Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Nørbeck slekten i Trondheim mellom 1700 og 1850. Vilken relasjon har de til hverandre/opphav?

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Jeg har gjentatte ganger forsøk å finne sammenhengen mellom de ulike folkene i Trondheim som alle hadde Nørbeck som slektsnavn. Flere av disse er knyttet til skredderyrket, noe som gjør meg rimelig sikker på at der er en familiær sammenheng.

 

Jeg kan ta utgangspunkt i Jacob Nielsen Nørbæk, som skal være født i Trondheim ca 1712 og som løste borgerbrev som Mesterskredder 22.02.1740. Han døde i 1779 under en kullseiling på vei fra Surnadal trolig til Stangvik hvor han hadde slått seg ned.

 

Jeg har kontroll på hans ekteskap og barn.

 

Det skal likeledes ha vært en Christen Nielsen Nørbæk ca 1707-1782 som gikk skredderlære i Trondheim, men som dro (tilbake) til Danmark og slo seg ned på Damsgaard, Ovtrup.

 

Det kan tenkes at disse to var brødre.

 

Den 03.06.1776 tok skreddermester Lars Stabel en Lars Andreas Nørbæk som svend, men ham har jeg ikke funner mer om.

 

Peder A. Nørbæk ble skreddermester i Trondheim 17.09.1792  samme år som han giftet seg med Martha Olsdtr. Hoe (How/Hoff). Han dør i Trondheim 07.06.1811. Han fikk tre barn, som jeg ikke vet hvor ble av, Ove Andreas 1794, Ane Christine 1796 og Peder Christian.

Peder Nørbæk brukte ved et par anledninger etternavnet Andersen/Andreassen Nørbæk. Han var 37 år gammel i 1801.

 

Lorentze A. Nørbæk giftet seg 24.01.1799 med Abraham Lemich og forlover var Peder A. Nørbæk. Jeg er rimelig sikker på at disse to er søsken. Ved folketellingen i 1801 var Lorentze  30 år gammel.

 

Anna Nørbæk 25 år er tjenestepike i Standgaten i Trondheim i 1801. Jeg har ingen ytterligere informasjon om henne.

 

Andreas A. Nørbæk er skreddersvenn i Trondheim i 1801. Han er trolig identisk med gutten med samme navn som ble født 30.08.1779 i Trondheim av Anders/Andreas Nielsen og hustru Gunnhild Olsdtr. Havhesten. De kan være identisk med enkemann og enke med samme navn som giftet seg 09.07.1777 i Domkirken i Trondheim.

 

Andreas fikk en datter Serina Bergitha i nov 1804 utenom ekteskap med Ingeborg Anna Olsdtr. Stav i Melhus. Samme mann dukker opp i Bergen som Skarpskytter i 4de Jægerkompani og gifter seg 20.10.1811. Han skriver seg ved fler av barnedåpene som skreddersvend og har barn som får navn som Andreas og Gunilde.

 

 

Alle disse Nørbækene må ha en eller annen sammenheng, både hva navnet Nørbæk angår men også valg av yrke ser ut til å ha en samenheng. Tilfeldig sier kanskje noen, jeg tror ikke det.

 

Andreas Nielsen som døper en sønn Andreas Nørbæk i 1779 kan ha vært bror til Jacob og evt. Christen Nielsen Nørbæk.

 

Men jeg savner informasjon/beviser på at så er tilfelle.

 

Peder A. Nørbæk og Lorentze A Nørbæk var trolig søsken, men om de var i slekt med Andreas f.1779, så må det ha vært fra et tidligere ekteskap, jevnfør med opplysningen om at Andreas Nielsen var enkemann da han giftet seg i 1777.

 

Men hvor passer Anna og Lars Andreas Nørbæk inn i dette bildet, hvor kom de fra og hvor ble de av?

 

Jeg håper at noen som er godt bevandret uti kilder fra Trondheim kan hjelpe meg å finne ut av sammenhengen her. Kanskje der finnes noen skifter som kan bidra med ny informasjon.

 

Her er en lenke til tidligere debatter hvor navnet Nørbæk har vært involvert.

 

http://forum.arkivverket.no/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1

 

 

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

I skattemanntallet 1743 står oppført Jacop Nørdbeck som losjerende hos Peder Hemmingsen. Han underskriver Jacob Nørb(i)ech. Han er vel identisk med skredderen.

