Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Jørgen M. Steen

Drep et slektsvirus - Kirsten Pedersdatter "Fester" og Jacob Brun - Trondheim 1700-tallet

Recommended Posts

Jørgen M. Steen

For mange år tilbake ble det skrevet en artikkel i Personalhistorisk Tidsskrift, Genealogiske Optegnelser om de Personer, der har været optagne i "Thomas AngelIs Hus" i Trondhjem.

 

Her står det blant annet følgende:

43. Karen Christine Schive, f. Brun. Optaget 10. Decbr.
1803. Født 1732, døbt 15. April s. A. Datter af Skibsfører i
Trondhjem Jacob Brun, f.1698, d 1744. (begr. 16. Juli) og Kirsten
Pedersdatter Fester, f. 1701, d 1. Januar 1767
(se' Nr. 63). -
Gift 29. August 1764 med Mathias Schive, Kjøbmand i Trondhjem,
f. 22. Septbr. 1722, d 12. April 1787, Søn av Gjestgiver i
lhlen Reinholdt Schive og Knerke Jessen. Mathias Schive havde
tidligere været gift med Marie Ried, d 12. Mai 1763. -
Døde 20. Marts 1806, 74 Aar gml. (Se Nr. 39, 138 og:
Gratistpl. Nr. 5).

 

Mange har i ettertid koblet Kirsten Pedersdatter til Fester-slekten og pr. i dag florerer det på internett en rekke slektstrær som omtaler henne som Kirsten Pedersdatter Fester. Det finnes gamle og etablerte private hjemmesider som har eksistert i en årrekke, og nyere trær, deriblant på Geni og MyHeritage.

 

Jeg forsøker i denne tråden å tilbakevise påstanden om at hun var av slekten Fester og håper på ytterligere kommentarer som enten styrker eller svekker de bevis som er funnet. I tillegg bør tråden tilbakevise at Jacob Brun ikke var sønn av blikkslager Didrik Brun og Margrethe Henrichsdatter Fester, da enkelte slektstrær kobler Jacob til disse to.

 

Min påstand: Hennes navn er Kirsten Pedersdatter Fastersen

 

 

EKTESKAP

 

At Jacob Brun og Kirsten var gift er det ingen tvil om. De giftet seg høyst sannsynlig i Vor Frue kirke hvor det ble betalt for bryllup 23. Okt, 1727.

Trøndersk Personalhistorie bind 2 s. 21:

23/10 Jacob Brun Do. [Do=i huset, se oppføring lenger opp]

 

Noe skifte etter Jacob Brun har jeg ikke funnet, men etter Kirsten ble det holdt 16. Jun, 1767 i Trondheim

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 18 (3A 0021), 1765-1771, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25096/335/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090204360335.jpg

 

Jacob er død, og hennes arvinger fremgår lenger ut i skiftet på side 336b:

Sønnen Jacob Bruun, fullmyndig
Sønnen Peder Bruun, ligesaa
Datteren madame Anna Bruun, Sr Kaasbølls ... i Christiansund
Datteren sal. Marta Bruun, Sr Regimentfeltskiær Wasmuths
* to sønner og tre døtre
* Christian Wasmuth
* Ulrich Wasmuth
* Kierstina Wasmuth
* Anna Wasmuth
* Maren Wasmuth
Datteren madame Karen Kirstina Bruun, Sr Mathias Schives

 

Det som er mest interessant angående hennes etternavn finnes på folio 337b. I 1. kolonne står nemlig hennes navn med etternavn, afgl: madame Kirsten Fastersen, forhen afdøde kiøbmand Jacob Bruns enke.

 

Det er ingen tvil om at det er snakk om henne som ble gravlagt på Vor Frue kirkegård 8. januar 1767:

afg: Skipp: Jacob Bruuns enke Kirsten Fastersen ...? 66 aar

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Døde og begravede 1767, side 593.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-301
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670194.jpg

 

Påstanden om at Kirsten var født i 1701 stammer mest sannsynlig herfra. 66 år i 1767 tilsier født 1701. Forfatter av artikkel virker sikker på årstallet, jeg på min side mener 1701 må være omtrentlig, særlig dersom det ikke kan finnes andre kilder om hennes alder.

 

BARN

 

Om barna deres, så kan det nevnes at i tillegg til de omtalt i skiftet, finnes det hvertfall to barn til som ikke levde opp.

