Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Håkon Danielsen

Tyding av delekontrakt

Recommended Posts

Svein O. Tislevoll

No 43 Delingsforretning

 

Aar 1851 den 14. November blev efter Reqvisition af Carl Christensen en Delingsforretning fremholdt paa Gaarden Haûgöe i Hvalöer Mat.No.49 for at dele denne Eiendom som forhen har vært eiet af Christen Syvertsen, mellem hans 2 de Sönner, Carl Didrik og Ole Petter Christenssönner.

Til denne Forretning blev vi som ûdnævnte Laûrettesmænd fremstillede af Lensmand Hoff. Ved denne Forretning var tilstede Carl Christenssen og Ole P: Christensen samt sistnævntes Kûrator,Faderen Christen Syvertssen der paaviste Eiendommen, hvorefter Deling foregik saaledes: a) gaardpartens Eiendom i Hjemjordet der er begrændset af Syver Christenssens og Petter Arnt Andreasens Eiendomer, tilfaldt Carl D: Christensen, hvorûnderogsaa er indbefattet gaardsrûmmet. B gaardpartens Eiendom i Hislemyr og Næset, der begrændset paa förste Sted af Syver Christensens, Anniken Andersdatters og Torbjörn Helgesens Eiendomme og sidstnævnte sted til Torbjörn Helgesens og Syver Christensens Eiendele, baade Skov og Mark blev tillagt Ole P: Christensen.

c) Lökken i denne Eiendom begynder en Delelinie i Sydkanten ved en indsät Pæle og gaar nordlig til Veien ved nordre Kant i en Pæle. Den vestre Deel tilfaldt Carl D: Christensen og den östre Ole P: Christensen.

d)Myren blev delt saaledes, at Delelinien begynder i Östre Kant ved bjerget og fölger i vestlig Retning en Dige til Veien og fölger siden Veien nordöstlig til Lökke ledet. Den nordre Deel tilfaldt Carl Christensen, saasom Haûgöebjerget og den söndre Deel tilfaldt Ole P: Christensen.

e) Gaardpartens Eiendom i Hovelskov og Stangebjerget tilfaldt Carl D: Christensen og gaardpartens Eiende i Haûgöetuten og Bankerödbjerget tilfaldt Ole P: Christensen, der forsaavidt som disse Skovstykker stöder sammen, da er Veien gjennem Blödepûdset Delelinien

F. Gaardepartens Eiendom paa Papör blev saaledes delt: I Bjerkedalen er Delelinie i Østbratten ved et X Trær og gaar vestlig efter X Træer til Husedalsmyren (ell Heisedalsmyren). Den nordre Deel tilfaldt Carl D. Christensen og den söndre Deel Ole P: Christensen.

I Tyvedalen begynder ved Delelinien i Nordkanten ved Anniken Andersdatters Eiendom i en X Fûrû og gaar sydlig efter X mærkede Træer til Gedeklevens Vestbrat og derfra i samme Retning 2 de X Træer i Wangöer: Kilen. Den vestre Deel tilfaldt Carl D. Christensen og den östre Deel tilfaldt Ole P. Christensen. Paa Carl Christensens Eiendom ved Sleklevens (ell. Sletelevens) østbrat staaer 5 fem - store Egetræer (=Eiketrær), de er og forbilve Ole P: Christensens Eiendom og som han naarsomhelst har Ret til at hûgge og bortföre, Gaardpartens Hûsebygninger er forhen solgte til Carl D: Christensen, og saaledes denne Forretning uvedkommende- - Den her beskrevne delt Eiendom i gaarden Haûgöe MatN - 49 skyldte 2 Ort 10 Skilling og som Fölge af at denne Eiendom er delt i 2 lige Deele bliver Carl D: Christensens Eiendom at belaste med 1 Ort 5 Skilling skyld og Ole P. Christensen, ligeledes med 1 Ort og 5 Skilling skyld.

Med forestaaende Deling erklærede Parterne sig i Eet og Alt tilfredse.- Denne Forretning som herved slûttet bliver at afs .....(afhjimle ?) ved Maaneds thinget den 6 te December förstkommende.

Anders Aslaksen Utgaard Niels B: Helgesen Langkiil m.P. Anders Andersen Utgaard m: P: Torbjørn H: Hoûge. Denne Forretning er vedtaget af de anförte Laûgrettemand inden Retten ved maanedsthinget for ....... Sorenskriveri den 6 te December 1857 og er den Christen Syvertsen tilhörende Deel af gaarden Haûge delt mellem sönnerne Carl Christensen og Ole Petter Christensen - Saaledes at hver Halvdeel har faaet i skyld gammel 3 89/192 ..........., Ny 1 Ort 5 Skilling, hvilket herved bevidnes ..... Beng (Bing ?).

Edited by Svein O. Tislevoll

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Å ha kors, eller kryss i trær var vel ikke så veldig lurt, for disse trærne er vel kanskje borte for mange år siden ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Tar dette litt høyere opp igjen, i tilfelle vedkommende som ville ha det tydet ikke har sett på det igjen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.