Jump to content
Arkivverket

Til riksarkivar Ivar Fonnes: Ikke steng det gamle Digitalarkivets søkesider ved nyttår


Anne-Lise Hansen

Recommended Posts

Jeg antar riksarkivaren burde ha sett reaksjonene på beslutningen om å stoppe publikums tilgang til mange av kildene som er lagt ut på Digitalarkivet fra 31.12.2013 og også reaksjonene på å avspise publikum med et søkesystem som på det nåværende tidspunkt ikke får treff på det som Jan Oldervolls system oppnår.

 

Siden dette forumet skal omhandle overordnede arkivspørsmål, bør vel spørsmålene stilles her. For å være sikker på at reaksjonene når rett person, legger jeg derfor inn lenker til noen av de mange reaksjonene som er kommet:

 

 

Nedleggelse av det gamle digitalarkivsystemet:

http://forum.arkivverket.no/topic/188501-nedleggelse-av-det-gamle-digitalarkivsystemet/#entry1596118

 

Hjelp, hva skjer med lenkene til Databasevelgeren?

http://forum.arkivverket.no/topic/188682-hjelp-hva-skjer-med-lenkene-til-databasevelgeren/#entry1597648

 

Hvor lenge må vi leve med et handicapet søkesystem i Digitalarkivet?

http://forum.arkivverket.no/topic/188497-hvor-lenge-maa-vi-leve-med-et-handicapet-soekesystem-i-digitalarkivet/#entry1596043

 

Har "Finn kilde (nye DA)" færre kilder enn "Databasev. (gamle DA)"

http://forum.arkivverket.no/topic/188670-har-finn-kilde-nye-da-fcrre-kilder-enn-databasev-gamle-da/#entry1597529

 

Nye Digitalarkivet og Bergis kartinngang Bergen?

http://forum.arkivverket.no/topic/188685-nye-digitalarkivet-og-bergis-kartinngang-bergen/#entry1597663

 

Old DA site?

http://forum.arkivverket.no/topic/188464-old-da-site/#entry1595955

 

Opprop; "Nei til stenging av det gamle digitalarkivet!"

http://forum.arkivverket.no/topic/188708-opprop%3B-nei-til-stenging-av-det-gamle-digitalarkivet/#entry1597846

 

Kravet i oppropet "Nei til stenging av det gamle Digitalarkivet":

 

Riksarkivaren har bestemt at det gamle digitalarkivet skal stenges 1.1.2014.

Det nye digitalarkivet har ikke tilfredsstillende funksjonalitet. Det står langt tilbake i forhold til det gamle digitalarkivet når det gjelder grunnleggende funksjonalitet og brukervennlighet. Store mengder data er ennå ikke overført til det nye systemet. Vi frykter at det vil ta lang tid, kanskje år, til det nye systemet kan erstatte det gamle på en fullgod måte.

 

Vi krever derfor å få beholde det gamle digitalarkivet parallelt med det nye inntil

1) det nye DA har tilfredsstillende funksjonalitet

2) alle data er overført fra det gamle til det nye DA

3) brukere som har registrert lenker til data i det gamle digitalarkivet

har fått varsel om omleggingen og rimelig tid til å oppdatere sine lenker

4) brukere og bidragsytere til Digitalpensjonatet har hatt rimelig tid

til å bruke det gamle Digitalarkivet til å verifisere at data er overført

 

English:

The Archives Director General of Norway has determined that the old search entrance to the Digital archives will be closed 01/01/2014.

 

The new Digital archive search does not provide satisfactory functionality. It's far back compared to the old digital archive when it comes to basic functionality and usability. Large amounts of data have not yet been transferred to the new system. We fear that it will take a long time, even years, to the new system to replace the old in a satisfactory manner.

 

We therefore demand to keep the old digital archive in parallel with the new up

1) the new DA has satisfactory functionality

2) all data is transferred from the old to the new DA

3) users who have registered with links to data in the old digital archive

has received notice of the change and a reasonable time to update their links

4) users and contributors to Digitalpensjonatet has had a reasonable time

to use the old Digital Archives to verify that the data is transferred

Link to comment
Share on other sites

En gladmelding?

Sendte i går en forespørsel til kulturministeren.

Her er svaret.

Hei, jeg viser til din henvendelse til kulturministeren. Det er avklart med Riksarkivaren at den nåværende versjonen av Digitalarkivet vil være operativ inntil alle data er tilgjengelige i ny versjon.

 

Mvh

Roy Kristiansen

ekspedisjonssjef KUD

 

Godt nyttår!

Link to comment
Share on other sites

Til brukerne av Digitalarkivet

Avstengning av den gamle versjonen av Digitalarkivet er utsatt tre måneder

Vi har utsatt avstengningen av den gamle versjonen av Digitalarkivet med tre måneder til 31. mars 2014. Dette gjøres for å få overført alle vesentlige datasett til det nye systemet før det gamle stenges av. De mest sentrale data er allerede overført, og vi regnet med at det ikke ville by på vesentlige ulemper for brukerne om det som gjenstår tas de første ukene og månedene etter omleggingen. De mange henvendelsene vi har fått de siste par dagene, tyder imidlertid på noe annet. Mange har gitt uttrykk for at de har bruk for det materialet som ennå ikke er overført, og vi finner det derfor riktig å ta hensyn til dette og utsette avstengningen.

Vi vil øke ressursinnsatsen på arbeidet med overføring av data, slik at vi kan være i mål til utgangen av mars. De data som antas å bli mest brukt, vil bli tatt først. Vi oppfordrer derfor brukere som har behov for bestemte datasett, om å kontakte Digitalarkivet for å sikre at dette materialet kommer tidlig i køen.

Etter det jeg har fått opplyst fra statistikken for desember, skjer nå rundt 55-60 % av bruken på den nye versjonen av Digitalarkivet. Jeg henstiller til de øvrige brukerne om å benytte tiden fram til slutten av mars til å gå inn i det nye systemet, slik at alle er godt forberedt når det gamle stenges av. All erfaring tilsier at det er lite lystbetont å forlate et system som er godt innarbeidet, og gå over til noe nytt. Men jeg oppfordrer alle til å se på de nye mulighetene, innhente veiledning fra våre folk i Digitalarkivet og utnytte det nye systemet slik det er forutsatt. Jeg kan forsikre om at det vil skje en mer eller mindre kontinuerlig videreutvikling av systemet, med sikte på forbedringer og nye muligheter. Vi vil også jobbe med å forbedre integreringen med andre nett-tilbud som Arkivverket er involvert i.

Den gamle versjonen av Digitalarkivet vil bli avstengt 31.03.2014 kl. 24.00, og fristen vil ikke bli ytterligere forlenget.

Jeg ønsker dere alle et godt nytt år og lykke til med bruken av Digitalarkivet!

Vennlig hilsen

Ivar Fonnes

riksarkivar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.