/11 1708 Bragernes - død ?. Datter av Just Philip Krich og Magdalena Pedersdt. Lyche (ikke prestefam. Lyche). Har mere om disse. NB. Det står feil brudgom i vielsen, broren Niels var allerede gift i 1724. De fikk 10 barn, 6 vokste opp.

 

3. PEDER Jacobsen KRUSE. Døpt 18/6 1740 Frogner krk. Lier - grl. 14/1 1791 Kongsberg. Gift 26/11 1768 Bragernes med HELENE CATHRINE LØNING. (Ved senere opptegnelser er hun tillagt fødenavnet Höpker. ). Helene C. døde 20/1 - grl. 30/1 1818 i Tune, 68 1/2 år.

Peder og Helene C. bodde på Kongsberg så lenge han levde. Etter hans død flyttet Helene C. til Chra og deretter til sin eldste sønn i Tune som bodde på Solli.

De fikk 6 barn: Andrea (1769-? ), Andreas (1771-1836 ) gift 12 barn, Just Philip (1773-1773 ), Just Philip( 1775-1848) gift 3 barn, Ole Niels (1778-1784 ) og Margaretha (1782-1795 Chra.Dom.).

 

Obs! Det opptrer enda en Peder Kruse i Drammensdistriktet og muligens Kongsberg i 1760-årene. Han var gullsmed og sønn av Johan Kruse i Drammen.

 

4. JUST PHILIP Pedersen KRUSE. Døpt 18/12 1775 Kongsberg - død 17/4 - grl. 22/4 1848 Tune, ca. 75 år. Mrk: "Død i Sarpsborg hvortil han kom sin dødsdag. Hans oppholdssted har vært formestlig mellom Borge tjenesti Provsti".

Gift 29/12 1808 Tune (brudgom bodde på Stensrud) med pike RAGNHILD ANDERSDT. Opstad. Ragnild døde 22/11 - grl. 28/11 1836 Tune, 54 år. Mrk: Hun fantes syk på marken og døde før hun kom til sitt hjem. Hun bodde hos sin sønn Peder Kruse på Alvimhaugen.

 

Just P. var kontorist hos fogd Johanes Radich i Tune. Just må allerede ha kommet til Tune før 8/2 1808.Just og Ragnhild flyttet til Asker hvor Peder ble født i 1811. Videre til Christiania. Se manntall 1815 Vestre Qvartal. Hermanblir født her i 1815. I 1825 er han kontorist i Skjeberg. Flyttet senere til Tune, hvor et barn ble konf. i 1828.

 

3 barn er registrert: Peder (1811-? ) gift 8 barn?, Herman Julius (1814-1895 ) og Marcus (1825-? ).

 

5. HERMAN JULIUS Justesen KRUSE. Herman Julius f. 22/5- dpt. 8/6 1814 hj.døpt, Akershus slottsmenigh. i Garnisonemenigh. Foreldre skriver ved Zahlkassen Just Kruse og h. Ragnhild Oppestad. Herman J. konf. i Tune 18/10 1828. Død fhv. skolelærer Herman Julius Justessen Kruse, giift 5/9 - grl. 12/9 1895 Sarpsborg, dødsårsak alderdormssvakhet. Anmrk.: Omkr. 3 md. syk, afsked for omkring 20 år siden.

Gift 4/6 1839 Tune med pike Nicoline Nielsdt. født på Yven og værende på Yven hos sine foreldre, 19 år. Far Niels Eriksen. Garantister: Fredrik Hansen, Hannestad og skomaker Anders Nielsen, Yven.

 

De fikk 8 barn: Niels (1840-1905 ).gift 2. ganger, 1.ektes. 5 barn, 2.ektes. 5 barn.

Rasmus (1842-1920) gift 8 barn. Just (1844-1923) gift 2 barn, Malene (1846-?)ugift, Andreas (1849-? ) gift 7 barn, Erik (1851- ) gift 1 barn, Johannes (1854-1892) 1 uekte barn, gift 0 barn og Marie (1858-ca. 1919 ) gift 5 barn.

Det er også oppført etterkommere etter alle disse.

