Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Erik Hov

Rosensværd-Sudreim?

Recommended Posts

Erik Hov

Hei.

Jeg lurer egentlig på om disse 2 linjene til slektene holder mål?

Den første er

 

Nils Pedersen Støtvig, Rygge ca 1659-1736 ,bodde på Strømnes i Råde

Far Peder NIlsen Støtvig født ca 1627 

Far Nils Gundersen Støtvig

Foreldre Gunder Nilsen og Eline Olavsdatter Strømnes. 

Eline`s foreldre Olav Henriksen Strømshaug ,Råde død ca 1645 og Kari Olufsdatter (Kaar)

Olav sønn til Henrik Hansen Sletner ,død ca 1593 gift med Birgitte Sigurdsdatter Rosensværd

Henrik sønn til Hans Henriksen Friis til Sletner i Eidsberg og Rønnaug Baardsdatter

Hans sønn til Henrik Henriksen Friis til Holmegaard og Katarina Engebretsdatter Månestjerne

Katarina datter til Engebret Staffanson Månestjerne og Ulfhild Brynjulfsdatter Rose

Ulfhild datter til Brynjulf Jonsen  Rose ca 1358-1422

Brynjulf sønn til Jon Havtorson Sudreim ca 1312-1397 og Bergitta Knutsdatter Lejon ca 1322-før 1395.

 

Den andre linja er:

 

Kari Olavsdatter (Kaar) gift med Olav Henriksen Strømshaug over

Foreldre Oluf Ellingsen Kaar ca 1520-1592 og Valgjerd Sigurdsdatter Rosensværd ca 1530-etter 1594 (Valgjerd ,søster til Birgitte over)

Foreldre til Valgjerd og Birgitte

Sigurd Rolfsen Rosensværd død før 1556 og NN Bergulfsdatter Bære

Sigurd`s far Rolf Sjøfarson Rosensværd ca 1455-1499

Foreldre Sjøfar Sigurdson Rosensværd og Asbjørg Brynjulvsdatter Kusse

 

Jeg stammer både fra Nils Pedersen Støtvig/Strømnes og broren til Kari Olsdatter Kaar....Eling Olsen Kaar som bodde på Augeberg i Råde født ca 1560 død 1619 ,så jeg ville være veldig interessert i vite om disse slektsrekkene holder mål ,eller om det er noe å "utsette". Om de stemmer så er også jeg i slekt med den nylig debatterte Åsa Ulfsdatter. 

 

mvh Erik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Du bør bruke ditt fulle navn som visningsnavn. :)

 

 

Mvh Ann-Mary

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Det einaste eg kan bidra med i denne omgang er ein sjekk mot Kåre Bjerke sin artikkel om Rosensverd-ætta i NST XV. Intil det foreligg dokumentasjon på avvik frå denne vil eg forhalde meg til Bjerke som "status" for dei eldre delane av ætta.

 

Angåande linje ein: Den nemner ikkje noko ekteskap for Birgitte Sigurdsdotter, og ikkje noko kjent etterslekt.

Angåande linje to: Den nemner to kjente svigersønner til Valgjerd Sigurdsdatter, Olav Henriksen Strømshaug er etter det eg kan sjå ikkje ein av desse.

 

I tillegg:  Om dette skulle stemme vil Kari Olavsdotter og Olav Henriksson vere syskenborn og for nær slekt til å giftes. I så fall bør det vel foreligge ei bevilling om dette skal "halde vatn"...

Edited by Håvard Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Hvis du søker på "Rosensværd" i søkefeltet for alle forumene, vil du få opp mange debatter fra det gamle forumet som kanskje også kan gi deg svar på forskningsstatus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Hov

Du bør bruke ditt fulle navn som visningsnavn. :)

 

 

Mvh Ann-Mary

Har vært vekk i påsken så svarer først nå. 

Ja ,Ann-Mary ,jeg har prøvd å oppdatere mitt visningsnavn ,men klarte det ikke da. Prøvde igjen nå og det kan hende jeg klarte det denne gangen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Hov

Det einaste eg kan bidra med i denne omgang er ein sjekk mot Kåre Bjerke sin artikkel om Rosensverd-ætta i NST XV. Intil det foreligg dokumentasjon på avvik frå denne vil eg forhalde meg til Bjerke som "status" for dei eldre delane av ætta.

 

Angåande linje ein: Den nemner ikkje noko ekteskap for Birgitte Sigurdsdotter, og ikkje noko kjent etterslekt.

Angåande linje to: Den nemner to kjente svigersønner til Valgjerd Sigurdsdatter, Olav Henriksen Strømshaug er etter det eg kan sjå ikkje ein av desse.

 

I tillegg:  Om dette skulle stemme vil Kari Olavsdotter og Olav Henriksson vere syskenborn og for nær slekt til å giftes. I så fall bør det vel foreligge ei bevilling om dette skal "halde vatn"...

Skal ta meg en titt på NST bind XV å se hva som står. De finnes på biblioteket her. 

