Jump to content
Arkivverket
Arnulf Garthe

Tyding av tinglysningsdokument 4.X

Recommended Posts

Arnulf Garthe

Hei!

 

Kan noen hjelpe meg med tyding av tinglysningsdokument begynner ved 4.x

Jeg kan tyde navn Olle Alfsen Homme og Bærulf Arnesen Garte

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: B, Sted: Nedenes -1824 sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAK

Merknader: Aut. 17/9-1721.

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080404310107.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=17670&uid=ny&idx_side=-107

 

Mvh Arnulf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei Arnulf.

 

Her er en god start med hjelp til selvhjelp hvor jeg også tok med begynnelsen på dokumentet etter (5x) fordi jeg tror det er av like stor interesse for deg som det første.

 

På linje 08 har jeg laget et eksempel på en linje for linje fremgangsmåte under transkribering hvor poenget er å tyde det man klarer fortløpende med en gang. De ord og setninger man sliter med markeres åpent med klammer og et punktum for hver utydete bokstav. Denne metoden gjør at man lettere ser sammenhengen i teksten, og som med kryssord vil mange biter falle på plass ved gjentatte forsøk. Om du selv eller noen andre vil tilføre eller rette i avskriften er det bare å kopiere oppsettet, legge til sitt eget bidrag og poste det som ett nytt innlegg nedenfor.

 

4x

01, Effterskrevne : Ole Alfsøn Homme, Bæruld Arnesøn Garte, Peder Christen-

02, søn Hoesaas, og Jon Christensøn Siøvog, bekiender herved og for alle vitterligt giøre, at vj paa

03, egen Samtl: Søndeløf Sogns almues veigne haver Solt Skiødt og afhendt saasom vj her-

04, ved selger skiøder og aldehles afhender fra os og Meenige Almue samt alle vore arfer og effterkommere

05, til Aanun Larsen Løfdahl og Hans arfer af Søndeløf Annex Kierches underliggende Jordegodz

06, 6 Ksk udj Løfdahl i Søndeløf Sogn, med Bøxel og tredie Aars tage over 1 hud som hand og forfædre

07,

08, og hans [........] med [......] og tredie [....] [....] over 1 hud, til [......dig] odel [...] og

09,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25

[f. 105a]

26,

27,

28,

30,

31,

32,

33,

34, Til vitterlighed været overværende vidner (LS) (LS) (LS) (LS) (LS) (LS)

 

5x

01, Effterskrevne Ole Alfsøn Homme Bæruld Arnesøn Gartte, Peder Christensøn Hoesaas

02, Og Joen Christensøn Siøvog bekiender herved og for alle vitterlig Giør, at saa som vj paa

03, egne og meenige Søndeløfs Sogns almues veigne haver tilforhandlet os Søndeløf

04, Annex Kierche med dens underligende Kierche Goedz og derpaa Kongl. allernaadigst skiøde

05, allerunderdanigst erholdet saa herved trende af os, neml: Ole Homme, Peder Hosaas

06, og Joen Siøvog paa egne og meenige almues veigne Solt skiødt og Afhendt, saasom

07, vj hermed Skiøder og aldehles afhender fra os og meenige Almue samt alle

08, vores arfer og effterkommere til Beruld Arnesøn Garte /: som er den fierde a[f]foran

09, meldte Kierches Kiøbere :/ hans Hustrue børn og arfer een af benefte Søndelef Kierches Gaard

10, Kaldet Garte i Søndelef Sogn, Skylder 1 Hud som hand tilforen haver bøxselt Hvilchen

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36, Til vitterlighed været overværende bevidner (LS) (LS) (LS)

37, Elling Torvildsen (LS) (LS)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnulf Garthe

Hei Espen!

Takk igjen du, er meget takknemlig for det du har tydet for meg, og meget intresangt med denne introduksjonen i fremgangsmåten med å tyde. Selvfølgelig er noen lettere å tyde enn andre og noe finner jeg ut av, noen navn ser jeg, noen årstall, og det strekker seg ikke stort lenger enn til det.

Jeg tror at om jeg skal ta linje for linje og sette inn de bokstaver jeg kan tyde, så vil det bli en meget vanskelig kryssordoppgave. (Jeg er heller ikke noen kløpper i kryssord, liker bedre SUDOKU forresten).

Jeg var ikke klar over at det var flere skjøter i forbindelse med salget av gårdene som tilhørte kirken i 1725.

Nei, det blir for vanskelig for meg å finne ut av dette.

Mvh Arnulf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei igjen Arnulf.

