Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Morten Aasberg

Hjelp til tyding av forhør av Jan Carl Feilberg og Jacob Eliassen

Recommended Posts

Morten Aasberg

Vedlagte forhør finnes i Kopparbergs Länsstyrelses Förhörsprotokoll 1823-1836. Har klart å tyde en del av denne svenske teksten, og ber om hjelp til å fylle ut mer. Under finnes det jeg har klart å lese ut av dokumentet til nå

 

Med vennlig hilsen

Morten Aasberg

 

 

----------

 

Side 1

 

01. den 15. Nov 1830

02. Jan Carl Feilberg

03. födt i Trondhjem - 40 år – fadren Färgare - död

04. (…) (…) – Jacob Feilberg – moderen Anna

05. Granberg lefver – bor i en trakt i staden

06. kaldat Graferen – en Syster ogift Sophie

07. Feilberg hos Moderen – en Broder Petter

08. Fredrik Borgare i Skeen – (…) vid 1ta

09. Trondhiemske Infant. Reg. från 1808.

 

Side 2

 

01. 1816 Major (…………) Bataljon

02. (……..) Comp. – (…..) (…) som

03. var (overstr. ord) afkjent Capitulation (overstr. ord)

04. då från Trondhjem till Christiania

05. på (……) – intagen till vid (…….)

06. (………) (….) Mejdels Batterie – 2 år

07. der – förflyttad till Fredrickstad våren

08. 1818. (….) Capt. (overstr. ord) Schernings Comp-

09. der till 1826 då han fikk sitt afsked

10. (……..) – afkjent Capitulation – 1 års

11. tid gikk der – lefvet af renskrifning -

12. så till Skeen i Junii månad 1827

13. arbetat (…) (overstr. ord) Brodren som og

14. (…) (..) Stentryckare – varit der

15. ända till Marts i år – faret från

16. Porsgrund till Köpenhamn med

17. Capt. Mikkelsen – der 3. wecker -

18. intet arbete – så tillbaka till Nor-

19. rige genom Sverrige åter till Trond-

20. hiem – dithän kommit (…..)

21. (……..) – der (…) månads tid (.)

22. (……) – under resan från Köpen-

23. hamn tiggt sig fram – fått Pass han (……)

24. (……) 1sta Sept. att gå till Stockholm

25. från Trondhiem till Östersund till

26. Sudsvall straffat der för snatteri

27. fastnad för en liten (…….) - fått

28. påskrift till (…….) – gått ändå

29. fel – tiggt sig fram. – (…….) en

30. kamerat – mattrosen (…….) (……)

31. (….) – Jacob Eliason – (….) ett år (….)

 

Side 3

 

01. (……) – (…..) att han i fylleri en

02. gång velat taga lifvet af sig –

 

03. Den 15. Nov 1830

04. Jacob Eliason

05. födt på Wardöehuus – 38 år – faderen soldat

06. på Wardöehuus – Johan Eliason – död -

07. modren Anna Persdr födt i Nordlanden

08. äfven död – en Bror på Bornholm

09. Urmakare – fått skrivelsen i Archan-

10. gel som sjöman för (………..) - på

11. 9 året (…..) före Dess Skonnerten Hol-

12. länska 2 år – så på 1. franskt skepp

13. från Calais – 3 ½ år – så åter på ett skepp

14. från Marseille nära 2 år – så på ett

15. franskt skepp från (…….) (……)

16. för ett från (……..) 1 ½ år - sedan

17. mest åtskilliga Nationer – hit från

18. Archangel efter midsommaren skall

19. (…) fara till Archangel men för-

20. list – åter till Archangel Pass deri-

21. från till (……) – derifrån till Peters-

22. burg förpassad af (……..) Ministern

23. till Forselles i Åbo – så till Grislehamn

24. i (…..) – derifrån till Upsala - Westfra

25. genom Bergslagen till och Verm-

26. land till Norrige – kommit in i Öster

27. Dalen – Röraas – Trondhiem – (…)-

28. til af (……) – pass der till Östersund –

29. fått det hösten nu innehafvande

30. passet der – från Östersund till (…)-

31. (…..) – icke passerat nogon stad – kom-

32. mit öfver (…….) - (……) i (……….)

