Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
JanMKeus

Søk i Centraal Bureau voor Genealogie, Nederland

Recommended Posts

JanMKeus

Siden jeg er medlem av Centraal Bureau voor Genealogie i Den Haag, har jeg utvidet tilgang til deres hjemmeside. Særlig kan jeg søke i avisannonser og oversikt over tilgjengelig litteratur i deres bibliotek..
Hvert medlem har inkludert i abonnement et antall gratis søk. Disse bruker jeg nesten ikke; så jeg tilbyr de som konkret søker i Nederland å gjøre et forsøk.

JanM.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Heisan Jan, kanskje du kan hjelpa meg med å finna litt meir detaljerte opplysningar om denne Cornelius Pappelendam som i 5-6 år kring 1800 var busett som matros og båtsmann i Bergen?

 

Eg attgjev frå manuskriptet mitt under gnr. 100, Kjørlog i Hafslo:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ole Bendikson, døypt {i Hafslo} 21.11.1784,

Ole Bendixen flytte i ung alder som soldat til Bergen der han 12.4.1812 gifte seg med enkja Susanna Agnethe Nilsdotter Kofoed, opphavleg frå Leirhola i Hafslo.  Ho var f. på Flahammar i Luster 20.8.1780, men flytte til Bergen med foreldri sine alt kring 1785.  Ho gifte seg første gongen i Bergen 11.6.1797 med Cornelis Gijsbertus Janson van Pappelendam frå Utrecht i Holland, i Bergen kjend som Cornelius Pappelendam.  Han var visstnok son av Jan van Pappelendam i Utrecht og kona Berendina Verburg og i so fall f. i Utrecht, Holland 21.11.1751, men var truleg komen som matros og båtsmann til Bergen.  Cornelius og Susanna budde i Bergen, men Cornelius rømte visstnok attende til Holland, utan at den seinare lagnaden hans er kjend.  Susanna gifte seg so andre gongen i Bergen 5.2.1804 med ein Didrich Hinch som skal ha vore f. i Hamburg Tyskland kring 1782.  Ogso Didrich var matros, og han og Susanna budde i Bergen, men ogso Didrich vart borte visstnok alt i 1805, truleg omkomen til sjøs.  Etter Ole Bendixen gjekk ut av hæren som jæger, livnærte han seg ei tid som sjauar i Bergen, men han vart sidan knappestøypar.  Ole og Susanna busette seg i Lille Øvregaten i Bergen der Ole d. 15.9.1852.  Susanna Bendixen d. òg i Bergen 30.6.1869.  Ho fekk i alt ni born, to frå kvart av dei første ekteskapi og fem frå det siste:

a. Johannes Pappelin Corneliusson Dahm, f. i Bergen 15.8.1799, skal ha vore sjømann, men vert sagt å vera avliden I 1824, utan at dette har kunna stadfestast.

b. Cornelia Marie Corneliusdotter Dahm, f. i Bergen 11.4.1802, d. som gesellenkje i Bergen 8.3.1876.  Cornelia gifte seg i Bergen 17.6.1832 med Anders Pederson frå Åbrekk i Stryn, Innvik, i Bergen kjend som Anders Pedersen.  Han vart døypt i Innvik 1.8.1802 og d. i Bergen 1.7.1839.  Anders var gesell, og han og Cornelia budde i Bergen.  Dei fekk fire born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Som du ser, identiteten til Cornelius er usikker, men namnet Pappelendam skulle vera "spesielt" nok!!!

 

Eg takkar so mykje for alle gode tips, både om opphavet hans og ikkje minst om lagnaden hans!

Edited by Lars E. Øyane - Wackersberg - Bayern

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Hei

På søkemaskinen WieWasWie finner jeg flere ganger navnet Cornelis Gijsbertus van Pappelendam. Navnekombinasjonen ble også brukt i senere generasjoner.