 

Du kan trøste deg med at dette er tidkrevende, også for personer med noe erfaring. Eksempelvis tok det meg ca. 45-50 min. å lage innlegget mitt ovenfor. Men, skal du på sikt bedrive slektsgranskning med primærkilder så er det en nødvendighet å øve seg i eldre håndskrift. For å lære seg dette er det bare en ting som gjelder, og det er øving og atter øving – og det er sjelden slik at man klarer å tyde en lengre tekst feilfritt på første forsøk, men man må arbeide med en tekst gjentatte ganger over lengre tid (derfor sammeligningen med kryssord som legges bort og hentes frem til aha-opplevelser), oppsøke støttelitteratur og søke hjelp der man kan (f. eks. her i forumet). Nå er teksten som denne tråden gjelder nok litt for vrien for en nybegynner, men det finnes nok av andre tekster å øve seg på, f. eks. i skiftet fra 1732 som har ryddig og pen skrift, hva med å øve deg på opplistingen av løsøret derfra? – om du bruker tid på det vil du opparbeide deg mye større ferdighet og mestring i bruken av kildene. Og bare for å nevne det så har jeg selv brukt flere år på en avskrift av et dokument, og jeg har mange uferdige liggende som jeg har slitt med i lang tid og som jeg nå og da tar frem og kikker på, og det hender da oftere og oftere at jeg ser det jeg ikke så tidligere. Noen gode lærebøker og hjelpemidler finner du her: http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Metode,_kilder_og_arkiv og denne ordboka er uvurderlig: http://ordnet.dk/ods

 

 

Ellers kan du jo løfte opp tråden en gang i blant for å se om noen flere er interessert, selv om det ser ut til at de fleste skygger unna tekster bestående av mer enn 8-10 linjer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Som du nå vil se er det 5x som gjelder salg/kjøp av Garte. 4x gjelder Aanun Larsens kjøp av 6 kalvskinn i Løvdahl, Bæruld er nevnt i dette dokumentet fordi han er med på forretningen på egne og almuens vegne. Jeg har latt det stå noe igjen på 4x, de samme ord og vendinger som mangler der vil du finne tydet i 5x.

 

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=17670&uid=ny&idx_side=-107

4x

01, Effterskrevne : Ole Alfsøn Homme, Bæruld Arnesøn Garte, Peder Christen-

02, søn Hoesaas, og Jon Christensøn Siøvog, bekiender herved og for alle vitterligt giøre, at vj paa

03, egen Samtl: Søndeløf Sogns almues veigne haver Solt Skiødt og afhendt saasom vj her-

04, ved selger skiøder og aldehles afhender fra os og Meenige Almue samt alle vore arfer og effterkommere

05, til Aanun Larsen Løfdahl og Hans arfer af Søndeløf Annex Kierches underliggende Jordegodz

06, 6 Ksk udj Løfdahl i Søndeløf Sogn, med Bøxel og tredie Aars tage over 1 hud som hand og forfædre

07, stædse haver for Leje brugt og besidet [hvilche] fornefnte Sex Ksk i bemeldte Løfdahl ermelte Aanun Larsen

08, og hans arvinger med Bøxsel og tredie Aaars tage Over 1 hud, til bestandig odel arf og

09, Ejendomb, maae have nyde og beholde bruge og bruge lade med lige Rætt og Rættighed som

10, det Kongelige allernaadigste meddeelte skiøde paa Søndeløf Kierche og dens underliggende

11, kierche Goedz af 23 May Indeverende Aar, allernaadigst formelder. Efftersom hand derfor, effter

12, derom Giordte Accordt haver betalt til os meenige Almue saa mange som i Kierchens Kiøb

13, er [int..] [f..dt] Peng 45 rdr skriver 40 tyve og 5 rdr Courant hvorfor vj og almuen Kiender

14, os og Vore arfinger Ingen ydermeere Lod Deel, Ret eller Rættighed at have til eller udj

15, fornefnte Jordegoedz eller detz herlighed men det hereffter med huus herberge Ager Eng

16, Skou march fiskevand og fægang Lutter og Lunder Vaat og tørt at tilhøre bemeldte

17, Aanun Larsen og hans arfinger dog med de vilkaar -

18, Kongelige Skiødes -

19, som -

20, Giffter -

21, at svare -

22, som dette -

23, Kongelige -

24, skulle -

25 og Herlighed -

[f. 105a]

26, kunde -

27, vj os -

28, arfinger -

30, saa maade -

31, og vores -

32, og Tengel Øen -

33, actum Søndelef d. -

34, Til vitterlighed været overværende vidner (LS) (LS) (LS) (LS) (LS) (LS)

 