 

Side 4

 

01. Feilberg träffat honom en dagsled från

02. (………) – gifvit sig ut för at vara

03. född af franska Emigrantar - Begge

04. Herrarna afsändas -

 

post-1981-0-62883200-1394933454_thumb.jpg

post-1981-0-58180800-1394933459_thumb.jpg

post-1981-0-52421400-1394933536_thumb.jpg

post-1981-0-84831700-1394933537_thumb.jpg

Edited by Morten Aasberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Har forsøkt å ta meg videre inn i dette dokumentet. Her kommer et nytt forslag. Endringer og tillegg er merket med blå farge.

 

---------

Side 1

 

01. den 15. Nov 1830

02. Jan Carl Feilberg

03. födt i Trondhiem - 40 år – fadren Färgare död -

04. (…) (…) – Jacob Feilberg – moderen Anna

05. Granberg lefver – bor i en trakt i staden

06. kallas Graferen – en Syster ogift Sophie

07. Feilberg hos Moderen – en Broder Petter

08. Fredrik Borgare i Skeen – förd vid 1ta

09. Trondhiemske Infant. Reg. från 1808.

 

Side 2

 

01. 1816 Major (…………) Bataljon

02. (……..) Comp. – hotat då han

03. var (overstr. ord) afkjent Capitulation (overstr. ord)

04. då från Trondhjem till Christiania

05. på høsten – intagen till vid Artilleriet

06. anvist vid Mejdels Batterie – 2 år

07. der – förflyttad till Fredrickstad våren

08. 1818. (….) Capt. (overstr. ord) Schernings Comp-

09. der till 1826 då han fått sitt afsked hö-

10. stetiden – afkjent Capitulation – 1 års

11. tid gikk der – lefvet af renskrifning -

12. så till Skeen i Junii månad 1827

13. arbetat där (overstr. ord) Brodren som äg-

14. aren af Stentryckeri – varit der

15. ända till Marts i år – faret från

16. Porsgrund till Köpenhamn med

17. Capt. Mathiasen – der 3. wecker -

18. intet arbete – så tillbaka till Nor-

19. rige genom Sverrige åter till Trond-

20. hiem – dit han kommit sent i

21. Augustidär (…) månads tid (.)

22. (……) – under resan från Köpen-

23. hamn tiggt sig fram – fått Pass han (……)

24. (……) 1sta Sept. att gå till Stockholm

25. från Trondhiem till Östersund till

26. Sudsvall straffat der för snatteri

27. fastnad för en liten (…….) - fått

28. påskrift till (…….) – gått ändå

29. fel – tiggt sig fram. – Ej mer än en

30. kamerat – mattrosen (…….) (……)

31. (….) – Jacob Eliason – (….) ett år (….)

 

Side 3

 

01. (……) – säger att han i fylleri en

02. gång velat taga lifvet af sig –

 

03. Den 15. Nov 1830

04. Jacob Eliason

05. födt på Wardöehuus – 38 år – faderen soldat

06. på Wardöehuus – Johan Eliason – död -

07. modren Anna Persdr födt i Nordlanden

08. äfven död – en Bror på Bornholm

09. Urmakare – fått skrivelsen i Archan-

10. gel som sjöman för (………..) - på

11. 9 året (…..) före Dess Skonnerten Hol-

12. länska 2 år – så på 1. franskt skepp

13. från Calais – 3 ½ år – så åter på ett skepp

14. från Marseille nära 2 år – så på ett

15. franskt skepp från (…….) (……)

16. för ett från (……..) 1 ½ år - sedan

17. mest åtskilliga Nationer – hit från

18. Archangel efter midsommaren skall

19. (…) fara till Archangel men för-

20. list – åter till Archangel Pass deri-

21. från till (……) – derifrån till Peters-

22. burg förpassad af (……..) Ministern

23. till Forselles i Åbo – så till Grislehamn

24. i Wåras – derifrån till Upsala - Westfra

25. genom Bergslagen till och Verm-

26. land till Norrige – kommit in i Öster

27. Dalen – Röraas – Trondhiem – det i slu-

28. tet af (……) – pass der till Östersund –

29. fått det hösten nu innehafvande

30. passet der – från Östersund till (…)-

31. (…..) – icke passerat nogon stad – kom-

32. mit öfver (…….) - (……) i sällskap med

 

Side 4

 

01. Feilberg träffat honom en dagsled från

02. (………) – gifvit sig ut för at vara

03. född af franska Emigrantar - Begge

04. Herrarna afsändas -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Løfter dette forhøret frem igjen. Vedlagt ny versjon av transkriberingsforsøket mitt. Blått er endringer fra første versjon. Rødt markerer ord som ikke er tydet. Føler det fremdeles er en del usikkerheter. 