- Ukjent Brun som det ble betalt begravelse for i Vor Frue sogn i 1731: 16/2 Skip. Jacob Bruns søn, jord. (TPH bind 1 s.106)

- Daniel Buckhoff, døpt i VF sogn 29.okt 1739 (døbt barnet Daniel Buckhoff. Fader: Skipper Jacob Bruun. Moder: Kiersten Brun), begravd 5. januar 1740 (Skipper Jacob Bruns barn, Daniel Buckhoff Jacobsen Brun, 10 uger gammel)

 

Om det er flere barn født etter 1739 har jeg ikke sjekket.

 

Kirkeboka for Vor Frue sogn har som første innføring av døpte i 1732 ei jente. Jeg er usikker, men mener det står:

barnet Karn Kirstina faderen Skipper Jacob? Brun? [utsmurt blekk] moderen Kirsten Fastersen

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-1

 

Det er sannsynligvis henne som omtales i artikkelen om Angells hus sitert lenger opp.

 

I tillegg til henne, så er broren Peder Faster døpt 2. august 1736:

døbt barnet Peder Faster. Fader skipper Jacob Brun moder: Kiersten Pedersdatter

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-16

 

Frem til nå er det ingen indikasjon på at hun har brukt eller blitt omtalt som noen Fester. Tvert om, så er det påvist at hun har blitt omtalt som Kirsten Pedersdatter og Kirsten Fastersen.

 

 

ANNET

 

Nådestøtet til dette slektsviruset er antakelig tinglysningen av et skjøte i Trondheim 22. juli 1729:

SKJØTE 22. 7.1729 Trondhjem Pantebok 4, 312a
TIL :T1:selgers svigersønn :F1:Jacob :E1:Brun :T3:og hans hustru,
selgers datter, :F2:Kirsten :P2:Pedersdatter FRA :T1:borger og innvåner i byen
:F1:Peder :P1:Fastersen
PÅ :T1:"min eiende Grund og paastaaende opmuret
Steenkielder paa Hiørnet beliggende".
1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 400rd Vor Frues sogn
Naboer:
:T1:Eiendommen ligger "Jmellem :F1:Christen :P1:Christensen :E1:Meslers
:T3:grund paa dend østre side og :F2:Peder :E2:Taagens :T5:grund paa
dend væstre side langs Nøre gaden til Hiørnet af Strandgaden".
Andre Impliserte: :T1:Vitne: :F1:Daniel :E1:Buchhof.
Dok nr: 1200 Registrert av: H. J. Jensen

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 4, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328660659.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20230&uid=ny&idx_side=-318

 

Her går slektsforholdet klart frem. At det er snakk om andre personer i skjøtet tviler jeg på, jeg har ikke klart å finne noen andre par med samme navn i tidsrommet.

 

 

Når det gjelder Jacob Brun, så er det antakelig han som blir gravlagt fra Vor Frue kirke 21. Jul, 1744.

Jacob Brun -- 46 aar

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Døde og begravede 1744-1746, side 570.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-278
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670171.jpg

 

Jeg har ikke funnet mye om han, men fra et tinglyst skjøte datert 10. februar 1759 så kan det se ut til at han var medeier i skipet Princesse Lovisa. Kirsten satt antakelig med eierandelen etter Jacob siden 1744, hvorpå hun solgte til svigersønnen Mathias Schive som det fremgår av skjøtet.

SKJØTE 10. 2.1759 Trondhjem Pantebok 6, 509
TIL :T2:Sr. :F1:Mathias :E1:Schive FRA :T1:Mad. :F1:Kiersten :E1:Brun
:T3:og Sr. :F2:Abr. :E2:And PÅ :T1:på deres eiende 1/32 i Schives førende
skip "Princesse Lovisa".
1. eiendom: Skib eller annet Fartøy Pris: 187 1/2 rd
Dok nr: 3148 Registrert av: B. Gundersen

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 6, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328661216.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20231&uid=ny&idx_side=-528

 

KIRSTENS OPPHAV, PEDER FASTERSEN REIN

 

Jeg ser det som overveiende sannsynlig at Peder Fastersen var hennes far, selv om det til nå bare er lagt frem en kilde som påviser dette.

 

Fra Vor Frue kirke 19. Jul, 1735 er det begravelse for en Peder Fastersen Rein, 82 aar, 4 maaneder, 3 dage gammel.