Den som kommer nærmest er Cornelis Gijsbertus, som 20 oktober 1827 døde i Utrecht. Sønn av Jan van P. og Geertrui Rou. Alder oppgis a være 75 år (f ca 1752)
Hans navn (og hustru) kommer også frem når en datter blir født 13 februar 1812 i Utrecht.
Dette var Berendina van P. som 28 september 1854 ble gift til Nicolaas Hendrik Koopman (da 48 år), sønn av Jan Koopman og Cornelis Lemmers.

Kan det være ham?

 

Slekten Van Pappelendam finnes fortsatt i Nederland (og Indonesia). Jeg skal gå inn på siten til Centraal Bureau, og se om jeg finner noe.
Jan

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Hei Lars

Jeg har funnet to sider med dødsannonser og inserat vedr slekten Van Pappelendam i Centraal Bureau. Ingen tilslag på navnet Cornelis Gijsbertus. Jeg kan sende disse sider til din personlige e-post adresse.

Likevel, det eldste inserat er fra 1812, som er interessant. Stilt på fransk idet Nederland på denne tiden var et departement innen Frankrike.

 

Tous ceux qui ont quelque Chose à pretendre de doivent (?) à la succession de Mad. MARIA PAPPELENDAM, Veuve de Sieur JAN LOUIS BEEK, decredee depuis  peu Utrecht,
som invites d'en faire la Declaration ou le Payment au plûtot, et pour tout terme avant le premier Septembre milhuit cent douze, en l'Etude du Notair Imperial NICOLAAS WILHELMUS BUDDING à Utrecht.

 

Merkelig nok tillater Arkivverket ikke å skrive accent aigu over åpen ee. Dermed ser fransken litt merkelig ut, i tillegg til noen ord jeg ikke gjenkjenner.
Men meningen er klar: Det gjelder å sende inn krav etter dødsfallet av enken Maria van Pappelendam innen første september 1812.

Hilsen

JanM

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Hei!

 

Mulig dette faller utenfor det du har muligheten for å undersøke, men jeg prøver: Gjert Jansson Hollender skal ha vært fra Harlem. Fra slutten av 1500-tallet slo han seg permanent ned i Skien, og ble senere rådmann der. "Skiens historie", bd. 1 hevder: "Ennå i 1585 hadde han sitt hjem i Harlem (...)", men jeg har ikke kommet over kildehenvisning. Finnes det kilder fra denne tiden som evt. kan bekrefte dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Hei Svein

Mener du at Harlem er synonym med byen Haarlem? Der finnes tror jeg (fra tidligere søk) en del på nettet, mest fra den katolske kirke's arkiver.

Tilnavnet Hollender har vel oppstått i Norge, kan jeg tenke meg. Derfor er det ingen vits å søke på dette navn i nederlandske arkiv.
Navnet Gjert Jansson (Geert Janszoon) er veldig alminnelig og derfor vanskelig å skille fra andre tilsvarende navn.

Det hadde vært bra med noe flere detailler.
Kom han til Norge på grunn av f. eks religions forfølgelse i Nederland (eller Belgiën)?
Hvor akkurat Skien? Hadde det med import/eksport av handelsvarer (trelast) å gjøre?

Var han kjøpmann, eller sjøfarende?

Dersom han fikk etterslekt i Norge, finnes det noe typiske hollandske døpenavn blant barna?
Du kan jo begynne å søke på WieWasWie, men jeg betviler at han finnes der, fordi den siten begynner mye senere (1750 og oppover).
Jeg kan se litt mer på dette etter påske.
JanM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Hei!

 

Takk for at du griper utfordringen!

 

Jo, Harlem skal nok være Haarlem. Tilnavnet "Hollender" stammer fra Norge.

 

Gjert Jansson startet som skipper på frakt til Langesundsfjorden, og, ja, det var trelast som var interessefeltet. 1604-1609 var han Skiens største trelasteksportør, men hadde da slått seg ned i byen og var rådmann.