 

----------

 

Side 1

01. den 15. Nov 1830

02. Jan Carl Feilberg

03. födt i Trondhiem - 40 år – fadren Färgare död -

04. (…) (…) – Jacob Feilberg – moderen Anna

05. Granberg lefver – bor i en trakt i staden

06. kallas Graferen – en Syster ogift Sophie

07. Feilberg hos Moderen – en Broder Petter

08. Fredrik Borgare i Skeen – förd vid 1ta

09. Trondhiemske Infant. Reg. från 1808.

 

Side 2

01. 1816 Major (…..skölds) Bataljon

02. Tischendorffs Comp. – hotat då han

03. var (overstr. ord) afkjent Capitulation (overstr. ord)

04. då från Trondhjem till Christiania

05. på høsten – intagen till vid Artilleriet

06. anvist vid Mejdels Batterie – 2 år

07. der – förflyttad till Fredrickstad våren

08. 1818. (….) Capt. (overstr. ord) Schernings Comp-

09. där till 1826 då han fått afsked hö-

10. stetidenafkjent Capitulation – 1 års

11. tid gikk der – lefvet af renskrifning -

12. så till Skeen i Junii månad 1827

13. arbetat där (overstr. ord) Brodren som äg-

14. aren af Stentryckeri – varit der

15. ända till Marts i år – faret från

16. Porsgrund till Köpenhamn med

17. Capt. Mathieson – der 3. wecker -

18. intet arbete – så tillbaka till Nor-

19. rige genom Sverrige åter till Trond-

20. hiem – dit han kommit sent i

21. Augustidär (…) månads tid (.)

22. (……) – under resan från Köpen-

23. hamn tiggt sig fram – fått Pass han (….) (..)

24. (……) 1sta Sept. att gå till Stockholm

25. från Trondhiem till Östersund till

26. Sudsvall straffat der för snatteri

27. fastnat för en liten Theesked - fått

28. påskrift till Stockholm – gått ändå

29. fel – tiggt sig fram. – Ej mer än en

30. kamerat – mött honom omkring Hudiks

31. wall – Jacob Eliason – har ett år

 

Side 3

01. halsensäger att han i fylleri en

02. gång velat taga lifvet af sig –

 

03. Den 15. Nov 1830

04. Jacob Eliason

05. födt på Wardöehuus – 38 år – faderen soldat

06. på Wardöehuus – Johan Eliason – död -

07. modren Anna Persdr födt i Nordlanden

08. äfven död – en Bror på Bornholm

09. Urmakare – fått skrifden i Archan-

10. gel som sjöman för förlädet år - på

11. 9 året börjat fara till Sjøs med en Hol-

12. ländare 2 år – så på 1. franskt skepp

13. från Calais – 3 ½ år – så åter på ett skepp

14. från Marselle nära 2 år – så på ett

15. flandiskt skepp från danska kusten

16. ett från (……..) 1 ½ år - sedan

17. mest åtskilliga Nationer – sist från

18. Archangel efter midsommaren skul-

19. lat fara till Archangel men för-

20. list – åter till Archangel Pass deri-

21. från till (……) – derifrån till Peters-

22. burg förpassad af svenske Ministern

23. till Forselles i Åbo – så till Grisslehamn

24. i Wåras – derifrån till Upsala - Westfra

25. genom Bergslagen till och Verm-

26. land till Norrige – kommit in i Öster

27. Dalen – Röraas – Trondhiem – det i slu-

28. tet af (……) – pass där till Östersund –

29. fått det hösten nu innehafvande

30. passet där – från Östersund till Hog-

31. dahl – icke passerat nogon stad – kom-

32. mit öfver Furudahl - varit i sällskap med

 

Side 4

01. Feilberg träffat honom en dags led från

02. Furudahl – gifvit sig ut för at vara

03. född af franska Emigrantar - Begge

04. Herrarna afsändas -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Forslag side 3 linje 16 - Rotterdam

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Forslag side 1:

 

03. födt i Trondhiem - 40 år – fadren Färgare der -

04. och död – Jacob Feilberg – moderen Anna

 

08. Fredrik Fargare i Skeen – förd vid 1ta

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Takk skal du ha. Dette var til stor hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Denne håndskriften er for meg veldig problematisk å få tak på, og jeg er imponert over det du har fått til så langt.