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Døde og begravede 1735, side 557.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-265
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670158.jpg

 

Noe skifte etter han har jeg ikke funnet, men det er vel han som i 1714 og 1722 omtales som Innenlandshandler.

 

Fra Trondhjems borgerskap 1680-1730:

 

Manntall over .. betjenter samt borgere og innvånere 1714-1715, s.64

Borgerschabet

Classer ... 13

Peder Fastersen har jnden lands handel

 

Manntall over Trondhjems borgere 1722, s.69

98 Peder Søfrensen / Skoelemester / Peder Fastersen gaard og
    grund.

 

Manntall over Trondhjems borgere 1722, s.76

30 Peder Fastersen / Jndenlandz Næring / egen huus og gaard
    / borger

 

Manntall over Trondhjems borgere 1722 s.77

68 Enken Joen Tores: / holder lidet Øltap / Peder Fastersens
    huus og grund

 

Ut fra dette kan det se ut til at han eide flere gårder i byen, og selv om jeg ikke har utelukket at det fantes flere med samme navn, tror jeg ganske sikkert at det må dreie seg om samme mann (det er mulig tinglysningene kan hjelpe til med å oppklare).

 

Jeg har ikke klart å finne ut hvem Peder Fastersen var gift med, men det er sannsynligvis henne det ble betalt begravelse for i Vor Frue sogn i 1730, (TPH bind 1 s. 105)

15/7 Peder Fastersens Quinde,
    jord, al. 3 klok.

 

Jeg har i en annen tråd her på forumet spekulert i hvorvidt Peder Fastersen Rein hadde en bror, Erich Fastersen Rein. Jeg håper forumet klarer å hjelpe til med mer undersøkelser om dette.

Han er nevnt i 1724:

MAKESKIFTESKJØTE 26. 6.1724 Trondhjem Pantebok 4, 151b
TIL :T1:borger, innvåner og feltbereder her i byen Sr. :F1:Friderich
:E1:Rigenwalt FRA :F1:Olle :P1:Olsen :E1:Rytter PÅ :T1:en grunn kalt
"Lille Netten".
1. eiendom: Grunn ekskl. påstående bebyggelse
Naboer:
:T1:Eiendommen ligger "udj Een Veite, Jmellem Nørre gade og Jomfrue
gaden".
Andre brukere:
:T1:Beboer av eiendommen er kjøper.
Tidligere referanser:
:T1:Skjøtebrev datert 27.03.1700 fra :T2:salig :F1:Erich :P1:Fastersen
:E1:Rein
, :T3:beskriver eiendommens mål. :T4:Før "Jldebrannen" i 1708,
hadde selger selv bygd på eiendommen og bodde der. :T5:Etter dette bygde
nåværende kjøper sine beboelseshus på eiendommen.
Andre opplysninger:
Målangivelse er som i skjøte fra 1700, nemlig: "Paa dend østre Side i
Søer og Nord: 19 3/4 Aln, i øster og væster paa dend Syndre Side: 13
1/2 Aln, paa dend Væstre Siide i Syd og Nord 16 1/8 a: og paa dend
Nordre siide i øster og Væster: 13 3/4 Aln".
Andre Impliserte:
:T1:Vitner: :F1:Johan Georg :E1:Hirte :T3:og :F2:Christen :E2:Mesler.
Dok nr: 509 Registrert av: H. J. Jensen

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 4, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328660497.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20230&uid=ny&idx_side=-156

 

En annen potensiell bror til Peder Fastersen er Hans Hendrich Fastersen. Ved dåpen til Peter Faster i 1736 nevnes følgende faddere:

enken madame Anne Linds, Margrethe Kierstina Hans Fastersens, demoiselle Else Anders datter Røst, Auctions directeur Marcus Busch, skipper Anders Gram, Christina Schinnerlein

 

Det blir i 1725 betalt for bryllup i Vor Frue sogn (TPH bind 2 s.20)

3/9 Hans Hinrich Fastersen, do. [i huset, jfr forrige innføring]

 

 

SPØRSMÅL SOM GJENSTÅR Å BESVARE

* Hvem var Jacob Brun, Kirstens ektefelle?

* Var Peder Fastersen den samme som Peder Fastersen Rein?

* Var Peder, Erich og Hans Henrich brødre?

* Hadde Kirsten noen søsken som levde opp?

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Når det gjelder det nevnte paret blikkslager Didrik Brun og Margrethe Henrichsdatter Fester, så finnes det skifter etter begge disse. Ingen av dem nevner noen sønn, Jacob Brun.