 

Han hadde følgende sikre barn (fra 2. ekteskap med Femja Sørensdatter):

 

1) Sarcha

 

2) Anne

 

3) Ingrid

 

4) Søren

 

I tillegg hadde han muligens disse fra 1. ekteskap, muligens med en Sarcha, siden det er et navn som kjennes i etterslekten til de nedenfornevnte, og dessuten var ett av navnene på Gjert Janssons døtre fra 2. ekteskap:

 

1) Jan

 

2) Karen

 

3) Dorthe

 

4) Cato - han var skipper og hadde trelastinteresser i Skiensområdet og også så langt unna som Modum.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Til støtte for dette søket på Gjert Jansson Hollender, eller gjerne "Geert Janszoon" så bør trolig slektsnavnet Groll trekkes inn. Jeg har en teori om at slekten Groll i Skien har en forbindelse til nevnte Gjert Jansson. Se mer om dette I debattråder jeg har på det gamle Brukarforumet og på debattesidene til Grenland Ættehistorielag.

 

Cato er forøvrig nevnt på Eiker også. Var det i 1616 eller noe senere? Jan Engedahl kan sikkert opplyse om dette.

 

Jan Keus kan på sine side sikkert bekrefte at navn som Cato og det langt mer kjente Cornelius har en oppblomstring I Holland på 1400-1500-tallet, vel da som en del av renessansen hvor navn fra den romerske antikken igjen kom på moten. I Norge introduseres så mange av disse renessanse-navnene via hollandsk innvandring.

 

Mvh Are

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Are har rett i at Cato nevnes på Eiker i 1616 (det var hans formodede datterbarn som bl.a. kom til Modum).

 

Når det gjelder Groll, nevnte jeg det med vilje ikke, i tilfelle det ikke skulle være riktig - da ville det bare virke forvirrende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hei Jan!

 

Eg seier meg svært lei for sein attendemelding på saki om ætti van Pappelendam.  Det var ikkje tilsikta, men eg har vore mykje sjuk, og dette skjedde i førebuingane til ein svært slitsam påskereise.  Eg meiner sjølv at eg etter over 40 års erfaring som ættegranskar og nesten like mange år som forfattar av bygdebøker for Luster kommune i Sogn, er seriøs nok, noko eg trur dei aller fleste bidragsytarane, dei som kjenner meg, i både Brukarforum og Arkivforum kan stadfesta.  Om eg tek feil i so måte, skal eg vera den første til å bøyga meg i støvet!

 

Eg meiner å hugsa at spørsmålet om seriøsitet har vore oppe til drøfting i Brukarforum før, men eg kunne godt tenkja meg å setja ei slik sak fram på ny.

 

Elles er eg sjølvsagt svært takksam for dei opplysningane som du kom med når det gjeld van Pappelendam.  Det er ein del år sidan eg arbeidde med dette problemet, men denne Cornelis van Pappelendam som døydde i Utrecht i 1827, ser svært so spennande ut, sjølv om namnet til mori ikkje stemmer heilt med kva eg har funne før.  Eg lyt studera meir på denne huslyden, men tek gjerne imot dei dødsannonsene og inserati som du har funne.  Min e-post-adresse er:

 

lars.e.oyane@sdsl.no

 

Då eg arbeidde med denne huslyden for ein del år sidan, meiner eg å hugsa det dukka opp ein Cornelis van Pappelendam som hadde vore gift FØR han kom til Bergen og at han hadde etterlate seg ei kone i Utrecht som sat att der åleine!?  Men eg har ikkje teke dette med i manuskriptet mitt, so lenge eg ikkje kunne føra betre prov for at det verkeleg var den same mannen...

 

Lat me elles leggja til at eg ikkje har motteke noki direkte melding frå deg, men eg veit det er eit probem med desse personlegemeldingane som vert sende gjennom Arkivforum.  Eg nyttar dei som arkivmedium, og soleis er boksen min stadig full!

