Jump to content
Arkivverket
Kjetil Sigvart Eidskard

Det gamle forsvinner ex folketellinger - der kunne eg få alle gårder i Åmli

Recommended Posts

Kjetil Sigvart Eidskard

der i det som nå forsvinner kan en be om eks under Åmli

GARD - VIS ALLE - trykk SØK

 

dermed kommer slle gårddsnavn alfabetisk

du krysser da av eks Askland Gangsei ++

 

av alle ting er eg som radikal blitt

Erkekonservativ

men slaget om det gamle er tapt.

KUNNE EN BARE FINNE SAMME METODEN I DET NYE

 

surt oppstøt ? - nei på ingen måte.

mvh kse

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Jeg forsøker:

 

Velg Avansert eiendomssøk og skriv inn Åmli i kommunefeltet og asterisk * i Gårdsnavnfeltet.

 

http://digitalarkive...iendom_avansert

 

Da får du opp denne oversikten: http://digitalarkive...er=&lopenummer=

 

Gå inn på en av gårdene, f. eks. Omblie Præstegaard:

http://digitalarkive...f01058329000002

 

Nederst til venstre trykker du på K.nr og kommer til listen over gårder i tellingskrets 001:

http://digitalarkive...f01058329000001

 

Her kan du bla gjennom de forskjellige tellingskretsene.

 

Om du igjen velger prestegården og trykker deg inn på denne, kan du bla deg framover (og bakover) mellom gårdene i den tellingskretsen.

 

[Om du blar fra Prestegården (om du har søkt på person) uten å ha gått om K.nr, blar du bare på personnivå, altså mellom de som er oppført på gården.]

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Sigvart Eidskard

mange takk - et stykke på vei nå - hvorfor kom ft 1801 opp

kanskje jeg ville undersøke ft 1865.

så var der vel en begrensing på 1000 viste gårder.

Tusen tak for at du hjelper meg.

mvh kse

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Ja, det lurte jeg på også. Vi får prøve oss fram og håpe at noen kommer med gode svar etterhvert. Vi får i allfall alltid gode svar i forumet Spør Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg testar litt i FT1865: Hakar av for 1429 Ytre Holmedal i geografimenyen til venstre, og trykkjer søk. Sit då med 3779 treff, der 1000 vert vist. Klikkar på den fyrste personen, Christian Arnesen. Då får eg opp ein husstand på Garden Helle. Klikkar så på Helle nederst på sida, og kjem då ut på "gardsnivå", her finn ein også informasjon om buskap og avling. Dersom ein hadde valt "neste" eller "siste" kunne ein no ha bladd seg gjennom dei ulike hushaldningane under Helle. Så går eg inn på teljingskretsen nedst på sida, og kjem då ut eit nivå til. Eg sit no med ei liste over ein del av gardane i prestegjeldet, og kan bla meg vidare til forrige eller neste teljingskrets. Det viser seg å vere 10 sider som gjeld Ytre Holmedal, går ein bakover kjem ein til gardar i 1428 Askvoll, og blar ein 10 sider fram kjem ein til 1430 Indre Holmedal.

 

Men å få gruppert gardane alfabetisk etter kommune ser ikkje ut til å vere mogeleg. Dersom ein ynskjer ei oversikt over kva gardar og bruk (sortert på gards- og bruksnummer) som fanst i ein kommune kan kanskje matrikkelutkastet frå 1950 gje ei betre oversikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

mange takk - et stykke på vei nå - hvorfor kom ft 1801 opp

kanskje jeg ville undersøke ft 1865.

så var der vel en begrensing på 1000 viste gårder.

Tusen tak for at du hjelper meg.

mvh kse

 

Dersom ein vel "Avansert personsøk" har ein mogelegheit til å velje kva kjelde ein ynskjer å søkje i. Dersom ein vel "Avansert eigedomssøk" finst ikkje denne mogelegheita, og det ser dermed ut til at ein får treff frå både 1801 og 1865 osv. Dette er vel ein mangel som ein bør gjere Arkivverket merksame på, slik at søkjesystemet vert forbetra.

