Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Torbjørn Pihl

Sylow

Recommended Posts

Torbjørn Pihl

Peter Sylow døde i Trondheim i april 1719, alder ikke oppgitt. Gift 1.g. 1699 m. Wilhelmine Marie Willumsdatter, som døde alt i 1701. Gift 2 g. 1702 m. Birthe Marie von Westen (ca. 1683-1754), søster av "Finnmarks apostel" Thomas von Westen. Peter Sylow var rådstueskriver i Trondheim (kalles også amtsskriverfullmektig eller amanuensis). Det antas at han skal være innvandret fra Tyskland. Man blir ikke rådstueskriver om man kommer rett fra folkedypet, så han må ha hatt noe utdannelse og "bakgrunn". Han skal ha vært bror av Mathias Didrichsen Sylow (ca. 1670-1705), som i 1701 nevnes som strandsidder i Ytre Bie-Eide i Fjære i Aust-Agder (jfr. Thomle: "Uddrag af mandtallet i Norge 1701"), som ikke synes å ha fått agnatisk etterslekt i Norge. - Ulike etterkommere av Peter Sylow har gjennom de siste mere enn 100 år søkt å finne hans opprinnelse, men hittil - såvidt undertegnede bekjent - uten hell. Det burde imidlertid være mulig å finne ut av dette. Nå er det lenge siden jeg har sett noe om saken, og kanskje noen har funnet nye spor i løpet av de senere år?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Abrakadabra bør lese reglene. Vi bruker fullt navn her. Rart du ikke så dem da du regisrerte deg ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Pihl

Dette var selvfølgelig en misforståelse. Nå har jeg prøvd å rette på det. I alle fall er mitt navn Torbjørn Pihl.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Fra "Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5". Ved byrettsjustitiarius Kjeld Bugge.

 

13/9 1719, Petter Sylow. (gift med Birgitte Maria von Westen) hadde 27/4 fragått arv og gjeld og det var intet igjen av verdi.

Stiftamtskriveren hadde anmeldt 1.505 rd. som krav på Rentekammerets vegne. Barn: Arnoldus 15 hos lector von Westen, Inger

12, Johan Julius 6 hos apoteker Strach, Mette Christina 4 og Thomas Edvart 3 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Det er intet som tyder på at Peter Sylow var bror av Matthis Dirichsen Sylow. Matthis Sylow er nevnt i noen kilder som amtskriver i Mandal. Det er definitivt feil og er nok en sammenblanding med Peter. Matthis var skipper.

 

Peter Sylow skal ha vært født i Schleswig Holstein c1664 og hadde 6 barn. (Wilhelmina Maria 1704-før 1719 kommer i tillegg til ovenstående).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Pihl

"Intet som tyder på - - " er nok for kategorisk. Se Wikander: "Gamle tomter i Grimstad - - " (Agder historielags årsskrift nr. 49, 1971.) Her omtales Mathias Didrichsen Sylow (f. ca. 1670) som i 1690-årene skal ha vært fullmektig hos foged Torup, men også skipper på en skute som Torup var medeier i, ble senere handelsmann. I 1705 lånte han 858 rdl. av sin bror, rådstueskriver Peter S. i Trondhjem, mot sikkerhet i sine hus i Grimstad etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hei Torbjørn.

 

Det var virkelig ny informasjon i saken etter at det har blitt jobbet i flere år uten å finne hold for slektsskap, så dukker dette opp. Tusen takk.

 

Finnes kilden på nett ?

 

Jeg har gått igjennom det meste av fogdregnskapene for Nedenes uten å finne hans underskrift eller navn som fullmektig for Torup. Jeg har også sjekket pant og andre dokumenter på jakt etter forklaring på hvordan Sylow kan ha blitt strandsidder på Yttre Bie i 1701. Et mulig spor ved at en Dorothea var deleier der har ikke ført frem selv om bygsling av hennes part er nevnt flere ganger fra ca 1700 til 1705. Sylow er ikke nevnt.

 

Jeg lurer også på hvor informasjonen om at han hadde hus i Grimstad opprinnelig kommer fra. Den finnes også i Borgerrulle for Kr.sand.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Pihl

Om kilden finnes på nett, vet jeg ikke. Jeg har i sin tid (lenge siden, men dessverre ikke datert)tatt notater fra det nevnte årsskriftet. Husker dessverre ikke hvorledes jeg fant frem til det. Det fremgår av samme artikkel at Mathias var gift med fogdens søster Anne Mouritzdatter Torup. Her står det også at han eide hus i Grimstad. Ingen egentlige slektsopplysninger. Vnnlig hilsen Torbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Som "alltid" så dukker det opp navn underveis som er jaktet på før. Denne lenken fra 2 år tilbake drøfter noen av de samme Thorup http://forum.arkivve...85#entry1507985. Imidlertid så ser jeg en konflikt når det gjelder Anne Mouritsdatter Thorup.

 

Der nevnes bl.a. Svogeren Morten Ruus (gift med Anne Thorup) ordnet med begravelsen (gjelder Christian Mouritsen Thorup).