 

At ett skifte kan ha "glemt" en person, en arving kan være, men at to skifter glemmer en arving fremstår for meg som lite tenkelig. Jeg har så langt ikke funnet en eneste indisie på at Jacob var deres sønn.

 

Her er skiftene etter de respektive, jeg mener det er tilstrekkelig bevis på at Jacob Brun ikke var deres sønn:

 

NST 23, s.222

 

 

14/9 1697, [avdøde] Dirich Brun blikkslager. E. Margrethe Henrichsd.
Fæster. (21) B.: Henrich 22, Dirich 13, Hans 8, Cathrine Margrethe
11, Anne Elsebe 6 og Mette Marie 4 år. E.'s farbror Claus Fæster,
hennes trol. Johan Andreas Weis blikkslager. Sølv 39, bygård 200,
ialt 340 - 49.
(21)

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 4 (3A 0004), 1695-1699, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25080/180/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090203400180.jpg

 

NST 27 s.297

 

 

17/11 1716, [avdøde] Margrethe Henrichsd. Fester. E. blikkmaker Johan
Andreas Weis (bror Georg Henrich W. i Leipzig, svoger
Casper Classen i Hamburg). Hennes barn: Hans Brun myndig,
Catharina Margretha g. kornett Peder Hansen Leth, søndenfjelds
(hun reiste 1701 fra byen), Anne Elsebe Brun 24 og Mette Maria
Brun 22 år (innestående farsarv hver 16 rd.). Deres brødre Henrich
Brun død 1699 og Dirich Brun død 1711 Kbh., reiste fra
byen 1704, stefaren betalte senere leiermålsbøter for ham. Sølv
15, gård 200, ialt 398 - 333 rd. (23)
(23) Se sk. 14/9-97 i NST XXIII S. 222.

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 7 (3A 0007), 1716-1720, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25083/143/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090203420143.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg ynskjer deg all lykke til i drapsforsøket, men er eigentleg litt pessimist. Eg har, saman med fleire, påvist eit liknande "virus", der "Malene Balchen" figurerer som gift med Berent Balchen og mor til alle hans born. Vi finn at dei rett nok var gifte, men det var etter at dei begge hadde fått alle borna kvar på sin kant, og ekteskapet var ei kortvarig historie, truleg eit forretningsministerium som blei oppløyst ved dom etter kort tid fordi Berent var så voldeleg.

 

Eg har kontakta ei lang rad med menneske som har publisert denne koblinga på internet, men dei fleste svarer meg aldri, og eg har til gode å sjå eit einaste tre som er retta - no kan det hende eg har leita dårleg då. Men som sagt, lykke til, håpar du får i alle fall somme til å luke bort feilen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Om spørsmål 4, hadde Kirsten Pedersdatter Fastersen noen søsken.

 

I kirkeregnskapene for Vor Frue kirke, døde og begravde, finnes følgende innføringer:

1711, s 79

23/2 Peer Fastersens liden datter, jord.

 

1719, s.88

26/1 Peder Fastersens søn, jord., beg. klok.

 

Har man utgangspunkt i at det fantes bare en Peder Fastersen i tidsrommet, så hadde Kirsten i det minste to søsken, som begge døde i ung alder. Jeg ser det ikke som urimelig at det finnes overlevende søsken, all den tid Kirsten kan være født såpass tidlig som rundt 1701. Så langt har jeg ikke funnet noen Fastersen i kirkebøkene for Vor Frue kirke etter 1732, men det er nok verdt en nærmere undersøkelse, noe jeg håper å få hjelp til. Om "vår" Peder døde i 1735 og fikk barn 1795-1710, så var disse, som Kirsten, antakelig "myndige" og hadde ikke formyndere. Potensielle sønner kan allerede være gift, det samme selvsagt med døtre. Om det skulle være noen født etter ca. 1715, så ville disse antakelig ha fått oppnevnt formyndere, og dermed kan det finnes spor av mer konkret art.

 

 

#3

Takk for det Aase. Nå betyr det ikke så mye for meg, dette er ikke mi slekt, men jeg har nå kommet over såpass mye om disse at jeg fant det like lurt å skrive det jeg har om dem.

 

At slektsvirus er vanskelig å bli kvitt er det ingen tvil om. Som det er sagt i uminnelige tider, klarer man å "omvende" hvertfall én, så har man oppnådd noe.