 

https://picasaweb.google.com/111827769429700679738/TrondheimSkattemanntall1743?authuser=0&feat=directlink#5951038678414422082

 

 

 

OBLIGASJON 16. 9.1748 Trondhjem Pantebok 6, 103
TIL :F1:Sophia :T3:salig :F2:Johan :E2:Hammond FRA :F1:Jacob :P1:Nielsen
:E1:Nørbech PÅ :T1:150 rd, MED :T1:pant i gård og grunn.
1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse
Eiendommens geografi, gate / plass etc. :
:O1:Eiendommen ligger i "Geitveiten".
Naboer:
:F1:Elias :P1:Olsen :T3:på den søndre og :F2:Christopher :P2:Nielsen
:T5:på den nordre side.
Tidligere referanse®:
:T1:Tidligere eier: :F1:Anders :P1:Jonsen.
Dok nr: 455 Registrert av: B. Gundersen

 

22. februar 1740 er han nevnt i rådstuerettprotokollen, er dette borgerskapet? Klarer ikke lese det.

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1738-1743, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31388/56/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505350434.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei Jørgen, og takk for innlegget ditt.. Da har jeg fått plassert hvor i Trondheim Jacob Nielsen Nørbeck slo seg ned da han stiftet familie.

Jeg klarer heller ikke å lese hva som står i protokollen, men datoen stemmer med det jeg tidligere har fått opplyst var dagen han løste borgerbrev som mesterskredder. Og jeg tror det er her det er sagt at han var født i byen, altså Trondheim.

 

Vi vet at hans far het Niels, men om det er fra ham Nørbæk navnet kom eller moren vet jeg ikke. Man antar at Niels Nørbæk var dansk av opprinnelse og videre har man antatt at Christen Nielsen Nørbæk og Jacob var brødre.

 

Jeg har altså ikke klart å knytte "min" Andreas Nørbæk f. 1779 til Jacob eller Christen. Men som nevnt så har de felles slektsnavn og valg av yrke.

 

Her er infoen jeg fikk vedr. Christen fra Mesterlaugets protokoller.

 

"Mesterskredder Erich Ellingsen innskrev den 14.02.1721 Christen Nielsen født i Jylland  for at han skulle gå i lære i 3 år."

 

Christen var gift andre gang med Anne Nielsdtr. Hvidberg 1738-1818 og med henne fikk han barna:

Niels 1760, Ingeborg Marie 1762, Niels Byrgeson 1763, Andreas Peter 1770, Thomas 1771, Christian 1774 og Friederick 1775 dette i henhold til skiftet etter Christen 04.08.1780.

 

Når det gjelder Jacob N. Nærbæk så var han gift to ganger. Først med Ingeborg Olsdtr. Hartmann 1709 - 1748 og med henne hadde han barna Gunhild 1741, Marthe 1742 - 1744 og Martha 1745.

 

Han ble gift andre gang i 1749 med Ane Margrethe Olsdtr. Øye ca 1720 - 1775 og med henne fikk han barna  Ingeborg Margrethe 1749 - 1749, Kristiane 1752 - 1752, Niels 1753, Kristiane Henrikke 1756, Jacob 1759 - 1836 Stangvik, etterslekt, Anne Margrethe 1760 og Ulrike 1763.

 

Trolig døde de fleste barna små, og det er kun Jacob man med sikkerhet vet har etterslekt. Jeg har dessverre så langt ikke funnet skifte etter Jacob Nielsen Nørbæk som omkom ved kullseiling på reise fra Surnadal 22.12.1779.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jacob Nielsen Nørbæk/Norbech er nevnt i rullene til  1ste Borgarkompani i 1745. Likeså er P.(eder) Norbech nevnt i de samme rullene til 2dre Borgerkompani i 1799.

 

Det faktum at Lars Andreas Nørbæk  som begynte som skreddersvenn i 1776 ikke er nevnt her betyr vel enten at han ikke har løst borgerbrev eller at han var død. Jeg har som nevnt ikke funnet annet om ham enn opplysninger fra skredderlaugets protokoller om når han begynte i lære.

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=mi16011710brg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Nedrud

I protokollen nevnt i innlegg nr. 1 står det: Jacob Nielsen Nørbech, som er føed her i byen og skredder.....osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk Rune for bekreftelsen. Det er det jeg har fått opplyst før, at han var født i Trondheim.

 

Det utelukker selvsagt ikke at faren kan ha vært dansk. Men selv om det hadde vært greit å finne svar på Jacobs opphav også, så er jeg lengt mer interessert i å finne svar på hvordan disse personene er i slekt med hverandre.

 

Denne Lars Andreas som begynte som skreddersvend i 1776 er ikke nevnt i Borgerregimentet's ruller 1799  ei heller har han løst borgerbrev. Jeg får begynne å tråle kirkebøkene mellom 1776 og 1801 blant døde i håp om å finne ham der.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Vi har altså fire personer , alle med etternavnet/Slektsnavnet Nørbæk/Norbech, som befinner seg i Trondheim på 1700 tallet og som alle velger skredderyrket.