 

Eg takkar på ny for mottekne opplysningar og vonar at me, før eller sidan, kan lukkast i å finna svar på det meste om denne Cornelis van Pappelendam!

Edited by Lars E. Øyane - Wackersberg - Bayern

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Hei! Jeg har en slekt av hollandsk opprinnelse: http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Bennichmann_(slekt) lurte da på om det finnes en slekt i Holland med dette eller lignende navn? Har ellers ingen opplysninger om slekten før den kom til Norge..

 

Til Lars sitt innlegg: Ellers må jeg nevne at postkassa mi også innimellom er full, men følger med (grensen er vel 50 meldinger) Tror jeg fikk noen automatiske meldinger ved varsel før, men nå er det fjernet..

Edited by David Widerberg Howden

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Salut Lars

Etter at du forklarte årsaken til stans i dialogen er det fra min side ingen vonbrotta (er det slik det heter på nynorsk?). Alle kan bli syk og indisponert. At du ikke fikk privat meldingen (via Arkivverket) er bare beklagelig. Jeg forsøkte i hvert fall; og at det mislyktes er en sak som Arkivverket's data-guruer må finne ut av. Slik at slike misforståelser og irritasjonsmomenter unngås.
Nå det gjelder den "voldsomme" reaksjonen som oppstod etter min uttalelse om din seriøsitet, så vil jeg vente en dag eller to, for å lese alle innlegg og svare der og da. Ovenfor deg vil jeg dypt beklage min uttalelse; den ble skrevet i et øyeblikk av irritasjon over å ikke kunne få takk i deg "på direkten". Jeg har ingen grunn til å betvile din seriøsitet. Tvert imot.

Vennlig hilsen

JanM 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til deg, Jan, for eit hyggeleg innlegg, som eg sette stor pris på å lesa.  Då er eg ferdig med saki, og me er like gode vener og samdebattanter som før!

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Hei Jan!

 

Eg seier meg svært lei for sein attendemelding på saki om ætti van Pappelendam.  Det var ikkje tilsikta, men eg har vore mykje sjuk, og dette skjedde i førebuingane til ein svært slitsam påskereise.  Eg meiner sjølv at eg etter over 40 års erfaring som ættegranskar og nesten like mange år som forfattar av bygdebøker for Luster kommune i Sogn, er seriøs nok, noko eg trur dei aller fleste bidragsytarane, dei som kjenner meg, i både Brukarforum og Arkivforum kan stadfesta.  Om eg tek feil i so måte, skal eg vera den første til å bøyga meg i støvet!

 

Eg meiner å hugsa at spørsmålet om seriøsitet har vore oppe til drøfting i Brukarforum før, men eg kunne godt tenkja meg å setja ei slik sak fram på ny.

 

Elles er eg sjølvsagt svært takksam for dei opplysningane som du kom med når det gjeld van Pappelendam.  Det er ein del år sidan eg arbeidde med dette problemet, men denne Cornelis van Pappelendam som døydde i Utrecht i 1827, ser svært so spennande ut, sjølv om namnet til mori ikkje stemmer heilt med kva eg har funne før.  Eg lyt studera meir på denne huslyden, men tek gjerne imot dei dødsannonsene og inserati som du har funne.  Min e-post-adresse er:

 

lars.e.oyane@sdsl.no

 

Då eg arbeidde med denne huslyden for ein del år sidan, meiner eg å hugsa det dukka opp ein Cornelis van Pappelendam som hadde vore gift FØR han kom til Bergen og at han hadde etterlate seg ei kone i Utrecht som sat att der åleine!?  Men eg har ikkje teke dette med i manuskriptet mitt, so lenge eg ikkje kunne føra betre prov for at det verkeleg var den same mannen...

 

Lat me elles leggja til at eg ikkje har motteke noki direkte melding frå deg, men eg veit det er eit probem med desse personlegemeldingane som vert sende gjennom Arkivforum.  Eg nyttar dei som arkivmedium, og soleis er boksen min stadig full!