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Om Jacob Brun, så har jeg funnet to innføringer hvor hvertfall den ene er ganske sikkert han.

 

1. Borgerkompani, Trondheim 1726. Jacob Brun

Her er det ikke mer informasjon, heller ikke hvilket sogn han tilhører.

 

Trondheim bys skattemanntall 1743 finnes 246. Skipper Jacob Brun i Vor Frue sogn. Det er vel rimelig sikkert han. https://picasaweb.google.com/111827769429700679738/TrondheimSkattemanntall1743?authuser=0&feat=directlink#5951040369424358226

 

Edit: en tredje innføring som sannsynligvis er han: Trondhjems borgerskap, hvem var hvem s. 84

Regnskap for Kjøbenhavns brannstyr av Trondhjem by 1730, under Vor Frue kirke sogn:

Skipper Jacob Brun ............ 11-0 (rd-ort)

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg har ikke mye å tilføre her, annet enn at jeg i mitt arbeid med Fæsterslekten ikke klarte å finne noen beviser på at Kirsten Pedersdtr. var en av dem. Ja, navnet Peder har vel på det nærmeste vært totalt borte fra denne slekten, i alle fall når man snakker om de første generasjonene i Norge fra 1630 tallet og til langt ut på 1700 tallet. Det er et imponerende stykke arbeid du har nedlagt for å prøve å ta liv av gamle myter og påstander. Jeg ønsker deg lykke til med det, men må si meg enig med Aase at det er nærmest en håpløs oppgave.

 

Skulle du imidlertid komme over flere opplysninger om den virkelige Fæster slekten i Trondheim, mottas slike opplysninger med stor takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Snekker Erich Fastersen har under sin "selvangivelse i koppskatten 1690 oppgitt "min broder Peder Fastersen" Dette er i imidlertid overstrøket, antagelig fordi han er oppført som en egen husstand. Så at disse var brødre er det vel liten tvil om.

En annen Fastersen i koppskatten 1690 er skomaker Joen Fastersen. Han har sin farbror boende hos seg.

Edited by Erlend E. Mæhlum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Flott Erlend, greiere bekreftelse er det vel neppe!

 

Koppskatten 1690 er ikke lagt ut noen plasser vel? Jeg kan ikke huske det. Vet om 1692 og 1699.

 

 

Denne Joen Fastersen har jeg sett i flere kilder, men ikke noe som tyder på slektsskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Trondhjems borgerskap, s. 18: Manntall over Trondhjem bys familier og haandkverner 1687

Første rode:

31. Erich Fasterßen Snedker, hans hustrue, 1 lerdreng, 1
tienestepige. 4 personer.

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Jfr. nederst i #1, Makeskifteskjøte 1724 hvor et skjøte i 1700 nevnes:

 

Erich Fastersens skiødebreff til Peder Fastersen. 15. April 1700 (nederst til høyre, og forts. på neste fol.) Her mener jeg det nevnes hans sl: hustru ... gudfryktige ... Maren ett-eller-ammet. Her nevnes et annet skjøte, datert 6. februar 1678.

 

På neste side skrives det ...min broder Peder Fastersen, hans hustru og ...?

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650779.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-307

 

Edit: et par sider frem er obligasjon fra Erich Fastersen til Magistraten. Her skriver han seg Erich Fastersen Rein. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-311

 

Her nevnes en sl: Joen Rafnkloens datter Kiersten Joensdatter, uten at jeg klarer å få tak på sammenhengen.

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Maren ett-eller-annet er vel "Maren Hendrichs Daater"

Neste side er "...hans hustru og begge deris arfuinger"

Edited by Håvard Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen

Jeg gratulerer Jørgen M. Steen med resultatet av iherdig og fremragende arbeide for å bevise sine påstander, som vi sier: Bra jobba, Jørgen!

 

Når det er sagt, så kan du få kjefte litt på meg Jørgen, for jeg har tenkt å stjele denne tråden litegrann, men det er en slags viderføring av dine betraktninger om feil i nettsteder. Selv om jeg i drømme kan se for meg et nettsted hvor all informasjon er korrekt, er det dessverre en utopi.