 

Redigert: Også avansert personsøk manglar grunnleggjande funksjonalitet som å kunne velje ei bestemt folketeljing (f. eks. ft1865) eller ein bestemt type kyrkjebøker osv.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Sigvart Eidskard

Anne-Lise og Torbjørn - dykk er mykje meir avanserte enn eg - men i ein alder av 78 så blir ein så glad i det gamle som fungerer - pga av ein har funne sitt system - men etterkvart håper en å finne rutiner som funker i det nye også.. Eg går ikkje vidare med dette - men spent på om dykk eller andre gjer det.

mvh kse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg har nemnt problema i denne tråden, som etter kvart ser ut til å omhandle mogelege forbetringar i det "nye" Digitalarkivet.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Det har vært en plan å utvide det avanserte søket for personer og for eiendommer slik at en skal kunne velge kildekategori (idag kan du velge folketelling og kirkebøker, her må det suppleres med flere kildekategorier, og kanskje også årstall?) og geografi. Dette forbedringsarbeidet har ligget på vent til vi fikk ferdig nødvendige administrative løsninger for datapublisering.

 

Kildekategori-mangelen under avansert eiendomssøk er en feil som vi forhåpentligvis får rettet i januar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Sigvart Eidskard

Kunne ikke dy meg. gamle systemet - fikk opp alle gåder i Åmli ft 1865 .

Valgte Aarhus - her er det.

**************************************

 

Riksarkivaren har no bestemt at det gamle digitalarkivsystemet skal kunna brukast fram til 31.3.2014. Jan Oldervoll

 

 

 

 

 

Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Overskrift

66 1 17 Omlid faste Omlid Omlid Aarhus 1

Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Stort kveg Får Geit Bygg Poteter

476 26 1 Signe Tjøstelsd. Husmandskone e 57 k Omlids Prgj. 2 8 7 1 2

477 27 Jørgen Aslaks. hendes Søn hjælper Moderen at bruge Pladsen ug 23 m Omlids Prgj.

478 28 Gunhild Aslaksd. hendes Datter ug 13 k Omlids Prgj.

479 29 1 Tjøstel Aslaks. Inderst Skomager ug 32 m Omlids Prgj.

480 30 1 Even Salves. Inderst Tømmerhugger g 26 m Omlids Prgj.

481 31 Gunvor Aslaksd. hans Kone g 25 k Omlids Prgj.

482 32 Sigrid Evensd. deres Datter ug 1 k Omlids Prgj.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Ja, hvordan vi skal greie oss uten, skjønner jeg ikke. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Nedrud

Jeg vil henstille alle som finner problemstillinger som relaterer seg til gammelt kontra nytt system varsler disse til kontor(at)genealogi.no slik at Norsk Slektshistorisk Forening kan få samlet disse i en oppstilling. Styret vil i januar ta stilling til i hvilken form vi skal henvende oss til Arkivverket med slektsforskernes bekymringer over utviklingen og mulige forslag til løsninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Geir Thorud

Funksjonaliteten med å begrense et søk til valgte grupper av kilder, kildetyper eller geografi er noe som ikke finnes i det gamle DA. Den bør derfor ikke være en funksjon som må prioriteres før det gamle DA stenges.

 

Funksjonaliteten er en naturlig konsekvens av å ha alle data i EN database i det nye DA og vil gi en moderat effektiviseringsgevinst, men det er andre funksjoner som er mye viktigere å få implementert. (Det er vel EN av grunnene til at det ikke har vært stor etterspørsel etter dette i det gamle DA - men teknologien var nok også en begrensende faktor.)

 

For at funksjonen skal fungere optimalt må den kombineres med en sortering og gruppering av søkeresultatet f.eks på geografi (eller kildetype). Det gamle DA sorterer f.eks resultatet av landsomfattende søk på fylke og kommune, men det burde holdt med et nivå inndelingen.