 

Eg takkar på ny for mottekne opplysningar og vonar at me, før eller sidan, kan lukkast i å finna svar på det meste om denne Cornelis van Pappelendam!

 

Salut Lars

Jeg har sendt deg en mail med opplysninger om slekten.

JanM

Edited by JanMKeus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hei Jan!

 

Mailen er framkommen, og eg vil studera innhaldet litt nærare.  Hjarteleg takk skal du ha!  Det hadde vore kjekt å komma til botnen i dette problemet!

 

Eg har ikkje sjølv vore i Nederland på aldri so mange år (bortsett ifrå ein liten "avstikkar" (les: "snøggveg") mellom Liège og Duisburg, men ogso det ligg fem år attende i tid!).  Kanskje eg skulle ta ein tur i sommar for å forska på denne van Pappelendam-ætti om ikkje eg kan få tak i denne personen i Schiedam på anna vis...

 

Tot ziens!

Edited by Lars E. Øyane - Wackersberg - Bayern

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Lars

Jeg formoder at denne A van Pappelendam er avgått med døden. I dag bor det (ifølge TelefoonGids) ingen i Schiedam med dette navnet. Det må være mulig å spørre CBG om det dossier  lesesalen er hans arbeid.

Den siste mulighet er å søke på Nederlandse Genealogische Vereniging's site, og i tillegg se på deres CD utgave med 50 år publikasjoner av tidsskrift Gens Nostra.

Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Til støtte for dette søket på Gjert Jansson Hollender, eller gjerne "Geert Janszoon" så bør trolig slektsnavnet Groll trekkes inn. Jeg har en teori om at slekten Groll i Skien har en forbindelse til nevnte Gjert Jansson. Se mer om dette I debattråder jeg har på det gamle Brukarforumet og på debattesidene til Grenland Ættehistorielag.

 

Cato er forøvrig nevnt på Eiker også. Var det i 1616 eller noe senere? Jan Engedahl kan sikkert opplyse om dette.

 

Jan Keus kan på sine side sikkert bekrefte at navn som Cato og det langt mer kjente Cornelius har en oppblomstring I Holland på 1400-1500-tallet, vel da som en del av renessansen hvor navn fra den romerske antikken igjen kom på moten. I Norge introduseres så mange av disse renessanse-navnene via hollandsk innvandring.

 

Mvh Are

 

Det er ikke alltid sikker at navnet Cato er en mann.

I Nederland er det veldig ofte en jente og en slags kjælenavn for Catharina. Den er mest kjent fra den kjente barnesang:

Ik ben met Catootje naar der botermarkt geweest. Ze kon krijgen wat ze wou (bis).

Du kan høre den på YouTube.

JanM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stian Høiset

Jens Andreas Andreassen Storm blir døpt i Gjerpen 11. juni 1797 (venstre side, ca. midt på: Andreas Johan Storms Db. Jens Andreas).

Ved FT1801 er familien hans bosatt under Østre Borge i Gjerpen.

Jens forlover seg med Maren Sofie Amundsdatter fra Gråten i Solum i 1817 - dato ikke angitt; innføringen er gjort uten brudgommen til stede - de får et barn like etter. Ved forlovelsen er det anført at han er reist til England og ikke kom tilbake.

 

Så har jeg et par opplysninger som jeg gjerne skulle kildebelegge:

 

Han skal ha fått et nytt barn utenfor ekteskap i Nederland med Helena Drop. Leentje (Storm) skal ha blitt født 12. mai 1824 i Rotterdam. Er det mulig å skaffe tilveie bekreftelse på det?

Deretter skal Jens ha giftet seg med barnets mor, Helena Drop, i Rotterdam den 6. oktober 1830.

Jens skal ha blitt oppgitt å være død da datteren Leentje gifter seg med Antonius Kop i Rotterdam 13. mai 1846.

 

Og så kunne jeg godt tenke meg tips om hvordan jeg bør gå fram videre for å finne etterslekt av Leentje og Antonius.

