Gå til innhold
Arkivverket
Morten Aasberg

Hjelp til tyding av undersøgelsesforretning vedr. Jacob Eliassen og Jan Carl Feilberg

Recommended Posts

Morten Aasberg

Lurer på hjelp til tyding av vedlagte undersøgelsesforretning vedr. Jacob Eliassen og Jan Carl Feilberg. Side en av dokumentet er i to deler, slik at dokumentet følger som tre separate filer. Her følger det jeg har forsøkt å tyde på egenhånd.

 

Side 1 – del 1

 

01. Aar 1830, den 11 December, blev efter Herr Foged Astrups Ordre

02. af samme Dato, en undersøgelsesforretning holden ved mig Lens-

03. mand Lorentz Rolsdorph, paa min bopæl Kongshoug, for at

04. indhente Oplysninger af de den 6te Dennes hertil ankomne og arres-

05. terede tvende Personer Matros Jacob Eliassen og Steentrykkersvend

06. Jan Carl Feilberg. Hvorunder de tvende undertegnende

07. Vidner. Bemeldte Fogderiets (……….) paalydende:

08. ” J (……..) har Lensmandens (…….) af 7de Dennes betræffende

09. ” Arrestantene Matros Jacob Eliassen og Steentrykkersvend Jan

10. ” Carl Feilberg, saaledes (………..) at (…..) (……) i Grue Arrest

11. ” indtil (…….) (……..) (…..) indløbne, (..) (……..)

12. ” med anstillede Undersøgelse at (……) og har (…) med (…..) paa

13. ” Søndag den 14de Dennes at meddele (……..) Oplysning om be-

14. ” meldte Arrestanters Wandel og Forhold m. m. samt rette Hjemsted.

15. ” Soløer og Oudahlens Fogedcontoir, 10de December 1830.-

16. Til Herr Lensmand Rolsdorph.

17. Astrup

 

Side 1 – del 2

 

01. 1. Matros Jacob Eliassen forklarede at være 38 aar gammel fød paa

02. Wardøehuus af Forældre Soldat Elias Johansen og Moder Anne

03. Pedersdatter om hans Forældre lever eller ere døde, ved han ikke.

04. Da han var 7 i det 8de Aar forlod han Wardøehuus og efterat have ud-

05. staaet sin Læretid som Dreng, blev han Matros og have bestandig

06. (…….) til Søes deels i England, Holland og blant forskjellige

07. Natjoner. I forrige Aars Høst forliste han paa et Skiib

08. i Russland og maatte begive sig med Pass fra den svensknorske

09. Generalconsuel i Archangel til Petersborg og videre til Åbo i Fin-

10. land og igjennem Sverrig til Norge, hvor han hos Fogden i nedre

11. Rommerige Foged Nielsen modtog Pass til Wardøe, men da han kom til

12. Fogden i Wæredahlen i Trondhjems Stift fik han paategning paa

13. Passet af Fogden sammesteds (….) (….) han ikke (……..), at

14. passere til Østersund i Sverrig hvor han atter tog Pass til

15. Bornholm. (………) erklærer at ikke have begaaet Forbrydelser.

16. 7 October Maaned sidstleden efter at han havde faaet Pass

17. i Østersund traf han i Helsingland nærværende Steentryk-

18. kersvend Jan Carl Feilberg som begav sig i Følge sammen og i det

19. (……….) til Fahlun i Sverrig bleve de anholdte i forrige Maaned.

 

Side 2

 

01. (…….) siger at det var hans Hensigt at begive sig til

02. Bornholm efter Passets Indhold. Han opgiver at være

03. Ungkarl og i ugift Stand. Han ønsker at (…….)

04. transporteres til Trondhjems Stift hvor han hævder at blive

05. antaget paa et Skib som Matros, til Farsund.

06. (……) (….) han ikke at (……..).