 

Herman utdannet seg til skredder, fra ca. 1858 skoleholder, først som omgangsskolelærer, og senere med fast skolestue. Et år var han også kommunekasserer. I tillegg drev han også emissær- og klokkervirksomhet.

 

Det var kortversjonen, men det finnes mye mere. Har ikke lest gjennom dette etter jeg skrev det.

Endret av Berit Knudsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Piro

Hei igjen Berit.

Jeg ble nokså vred (ikke på deg altså!) da jeg forstod at ingen av mine svar-mailer til deg via Arkivverket var kommet frem. Jeg trodde jo hele vitsen med den såkalte personlige samtale-tjenesten var å kunne utveksle enda flere opplysninger. Når jeg svarte på din PM mail fra Arkivverket brukte jeg vanlig sund fornuft og anvendte "Svar" knappen. Men kan hende må det gjøres helt annerledes! Det siste svaret til deg var en kort spesifikasjon av hvilke opplysninger jeg ønsket. Når jeg nå ser hva du har sendt meg er det nesten som om du har brukt malen min, så dine opplysninger var så absolutt midt i blinken!

 

For øvrig er jeg akkurat kommet hjem fra et besøk på Statsarkivet og tillot meg da å klage min nød. Men Statsarkivet på Sognsvann henviste til Statsarkivet i Bergen da ansvaret lå der! Den hyggelige skrankemannen tok likevel affære og sendte prompte en forespørsel til Bergen om hvorfor systemet ikke virker? Denne hadde regnet med en rask tilbakemelding, men den gang ei. Likt med halve Norges befolkning hadde rette vedkommende tatt seg fri i dag. Derfor får jeg vel først svar til uken!

 

Noen få spørsmål ser jeg melder seg når jeg hurtig leser gjennom opplysningene fra deg.

1. Vites det hvor i utlandet slekten Kruse kommer fra? Jeg skal imidlertid ikke lenger tilbake enn til Albret Kruse.

2. Står det noe i Kruse boka om hvilke yrker de 3 leddene (Albert Kruse, Jacob Albertsen Kruse og Peder Jacobsen Kruse hadde?

Ser ved enken Helene Cathrines bortgang at mannen Peder Kruse omtales som kjøpmann på Kongsberg.

3. Du sier det står flere opplysninger i Kruseboka om foreldrene til Petronella Dorthea Justsdatter Krich. Om disse foreldrene er det ønskelig å vite når og hvor de var født/død.? Hvor og når gift? Hva var Just Philip Krich av yrke? Hvor bosatt? Hvor kommer Krich slekten fra?

4. Er det riktig at det ikke står opplyst når Herman Kruses kone Nicoline døde?

5. Står det opplyst når i 1923 Just Hermansen (Tofteberg) døde. Han døde vel i Borge all den tid han var gårdbruker på Tofteberg østre. Jeg kan ikke se at han brukte Kruse navnet.

6 Sønnen til Just var Nils Sigvard Hermansen Kruse, f. Borge 14 oktober 1882. Står det når han døde? Han giftet seg i Borge 14 september 1920 med Lilly Olsen Sørlie, født Kristiansen (hun hadde vært gift før) født Tun 10 september1894. Står det når hun døde? Men så langt frem i tid går kan hende ikke denne boka?

 

Håper på din hjelp også denne gangen, og du skal ha stor takk så langt.

Mvh

Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnfrid Dommersnæs Mæland

I denne tingboken fra 1654 nevnes lagmann i Jemtland Claus Laursen og hans kone Ellin Kruse. http://digitalarkivet.uib.no/DA/SHL4TGB.htm Et barnebarn av Hr Peder Rasmussen og Elin Nilsdatter i Strandebarm fikk døpenavnet Maren Kruse (Hr Hans Pedersen og Anna Jensdtr Loss sin datter).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Just Hermansen døde 27/6 1923. Kona, Oline 2/10 1906. Sted ikke nevt på noen av dem.