 

Ellers er det jo interessant at det er NSF, og ikke DIS (DATA i ...), som engasjerer seg i denne saken - om enn i seneste laget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Nedrud

 

Ellers er det jo interessant at det er NSF, og ikke DIS (DATA i ...), som engasjerer seg i denne saken - om enn i seneste laget.

 

For 20 år siden når DIS ble dannet var det grunnlag for å si at forskjellene var store på datafronten. Det er ingen tvil om at det var berettiget å danne DIS den gangen, da NSFs ledelse sverget til papir- og blyantforskning og trodde (som mange andre) at data ikke var kommet for å bli :)

 

I dag er det ikke forskjell på datakyndige i DIS kontra NSF. Begge foreningene bedriver stort sett elektronisk virksomhet. NSF har blant annet Slektshistoriewikien, begge foreningene har egne fora, begge foreningene digitaliserer bøker og annet materiale, og medlemmene av begge foreningene bedriver sin forskning til stor del i DA. NSF snuser også på DNA til bruk i slektsforskning og har prosjekt gående på dette.

 

At foreningene oppfattes så forskjellige fremdeles er nok vesentlig av historiske årsaker, Geir.

 

Når det er sagt skulle jeg ønsket meg DIS på banen når det gjelder dette temaet også. De representerer mange brukere av Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Kunne ikke dy meg. gamle systemet - fikk opp alle gåder i Åmli ft 1865 .

Valgte Aarhus - her er det.

**************************************

 

Riksarkivaren har no bestemt at det gamle digitalarkivsystemet skal kunna brukast fram til 31.3.2014. Jan Oldervoll

 

 

 

 

 

Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Overskrift

66 1 17 Omlid faste Omlid Omlid Aarhus 1

Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Stort kveg Får Geit Bygg Poteter

476 26 1 Signe Tjøstelsd. Husmandskone e 57 k Omlids Prgj. 2 8 7 1 2

477 27 Jørgen Aslaks. hendes Søn hjælper Moderen at bruge Pladsen ug 23 m Omlids Prgj.

478 28 Gunhild Aslaksd. hendes Datter ug 13 k Omlids Prgj.

479 29 1 Tjøstel Aslaks. Inderst Skomager ug 32 m Omlids Prgj.

480 30 1 Even Salves. Inderst Tømmerhugger g 26 m Omlids Prgj.

481 31 Gunvor Aslaksd. hans Kone g 25 k Omlids Prgj.

482 32 Sigrid Evensd. deres Datter ug 1 k Omlids Prgj.

 

Dette kan du også gjøre i det nye: Gå inn i tellingen for Åmli i 1865, klikk deg inn på tellingskretsnivået. Nå ser du alle gårdene i Åmli. Klikk på Aarhus i listen over gårder og du får dette:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01038168000162

 

Jeg har laget en veiledning til blaing og navigering i folketellingene: http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Hjelp/Finn-kilde/Bla-i-en-folketelling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Jeg vil henstille alle som finner problemstillinger som relaterer seg til gammelt kontra nytt system varsler disse til kontor(at)genealogi.no slik at Norsk Slektshistorisk Forening kan få samlet disse i en oppstilling. Styret vil i januar ta stilling til i hvilken form vi skal henvende oss til Arkivverket med slektsforskernes bekymringer over utviklingen og mulige forslag til løsninger.

 

Det er flott at NSF engasjerer seg, men jeg håper at folk også henvender seg direkte til Digitalarkivet med problemstillingene. Noen av disse kan vi kanskje løse der og da, mens andre må inngå i en plan for utviklingsarbeidet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Sigvart Eidskard

Takk Anette - vi på gølvet - reagerer kanskje litt for spontant - det går seg nok til etterhvert - men redselen for å miste noe en syns fungerer så til de grader bra avstedkommer nok mange av komentarene.

Men jeg føler at spredningen geografisk og ANTALL på deltagerne i det nye debattforumet har skrumpet inn.

Dessuten har jeg venner som klager over å få tilgang til forumet - og gir opp .

MEN BEVARE MEG VEL - DIGITALARKIVET HER I LANDET ER TAKKNEMLINGSVERDIG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.