5x

01, Effterskrevne Ole Alfsøn Homme Bæruld Arnesøn Gartte, Peder Christensøn Hoesaas

02, Og Joen Christensøn Siøvog bekiender herved og for alle vitterlig Giør, at saa som vj paa

03, egne og meenige Søndeløfs Sogns almues veigne haver tilforhandlet os Søndeløf

04, Annex Kierche med dens underligende Kierche Goedz og derpaa Kongl. allernaadigst skiøde

05, allerunderdanigst erholdet saa herved trende af os, neml: Ole Homme, Peder Hosaas

06, og Joen Siøvog paa egne og meenige almues veigne Solt skiødt og Afhendt, saasom

07, vj hermed Skiøder og aldehles afhender fra os og meenige Almue samt alle

08, vores arfer og effterkommere til Beruld Arnesøn Garte /: som er den fierde a[f]foran

09, meldte Kierches Kiøbere :/ hans Hustrue børn og arfer een af benefte Søndelef Kierches Gaard

10, Kaldet Garte i Søndelef Sogn, Skylder 1 Hud som hand tilforen haver bøxselt Hvilchen

11, forbenefnte 1 hudz Jorde Goedz ermelteBerul Arnesen hans Hustrue børn og arfer

12, nyde, beholde bruge og Bruge lade med lige Rætt og Rættighed som det Kongelige allernaadigste

13, os og almuen medeelte Skiøde paa Søndeløf Kierche og den underligende Kierchegoedz af

14, 23 May Indeværende Aar allernaadigst formelder efftersom hand derfor, effter derom giordte

15, Accordt – haver betalt til os og meenige Almue saa mange som til Kierchens Kiøb

16, haver udlagt Penge 100 rdlr skriver 100 Rdr Courant hvorfor vj og Meenige almue Kiender

17, os og vore arfinger ingen ydermeere Lod, Deel Rætt eller Rættighed at have til eller

18, udj fornefnte Jordegoedz eller detz herlighed, men det hereffter med Huus Herberge Ager

19, Eng, Skou og March fiskevand og fæegang Lutter og Lunder vaat og tørt at tilhøre bemeldte

20, Bæruld Arnesen hans Hustrue børn og arfer og med de vilkaar, at Søndeløf Kierche

21, effter allerhøyst bemeldte Kongelige skiøde i 3de Post nyder og følger Landskylden og anden

22, Rættighed af bemeldte Jorde Goedz, som effter Loven og forordningen deraf bør svarres, und-

23, tagen de deraf Gaaende udgiffter som [maae] Allerhøyeste bemeldte skiøde tilpligter Kierche

24, Kiøberen at svare; Og skulle det i mod forhaabning hende sig at forberørte Søndeløf

25, kierche som dette Jordegodz haver underligget, maate komme i dend Stand at dend [..] [....] dend Kongelige

26, allernaadigste udgangne forordning om kiercherne i Dannemarch af 2de April 1701 skulle deres

27, Kongelige Mayestet igien hiemfalde med ald dendz Goedz og tilligende Rettighed og Herlighed saa bemeldte

28, Beruld Arnesen hans arvinger eller andre som bemeldte Goedz kunde have i Hænde i saa maade blef

29, tilkiendt Goedset fra sig at levere Da tilpligter vj os, med meenige almue, samt arvinger

30, og effter-kommere, at [indstaae] til bemeldte Berul Arnesen hans Arvinger eller hvem Goedset

31, i hænde kunde have al dend skade hand eller de derover i saa maade kunde tilføres.

32, til Bekræfftelse have vj dette med egne hænder underskrevet og Vores Sædvanlige Brugende

33, Zigenetter hostrøgt og ombedet Elling Torvildsen Grundesund og Halvor Tiøstelsen Øen Dette

34, med os til Vitterlighed at underskrive og forseigle, Actum Søndeløf d. 8de Octobr Anno 1725. -

35, Til vitterlighed været overværende bevidner (LS) (LS) (LS)

36, Elling Torvildsen (LS) (LS)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnulf Garthe

Hei Espen!

Igjen en meget stor takk til din hjelp.

Takk for bok tips, har allerede vært å anskaffet en.

 

Mvh Arnulf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gaute Zøllner

Hei Arnulf.

Bøkene "VÅRE RØTTER" og "Den glemte skriften" er også bra å ha.

Men å tyde dokumenter med gotisk skift er ikke enkelt som du alt har erfart!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnulf Garthe

Hei Gaute!

 

Bra du kom innpå du også, har savnet deg her!

Bare det ikke blir blir studering i bøker nå da.

Du kan jo prøve deg på noen av skiftene du også nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.