Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Morten Aasberg

Hjelp til tyding av innføringer i Høyesteretts protokoller over foregående dommer mot Jacob Eliassen og Benjamin Forselius Jacobsen

Recommended Posts

Morten Aasberg

Vedlagt følger kopi av ovenstående. Fint om noen kunne tenke seg å bidra til å tyde de ordene som mangler i mitt forsøk på transkribering. (Se under)

 

Side 1

 

01. (Dato) den 1ste Mai - (Lno.) 246 - (Jno. eller Ono.) 197 - Høiesteretsadvocat Lous Actor

02. 1844. - mod

03. Jacob Eliassen

04. Bergens Stiftsoverretsdom den 19de Februar 1844

05. ”Tiltalte Jacob Eliassen bør hensættes til Straf-

06. arbeid i 2 – to – Aar. Med Hensyn til den idøm-

07. te Erstatning og Sagens Omkostninger bør

08. Underrettens Dom med Magt at Stande, dog

09. saaledes at Omkostningerne ved Tiltaltes

10. (…..) og (…..) Arrest blive som (…….)

11. (……).- Det fuldbyrdes og udredes under

12. Adferd efter Loven.”-

13. Underretsdom af Sorenskriver i Nordhordlehn

14. P. N. (Aar…..) den 24de Januar 1844.

15. ”Tiltalte Jacob Eliassen bør for at have til-

16. føiet Pladsmand Mons Abrahamsen og

17. dennes Hustrue Ingeborg Andersdatter

18. Svartholmen (……..) Skade paa Legeme

 

Side 2

 

01. og Helbred at hensættes til Strafarbeid i ni

02. Aar samt betale at erstatte det Offentliges Om-

03. kostninger ved Mons Abrahamsen Svart-

04. holmens Pleie paa Bergen Byes almindelige

05. Sygehuus efter lovlig Regning. Saa bør

06. han og at udræde i Salarium til Referenten

07. Procurator Hauge tolv Speciedaler, samt

08. de øvrige af hans (………) og hans (…..)

09. og (….) midlertidige Arrest og (……..)

10. de foretagne Sagsforretninger og den han

11. idømte Straf lovlig flydende Omkostnin-

12. ger efter Regninger som af Overøvrigheden

13. vorde approberede. Det fuldbyrdes og udredes

14. efter Øvrighedens foranstaltning under

15. Adferd efter Loven.”-

 

Side 3

 

01. (Dato) 19 Marts 1859 – (Lno.) 138 – (J. no eller O. no.) 145 – Høiesterettsadvocat Rolfsen, Actor

02. mod

03. Benjamin Forselius Jacobsen

04. Ved Christiania Stiftsoverrets Afdeling den 31 Jan 1859

05. Kjendt for Ret:

06. Tiltalte Benjamin Forselius Jacobsen bør for Forbrydelse

07. mod Crls Cap 14:7, for gjentaget Concubinat, for under

08. Omstreifen i Flok og Følge forøvet Betleri, efter forhen

09. at have været straffet for Betleri og Omstreifen, for

10. at have modsat sig samt truet og udskjældt en Be

11. –stillingsmand i Udøvelsen af hans Bestilling, at hen-

12. sættes til Strafarbeide i 12 – tolv – Aar. Med Hensyn

13. til Actionens Omkostninger bør Underrettens Dom

14. ved Magt at Stande. At efterkommes ved Øvrighe-

15. –dens Foranstaltning under Adferd efter Loven.

16. Og af Sorenskriveren i Vinger og Odalen, H. P Rested,

17. var den 29 Dcbr. 1858 Kjendt for Ret:

18. Tiltalte Peter Petersen eller Benjamin Forselius Ja-

19. cobsen bør for Forbrydelse mod Straffelovens Capitel

20. 14:7, for gjentaget Concubinat, ulovlig Omstrei-

21. –fen og Betleri i Flok og Følge, efter forhen at  have

22. været Straffet for Betleri og Omstreifen, for at have

23. udskjældt og truet samt modsat sig en Bestillings-

24. –mand i Udøvelsen af hans Bestilling og for at

25. have undraget sig Forberedelse til Confirmation

26. at hensættes til Strafarbeide i 12 – tolv – Aar. Saa be-

27. taler han og alle af denne Sag og af den i nedre

28. Thelemarken mod ham med Flere anlagte (..)

29. – (……..) samt af hans Arrest og Transport (..)

30. og der flydende Omkostninger efter af Overøve

31. righeden approberede Regninger og desforuden i Sal-

32. arium til Referenten Procurator (…….) 15 –

33. femten – Speciedaler. At fuldbyrdes under Lovens

34. Adfærd efter Øvrighedens Foranstaltning.

 

Foregående retters dommer.PDF

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Side 1

 

01. (Dato) den 1ste Mai - (Lno.) 246 - (Jno. eller Ono.) 197 - Høiesteretsadvocat Lous Actor

02. 1844. - mod

03. Jacob Eliassen

04. Bergens Stiftsoverretsdom den 19de Februar 1844

05. ”Tiltalte Jacob Eliassen bør hensættes til Straf-

06. arbeid i 2 – to – Aar. Med Hensyn til den idøm-

07. te Erstatning og Sagens Omkostninger bør

08. Underrettens Dom med Magt at Stande, dog

09. saaledes at Omkostningerne ved Tiltaltes

10. Kones og Søns Arrest blive ham uvedkom

11. mende.- Det fuldbyrdes og udredes under

12. Adfærd efter Loven.”-

13. Underretsdom af Sorenskriver i Nordhordlehn

14. P. N. Aarestrup den 24de Januar 1844.

15. ”Tiltalte Jacob Eliassen bør for at have til-

16. føiet Pladsmand Mons Abrahamsen og

17. dennes Hustrue Ingeborg Andersdatter

18. Svartholmen betydelig Skade paa Legeme

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Side 2

 

01. og Helbred at hensættes til Strafarbeid i ni

02. Aar samt betale at erstatte det Offentliges Om-

03. kostninger ved Mons Abrahamsen Svart-

04. holmens Pleie paa Bergen Byes almindelige

05. Sygehuus efter lovlig Regning. Saa bør

06. han og at udræde i Salarium til Referenten

07. Procurator Hauge tolv Speciedaler, samt

08. de øvrige af hans vedrørende og hans Kones

09. og Søns midlertidige Arrest og Auctionen*, (må være skrivefeil, det skal stå «Actionen»)

10. de foretagne Sagsforretninger og den han

11. idømte Straf lovlig flydende Omkostnin-

12. ger efter Regninger som af Overøvrigheden

13. vorde approberede. Det fuldbyrdes og udredes

14. efter Øvrighedens foranstaltning under

15. Adferd efter Loven.”-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

27. taler han og alle af denne Sag og af den i nedre

28. Thelemarken mod ham med Flere anlagte Ju

29. – stitssag samt af hans Arrest og Transport (der-dit-hid-her el. l.)

30. og des flydende Omkostninger efter af Overøv-

31. righeden approberede Regninger og desforuden i Sal-

32. arium til Referenten Procurator Isaksens 15 –

33. femten – Speciedaler. At fuldbyrdes under Lovens

34. Adfærd efter Øvrighedens Foranstaltning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Takk igjen for god hjelp

 

Mvh

Morten Aasberg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.