 

Men kan jeg komme med et forslag, så måtte det kanskje være en egen seksjon i dette forumet til å begynne med, la oss kalle det 'Avlivet Slektsvirus' eller lignende, navnet er uviktig, hvor hver tråd består av to deler; en som er låst og én som er åpen. Hovedtråden med temaet med virus som skal elimineres ligger låst, og debatten rundt temaet ligger i en åpen tråd - gjerne i det ordinære brukerforumet, der dokumenterte opplysninger etterhvert blir overført til den låste delen av tråden, hvor målet er at kun verifiserte opplysninger skal finnes. På den måten kan en tråd eksistere i 'åpen' tilstand over lengre tid, vi ser jo at det stadig tilføres mere materiale til arkivene som kan være relevant, eksemplene i denne tråden er f.eks. lister for koppskatt, eiendomsoverdragelser o.l. Det vil også kanskje eliminere endel kverulanteri som går igjen i forskjellige tråder, dersom man hele tiden har låst informasjon om temaet å vise til, men det bør ikke utelukke en god debatt rundt temaet når meningen er å eliminere feil. Tanken er selvfølgelig at ryktene om 100% kvalitetssikret informasjon sprer seg til andre forumer, og at de følger opp med tilsvarende løsninger.

Om den verifiserte informasjonen i denne tråden samles i logisk rekkefølge i én post, renskrives med kildeangivelser og kanskje tilogmed vedlegges enkelte kopier av tekstutdrag med vesentlig informasjon, og så låses, er jo det en god start. Så kan den låste delen fylles på/skjæres ned ved behov ettersom nyheter dukker opp, i likhet med tilleggsinformasjonen ovenfor. Den låste delen vil også gi en ryddig oversikt over et tema, endel tråder som ligger her innholder så mange poster som hopper fram og tilbake i temaet, at det blir en voldsom tålmodighetsprøve å finne fram til spesifikk informasjon. Dette forslaget bør kunne gjennomføres uansett et forums utforming, men avhenger av moderatorers velvilje.

 

Jeg har ingen agenda eller noen som helst ambisjoner om å ha truffet spikeren på hodet, mitt forslag må kun sees som et forslag; slakt det, snu det på hodet, finn på noe helt annet, eliminer det fullstendig, men hvis det fører til en debatt, bør det kanskje flyttes til en egen tråd. Beklager 'lånet' av tråden din, Jørgen! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

#11 Supert Håvard. Jeg oppfatter det slik at Erich Fastersen avhender sin eiendom "fra mig og mine arfuinger, til min kiære broder ... hans sl: hustru ... Maren Hendrichs Daater...".

 

Ut fra dét, så var Peder Fastersen gift mer enn én gang, og Maren død før 1700. Kirkeregnskap for 1699 og 1700 mangler for Vor Frue sogn (Brodahl, Trøndersk P.Hist), så jeg ser ikke bort fra at hun døde rundt de tider.

 

#12 Feil i våre respektive slektstrær har vi nok alle funnet, det er verre med de som "importerer" disse feilene ukritisk uten å stille ett eneste spørsmål. Det er først da en feil har potensiale til å utvikle seg til et virus. At det trengs et mer strukturert fora for de "vanlige" feilene, tja hvorfor ikke? Spill ballen til moderator her på forumet! Er DA interessert i temaet, hvor mye ønsker de å bruke av ressurser på å korrigere feil i historien? Jeg synes du skal spørre dem, Olaf :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

#10 så refererer jeg til #1 hvor et skjøte nevnes, datert 27. mars 1700. Selgeren Ole Olsen Rytter som nevnes i 1724, er han som 27. mars 1700 kjøper eiendommen fra Erich Fastersen Rein.

 

Erich Fastersen Reins skiødebref til Olle Olßen Rytter

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 2a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650822.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20228&uid=ny&idx_side=-21

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gine Olsen Danmark

En til som liker avliving av slektsvirus om det gå an.Jeg vet om flere som ikke leser slike forum som dette, men tror på det som er trykt, hvilket jeg egentlig ikke undres over, man har jo, særlig tidlig i oppbyggingen av sitt slektstre tiltro til tidligere kjente slektsforskere, særlig om en enda ikke er vant til å finne egne beviser i kilder her og andre steder, men jeg skal gjøre mitt til at Kirsten Fester blir til Kirsten Fastersen v munn til munn-metoden hos dem jeg kjenner. Men de sprer dog ikke virussen da deres slektoversikt er på egne datamaskiner. Men det er jo moro å ha slektsoversikten riktig og tusen takk for at du fikk bevist denne delen for noen av oss som stammer fra Kirsten Pedersdatter Fastersen og Jacob Brun.