07. 2. Steentrykkersvend Jan Carl Feilberg forklarede at han

08. er 40 Aar gammel fød i Trondhjem Bye af Forældre Far-

09. ver Jacob Feilberg og Moder Anne Granberg. Hans Fader

10. er død men Moderen lever. Efterat have tjent ved

11. de Militaire i omtrent 16 Aar, reyste han til sin Broder

12. Peter Feilberg hvor han lærte Steentrykkeriefag og hos den-

13. ne hans Broder som boende i Skien, opholdt han sig ind-

14. til (……….) Farver der han (…..) begav sig til sin

15. Moder i Trondhjem som driver Farverier, men der han syn-

16. tes sammesteds ikke at kunne ernære sig, tog han Pass

17. hos Politimesteren Lysholm i Trondhjem til Bornholm

18. hvor han agtede at søge (………), som steentrykker.

19. Paa Veien mod Helsingland traf han nærværende Matros

20. Jacob Eliassen, som da de begge vare norske begav sig i

21. Følge og i det de ankom til Fahlun i Sverrig bleve de

22. anholdte og arresterede og (…) bemeldte Pass frataget

23. ham formentlig sendt til (……). (……….)

24. er Ungkarl og har ikke været givt. Han opgiver

25. at aldrig have begaaet Forbrydelser og derfor ønsker at

26. maatte blive forpasset til sit Fødested i Trondhjem Bye.

27. Da ingen videre Oplysninger var at (……..) blev

28. Forretningen sluttet.

29. (……..) passeret (………..)

30. L. Rolsdorph

31. Som Vidner

32. (………..)

33. Mathis Mathisen Kongshaug

 

post-1981-0-10555700-1393281558_thumb.jpg

post-1981-0-69061500-1393281559_thumb.jpg


Her kommer side to av dokumentet

 

Mvh

Morten Aasberg

 

post-1981-0-69668100-1393281671_thumb.jpg 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Hei Morten, et forslag til side 1. Det jeg har markert tror jeg enten er som foreslått hrr eller her (herr). Stusser litt på ordlyden som er markert i del 2, men har foreløpig ikke noe bedre forslag eller forklaring.

 

Side 1 – del 1

 

01. Aar 1830, den 11 December, blev efter Herr Foged Astrups Ordre

02. af Gaars Dato, en undersøgelsesforretning holden ved mig Lens-

03. mand Lorentz Rolsdorph, paa min bopæl Kongshoug; for at

04. indhente Oplysninger af de den 6te Dennes hertil ankomne og arres-

05. terede tvende Personer Matros Jacob Eliassen og Steentrykkersvend

06. Jan Carl Feilberg. Nærværende de tvende undertegnende

07. Vidner. Bemeldte Fogderiets Ordre indtages saalydende:

08. ” J Anledning hrr Lensmandens skrivelse af 7de Dennes betræffende

09. ” Arrestantene Matros Jacob Eliassen og Steentrykkersvend Jan

10. ” Carl Feilberg, hvilke imidlertid bliver at holde hæftede i Grue Arrest

11. ” indtil Amtets nærmere Ordre indløber, anmodes De behagelig

12. ” ved anstillende Undersøgelse at indtage og hertil med Posten paa

13. ” Tirsdag den 14de Dennes at meddele fuldstendig Oplysning om be-

14. ” meldte Arrestanters Wandel og Forhold m. m. samt rette Hjemsted.

15. ” Soløer og Oudahlens Fogedcontoir, 10de December 1830.-

16. Til Herr Lensmand Rolsdorph.

17. Astrup

 

Side 1 – del 2

 

