Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Christel Rasmussen

Likprekener

Recommended Posts

Christel Rasmussen

Er der noen som vet om det er mulig å finne likprekener over bestemte personer på internett?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christel Rasmussen

Takk for lenken, men dessverre fant jeg ikke prekenen til den jeg lette etter, Anne Sophie Leganger, død 1770. Ifølge Databasevelgeren skal det være holdt likpreken over henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Takk for lenken, men dessverre fant jeg ikke prekenen til den jeg lette etter, Anne Sophie Leganger, død 1770. Ifølge Databasevelgeren skal det være holdt likpreken over henne.

 

Det er vel kanskje denne lenkja du har funne: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=sogngrav&gardpostnr=22345#nedre

 

(vist til i http://forum.arkivverket.no/topic/190046-anne-sophie-leganger/ ).

 

Her står det berre at det vart halde likpreike, altså at presten har notert i kyrkjeboka at han hadde gjort det. Det seier ikkje noko om at han i det heile hadde skrive ned noko som helst av talen, og om dette evt. vart arkivert og teke vare på.

 

Ein annan ting er at ifl. registreringa skulle dette vere i Vik (=prestegjeld 1417), i april 1770. Då skulle det vere her: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11754&idx_id=11754&uid=ny&idx_side=-52 (eller neste side) - men eg kan ikkje sjå innførsla....  Kan det vere feil i registreringa?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christel Rasmussen

Jeg har heller ikke funnet noen innførsel i KB for dødsfallet/gravleggelsen hverken i KB Leikanger eller Vik. Det er jo kanskje mulig at det er feil i registringa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Kyrkjebø i Vik.

 

Her er begravelsen på høyre side, og som du ser så holdt presten likpreken ved alle begravelsene.  Så det spørs hva presten mente med ordet likpreken. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16793&idx_id=16793&uid=ny&idx_side=-43

 

Soknedelt kyrkjebok, altså..... 

 

Likpreike må vel nesten vere likpreike... 

  "Præsterne skulle kaste Jord paa de Døde, naar de ere hensatte, eller i Jorden nedsatte, og dersom de have stunder, og ere bedne derom, skulle de paa Prædikestolen holde en Prædiken og Formaning af Guds Ord til Folket,...." (Kristian Vs Norske lov 2-10-1).

For preika skulle presten få betaling; for jordpåkastinga hadde han ikkje lov å ta noko. Likpreike var ikkje for fattigfolk.

 

Men poenget vert ikkje endra: Denne innførsla fortel at presten helt tale, ikkje at talen er arkivert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christel Rasmussen

Hjertelig takk for hjelpen. I KB Kyrkjebø har jeg nok ikke sett. Nå vet jeg i alle fall at datoen for begravelsen jeg har funnet andre steder stemmer.

Under Tyding av skannede kilder har jeg et innlegg angående Anne Sophie Legangers fødsel/dåp. Kanskje du har in idee hvor hun kan være døpt. Som jeg nevnte har jeg ellers på internett funnet henne fødsel/dåp mellom 1712-1714, men om KB innførselen av en Anne Sophie er den jeg leter etter, er ikke sikkert.


Takk for nærmere forklaring, Ertesvåg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Hun var datter av Iver Iversen Leganger (1680 Vik - 1750 Leikanger) Sogneprest fra 1718 i Leikanger. Gift 1708 med Mette Dorotea Samuelsdt. Bugge (ca. 1690-1766). 10 barn. Jeg har bare notert meg 2 døtre. Anne Sophie og Barbara Marie gm. Get (Gerhard) Geelmeyden. 

Kilde bl.a.  Bergens biskoper og prester.. av J.F.Lampe og Saga om Fresvikgodset av Jakob Bøthun. Videre bakover er kilden: Legangerske opptegnelser 1621-1665.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Under Tyding av skannede kilder har jeg et innlegg angående Anne Sophie Legangers fødsel/dåp. Kanskje du har in idee hvor hun kan være døpt. Som jeg nevnte har jeg ellers på internett funnet henne fødsel/dåp mellom 1712-1714, men om KB innførselen av en Anne Sophie er den jeg leter etter, er ikke sikkert.

 

Sjå svar i den andre tråden.  Hr. Iver og kone hadde iallfall fått eit barn på denne tida (innleiing septuagesima 1713).

Då kan det godt vere den Anne Sophie du leitar etter som er døypt 3. juledag eller ein dag i romjula 1712.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Her har du bevis på at Anna Sophie var datter av Iver Iversen Leganger og Mette Dorotea Bugge.

 

Geistlig skifte etter Metha Dorothea Bugge 20/1 1767 http://arkivverket.no/URN:sk_read/24535/5/

Edited by Berit Knudsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Her har du bevis på at Anna Sophie var datter av Iver Iversen Leganger og Mette Dorotea Bugge.