 

Niels Sigvart Kruse. f. 14/10 1882- død 5/8 1962. Gårdbruker, bosted Tofteberg, Borge. 1.gift Agatha Malvine Brandsrød f. 1892. Barn: Olaug Marie 1915. Herman Johannes 1917. 2.gift 14/9 1920 Lilly Olsen Sørlie, f. Kristiansen, Lande i Tune, f.1844?. Ingen dødsfall nevnt her. Barn: Thorbjørn 1920, Astrid Helene 1922, Arve Peder 1926, Kirsten Margareth 1930, Martit Elise 1934. Videre er for nytt til å legge inn her.

 

Bladet Sarpen for 1895 har en omtale av Hermans slektsforhold, som er gjengitt på side 209. Dødsfallet til kona står ikke. Ang..dødsfallet til Herman J. så var datoen uteglemt.

 

Albret var procurator. Jacob A.Kruse bodde og drev gården Lille Høvik, senere kalt Michely-Høvik. Han sleit. Se Lierboka gnr. 17 Nordre Høvik, Michely-Høvik, stykkene 6 og 7.

Peder Jacobs. Kruse startet kjøpmannsvirksomhet på Kongsberg i 1769. Dødsfallet til Peders kone, Helene C., ble avertert av sønnen Andreas i Intelligenssedlene for 24/1 8 årgang 1818: "At min inderlig elskede moder Mad. Helene Cathrine Kruse f. Höpker, den 20.de januar ved en rolig og stille død hensov i en alder av 69 år, skulde jeg ikke undlate herved sørgeligst å tilkjendegive nulevende beslektede og venner. Solli i Thune sogn den 24. januar 1818. Andreas H. Kruse".

 

Krich og Lyche får vente litt.

 

Forfatteren har en teori om at slekta kom fra Danmark,og muligens nedstammer fra uradelen Kruse. "Den muntlige overleveringen fra foreldre til barn, som i skrivende stund utgjør 8 generasjoner i Norge, forteller at vi stammer fra adelsslekten Kruse i Danmark". En annen gren av Kruse sier også dette, og med da oberst Ulrik Christian Kruse. I bladet Sarpen fra 1885 (nevnt før) finnes følgende "Den gamle og fromme Herman Kruse som i torsdags blev begravet her i byen, var av samme slægt som Oberst Ulrik Kristian Kruse......" På den tiden da enne boka ble skrevet, forordet er skrevet i mars 1988, kjente jeg knapt hvem som var mine olderforeldre. Da jeg begynte med slektsforskning fant jeg ut om Kruse, men ikke at det eksisterte en bok om slekta. Senere fant jeg boka ved et slumpetreff. Kontaktet forfatteren, muligens en gang mellom 1997 og en gang i begynnelsen av 2000. Da kunne jeg fortelle at i min familie het det at vi var i slekt med oberst Ulrik Kristian Kruse, og at det var 3 brødre som kom til Norge. Min gren hadde ikke kjennskap til de andre grenene av Kruse. Min gren får ut fra datteren til Jacob Alb. Kruse, Cathrine Elisabeth, som ble gift med Erik Hee (av dansk presteslekt). Forfatteren hadde heller ikke kjennskap til min gren.

 

Jeg har funnet en Rasmus Nielsen Kruse som var i Telemark, Gjerpen?, husker ikke nøyaktig i farta. Han returnerte til Danmark.Skrev noen brev om avskoging som følge av gruvevirksomhet. Mulig bror av Albret ? Mener også at det bodde en Hans Kruse på en av gårdene ved Drammen. Husker vagt fra krk.bøkene " Hans Kruse grdnavn.?s tjener publ. absolved 16.... Husk at ingen ting er bevist.

 

Er det Clas Yngvar som er forbindelsesleddet her ?

 

Ang. PM så har jeg spurt om det i Digitalarkivet. De sendte meg en PM i dag, og det gikk fint. Vet ikke om de gjorde noe først? Får kanskje vite mere i morgen. Kan det være en mulighet for at detkan være noe hos deg ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Piro

Atter en gang mange nyttige opplysninger fra deg Berit ! Så du skal ha takk igjen.

Siden du sier PM-opplegget fungerer, sendte jeg deg i dette øyeblikk en test på det, så du får la meg vite utfallet.

