Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Frank H. Johansen

Skifte, Grue, 1732

Recommended Posts

Frank H. Johansen

Jeg trenger hjelp til å tyde deler av et skifte på Fuglerud i Grue i 1732:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/25232/320/

 

I første spalte står det noe om Aastny(?) Kieldsdatter Bierke og videre om hennes bror Ole Kieldsen Bierke, men jeg får ikke helt tak i det.

 

Videre øverst på høyre side: "...infant sig Even Gundersen Nes med forklaring..."

 

mvh

FHJ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei, et forsøk:

 

Skifte 26. april 1732 på gården Fuglerud i Grue etter ekteparet Alf Olsen og Eli Haagensdatter. Begge er i live og har ingen barn sammen, men begge har barn fra tidligere ekteskap:

 

Alf Olsen i første ekteskap med Marit Eriksdatter en eneste sønn Ole Alfsen, myndig og bor på gården Wold.

 

Eli Haagensdatter i første ekteskap med Torsten Torstensen 3 barn: Haagen Torstensen 28 år, Marthe Torstensdatter 26 år og trolovet med Søren Tordsen Aarstad, og Aastny Torstensdatter 24 år.

 

 

I første spalte står det noe om Aastny(?) Kieldsdatter Bierke og videre om hennes bror Ole Kieldsen Bierke, men jeg får ikke helt tak i det.

 

Under saker som avgår fra boets inntekt:

 

Aastny Kieldsdatter Bierche har

hendes arvemidler her i Boed un-

der vergemaahl bestaaende, som

effter skifftebrev de dato 12 May 1721

bedrager udi Løsøre til 21 rd 2 Ort 21 ½ s. dog

siger Manden at hand ej noged der-

af har indtaged, men det er alt

bestaaende hoes Pigen selv og hen-

des Broder Ole Kieldsen Bjer-

ke, som og dertil med Landskyl-

den af hendes arfvede Jorde-

gods skal være ansvarlig. Ole

Kieldsen Bierche sagde at alle.

ne sees som er bestaaende Søste-

rens Creaturer som er sadt fæ-

gard, dem hand vil udlefvere

naar forlanges, saa og svare

landskylden af hendes Jordegods

i Gaarden Bierche, men hvad

Renten af Løsøred angaar [...-

ner] hand af [..ige] Werge Alf

Olsen Fuglerud og dette boe bør

udreedes. -  Alf Olsen

med Hustrue og Børn formoder at

broderen Ole Kielsen Bierke, som

har Myndlingens arfvemidler hoes sig

bør være Ansvarlig til Rendten –

naar den prætenderes; (Dette fortsetter med videre disputt om hvem som skal betale rente.)

 

 

Videre øverst på høyre side: "...infant sig Even Gundersen Nes med forklaring..."

 

 

Herved indfant sig Efven Gundersen Ness med forklaring at hand er Ældste og nærmeste Oe-

delsbaarne til og over denne gaard Fuglerud, det hand inden skiffte Retten vil anmelde samt

og vil have sig forbeholden i Krafft af Lovens allernaadigste bydende:  -  Haagen Torstensen

Fuglerud svarede at hand er rette Odelsbaarne til denne gaard, saasom hand er udsprungen af een El-

dre Broderlinie end dend sig her fremstillede prætendant, det hand i alle tiider vil beviise og gott-

giøre naar derpaa Lovligen testes. -

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank H. Johansen

Tusen takk!

Nå gjenstår det å sjekke ut slektsforholdene her. Ting tyder på at Eli Hagensdatter var moster til Aastny.

 

Hvordan forbindelsen til Even Gundersen Nes var, er ganske uklart...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.