 

Noen forslag til stedet han var innom mellom Arkangelsk og Petersburg. Jeg har ikke brukbart kart over Russland, og mange steder heter noe annet i dag – men det ser ut til å begynne på Me- eller - og slutter med n. Mest sannsynlig langs en av elvene syd for Arkangelsk?

 

Mehavn – Mefiord – Meihden - Mehien

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Ikke så grei tekst og ta seg inn i, nei. Har tatt en titt på google maps, og det kryr ikke akkurat av veier og steder mellom Arkangelsk og Petersburg - selv i dag. Den mest sannsynlige veien er faktisk via Moskva - og jeg tror det er Moskva det står...


Mer presist Moscva

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Moscow

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Legger ut en ny versjon av transkriberingen. De uløste ordene er markert med rød halvfet. I tillegg er det noen passasjer jeg er usikker på - de er nå markert med blått. 

 

Side 1

01. den 15. Nov 1830

02. Jan Carl Feilberg

03. födt i Trondhiem - 40 år – fadren Färgare där -

04. och död – Jacob Feilberg – moderen Anna

05. Granberg lefver – bor i en trakt i staden

06. kallas Graferen – en Syster ogift Sophie

07. Feilberg hos Moderen – en Broder Petter

08. Fredric Färgare i Skeen – förd vid 1ta

09. Trondhiemske Infant. Reg. från 1808.

 

Side 2

01. 1816 Major (…..skölds) Bataljon

02. Tischendorffs Comp. – hotat då han

03. var (overstr. ord) afkjent Capitulation (overstr. ord)

04. då från Trondhjem till Christiania

05. på høsten – intagen till vid Artilleriet

06. anvist vid Mejdels Batterie – 2 år

07. der – förflyttad till Fredrickstad våren

08. 1818. (….) Capt. (overstr. ord) Schernings Comp-

09. där till 1826 då han fått afsked hö-

10. stetiden – afkjent Capitulation – 1 års

11. tid gikk der – lefvet af renskrifning -

12. så till Skeen i Junii månad 1827

13. arbetat där (overstr. ord) Brodren som i äg-

14. nen är Stentryckere – varit der

15. ända till Marts i år – faret från

16. Porsgrund till Köpenhamn med

17. Capt. Mathieson – der 3. wecker -

18. intet arbete – så tillbaka till Nor-

19. rige genom Sverrige åter till Trond-

20. hiem – dit han kommit sent i

21. Augusti – där (…) månads tid (.)

22. (……) – under resan från Köpen-

23. hamn tiggt sig fram – fått Pass han (….) (..)

24. (……) 1sta Sept. att gå till Stockholm

25. från Trondhiem till Östersund till

26. Sudsvall straffat der för snatteri

27. fastnat för en liten Theesked - fått

28. påskrift till Stockholm – gått ändå

29. fel – tiggt sig fram. – Ej mer än en

30. kamerat – mött honom omkring Hudiks

31. wall – Jacob Eliason – har ett år på

 

Side 3

01. halsen – säger att han i fylleri en

02. gång velat taga lifvet af sig –

 