Mvh Gine

 

Edited by Gine Olsen Danmark

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

#15 så ser jeg ikke bort fra at det er riktig familie, men stusser samtidig på at "eneste beslektet var Peder Fastersen skomaker som tok Peder".

 

Peder Fastersen som finnes i Trondheim 1714 og 1722 omtales som Innenlandshandler. Jeg skulle gjerne ha sett mer informasjon før man knytter den Fastersen-slekta i #15 til disse andre. At det finnes andre Fastersen i Trondheim er det jo ikke tvil om, deriblant en Oluf Fastersen (Skanche) og en tidligere nevnt Joen Fastersen, skomaker. Om de er, eller kan være, av samme slekt har jeg ingen formening om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Jfr #10 Obligasjon fra Erich Fastersen til Magistraten

 

Der nevnes sl: Joen Rafnkloens datter Kiersten Joensdatter.  http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-311

 

NST 16 s.316 (prot.3)

23/4 1691, [avdøde] Joen Jensen Rafnkloe. E. Gullou Erichsd. (7) Hans
sønner i 1. ekte: Hans. myndig, gift, Joen 22 og Olle 18 år.
Fellesbarn: Kirsten 6 år. Lagv. Jens Larsen Skive. Joen og Olles
morsarv iflg. sk. 16/10 77 var 100 Rd. Erich Fastersen, tilsynsmann
for datteren.
Sølv ca. 13, sjøredskap, 12 geiter. bygård
med badstue 150. Brutto 376, netto 214 Rd.
(7) Se nedenfor 11/9-94

 

NST 16 s. 326 (prot.3)

11/9 1694, [avdøde] Gaulle Erichsd., Sal. Joen Rafnkloes (se ovenfor
23/4 91). Dtr. Kiersten 9 år. 205 - 147. Hennes stedbarn
Hans, Joen og Ole nevnes. (18)
(18) se sk. 16/10 77

 

NST 16 s.152 (overform.prot)

16/10 1677, [avdøde] Kiersten Olsd., Joen (234) i Ravnkloens, 3 b.,
arver 150 Rd., moren verge.
(234) Sk. 11. sept. 1694 og 23. apr 1691

 

Hvem er Gullou Erichsdatter?

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Tidligere i dag sendte jeg noen meldinger til 8-9 brukere på MyHeritage om dette. Bare på noen få timer har 4 personer svart, takket og korrigert på slektstrærne sine!

 

BRA! Jeg har forhåpninger om at viruset kan bli, om ikke utryddet, så i det minste dempet ned. Jeg tror flere vil følge med i dagene som kommer :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gine Olsen Danmark

NST 16, Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller 1-3. Ved byrettsdommer Kjeld Bugge. 

 

8.9.1688. Avdød Erich Pedersen borger, barn Peder 9,5 og Marit 5 år. Eneste beslektet var Peder Fastersen skomaker som tok Peder. Niels Larsen tok Marit. Nevnt også Ole Pedersen som Jørgen Brandt tok til seg og eldste sønn Peder Pedersen som studerte, kanskje hustruens barn.

 

Mvh Gine.

 

NB. En annen Peder Fastersen og en annen Erich iallfall?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

#8 Jeg har fotografert koppskatten for 1690 og 1691 i tillegg til de jeg har lagt ut. Jeg har foreløpig ikke lagt ut 1690 og 91 siden de tar så plass (hver familie på et ark).

# 19 http://arkivverket.no/URN:sk_read/25078/260/ Jeg kan ikke se at Peder Fastersen er nevnt her. Derimot er Joen/Johan Fastersen formynder for Peder Erichsen.

 

Forholdet mellom avdøde Erich Pedersen og Ole og Peder Pedersen er ikke nedtegnet. Det eneste  er at det står noe om "moderarv". Det kan altså være den avdøde hustruens barn (før i skiftet så står det at det har vært skifte etter hun), men det kan også være brødre eller andre Erich har vært formynder for.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Dette er et uriktig sitat fra NST 16 (s. 308-309)

 

NST 16, Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller 1-3. Ved byrettsdommer Kjeld Bugge. 

 

8.9.1688. Avdød Erich Pedersen borger, barn Peder 9,5 og Marit 5 år. Eneste beslektet var Peder Fastersen skomaker som tok Peder. Niels Larsen tok Marit. Nevnt også Ole Pedersen som Jørgen Brandt tok til seg og eldste sønn Peder Pedersen som studerte, kanskje hustruens barn.

