Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Alexander Sivertson Berven (1882-1968), tollkasserar i Trondheim og Drammen - biografi og huslyden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Alexander Sivertson Berven, fødd i Stavanger 6.5.1882, døydde 4.4.1968 og ligg gravlagd på Bragernes i Drammen i lag med kona:

Thurid Jacobsdotter f. Walaker, fødd i Leikanger 3.5.1891, døydde 23.3.1974.

 

Attmed desse ligg ogso desse to gravlagde:

 

Brynjulv Berven, fødd 28.11.1918, døydde 15.7.1987

Turid Berven, fødd 9.4.1923, døydde 18.5.2000

 

Eg trur at Brynjulv og Turid var BORN av Alexander og Thurid.  I alle fall var Brynjulv ugift!

 

Alexander Berven var tollkasserar, først i Trondheim (inkl. 1910 og 1919) og sidan i Drammen (inkl. 1949), og eg lurer på om det kan finnast ein biografi om han einkvanstad?

 

Eg er særleg på leiting etter opplysningar om Alexander og Thurid som:

 

* Dato og stad for vigsli deira?

 

* Kva bustader dei hadde til kva tid?

 

* Dødsstadene deira?

 

* Kor mange born dei fekk i alt?

 

Kanskje finst det DØDSANNONSER etter nokon av desse?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane - Wackersberg - Bayern

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Including results for Brynjulf Berven
Search only for Brynjulv Berven

Search Results
[#79076] Jacob Lemvig Jacobson Walaker, fødd 1866 ...
forum.arkivverket.no › DigitalarkivetArkivTranslate this page
Jun 18, 2010 - 8 posts
Norges leger:Brynjulf Berven, alment praakt. lege, Drammen, f. i Trondhjem 28-11-1918, sønn av tollkasserer Alexander Berven og Thurid.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Utdrag fra lenken:

 

I 1911 ble Alexander Berven ansatt som tollassistent på Thamshavn, med årslønn kr. 1.500. Berven kom til Thamshavn fra Stavanger, der han hadde tjeneste som kontorhjelp i Tollvesenet. I 1918 flyttet han til Levanger tollsted til høyere stilling som tollbetjent. Etter A. Berven ble Olaf A. Arntsen ansatt som tollassistent. Hans tjenestegjorde fra 1918 til 1924.

 

 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Forkdal.bygdeleksikon.no%2Findex.php%3Fartikkelvalg%3Dvis_innhold%26visning%3D1%26id%3D489&ei=MuJwU6LyC7DtygPu54GoBw&usg=AFQjCNHYTl6rLrwOk0mRdT_Ca_BGhvBG0Q&sig2=Aw2QJ3G6mgUKcIBjVnxaIw&bvm=bv.66330100,d.bGQ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Turid var døpt i Levanger.

 

Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Byen i Levanger, Klokkerbok nr. 720C02 (1918-1941), Fødte og døpte 1923, side 15.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2802&idx_id=2802&uid=ny&idx_side=-19
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050330040019.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ann-Mary for flotte og utfyllande innlegg om denne huslyden.

 

Då har me fastlagt at Alexander og Thurid i 1918 flytte frå Trondheim til Levanger, men eg vonar at den seinare flyttingi deira òg kan kartleggjast!?

 

Kvar kan dei ha gift seg?  Eg finn dei ikkje i Strand der far hennar budde; kan dei ha gift seg i Trondheim?

 

Truleg lyt me ogso her freista finna dødsannonser?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Frå Bente har eg motteke ei direkte melding om at det ogso var ein son Finn i denne huslyden Berven (takk igjen, Bente!), men om so var, so må denne Finn antrenb vera avliden i ung alder, eller han er utvandra, for nokon slik person finst ikkje i offentlege register etter 1963!

 

Det ser førebels ikkje ut til at det finst nolevande etterkomarar etter Alexander og Thurid Berven, men like fullt saknar eg opplysningar om:

 

* Dato og stad for vigsli til Alexander Berven og Thurid Walaker - rimelegvis i Trondheim kring 1916?

 

* Opplysningar om kvar denne huslyden budde til ulike tider etter dei flytte frå Levanger (og før dei kom til Drammen)?

 

Kanskje dødsannonsene deira kan vera til hjelp?  Eller dødsannonser til borni Brynjulv eller Tiurid?  Finst det online-annonser frå Drammens Tidende?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

For ordens skyld, her er dåpen til Brynjulv

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Klokkerbok nr. 601C14 (1911-1931), Fødte og døpte 1919, side 127. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4398&idx_id=4398&idx_listetype=dp&idx_kjonn=&uid=ny&idx_side=-128
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060613130203.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nytt innlegg om dåpen til Brynjulv Berven!

 

Då veit me at han vart døypt i Domkyrkja i Trondheim, men då eg tenkte eg ville sjå etter vigsli til foreldri i same kyrkja, fekk eg "lang nase",  Det ser ut til at vigde i Domkyrkja ikkje er skanna for den perioden!?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette Fausko

Disse ligger begravet på Bragernes i Drammen.

Navn Født Død Kirkegård Gravnr Alexander Berven
knapp_gatil.png Vis i kart     Bragernes kirkegård 01.NZ.01.010 Brynjulv Berven
knapp_gatil.png Vis i kart 28.11.1918 15.07.1987 Bragernes kirkegård 01.NZ.01.010 Thurid Berven
knapp_gatil.png Vis i kart     Bragernes kirkegård 01.NZ.01.010 Turid Berven
knapp_gatil.png Vis i kart 09.04.1923 18.05.2000 Bragernes kirkegård 01.NZ.01.010

 

 

Mvh.Mette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bente L. Skjager

Hjarteleg takk til Grethe for nytt innlegg om dåpen til Brynjulv Berven!