03. Den 15. Nov 1830

04. Jacob Eliason

05. födt på Wardöehuus – 38 år – faderen soldat

06. på Wardöehuus – Johan Eliason – död -

07. modren Anna Persdr födt i Nordlanden

08. äfven död – en Bror på Bornholm

09. Urmakare – fått skrifden i Archan-

10. gel som sjöman för förlädet år - på

11. 9 året börjat fara till Sjøs med en Hol-

12. ländare 2 år – så på 1. franskt skepp

13. från Calais – 3 ½ år – så åter på ett skepp

14. från Marselle nära 2 år – så på ett

15. flandiskt skepp från danska kusten

16. så ett från Rotterdam 1 ½ år - sedan

17. mest åtskilliga Nationer – sist från

18. Archangel efter midsommaren skul-

19. lat fara till Archangel men för-

20. list – åter till Archangel Pass deri-

21. från till Moscow – derifrån till Peters-

22. burg förpassad af svenske Ministern

23. till Forselles i Åbo – så till Grisslehamn

24. i Wåras – derifrån till Upsala - Westfra

25. genom Bergslagen till och Verm-

26. land till Norrige – kommit in i Öster

27. Dalen – Röraas – Trondhiem – det i slu-

28. tet af (……) – pass där till Östersund –

29. fått det hösten nu innehafvande

30. passet där – från Östersund till Hog-

31. dahl – icke passerat nogon stad – kom-

32. mit öfver Furudahl - warit i sällskap med

 

Side 4

01. Feilberg träffat honom en dags led från

02. Furudahl – gifvit sig ut för at vara

03. född af franska Emigrantar - Begge

04. Herrarna afsändas -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

09. Urmakare – sist skrifven i Archan-

 

15. flandiskt skepp från Danska Kiel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Angående dette ordet:

 

26. land till Norrige – kommit in i Öster

27. Dalen – Röraas – Trondhiem – det i slu-

28. tet af (……) – pass där till Östersund –

29. fått det hösten nu innehafvande

30. passet där – från Östersund till Hog-

31. dahl – icke passerat nogon stad – kom-

32. mit öfver Furudahl - warit i sällskap med

 

 

Denne delen av reisebeskrivelsen er datert 15/11, og fra linje 18 beskrives reisen fra Arkangelsk som tidfestes til etter midtsommer. Så, etter det manglende ordet fortelles det at han har fått det inneværende passet i Östersund på høsten – etter å ha vært i Trondheim. Ordene - det i slu-

28. tet af (……)tyder vel på at ordet dreier seg om tidspunkt, periode, sesong, merkedag, høytid eller noe i den duren? Ettersom det passer veldig bra med årstiden vil jeg foreslå slåttern – slåtter er svensk synonym for höskörd, skörd, skördetid, höbärgning, höand, slått.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Takk for et godt resonnement. Høres sannsynlig ut for meg. Som omstreifende kan han jo også ha arbeidet seg fram - for eksempel som dagarbeider/slåttekar...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Ikke umulig, og før i tiden var onnetider helt vanlige og velkjente tidsbegreper, man snakket om før, under og etter de forskjellige onnene, også i byer.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

31. wall – Jacob Eliason – har ett ar på

 

Side 3

01. halsen – säger att han i fylleri en

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Det ser ut til å kunne stemme med sammenhengen. Ser at den som har skrevet dette har ført slutten av r-en i en 'sving' og en 'krøll' tilbake over a-en. Dette har jeg lest som 'år', men kan det stå 'är', og at det er arr på svensk?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

arr på svensk er ärr, men det er nåtids korrekt rettskrivning,

 

Legger til et lite forslag som kan gi en mulig kontekst til sammenheng:

 

23. hamn tiggt sig fram – fått \det/ Pass han (….) (..)

 

Ordet \det/ er skrevet imellom og over, og jeg tror det skal plasseres slik som vist.

 

"Ministern" mener jeg du kan fjerne som tvilsom.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Tror du har rett mht til linje 23 - da kan hele linjen bli:

 

23: hamn tiggt sig frem - fått det Pass han nu har

 

Har du noe annet forslag til det ordet jeg har tolket som "Ministern"?

Fra forhøret av de to som ble gjennomført på Grue sier Jacob at han fikk pass fra den svensknorske Generalconsult i Archangel til Petersborg og videre til Åbo i  Finland. Da han får nytt pass fra nedre Rommerige oppgis det at han fremviser et pass fra den svensk-norske Generalconsul i Storfyrstedømmet Finland...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

 

Har du noe annet forslag til det ordet jeg har tolket som "Ministern"?

 

Jeg mener det står "Ministern", og at du kan fjerne den som tvilsom ved forandre den fra blå til svart.

 

Om det står "svenske" eller "norske" eller annet er jeg mer usikker på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Ok - misforsto deg visst. "Ministern" er nå å betrakte som svart. Er også i tvil om hva ordet før kan være. Mener bestemt at jeg kan lese ..enske. De to første bokstavene er det verre med. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.