 

Samme lenke:

 

Fra artikkelen "De Torups og de Skanderborgs ladegårdsbønder og deres slægt": Christian Mouritsen Torups døtre er nevnt i et tingsvitne fra Hjelmslev herred 1716 inneholdende oplysninger om alle Mourits Christensens ennu levende børn og afdøde børns efterkommere, fordi de skulle arve deres barnløse faster Anne Mouritsdatter der var død barnløs i København. Af tingsviden ses, at Christian Mouritsen havde været kgl. majestæts foged, mens hans hustrus navn ikke er nevnt. De barn som nevnes er Anne Elisabeth, Johanne, Mette Sofie, Maria og Sofie Amalie."

 

Anne Mouritsdatter skal altså også ha vært død barnløs i København.

 

Det er mulig jeg har rotet meg bort, men jeg får ikke opplysningen om at fogdens søster var gift med Matthis Sylow til å stemme, selv om det hadde vært en flott løsning på et problem som jeg har jobbet mye med i flere år. Det ville forklart mye omkring Yttre Bie bl.a.

 

En mulig løsning er selvfølgelig at Morten Ruus er 2. ektemann til Anne og det passer tidsmessig at Matthis er død i perioden etter 1705, men Matthis fikk bl.a. døtrene Mette og Anne ca 1700 og 1703.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reidar Oddløkken
Leif Salicath

Jeg har endelig svaret, tror jeg.

 

Via Danmark (skal komme oppr. fra John Bison, Riksarkivet DK) har jeg fått følgende oversikt over Mouritz Torups barn:

 

A Christian Mouritzssøn Torup, blev 1683 foged i Nedenes amt og boede i Grim­stad, han købte og bebyggede senere en stor gård lige udenfor strandstedet, viet med Malene Carstensdatter (død 1696 begravet i Fjære kirkes gravkælder (hvor den endnu står)), år 1700 blev han kaldt til København for at klalægge sit regnskab, og døde natten til 1/9-1700 i København og begravet i den runde kirkes gravkælder (Fjære kirke).

 

B Anne Torup, var 1700 gift med Christen Ruus arbejder i Regeringskontorene i København, og Renteskriver ved Københavns Renteskriverkontor fra 1702 til sin død 1716.

C Peder Mouritzssøn Torup, blev ca. 1690 fuldmægtig for sin bror i Grimstad Nedenes amt, og var 1693 til 1723 Stiftsskriver i de to Agder-fylker men blev boende i Grimstad i hvertfald frem til 1725, og døde 1728 i København for at afslutte sine regnskaber, han blev viet ca. 1700 med Maren S(øffrendatter) Lund (sandsynligvis datter af Søffren Anderssøn Lund byfoged i Kragerø (død ca. 1692)), Barn 1.

1 A. Pedersdatter Torup, blev 1707 begravet i gravkælderen i Fjære kirke lige udenfor Grimstad.

 

D Anne Mouritzsdatter Torup, hun boede ca. 1700 i Grimstad, viet med Mathias Didrichs-søn Sylow skipper og handelsmand (han drev handel med sin svoger Christian).

 

Kilden for dette skal være samme Johan A. Wikander som er nevnt i #6.

 

Det er altså 2 søstre Anne, ganske sikkert oppkalt etter mor til Christian Mouritsen Torup, Anne Nielsdatter og hustruen til Christian, Madalena Castensdatter sin mor - som må (bør) hete Anne.

 

Det står ellers mye om Torup/Thorup i boken på Nasjonalbiblioteket, "Fjære - som engang var" av Kjetil Thorbjørn Frogner.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tybring Hemphill

Since it has now been clearly established that Peder Sylow was a brother of Mattis Dirichsen Sylow it is reasonable to conclude that both are the sons of Dirich Sylow. There seems only to have been one with that name living in Denmark at the appropriate time. He was named Didrik Sylow and lived in Ribe Amt in 1679 when his name appears in a churchbook as a sponsor. It appears he was likely part of an army unit formed by Hans von Schack in the part of Denmark that is now northern Germany (Zülow in Mecklenburg). You may see the details found so far at this link:

 

Didrik Sylow av Naebjerg/Øse sogne naer til Varde i Ribe Amt 1679

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Pihl

Det er vel etterhvert rimelig sikkert at brødrene Peter og Mathias Sülow var sønner av en dansk (eller dansk/tysk) offiser ved navn Didrich Sülow, som man med rimelighet kan anta kom fra Slesvig-Holstein eller Mecklenburg. Men den eneste konkrete anførsel funnet om ham er  at han var fadder ved en barnedåp i Næsbjerg og Øse sogn i Ribe amt i 1674. Det burde være mulig å finne noe mere om Didrich, men foreløpig stanser det her. Undertegnede har opp gjennom årene, åpenbart i likhet med mange andre, søkt forgjeves i en rekke av de kilder som er nevnt i forutgående innlegg i denne sak. Jeg vil imidlertid nevne at jeg også har søkt systematisk i navneregistrene for Deutsches Geschlechterbuch bind 1-194 og i kumulative registre for Genealogisches Handbuch des Adels og Gothaisches Genealogisches Tashenbuch der Adeligen Haüser, uten å gjøre funn av betydning. Nevner detter for å eventuelt å spare andre for tidsbruk på dette. Hvis Didrich Sülow virkelig var oberstløytnant, bør han imidlertid, som også nevnt av andre, ha satt flere spor etter seg enn fadderskapet i 1674. Har noen tanker om hvor man kan lete videre?     

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.