 

1. Jacob Nielsen Nørbek ca. 1712 - 1779 som tok borgerbrev som mesterskredder 22.02.1740 etter å ha begynt i lære 18.04.1726 hos Skreddermester Alexander Lind. Eneste kjente opplevende barn var Jacob Jacobsen Nørbæk 1759-1836 med etterslekt på Stangvik.

 

2. Peder A. Nørbæk (Andreassen) født ca. 1764  død 1811 som løste Borgerbrev som Mesterskredder i Trondheim 17.09.1792. Gift og med 3 barn i 1801. Vet ikke når han ble innskrevet som svenn.

 

3. Lars Andreas Nørbæk som ble innskrevet som skreddersvend  03.06.1776 hos Skreddermester Lars Stabel. Lars Andreas har jeg ikke funnet igjen i andre kilder. Trolig født rundt 1760

 

4. Andreas A. Nørbæk født i Trondheim 1779 og som i 1801 er skreddersvend  hos Skreddermester Jacob Solberg og tydeligvis bor hos ham og hans familie. Andreas får et barn utenom ekteskap i 1804, og ved dåpen i Melhus er Karen Solberg blant fadderne. Dette er enten kona eller datter til Skreddermester Jacob Solberg. Andreas slo seg ned i Bergen hvor han ble gift og har stor etterslekt. Han er nevnt som skreddersvend ved flere av barnedåpene. Han har åpenbart ikke løst borgerbrev som Mesterskredder. Jeg vet ikke når Andreas ble innskrevet som svenn, men det har trolig skjedd en gang rundt midten av 1790 tallet.

 

De tre siste tilhører samme generasjon og kan være søsken/halvsøsken.

 

I tillegg til disse fire har vi også Lorentze A. Nørbæk som giftet seg i 1799 med Abraham Lemmich og med Peder A. Nørbæk som forlover.

 

Og tjenestepiken Anna Nørbæk som er 30 år i 1801.

 

Jeg undres på om det kan være mer å hente i Skreddermesterlaugets protokoller som visstnok skal befinne seg i Gunnerusbiblioteket i Trondheim. Men da er jeg i så fall avhengig av andre som evt. kan gjøre oppslag for meg.

 

Jeg prøver å lete i kirkebøkene fra Trondheim etter innføringer som kan gi meg flere opplysninger om denne slekten. Jeg har heller ikke funnet noen skifter. Etter hva jeg kan se er ikke Peder Nørbæk nevnt i registeret over skifter i Trondheim 1811.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Skiftedesignasjon for året 1776 nevner:

13. 1775: den 13 Julü begynt skifte efter afgl. Anne Margrethe Pedersdatter mæster skrædder Jacob Nørbechs hustrue. Sluttet 20 aug. 1776. 

De umyndige arvingene er sønnen Jacob Jacobsen Nørbech gl. 16 aar, datteren Anne Margrethe Pedersdatter gl. 13 aar.

Formynder leser jeg som forrige bøssemager Ole Findstad.

https://picasaweb.google.com/111827769429700679738/TrondheimSkifteekstrakter17711782#5934310037001670786

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

I følge opplysninger gitt av Peder A. Nørbæk i 1792 da han søkte om borgerbrev som mesterskredder var han født i byen. Da får jeg begynne å lete gjennom kirkebøkene igjen rundt 1765 +/- 3 år i håp om å finne ham døpt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk Erlend for opplysningen om umyndige arvinger i skifter etter Jacob Nielsen Nørbæk's andre hustru, Anne Margrethe Pedersdtr. Hun har riktignok tidligere vært nevnt som Olsdtr. Øye.

 

Det som er interessant er at det kun nevnes to umyndige barn (kan selvsagt være noen myndige) Jacob er grei, han var født i 1759 og slo seg altså ned på Stangvig. Ane Margrethe har jeg døpt  02.11.1760, så jeg antar at det må være henne, ellers må de ha fått ennå en datter rundt 1762/63.

 

Det som forundrer meg er imidlertid at datteren Ulrike som ble født i 1763, ikke er nevnt. For hvem er da den Ulrike Jacobsdtr. Nørbæk som får en sønn Sivert Andreas utenom ekteskap i Trondheim 21.08.1804?

 

Kan det tenkes man har skrevet feil i skiftet og at det er datteren Ulrike som er 13 år?

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Nå har jeg i flere timer lett i kirkebøkene i Trondheim, både Domkirken  og Vår Frue, etter spor av Nørbækene. Jeg finner ikke Peder A. Nørbæk født i noen av kirkesognene mellom 1760-1770. Jeg har lett blant døde i håp om å finne noe der, men det ser ut til at jeg stanger hodet i veggen her. Kanskje jeg bare skal legge denne saken til side en stund. Akkurat nå er jeg tom for ideer om hvor jeg kan lete etter de svarene jeg mangler.

