Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Håvard Moe

Panteregister, Sør-Fron

Recommended Posts

Håvard Moe

Eg prøver å finne ut noko meire om eigedomstilhøva kring gnr. 102 i Sør-Fron, Djupdalen nordre etter ca. 1900.

 

Panteregisteret for Sør-Gudbrandsdal:

Protokollnummer: 3. serie 24 (reg. I, fol 234f.) lister bnr. 1 og 2 og dekkjer frå 1842 til 1926. For bruksnummer 1 er det så henvist til reg. IV fol 95 -

Protokollnummer: 3. serie 27 - som inneheld same avslutninga som bruksnummer 2 i reg. 1 fol 235: Ei erklæring frå namnsretten om at begge bruksnummer er seld på tvangsauksjon i 1929, og at det er "Nytt blad i grunnboken". Det er ikkje referert noko auksjonsskjøte eller liknanede for ny eigar.

 

Dette er det einaste eg finn i panteregisteret. Korleis går eg fram for å finne seinare innføringar? Det ser ikkje ut til å vere meir som er digitalisert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Statsarkivet i Hamar

Det føres opplysninger i panteregistrene t.o.m. 1935, i enkelte tilfeller kan det også finnes nyere innførsler. Panteregistrene ble erstattet av grunnboksblad ('grunnboka') fra 1936. Dette er et løsbladsystem, hvor opplysninger om tinglyste dokumenter blir ført kronologisk etter tinglysingsdato. Hver eiendom har sitt blad. Dette materialet er ennå ikke fullstendig klargjort for digital publisering.

 

Når det gjelder tvangsauksjoner, blir bare erklæringen om auksjonsbud tinglyst. Annet materiale i forbindelse med saker av denne typen befinner seg vanligvis i sorenskriverarkivene (tingrettsarkivene), i dette tilfelle i Sør-Gudbrandsdal sorenskriveris arkiv ved Statsarkivet i Hamar. Ønsker du kopier av dette, må du gjøre en henvendelse dit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Takk for svar. Dersom eg ønskjer informasjon frå grunnboka som ikkje i dag er digitalisert/publisert, er dette òg tilgjengeleg ved å kontakte SAH?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Statsarkivet i Hamar

Statsarkivet i Hamar kan finne fram informasjon frå grunnboksblad for perioden 1936-1992. Tinglyste dokument t.o.m. 31.12.1950 ligg ved statsarkiva, mens dokument tinglyste etter 01.01.1951 ligg i Kartverket, Tinglysingen, Hønefoss. Grunnboksopplysningar etter 1992 er berre digitalt baserte og finst ved Kartverket.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.