Gå til innhold
Arkivverket
Berit Knudsen

Mord i Røyken Bu i 1737.

Recommended Posts

Berit Knudsen

Er det noen som kan forbarme seg over meg med et sammendrag av hva som skjedde  natta mellom 13. og 14. sept. 1737 da kvinnmemennesket Anne Knudsdt. (hvem var hun og hvorfor?) slo Ole Sivertsen Klemmetsrud i hodet med øks mens han lå og sov i senga si.

Jeg har store problemer med den skriften. Disse opplysningene sto i kirkeboka.

 

http://arkivverket.no/URN:rg_read/30182/186/

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Hei Berit, dette er skrevet fortløpende uten korrektur. Det er helt sikkert en del skrivefeil, spesielt med tanke på små/store bokstaver, og er usikker på om skriveren benytter og eller och eller kanskje begge deler. Dette bør det være ganske greit å finne ut av ved å bruke mere tid, men dette er altså et utkast etter en gjennomgang.

 

Anno 1737 den 21de Descember er Retten be-

tient paa den anordnede ting Stue Grinnj i Røgen

Sogn af Soerenschrifveren Jens [Hiermind] tillige-

med effterschrefne laugrettes Mænd Nemlig

Hans Hyggen Jfver Guttesrud Jacob Nordre

Heggen, Jørgen Grinnj i Stæden for Hans Rahm-

ton Jacob Toresrud Syfver Søndre Heggen

Ellef Slemmestad og Ole Jerdall, for

at Kiende og afsige Dom udj Delinqventen

Anne Knudsdaatters Sag og er den saaledes

her udinden dømt og afSagt.

Delinqventen Anne Knudsdaatter har ved

den giorde Examination af Slodsfogden Hr

Jacob Tobiesen, da hun blef Paagreben og

førdt til ham, iche villet tilStaae, langt mindre

for denne Ret at have begaaet det ønchelige

gruesomme Mord paa afgangne Ole Klemmeds-

rud, saavelsom berøved, hans goeds og penge, Men fore-

gifver en persohn ved Nafn Bendt Jfversen, der schal

hafve kommet hende imøede paa veien fra Christiania

da hun vilde gaae ind at Røgen Sogn til Klemmedsrud

og effter samtalle, har hun gifved ham [anslag] paa, at

gaae til Ole Klemmedsrud for der var penge at finde,

og da de var kommen til bemelte Klemmedsrud den

onsdag afften Siide, som folch var alt i Senge, og de

passerede et veedeschiul forbj, huor der Stoed en øxse

som Bent Jfversen tog i haanden med sig, og ej Den-

gang kunde noget udrette, har de da ligget der paa

gaarden udj Skiul til om Natten imellem d. 13de

Septembr og Løverdagen den 14de ditto, da de saae deres

Leilighed, gaaed ind i Stuen med øxsen i Haanden, huor

de da fandt Ole Klemmedsrud liggende i sin Seng

og sov, har Bendt Jfversen greeben til Mandens

Boxser som hengde paa en Stoel fremme for

Sengen bestaaende, og da tog en Nøegel af Boxse

Lommen, og luchede kisten op som stoed ved Sengen

og Randsagede der udj, og tog pengene deraf og en

bylt Lin Klæder, som hand flide Delinqventen og

da kisten blef tillugt igien, og de begyndte at gaae

paa Gulfved, vognede Ole Klemmedsrud, gich

op af Sengen og tog Delinqventen i armen, da

hun skiøed ham fra sig med den Høyre haand, og gich

til dørren, hørde hun at Bendt Jfversen Slog til

Ole Klemmedsrud et Slag med øxsen, som Delin-

qventen hørde udj dørren at det Small, og da de

var kommen ud paa gaarden ved en gammel Stald

der Staaende, tog besagde Bent Jfversen de Staalne

koster fra Delinqventen og sagde disse ord til hende

Hand fich saa meget, hand Staar inted op igien,

og da de var kommen til gaarden Aasgaard paa

bachen der, Sagde Bendt Jfversen [......] til hende

det blifver iche Spurdt, at du og ieg hafver giordt

gierningen ...

 

Hun ble dømt skyldig som den som forårsaket drapet, medviteri, og medskyldig i håndhjerning og råd og dåd både for mordet og det grove tyveriet:

 

... thi bør den bemelte Delinqvent Anne Knudsdaatter

som den der haver veret aarsagen, og medvidere

udj dette begangne gruesomme og ønchelige Mord

og tyfverie, effter Lovens 6te Bogs 9de Capitul

1te Articul at miste sin Hals, og Hovedet at Sættes

paa en Stage, og kroppen at begrafves paa Stædet

samt hendes Boeslod at vere forbrut til den

dræbtes arfinger...

 

Hun ble så spurt om hun var fornøyd med dommen eller ville appelere, til dette svarte hun at hun ikke var fornøyd – det vil si at saken etter normale omstendigheter ville fortsette i en høyere rett.

 

Det står ikke noe om hvem Anne Knudsdatter hvar, men siden dette er en kjennelse og dom, så er det ikke umulig at du kan finne saken i tingboka forut for dette og at det kan være utfyllende opplysninger der.