01. 1. Matros Jacob Eliassen forklarede at være 38 aar gammel fød paa

02. Wardøehuus af Forældre Soldat Elias Johansen og Moder Anne

03. Pedersdatter, om hans Forældre lever eller ere døde, veed han ikke.

04. Da han var 7 i det 8de Aar forlod han Wardøehuus og efterat have ud-

05. staaet sin Læretid som Dreng, blev han Matros og har bestandig

06. omvanket til Søes deels i England, Holland og blant forskjellige

07. Natjoner. I forrige Aars Høst forliste han paa et Skiib

08. i Rusland og maatte begive sig med Pass fra den svensknorske

09. Generalconsult i Archangel til Petersborg og videre til Åbo i Fin-

10. land og igjennem Sverrig til Norge, hvor han hos Fogden i nedre

11. Rommerige Foged Nielsen modtog Pass til Wardøe, men da han kom til

12. Fogden i Wæredahlen i Thronhjems Stift fik han Paategning paa

13. Passet af Fogden sammesteds hvis Navn han ikke erindrer, at

14. passere til Østersund i Sverrig hvor han atter tog Pass til

15. Bornholm. Deponenten erklærer at ikke have begaaet Forbrydelser.

16. I October Maaned sidstleden efter at han havde faaet Pass

17. i Østersund traf han i Helsingland nærværende Steentryk-

18. kersvend Jan Carl Feilberg som begav sig i Følge sammen og i det

19. de ankom til Fahlun i Sverrig bleve de anholdte i forrige Maaned.

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Forslag til side 2:

 

Side 2

 

01. Deponenten siger at det var hans Hensigt at begive sig til

02. Bornholm efter Passets Indhold. Han opgiver at være

03. Ungkarl og i ugift Stand. Han ønsker at maatte

04. transporteres til Thronhjems Stift hvor han haaber at blive

05. antaget paa et Skib, som Matros, til Foraaret.

06. Videre vidste han ikke at forklare.

07. 2det Steentrykkersvend Jan Carl Feilberg forklarede at han

08. er 40 Aar gammel fød i Thronhjem Bye af Forældre Far-

09. ver Jacob Feilberg og Moder Anne Granberg. Hans Fader

10. er død men Moderen lever. Efterat have tjent ved

11. de Militaire i omtrent 16 Aar, reyste han til sin Broder

12. Peter Feilberg hvor han lærte Steentrykkeriet og hos den-

13. ne hans Broder som boende i Skien, opholdt han sig ind-

14. til sidstleden Foraar da han atter begav sig til sin

15. Moder i Thronhjem som driver Farverier, men da han syn-

16. tes sammesteds ikke at kunne ernære sig, tog han Pass

17. hos Politimesteren Lysholm i Thronhjem til Stokholm,

18. hvor han agtede at søge Befordring, som Steentrykker.

19. Paa Veien ved Helsingland traf han nærværende Matros

20. Jacob Eliassen, som da de begge vare norske begav sig i

21. Følge og i det de ankom til Fahlun i Sverrig bleve de

22. anholdte og arresterede og forbemeldte Pass frataget

23. som formentlig sendt til Amtet. Comparenten

24. er Ungkarl og har ikke været givt. Han opgiver

25. at aldrig have begaaet Forbrydelser og derfor ønsker at

26. maatte blive forpasset til sit Fødested i Thronhjem Bye.

27. Da ingen videre Oplysninger var at erholdes blev

28. Forretningen sluttet.

29. Saaledes passeret bevidner

30. L. Rolsdorph

31. Som Vidner

32. J. Koppang

33. Mathis Mathisen Kongshaug

 

Ordene Deponent og Comparent vil du ofte kunne støte på i rettsdokumenter:

 

http://ordnet.dk/ods/ordbog?select=Deponent,2&query=Deponent

 

http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=komparent&search=S%C3%B8g

 

Den ordboka er et svært nyttig hjelpemiddel å bruke på fremmedartede ord og uttrykk.

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Takk for god hjelp og gode tips

 

Mvh

Morten Aasberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Bare hyggelig, synes det er veldig greit å gjennomgå når du på forhånd har gjort et godt oppsett slik som her.

 

Angående linje 4 på side 1 - del 2: Da han var 7 i det 8de Aar ... - mistenker jeg at skriveren først har skrevet 7, for derettet å ha glemt å stryke tallet ut eller rette det, men at meningen har vært at det egentlig skulle stå: Da han var  i det 8de Aar ... - Har ikke redigert det inn tekstforslaget,  da det kan hende at du selv eller andre har kommentarer på akkurat dette.

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Har ikke sett kommentaren din på dette før nå - virker logisk det du sier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.