Det er jo også riktig som du skriver at dersom Kari og Olav var søskenbarn burde det finnes en bevilling ,så inntil man finner noe sånt kan en ikke gå ut fra at det med søskenbarn "holder vann". 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Hov

Sånn alt i alt.....


 


Hva het egentlig Oluf Ellingsen og Valgjerd Sigurdsdatter`s barn? Vi har jo Elling Olufsen kaar på Augeberg ,men var det også ei Kari? (undres litt hvor jeg har det navnet fra.....).


 


og hva med denne linja....kanskje jeg burde gjøre noe med den også? 


Sigurd Haftorson Sudreim ca 1315-1393 gift med Ingebjørg Erlingsdatter. 


datter Agnes Sigurdsdatter ca 1350-1404 gift med Jon Marteinsson


datter Cathrine Jonsdatter (Stjerne?) død ca 1455 gift med Alv Haraldson Sigerstad/Bolt


datter Agnes Alvsdatter Bolt død ca 1472 gift med Knut Jonsson Tre Rosor død ca 1437.


datter Ragnfrid Knutsdotter Tre Rosor gift med Aslak Thuressen Baat


sønn Tord Aslaksen Baat ca 1455-1499 gift med Birgitte Henningsdatter Tjerne


datter Tora Tordsdatter Tjerne ca 1485-1525 gift med Eystein Guttormsen Bratt ca 1475-1545


sønn Peder Eysteinsen Bratt død 1556 gift med Marit Torsteinsdatter


sønn Laurits Pedersen Bratt på By i Veldre levde 1624. 


 


 


Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Hvis du søker på "Tjerne" vil du antagelig finne minst en debatt i dette eller det gamle forumet som viser at du nok kan kutte ved Tora Tordsdatter, g.m. Eystein Guttormsen Bratt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Dette har vært diskutert her eller i det gamle forumet tidligere, men jeg husker ikke i hvilken debatt.

 

Vikarvet, årsbok 1996-1997, Nils-Fredrik Beerståhl, "Riddaren Erik Björnsson på Röe i Bro och släktkretsen kring honom":
Knut Aslaksson (Båt) til Morlanda hadde en bror Tord (Aslaksen Båt), som etterlot seg to døtre: Margareta gm. Jens Skytte og Katarina gm. en Håkan og bosatt i Nya Lödöse 1489. De omtales i Lucia Pedersdatters makeskiftebrev utstedt på Morlanda dette år (DN 16, 300, 1489). Nordström behandler utførlig en rettsprosess 1528, der Margareta Tordsdotter (Båt) anklager Henrik Krummedike at han for 30 år siden har tatt fra henne og hennes søster Katarina 14 gårder og kverner i Bohuslän. Det som dette henspeiler på, er trolig salget i 1499 mellom Tord Aslaksens enke Birgitta Henningsdotter og Henrik Krummedike (DN II, 1006, 1499). For å sette større kraft bak sine krav overlot Margareta samme år til sin fars fetter Ture Jönsson (Tre rosor av Lindholmen) å føre prosessen videre. Hans odelsrett til eiendommene betones spesielt og grunner seg vel på at de en gang har tilhørt felles forfedre. Ture Jönssons (Tre Rosor) faster (fars søster) Ragnfrid Knutsdotter (Tre Rosor) var jo gift med Margaretas (Tordsdatter Båt) farfar Aslak Turesson (Båt), (som igjen var far til Tord Aslaksen Båt g Birgitta Henningsdatter).

 

Noen Tora Tordsdatter Tjerne gift med Eystein Guttormsen Bratt finnes ikke i Tords etterslekt. Tords Aslaksen Båts datter Margareta Tordsdatter Båt kaller i 1528 Ture Jønsson Tre Rosor  (sin fars fetter) for sin nærmeste arving.... "hustrv Margreta j Hiertum sonck och sadhe sigh att vare retthe eghare till samme godzs och sadhe sigh att vnne hær Ture same godzs och ingen annen epther dij han ær retthe molzsman dher till och ingen annen ... ", "riddare hær Ture Jonszon som sin frende och retthe odellsman", "som ær mjn ffrendhe och retthe odelsman till alth mit arffuegodzs", "som ær mjn frende och retthe odellsman teslikæs rette arffuingh till alt mith rette arffue godzs y Nårye och j Suerye",  "min frende och retthe arffuingh".

 

Hennes søster Katarina må da være død uten barn. Hennes fetter Knut Knutsson Båt ble henrettet i 1519.  Hennes kusines Agnes Knutsdatter Båt ble innebrent på Stegeholm i 1517 med 4 barn, den eneste overlevende sønn  Erik Johansen Ulv må også være død. Han nevnes siste gang i 1525 da han solgte Morlanda til sin frende Vincent Lunge. Han ville vært nærmere arving etter Margareta enn hennes fars fetter.

 

Men den nærmeste arvingen ville ha vært Tora Tordsdatter eller hennes barn dersom hun hadde vært en hel- eller halvsøster av Margareta.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Hov

Da må vel Tora Tordsdatter og Gudrun Tordsdatter Tjerne være barna til Tord TOrgundson Smør og  BIrgitte Ketilsdatter Tjerne da siden de ikke er barn av Tors Aslaksen og Birgitte Henningsdatter?. 