 

Geistlig skifte etter Metha Dorothea Bugge 20/1 1767 http://arkivverket.no/URN:sk_read/24535/5/

 

Det spørs litt kva ein vil ha "bevis" for. I skiftet finn vi "1. Datter velædle(?) Madamme Anne Sophie Leganger, Sal. Fogden Harbergs Efterleverske".

Det viser at "Madammen" var dotter til Mette Dorotea.

Men det viser ikkje at det var ho som vart fødd ved juletider 1712 (jf. den andre tråden). Det _kan_ ha vore ei anna dotter med same namn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

I dåpen så står det: Anna Sophia Iversdt. Leg bapt. Det står ikke Leg etter de andre barndåpene.

 

Om det var Anna Sopia født 1712 som døde i 1770 så ville hun ha vært 57 år gammel. Ett år som slingringsmon er det neppe noe å utsette på.

 

Imponerende innføring av hennes vielse i 1735 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11565&idx_id=11565&uid=ny&idx_side=-8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Nå har jeg sett gjennom dåp 1712-1715, og jeg personlig er ikke i tvil om at det er riktig Anna Sophie som ble døpt 1712.

 

Jeg fant Hans Pedersen Leg dpt. 4/10 1713, intro. 20.trin. Mad. Anne Kirstine Blix..  (far må værer Peder Leganger og Anne Kirstine Blixencrone). Karen Pedersdt. Leg dpt. 26. trin. 1714, intro 4. adv. mad. Blixencrone.

 

Barbra Maria Iversd. Leg (anger) føyd til, dpt. 5 sept. 1715, intro. 16.trin.  Mad. Leg. M. Dortea .

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christel Rasmussen

Da er det vel ikke tvil om at Anne Sophie, døbt 3. juledag 1712, er "min" Anne Sophie.

 

Ivar, av de 9 barna til Iver Iversen og Methe Dorothea Bugge som jeg har - Berit nevnte i innlegg 9 at de hadde 10 barn - er der ingen andre som heter Anne Sophie. Methe, Cathrine og Dorothea med tilleggsnavn er gjengangere. Deres første barn het riktignok Anne Cathrine, men hun var født 27.12.1709. Jeg så etter i KB for vigde for å se om det kanskje hadde stått "jomfru" ved navnet til Methe Dorothea da hun giftet seg 25. juli 1708 med Iver Iversen, men heldigvis hadde presten ikke skrevet det. Iver Iversen var kapellan i Leikanger.

 

I ekteskapet mellom Ananias Christopher Harberg og Anne Sophie Leganger er der også et barn ved navn Anne Sophie/a, men hun var født i 1755 og kan ikke være den som er nevnt i skiftet. For hun var ingen madam på det tidspunktet.

Berit, enig i at vielsen var en imponerende innføring. Ordet "Virgin" kan jo kanskje stemme for henne, for Hans Otho ble født april 1738 og de giftet seg 21.09.1735. Hadde sitt på det tørre i alle fall utad.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Jeg har funnet 10 barn, det er også nevnt et til, Jens. men uten noen opplysninger. Jeg må sjekke alle mot kirkeboka.

 

Anne Cathrine 1709 - 1762 --- Iver 1711 - 1712 ---  Anna Sophie 1712 - 1770 g. 1735 Ananias Harberg --- Barbara 1715 - 1801, g. 1738 Gert Gelmeyden ---  Dorothea Marie 1718 - 1794 --- Mette Cathrine 1720 - 1805, g. 1750 Gerhard Heiberg --- Dorothea Cathrine1723 - ?Jølster ?, g.1748 Ole Hanning ---  Samuel Bugge  1728 - 1792, g. Anne Laurentze Thiis Nagel, 12 barn --- Mette Dorothea 1730 - 1795 Hafslo --- Erik 1732 - 1732.  Og så var det den Jens da, som neppe hører til her, eller som er uoppdaget fordi han døde tidilig ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christel Rasmussen

Berit,  han het nok ikke Jens, men Hans, døpt 8. des. 1736. Jeg fant ham på Databasevelgeren Døypte i SF. Fant ham også i KB for Kyrkjebø.

Var Erik gift med Methe Dorothea? Jeg har en Ole Mauritius Schweder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christel Rasmussen

Jeg må få lov å komme tilbake til temaet Anne Sophie Leganger. På en slektsside på nett fant jeg at hun var født 24. sept. 1712, dvs.at det var 3 måneder mellom fødsel og dåp. Nå til dags er det jo vanlig med 3 måneder, men den gangen ble jo barna døpt ganske raskt etter fødselen. Jeg har ikke funnet noen kilde på at hun ble født 24. sept. 1712. Er der noen som vet noe nærmere?