 

Mvh Gine.

 

NB. En annen Peder Fastersen og en annen Erich iallfall?

 

Originalen ser slik ut, og den stemmer ikke overens med din. Andre personer og en annen ordlyd.

8/9 1688, [avdøde] Erich Pedersen borger. B.: Peder 9 1/2, Marit 5.
Eneste beslektet var skomaker Jon Fastersen, som tok Peder,
Niels Larsen tok Marit. Nevnes også Ole Pedersen som Jørgen
Brandt tok til sig og eldste sønn Peder Pedersen som studerte,
kanskje hustruens barn. 623 - 550 Rd.

post-4173-0-39326300-1400710408_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

#21 Takk, jeg var ikke klar over at Arnstein hadde transkribert den første kirkeboka for Domkirken! Den er spesielt vanskelig å tyde, dette hjelper jo ufattelig mye. Originalen:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A01 (1679-1728), Forlovererklæringer 1686, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-24
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070920660433.jpg

 

Jeg finner en snekker Ole Simensen død i 1718. Jeg kan ikke se noen relasjoner, men utelukker ikke at denne familien kan være av interesse, f.eks kan Karen Simensdatter ha vært søster av Ole.

 

NST 27 s.300 (prot 7)

4/4 1718, [avdøde]:. Ole Simensen snekker død 21/3 og h. død 2/1. B. :
Birgitte 13, Anne 8, Kierstine 4 og Ole 3 måneder (død under
skiftet). Hans brødre Anders S. snekker og Morten S skoflikker,
søster Giertrud S. «forstanderske i huset». Snekkerredskap,
gård 250, solgt for 320, ialt 374 - 32 rd. Formynder Christopher
Kløeher.

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 7 (3A 0007), 1716-1720, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25083/233/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090203420233.jpg

 

Edit:
Broren Anders døde kort etter, samme NST s.302

 

 

22/2 1719, nylig avdød Anders Simensen snekker og før sist jul
avdøde h. Margrethe Johansd. B. : Johan på 12 år, Simen 10,
Anders 7 og Berite 2 år. Avdødes bror Morten S. og søster Gjertrud,
søstermann Anders Svensen skomaker. 105 - 26 rd.

http://arkivverket.no/URN:sk_read/25083/291/

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Broli

# 23. Karen Simensdatter hadde en bror som het Mads. Det var skifte etter deres far Simen Diderichsen 11. september 1677. Karen oppgis å være 15 år. Moren ble verge. Hun var en datter av Madtz Andersen på Gildvangen (skifte 13. februar 1674) og kona Karen. [Overformynderprotokoll nr 1,utdrag v. Bugge i NST 16].

 

Mads Simensen ble baker i Trondheim. Han ble trolovet i Domkirken 19.(eller 29.) juli 1683 med Ingeborg Hansdatter, og døde i 1702.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Supert Randi! Da kan nok snekkerne utelukkes.

 

Jeg tar med de relevante skifteutdragene slik de står:

 

NST 16 s.145 (overform.prot)

 

18/3 1670, [avdøde] Esten Jonsen Gronset og [avdøde] qv. Angnes Madsd, (183)
B.: Jon 18, Karen 18 (?) og Maren 11 år, sistn. tok Simen
Dirichsen til sig. 517 - 487 Rd.
(183) Se 13. febr. 1674


NST 16 s. 149 (overform.prot)

 

13/2 1674, [avdøde] Madtz Andersen på Gildvangen. E. Karen.
B. og barnebarn: Anders Madsen og Karen Madsd. gifte, barnebarn;
Joen Estensen, Karen og Maren Estensdøtre, (214) Oluf og
Daniel Olsønner, Ingborg og Karen Olsdøtre, 267 - 2 Rd.?,
til arvingene 120 Rd. E. "indgivet sig til svoger og datter .. nemlig
Simen Dirichsen". (215)
(214) Se 18. mars 1670
(215) Sk. 11. sept. 1677


NST 16 s.151 (overform.prot)

 

11/9 1677, [avdøde] Simen Diderichsen, 2 b.: Mads 314 Rd., Karen
15 år arv 157 Rd., mor (231) verge.
(231) Se 13. febr. 1674

 

Mads og Ingeborg ved vielse i 1683 (tror det skal være 19. juli, 2-tallet til presten er ganske fremtredende andre plasser)

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A01 (1679-1728), Forlovererklæringer 1683, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-13
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070920660422.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.