Det jeg gjorde var følgende: fant frem PM mailen du sende 1/1 2014. Øverst på den siden rett under teksten "les e-postmelding" står følgende bokser 1) Svar 2) Svar alle 3) Videresend samt noen flere. Jeg klorte ned noen ord og trykket så på knappen for "svar". Nøyaktig slik jeg tidligere har gjort! Så får vi se!

Funker dette kan jeg jo mer spesifikt svare på ditt siste spørsmål.

 

Hilsen Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Ikke fått noen PM fra deg nå heller. I min PM kan jeg ikke se at jeg har de valgene. Under PM som jeg får er det en ny boks under, akkurat som her, og da skriver jeg i den og sender.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

KRICH OG LYCHE/LØCHE.

 

Opplysningen om Peder Olsen Lyche m.fam. og Just Krichs fødested og foreldre har jeg fått av Jan Sortland.

 

Just Philup Krich (1674-1756) Wunstorf, Calenberg-Gøttingen (Hanover), Tyskland, pr.ltn. og handelsborger på Bragernes. Sønn av Philip Krich(1631-etter 1689) borgermester i Wunstorf. Gift med Adelheit. Margreta Weyland (1649-1694). K: tyske kirkebøker.

 

Philip Krich var igjen sønn av Jobst Krich (ca. 1600 - 1682) og Anna Kuleve (død 1669) i Hameln, Tyskland.

Adelheit Margreta Weyland (1649-94) var datter av Frantz Weyland (død 1664-73) handelsborger i Verden, senere kemner i Wunstorf. Gift med Catharina Müller som levde i 1673. Hun var datter av Christian Müller og Anna Boker i Verden,Tyskland. Frantz Weyland var sønn av Woldecus Weyland(død før 1647) skredder og kemner pluss borgermester i Verden. Gift med Engel Panning død etter 1647. Nevnt som enke i 1647, og da anklaget for hekseri.

 

Just ble gift 1702 med Magdalena Pedersdt. Lyche (1678 Strømsø-1769 Fiskum,!! redigert 5/1) 7 barn. Margrethe Lisbeth (1703-1703), Boel Margrethe (1705-?) 1g.rektor NN Bloch(ca. 1691-1737) 2.g. Jens Jensen Krum (ca. 1685-1761). Anne Margrethe(1706-1749), Adelhed Dorothea (1704-?), Petronelle Dorthe (1704-?) gm. Jacob Albr. Kruse. Johanne (1710-?) og NN Krich (1717-?)..

 

Magdalena Lyche var datter av Peder Olsen Lyche/Løche(ca. 1647-1713), handelsborger, skipseier og klokker på Strømsø som var gift med Boel Pedersdt. Møller grl. 1701, 4 barn:

Ole/Oluf Pedersen Lyche (1670/75-?) generaltollinspektør 1721 og kammerråd. Kjøpte Austad gård på Strømsø?. Gift med Anniken. Jens P. Lyche(ca. 1675/80-?) gm. Dorthe Margrethe Berg. Bodde i Christiania. Madalena P. Lyche (1674-1756) gm Just Krich. Anne Margarethe Pd. Lyche (ca. 1685-1768) gift med em. Philup Jacobsen Boy død 1739.

 

Philup Boy var først gift med enke Johanne Nilsdt. Tulle (1677-1709), dt. av Nils Hansen Tulle(død 1691) og Maren Andersdt. Wulfsberg(skifte 1687). Johanne hadde først vært gm. Jacob Hansen Sønderborg (død 1707).

Barn av Philup Boy og Anne Margrethe Lyche: Johanne Pd. Boy (1712-1780), gm. Ole Nilsen, stadskapt. og kjøpmann i Christiania død før 1767. Johanne Boy opprettet et legat. Margrete Pd. Boy ((1714-før 1747), Lars P. Boy (1714-før 1747), Jacob P. Boy (1718-?) borger i Christiania. Gift Askim med Jacobea Marie Hiort, 6 barn. Boel Margarethe Pd. Boy (1720-1781) 1.gm. William Wassard, 2.gm. Peder Endresen. Peder P. Boy (1711- ?).