Når det gjelder Birgitte Rosensværd er det vel her http://home.online.no/~dfredrik/Dagslekt/gp635.htm jeg har det fra at Birgitte Sigurdsdatter var gift med Henrik Hansen Sletner.

Her også er Birgitte satt som henrik`s kone http://www.geni.com/people/Birgitte-Rosensverd/6000000014651807547 Ser ut som det er dårlig med kilder på noen av plassene......

Henrik Sletner selv ser jo ut til å være veldokumentert 

http://www.tore-nygaard.com/ostfold/48.htm men hvem var kona til Henrik?

Bra jeg får ryddet opp i noe av surret jeg har i mine notater.....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Hov

Takk så langt for responsen!.

Har lett litt rundt på nettet i dag ,men ikke sjekket NST enda. 

 

Har beveget meg litt fram i tida til Olav Henriksen Strømshaug og hans datter Eline/Elin. Der er det 2 ting jeg er usikker på. 

1. Utifra http://home.online.no/~dfredrik/Dagslekt/gp312.htm har jeg Olav`s kone registrert som Kari Olavsdatter Kaar ,mens 

    Råde bygdebok side 335 sier følgende om Oluf Henriksen`s familie: 

    "Oluf Henriksen nevnes fra 1593 til 1645. I et diplom 12-1-1607 kalles han foged og odelsbonde 1618. Kirkeverkge 1623-

    1625 og synes å ha vært en fremtredende mann i bygden. Omkring 1600 lot han legge 3 skpd. bly på Råde kirkes tak ,og i

    1620 gav hans kone ,Aase en alterduk med brede kniplinger til kirken. (Han (Oluf altså) var visstnok en bror av Peder Raa i

    Rolvsøy og denne var Peder sies i lensregnskapet 1611 å ha frabyttet sin odel i Strømshaug mot jord i Viken ,som ifølge

    kanseliets jordebok 1615 var 6 tønner malt i Bro. Oluf var selv stor jordeier osv....." Så langt bygdeboka

    Bygdeboka sier også at Oluf ble gift før 1600 med ei "Aase Svendsdatter hvis søster var gift med Jens Nilsen Hasle i Rygge". 

    Oluf og Aase hadde barna Kari gm presten Peder Prydz i Våler, Olaug gm Oven Knapstad i Hobøl ,Karen som overtok  

    Strømshaug gm Villads Hansen ,Gunder som en tid eide en gardpart i Strømshaug, og Engebret som overtok Nedre 

    Strømshaug i Råde. 

    Utifra nettsida jeg fant kan det jo se ut som Oluf Henriksen var gift 2 ganger ,men stemmer det? ,og hadde Oluf noen datter 

    ved navn Eline/Elin? ,og var Peder Raa Oluf`s bror?

2. Den samme nettsida jeg nevnte over nevner også Oluf`s datter Eline som gift med Gunder Nilsen Engelsviken. I min første 

    post ovenfor har jeg slektsrekka på Støtvik i Rygge

    Nils Pedersen Støtvik ca 1659-1736 Strømnes i Råde-faren Peder Nilsen Støtvik ,født ca 1627-faren Nils Gundersen Støtvig 

    med foreldre Gunder Nilsen og Eline Olavsdatter Strømnes og Eline`s foreldre som Olav Henriksen Strømshaug ,Råde og Kari 

    Olufsdatter (Kaar). Råde bygdebok (bygdebøker har jo mangler da...) nevner ingen datter Eline til Oluf på Strømshaug og 

    heller ikke noen svigersønn Gunder Nilsen Engelsvik. 

    Jeg husker heller ikke hvor jeg har koblingen min fra Nils Pedersen Støtvik-Strømnes og ned til Oluf Strømshaug fra og jeg 

    noterer meg også at den samme nettsida http://home.online.no/~dfredrik/Dagslekt/gp290.htm heller ikke gir noen linje fra 

    Nils Pedersen Støtvik-Strømnes 1659-1736 ned til Oluf Strømshaug ,men nettsida har jo heller ingen kilder oppgitt.

    Så da lurer jeg på ,hadde Oluf henriksen noen datter Eline?, og dersom Oluf var gift 2 ganger hvem var hennes mor? og ikke 

    minst ,hvem var Eline gift med? Gunder Nilsen Engelsvik ca 1604-1688? eller var hun bestemor til Peder Nilsen Støtvik født ca

    1627? Ifølge http://www.korseberg.com/tekster/slekt_engelsviken.pdf var Gunder gift med Elen Olsdatter datter til Ole 

    Ellingsen Strømnes ,men hva er rett?? Begynner å tro at det er Ole Ellingsen Strømnes som er far til Elen/Eline gift med 

    Gunder Nilsen Engelsviken og at jeg burde slette forbindelsen Støtvik-Strømshaug..... :unsure: 

    Hadde vært veldig fint å få ordnet opp i dette rotet ,så om noen kan hjelpe er det kjempefint! :rolleyes: . mvh Erik

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.