 

Stian

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Salut Stian

Jeg har funnet en del informasjoner om Jens Andreas, både bekreftelser og hvor feil registeringer kan være i BS for Rotterdam. (BS = Burgelijke Stand = Folkeregisteret).
Feil kan muligens ha oppstått iogmed at lokale myndighetene hadde å gjøre med en utlending. De skrev ned det han fortalte dem, bl annet hans fødselssted. Han hadde vel ikke noe papirer på seg, kanskje. Men at de kunne bomme på kjønnet, og innførte fødselen av en gutt, istedenfor en jente er sjeldent.
For å sette alt dette sammen trenger jeg litt mer tid til, så rett etter Pinsen får du svar.

Nå drar jeg på hytta (som den gode nordmannen jeg har blitt)

JanM
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stian Høiset

Dette virker spennende! Takk skal du ha, så lenge, Jan! Du må ha en fin pinse!

 

Stian

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Hei! Jeg har en slekt av hollandsk opprinnelse: http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Bennichmann_(slekt) lurte da på om det finnes en slekt i Holland med dette eller lignende navn? Har ellers ingen opplysninger om slekten før den kom til Norge..

 

Til Lars sitt innlegg: Ellers må jeg nevne at postkassa mi også innimellom er full, men følger med (grensen er vel 50 meldinger) Tror jeg fikk noen automatiske meldinger ved varsel før, men nå er det fjernet..

 

Hei Jan, jeg vet ikke om du har fått sett noe på denne slekten..

Men lurte nå også på om slekten Svart/Suart i Bergen kan være fra Nederland, hvis ikke er de vel tyske..

Nevner slekten her: http://forum.arkivverket.no/topic/188608-hvor-er-fiskevcret-wallestrand-kaldet-beliggende-ved-mosterhavn-fra-et-skifte-i-bergen-1722/

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Salut Stian

Det som jeg har samlet til nå (fhv mye), har jeg skrevet inn i en Word-file. Men når jeg vil kopiere disse tekstene inn her, går ikke det.

Har du noe teknisk råd hvordan jeg kan legge inn teksten fra en Word-file?
Alternativ blir da at du gir meg din e-post adresse.
Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stian Høiset

Tusen hjertelig takk, Jan! Den tjenesten setter jeg virkelig pris på! e-postadresse er sendt på PM. Takk, igjen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Pihl

Hei Jan  M. Keus! Dessverre ble jeg altfor sent oppmerksom på ditt tilbud om hjelp til genealogiske søk i Nederland. Nå er jeg langt bak i køen av forespørsler, men prøver likevel:

Jeg har under arbeid en artikkel om slekten Schorn fra Aachen/Burtscheid (tidligere sammenflytende byområder, idag er B. en bydel i Aachen). En gren av denne slekten innvandret til København omkring 1780. Det er visse indikasjoner på at slekten kan være av nederlandsk opprinnelse. I alle fall tilhørte slekten (eller deler av den) de såkalte mennonitter ("gjendøpere"), i alle fall frem til midten av 1700-tallet. Deretter sluttet de seg til de reformerte menigheter i Aachen-området. De opplysninger jeg har innhentet fra Tyskland viser to konkrete tilknytningspunkter til Nederland:

1. Heinrich Schorn, født ca. 1725, død 6. jan. 1781 i Amsterdam, gift 29. aug. 1755 i Amsterdam med Agatha Marchand, som overlevde mannen.

2. Conrad Schorn, født ca. 1725, død 1794 i København, gift 1. mars 1752 i Amsterdam med Elisabeth Visscher, død senest 1767. 

Det hadde vært av stor interesse om noen av disse ektefeller kunne spores i Nederland/Amsterdam, særlig Elisabeth Visscher som  ble stammor for den agnatiske gren i Danmark.

Med vennlig hilsen              Torbjørn Pihl  (N-5022 Bergen, Norge) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.