 

Mvh Christel Rasmussen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Jeg må få lov å komme tilbake til temaet Anne Sophie Leganger. På en slektsside på nett fant jeg at hun var født 24. sept. 1712, dvs.at det var 3 måneder mellom fødsel og dåp. Nå til dags er det jo vanlig med 3 måneder, men den gangen ble jo barna døpt ganske raskt etter fødselen. Jeg har ikke funnet noen kilde på at hun ble født 24. sept. 1712. Er der noen som vet noe nærmere?

 

Utan kjelde er det berre ein påstand utan verdi.

 

 

Men om vi resonnerer litt likevel....:   Kristian Vs Norske lov 2-5-6 "Hvo som lader sine Børn ligge udøbte uden Kirken over otte Dage, efter at de ere føde, paa de Stæder det skee kand, skal have forbrut tyve Lod Sølv til næste Hospital, som af Kongens Befalingsmand, eller Stædets Øvrighed skal indkrævis, som de agte at forsvare. "

 

Det verkar ikkje truverdig at presten - som var kongeleg embetsmann - skulle bryte lova på dette punktet.

 

I tillegg var det ein heilt reell sjangs for at barnet kunne døy og lova (2-5-8) seier vidare: "Forsømme Forældrene at lade Barn komme til Daaben, og det uden Daab bortdøer, da stande de aabenbarlig Skrifte, som derudi ere skyldige."  

 

Det ville ikkje ta seg ut for ein prest å risikere dette. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Det finnes to forskjellige kirkebøker, den ene er klokkerboka, den andre har Iver Leganger ført selv. Iver kaller sin datter "Ane Sophia" og innførslene er:

 

KB Leikanger, oppslag 357-358, Anno 1712 D 24 Septbr (rettet til Decembr) D: Juleaften forundte Herren os udj egteskabs ..., sc: en datter, som blef Døbt D: 3 Jan: aaret 1713 af min Sviger fader oc kaldet Ane Sophia, oc baaren af min Sviger moder Maren(overstrøket). De andre vidner var Jomfrue Ane Catharina Benedicta Randulf, min Hustrues moster, Madem: Maren Rue, Hr. Jens Garman, Christoph. Munthe Studiosus

KB Leikanger, oppslag 99, 1712, Fena III tia Jfual Wig(?) .... .... sep. Anna Sophia IversD. Leg: bapt.

 

September er rettet til desember og han skriver også "Juleaften".

 

Anna Sophia og Ananias Harbergs eldste barn Hans var muligens døpt 18/9-1736 i Kyrkjebø:

 

KB Kyrkjebø i Vik, oppslag 141, 1736, Døbt D.. 8de December(?) Fogeden Harbergs Søn kaldet Hans, Daaben forrettet af Hr. Hans Grøn udi Huuset formedelst barnets svaghed.

20de søndag efter Trinitatis (14/10) - Introduceret foged Harbergs Kiereste

Her må altså presten ha skrevet feil måned i kirkeboken:
1. Dåpen er innført mellom 14/9 og 17 Trin (23/9) - og kan dermed også være slurvete skrevet for 18/9
2. Moren ble gjerne introdusert ca. 6 uker etter fødselen
3. Moren kan ikke ha blitt introdusert FØR barnet ble født

 

Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christel Rasmussen

Takk til dere begge for svar med utfyllende forklaring. Jeg stusser litt over at presten brukte ordet Kiereste:  "20de søndag efter Trinitatis (14/10) - Introduceret foged Harbergs Kiereste". Foreldrene ble jo tross alt gift 1 år før Hans ble født, og de hørte jo til den høyere sosiale del av befolkningen. Han har nok gjort en del feil denne presten.

Christel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det finnes to forskjellige kirkebøker, den ene er klokkerboka, den andre har Iver Leganger ført selv.

 

Javisst.... men ikkje heilt.

 

I den andre tråden (vist til ovanfor) er innførsla i kyrkjeboka tyda:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11564&idx_id=11564&uid=ny&idx_side=-99

Dette må vere ført inn av sokneprest og morfar til barnet.

 

Men bakarst i kyrkjeboka har Iver sjølv ført inn det andre fører i familiebibelen,

http://http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11564&idx_id=11564&uid=ny&idx_side=-175

. Jeg stusser litt over at presten brukte ordet Kiereste:  "20de søndag efter Trinitatis (14/10) - Introduceret foged Harbergs Kiereste". Foreldrene ble jo tross alt gift 1 år før Hans ble født, og de hørte jo til den høyere sosiale del av befolkningen. Han har nok gjort en del feil denne presten.

 

heilt kurant bruk av ordet på denne tida....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Etterhvert som du får mer erfaring i å tyde kirkebøker vil du oppdage at ordet "Kiereste" er helt vanlig, brukt om en persons ektefelle - kiereste, hustrue, frue, kone... osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christel Rasmussen

Jeg har lest en del kirkebøker, men det er dessverre alltid noen som er umulig for meg å tyde. "Kiereste" er det første gang jeg er kommet over.

Takk i alle fall for svar.

 

Christel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.