 

Då veit me at han vart døypt i Domkyrkja i Trondheim, men då eg tenkte eg ville sjå etter vigsli til foreldri i same kyrkja, fekk eg "lang nase",  Det ser ut til at vigde i Domkyrkja ikkje er skanna for den perioden!?

 

 

Klokkerboka har vigsler 1911-1921:

 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=3030

 

 

Søkbare her:

 

(1911-1921)

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/sok/vi/3030

 

(1921-1934)

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/sok/vi/2716

 

Mvh Bente

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alexander Glasø

Det nevnes i Aftenposten 9. oktober 1969 at Brynjulv Berven var fast lege for Strømsgodset fotballag.

 

En Turid Berven, "voksen dame," bosatt i Sanatorieveien 14 i Drammen søker 14. november 1969 i Aftenposten etter en umøblert hybel og skriver at hun er bortreist flere dager i uken.

 

Turid Berven averterer etter brevvenner i Aftenposten 29. juli 1939 og bor da i Strøm Terrasse 23 i Drammen.

 

I Aftenposten 7. september 1928 nevnes det at Alexander Berven har søkt stillingen som overtollkontrollørstilling for Kristiansand. 6. september samme år nevnes det at han også har søkt samme stilling for Sønnenfjelske grensetolldistrikt (Halden.) Han nevnes som søker på sistnevne stilling nok en gang 12. oktober 1929.

 

Det nevnes i Aftenposten 2. april 1930 at Alexander Berven "i Trondhjem tolldistrikt ... er konstituert som som overtollkontrollør med stasjon i Kristiansand."

 

Fant ikke stort annet, men disse kan kanskje komme godt med...

 

Bilde av Turid: http://glasoe.org/div/aviser/berven03091968.jpg

 

Dødsannonse Brynjulv: http://glasoe.org/div/aviser/berven20071987.jpg

 

Dødsannonse Alexander: http://www.glasoe.org/div/aviser/berven05041968.jpg

 

Dødsannonse Thurid: http://glasoe.org/div/aviser/berven30031974.jpg

Edited by Alexander Glasø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Mette, Bente og Alexander for nye spennande kommentarar og innspel!

 

Eg har søkt basen for vigde i Domkyrkja i Trondheim, men finn ikkje noki vigsle for Alexander Berven og Thurid Walaker, so kvar den fann stad, er og vert eit stort mysterium...  Men bustadene til denne huslyden tek til å "snevra seg inn"...:

 

* til 1918 i Trondheim - tollkontrollør

 

* 1918 - etter 1923 (1930?) i Levanger - tollkontrollør

 

* 1930 - før 1939 i Kristiansand - overtollkontrollør

 

* før 1939 og ut i Drammen - tollkasserar og sidan tollstadsjef

 

Elles synest det klart at dei hadde TRE born, der sonen Finn har vore den eldste, men han døydde ung.  Kunne me funne denne eldste sonen, kanskje kunne han ført oss nærare ei vigselsdato for foreldri?

 

Ein ny stor takk for alle gode innspel!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Elisabeth Haugros

Alexander Berven er registrert i ft 1910 i Trondheim

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=1601&kenr=013&bnr=0014&lnr=03

 

Turid Valaker bor i 1910 sammen med far og søster:

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=1130&kenr=004&bnr=0012&lnr=00

 

Adressebok for Trondhjem,

1911-1912, Alexander Berven har adresse Olav Trygvassons gt. 40

1913- adresse Munkegata 25

1914- ikke oppført noen Alexander Berven

1915 er det ingen adressebok

1916- Alexander Berven, Kirkegaten 35

1917- Alexander Berven, Kirkegaten 35 og Turid, frue, samme adresse.

1918, 1919 samme adresse

 

Kan vielsen ha funnet sted engang mellom 1914 og 1916?

Edited by Randi Haugros

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Randi for nytt spennande innlegg!

 

Estimatet ditt for vigsli til Alexander og Thurid er nok ganske so godt!  Eg kan elles leggja til at Thurid i 1912 er nemnd vera flytt til Alversund utanfor Bergen.  Eg finn ikkje noki vigsle der heller, men Alversund ligg like ved Bergen. Kan dei ha gift seg i Bergen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg vil i dag gjerne få henta fram att dette emnet der me framleis manglar:

 

* Dato og stad for vigsli til Alexander Berven og Thurid Walaker mellom 1912 og 1918?

 

Eg mistenker denne vigsli for å ha finne stad kring 1914, kan henda i Bergen?  Kanskje finst det ei kunngjering for vigsli i ei eller anna avis?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

De giftet seg 10. mars 1914. Denne notisen er fra Trondhjems Adresseavis 11.03.1914.

post-3741-0-33022100-1436373511_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Du er berre heilt fantastisk, Sven!  Hjarteleg takk for at du fann denne vigselsdatoen!

 

No står det berre att å finna ut KVAR dei gifte seg?

 

* Dei er ikkje innførte i Strand i Ryfylke der Tau ligg!

 

* Eg kan ikkje sjå at vigselsprotokollane for Meråker sokn i Øvre Stjørdal for denne tidi er skanna...  Kan dei vera gifte der?

 

Eg takkar igjen so mye for hjelpi med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.