 

Det eneste måtte være om jeg fikk noen til å ta turen innom Gunnerusbibliotekt for å sjekke Skreddermesterlaugets protokoller. Vi vet at Peder Andreassen Nørbæk fikk borgerbrev som mesterskredder i 1792, men vet ikke når han begynte i lære eller hos hvem.

 

Det samme gjelder Andreas Nørbæk f. 1779 som er skreddersvenn hos Jacob Solberg. Han må ha begynt i lære rundt 1794. Og det samme gjelder denne Lars Andreas Nørbæk som begynte i lære i 1776. Fullførte han utdannelsen, hvor ble det så av ham? Det får vel i så fall bli et annet tema.

 

I tillegg har vi også Lorentze Andreasdtr. Nørbæk og Anna Nørbæk som begge er født rundt 1770.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg fant skiftet etter Jacob Nielsen Nørbæk's første hustru, Ingeborg Olsdtr. Hartmann. Skiftet er påbegynt 15.08.1748.

Så vidt jeg kan se er det bare enkemannen og datteren Gunnil 7 år, som nevnes som etterlatte. Om noen ser dette og evt. kommer frem til noe annet setter jeg pris på en tilbakemelding.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 14a (3A 0016), 1747-1751, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Fol. 1-418. Med register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25092/127/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090204330567.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det ser ikke ut til at jeg kommer noe nærmere svar på mine spørsmål i denne omgang.

 

Jeg limer inn opplysningene jeg fikk vedr. Skreddermesterlaugets Protokoller som ligger i Gunnerusbiblioteket.

 

 

Skræddermæsterlaugets møteprotokoll 1700-1840:-Nemnd 12. sept. 1792 - laugssamling i Svend Rønnings Huus: '...samling for at indskrive Peder Nørbech til mæster i Lauget. Peder Nørbech fremstillede sig for aaben lagde og begræende(?) at man [ein rar krusidull] indskreved som mæster til den enda har han og Pen 3. Septbr. [... ... ...] lærebrev af 25. Juni 1787 [... ... ...]-

 

1796: Jacob Soelberg vert vald til Oldermann i lauget.-Peder er med i laugsmøte 10. okt. 1805, melde fråfall til møte 11. novbr. 1806, med i møte 23. septbr. 1808.Eg finn ikkje Andreas Nørbech i møteprotokollen for 1700-1840.På baksida av fyrste bladet i protokollen står 21 namn - førarane av protokollen? (Oldermenn er det ikkje, for Solberg står ikkje mellom dei). Ein 'Jacob Nørbech' står som nr. 4.

 

Skreddermesterlaugets Svennebok:1776 3te Juny Lod Mæster Lars Stabel indskrive LønneDræng til Svend Lars Andreas Nørbech [...]Ao 1787 den 25 Juni lod Mæster Sven Rønning inskrive en lønne dræng ved navn Peter Andræsen Nørbech.

 

1803 Debr. 10de til mig som Oldermand melte sig Munsieurs Andreas Nørbæk for at forfærdige sin svende[...] [signert:] Trondhjem ut supra; Mathias Knoph, LPStabell, Petter Lindholm

 

Skreddermesterlaugets Drengebok:1751, 30. september: skriv 'Jacob Nørbæch' ut ein dreng; 'Esten S(p/k)...ends...en' (særs utydeleg dette etternamnet)1761, 12. juni: 'Jacob Nørbech' tek 'Rasmus Johan[nes]sen Lub' til dreng.1786, 26 juni; Lod mæster Laars Staabel ud skrive en lærre dræng ved navn, Peder Andersen Nørbech som Rigtig haver udstaaet Sine lærene(?) aar efter Contractens indhold / -Testerer som Oldemand, Aage Lycke.

 

 

 

Selv om dette ikke gir så mange svar, så får vi her en bekreftelse på at Peder Nørbæk som ble mesterskredder i 1792 skrev seg med farsnavnet Andreassen/Andersen i 1787 da han begynte som svenn. Videre får vi vite at Andreas Nørbæk (som senere skriver seg som Andreassen Nørbæk) fullførte sitt svennebrev 10.12.1803.Men jeg er dessverre ikke nærmere et evt. felles opphav ei heller vet jeg mer om denne Lars Andreas.

 

 

Om noen skulle snuble over opplysninger om Nørbækene i Trondheim på 1700 og begynnelsen av 1800 tallet mens man leter etter andre ting, er meg svært interessert i de opplysningene.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.