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Noen sider før dette, f. 178a, fører procurator Løchstør sak mot Anne Knudsdatter på vegne av den dreptes arvinger. Der kommer det fram (f. 178b) at hun var fruktsommelig, og at hun oppga smeden Petter Pedersen «inde ved Verchet» som barnefar. Hun oppga tidspunktet for besvangrelsen til 14 dager før mikkelsdag.  Videre at hun hadde villet ha en Jørgen Jørgensen «inde ved Saugene» til å skrive bud hjem til hennes mor som bodde ved Hakkedals verk. Det ser ut til hun kan ha vært «lett på tråden» da hun får spørsmål om en uttalelse som hun benektet, at det kom så mange til henne at de ikke kunne rommes i huset. Det er snakk om den tiden hun opholdt seg ved alunverket. Tror nok det kan være enda mer fra denne saken lenger foran i denne tingboka som kan fortelle litt mer om hvem Anne Knudsdatter var.

 

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 48 (Fa 0048), 1736-1738, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/30182/182/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090225330183.jpg

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Saken starter som en ekstrarettssak 18/11-1737 på Grini i Røyken og går over mange sider, f. 149b:

 

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 48 (Fa 0048), 1736-1738, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/30182/153/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090225330154.jpg

 

Saken inneholder her først vitnemål fra de to som fant Ole Klemmetsrud om morgenen ute på gården, han sto da på alle fire men var ute av stand til å rope annet enn «sengen sengen», først i etterkant det ble det oppdaget hva som hadde foregått innendørs. Ole døde den andre dagen. Deretter blir Anne K eksaminert. Det kommer ikke klart frem hvem hun var, men hun hadde hatt tilhold hos en gammel bekjent, smeden Petter Pedersen i Hakkedalen (den samme hun anga som barnefar). Det kommer frem mange detaljer om reisen ut gjennom Bærum og Asker til Røyken, hvor hun møtte Bernt Iversen, hvilke gårder og steder de var innom, hvem de møtte på veien, planleggingen, hva de spiste, hva de snakket om, selve gjerningen, delingen av byttet, hvor de skiltes ad, hvilken vei og hvilke steder hun reiste tilbake til Hakkedalen, andre steder hun oppholdt seg, hvorfor hun dro tilbake til Røyken, rømningen m. m. til hun ble fakket igjen på Skjerven i Maridalen. Det står ingenting om hvor hun var født og foreldre. Men i forkant av denne ekstraretten hadde hun vært under forhør hos slottsfogden Tobiesen i Christiania, og om det forhøret finnes bevart bør de opplysningene finnes der, og fra forrige innlegg har vi fått vite at hennes mor bodde ved Hakkedals verk.

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ola Teige

Saken ble ganske riktig anket videre. Dessverre mangler tingboken for Christiania lagting, neste instans, for perioden 1726-1738. Men dødsdommene fra tinget på Røyken og lagtinget ble stadfestet av Overhoffretten 25.2. 1739:

 

Kildeinformasjon: Overhoffretten, Avsiktsprotokoll 69 (RA/EA-2884/Aa/L0069), 1739-1739, oppb: Riksarkivet.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/35834/4/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20100429320142.jpg

 

Kildeinformasjon: Overhoffretten, Voteringsprotokoll 174 (RA/EA-2884/Ac/L0174), 1739-1739, oppb: Riksarkivet.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/35940/7/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20100429400478.jpg

 

Dommen kan så ha blitt anket videre til Høyesterett i København, eller blitt iverksatt. Uansett vil det finnes en kongelig resolusjon i Danske kansellis arkiv i Riksarkivet: Alle dødsdommer måtte bekreftes eventuelt formildes av kongen før de kunne iverksettes. Det vil også være opplysninger om saken i form av kvitteringer for arrest, henrettelse osv. i Fogderegnskapet.

 

 

Og her blir datteren Ingeborg døpt i 1738:

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Fødte og døpte 1738, side 27.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8420&idx_id=8420&uid=ny&idx_side=-29
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061214610092.jpg

Endret av Ola Teige

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Tusen takk for fantastisk god hjelp. Jeg ble nysgjerrig på hvem hun var,og hva som kunne få henne til å gjøre noe slikt, men hun er ikke slekt.

Det er Ole Klemmetsrud jeg var på leting etter da jeg helt uventet kom over drapet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Hei og takk skal du ha Roger.

 

Det var snilt av deg. Den jeg hjelper er etterkommer av datteren til Ole, Berte, som ble gift med Bent Michelsen Ouche/Auke.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Roger Fossum

Berthe/Birthe Olsdatter er også min ane. Hvilket barn av Bernt Michelsen og Birthe Olsdatter er personen etterkommer av ? Kanskje jeg har flere opplysninger.

Endret av Roger Fossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Beklager så mye Roger, jeg tok feil ang. Birthe.

 

Jeg rota meg borti henne først pga. navnet Bent. 

 

Forbindelsen er Bent Olsen og 2. kone - hans sønn Hans Bentsen og sønnesønnen Ole Hansen osv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Nei, men takk skal du ha. Jeg setter en strek når det gjelder den slekta.  Som sagt så hjelper jeg en annen, og det er grenser for hvor mye jeg skal legge i det. Denne linjen ender i opp Asker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Nedrud

Er det kanskje noen av dere som kunne tenke seg å gi denne saken artikkels form for publisering i Genealogen så er dere hjertelig velkomne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Nei takk, ikke jeg. Jeg har egentlig ikke noe med den slekta å gjøre. Det er Roger som har opplysningene og slektskapsforholdet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.