 

Søsken til Philup Jacobsen Boy: Henning, skifte 15/5 1747 Bragernes, de følgende søsken døde alle før 1747. David(!! redigert 5/1) død i Sønderborg, Jørgen død i Fyn, Claus død på Kongsberg, Margretha død Sønderborg, Helena døde ?, Dorothea død ?. Her står de med etternavnet Bøy.

 

Datteren til Jacob Alb. Kruse og Petronelle D. Krich, Cathrine Elisabeth gm. Erik Hee(død 1786), fikk 20 rdl. årlig av et familielegat. (legat opprettet av Johannne Philipsdt. Boy gm. Ole Nilsen).

Endret av Berit Knudsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Takk for interessante opplysninger.

 

Jeg ser av kb nr. 2 for Bragernes at Johanne Nilsdatter Tulle gifter seg 10.sep.1695 med Jacob Hansen, men senere - bl.a. 25.mar.1697 kalles han Jacob Hansen Tulle. Tulle brukes også ved alle hans barns dåp og barna bruker Tulle. Jeg vet ikke om han er sønn av en Tulle eller om han tok navnet etter sin hustru.

 

Når det gjelder Boy/Bøy så var det vel ingen sønn Daniel, men David.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Hei Leif.

 

Du har rett i at sønnen het David og ikke Daniel. Feil avskrift fra min side.

 

Ang. Jacob Hansen, så het han Sønderborg da han ble begravet 26/7 1707 på Bragernes. Jeg har gått ut fra at det var riktig mann da jeg ikke finner noen annen Jacob Hansen død 1707 - 1709.

Jeg har notert meg barna: Niels Jacobs. Tulle(ca. 1696-1749) sogneprest til Hjartdal, Claus Jacobs. Tulle(1698 - ), Sille Jacobsdt.(1701-) og Hans Jacobs. Tulle (1703-) gm. Maria Catahrina Hansdt.

 

OBS!

Det merkelige her er at i orginalskiftet 11/2 1709 etter Jacob Hansen (protok. 2b, s. 281a), kalles han kun for Jacob Hansen og barna kun Jacobsen/dt. Ikke Tulle eller Sønderborg, mens i databasen kalles han for Jacob Hansen Tulle.

 

I orginalskiftet etter Johanne Nilsd. Tulle (prot. 2b, s. 305) kalles han kun for Jacob Hansen, mens sønnene kalles Tulle. I databasen kalles han igjen for Jacob Hansen Tulle.

 

Dette er vel ureglementert sjonglering med navn av de som har skrevet databasen, og det er feil.

Endret av Berit Knudsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Hei Berit.

 

Sønderborg er vel Sønderborg i Danmark hvor en del av familien var. Jeg oppfatter dette som "adressen" mere enn et slektsnavn i denne familien.

 

Når det gjelder barna til Jacob Hansen og ikke minst fadderskap av ham så brukes Tulle. Selv når hustruen er fadder så heter det "Johanne Jacob Nilsen Tulles". Dette er altså ikke bare ureglementert transkripsjon. Jeg har en sterk mistanke om at Jacob oppholdt seg en tid før han døde i Sønderborg, uten at jeg kan bevise det.

 

Jeg har følgende barn:

 

Niels Jacobsen Tulle 1696-1745, sogneprest i Hjartdal mm.

Hans Jacobsen Tulle 1697-1701

Claus Jacobsen Tulle 1698-

Sille Jacobsen Tulle 1701-etter 1749

Hans Jacobsen Tulle 1703-1745, rektor på Strømsø

Andreas Jacobsen Tulle 1703-1703

nn Jacobsen Tulle 1706-1706 (dødfødt gutt)

 

Jeg har også et spørsmål til deg om Ole Pedersen Løche. Skiftet her http://digitalarkive...stnr=5757#nedre

nevner ikke en hustru Anniken, men kanskje en senere hustru Kirstine Margrethe Hofgaard (datter av Jens Sørensen Tindstøber). Er det samme Ole ?

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.