Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Sorenskrivar Haakon Hasberg Breien (1864-1942) - kona Anja - huslyden deira?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

I tidsrommet frå 1908 til 1915 var Haakon Breien sorenskrivar i indre Sogn med bustad i skrivargarden i Solvorn, Hafslo.  Eg har bra med opplysningar om han og kona Anja og ogso ein del på borni deira, men detaljar manglar...

 

Her kjem ein status:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Haakon Hasberg Michaelson Breien, frå Christiania (Oslo), var son av overrettssakførar og brukseigar Michael Andreas Hammer Hansson Breien i Christiania, opphavleg frå Hauger på Jevnaker, og kona Johanne Christiane Wilhelmine Elisabeth Abrahamsdotter Borch frå Kongsberg og f. på Jevnaker 8.7.1864.  Han gifte seg på Eidsvoll 18.5.1893 med Andrea, kjend som Anja Hansdotter Landstad frå Eidsvoll.  Ho var dotter av sokneprest og prost Hans Hansson Landstad på Eidsvoll, opphavleg frå Kviteseid, og kona Anna Martha Marie Johnsdotter Aamodt frå Glemmen, men f. i Klæbu 1.10.1866 og dels oppvaksi i Hå på Jæren.

Haakon Breien vart student i 1881 og tok cand.jur. i 1885.  Han var sidan sorenskrivarfullmektig og frå 1888 tilsett i Justisdepartementet.  I 1891 var han konstituert sorenskrivar på Ringerike, medan han frå 1892 og fram til 1908 var han protokollsekretær i høgsterett og budde i Christiania (Oslo).

Men 25.2.1908 vart Haakon Breien utnemnd til sorenskrivar i Indre Sogn.  Han flytte på same tidi med huslyden sin til Christianeslyst og budde her fram til 1915.  Ogso Haakon Breien var desse åri meddommar i lagmannsretten i Bergen.

Hausten 1915 flytte Haakon Breien med huslyden sin attende til Christiania (Oslo) der han same året vart utnemnd til assessor i overretten og i 1916 til rettsjustitiarius same staden.  Frå 1921 var han assessor i høgsterett.  Han d. i Oslo 21.10.1942, medan Anja Breien d. same staden 2.4.1954.

Haakon og Anja fekk sju born i lag:

 1. Michael Andreas Hammer Haakonson Breien, f. i Christiania 22.3.1894, d. i Christiania 22.5.1903.

 2. Thor Abraham Hesselberg Haakonson Breien, f. i Christiania 9.2.1899,

Thor Breien flytte i 1915 med foreldri sine attende til Christiania og gifte seg i Oslo

 

##### (vigselsdatoen hans? – kring 1940?)

 

med Helene Marie, kjend som Gynken Gabrielsdotter Finne frå Stavanger, f. i Stavanger 26.6.1906.  Thor var jurist og arbeidde som lagdommar, medan Gynken var kostymearbeidar og barnebokforfattar.  Dei vart buande i Oslo der Thor d. 18.12.1973.  Gynken Breien d. same staden 30.1.1984.  Dei var barnlause.

 3. Else Anna Johanne Haakonsdotter Breien, f. i Christiania 29.1.1900,

Else Breien flytte òg med foreldri i 1915 attende til Christiania (Oslo) der ho arbeidde som arkitektassistent og sidan som sjukepleiar.  Ho budde i Oslo som yrkesaktiv, men flytte som pensjonist til Kvam i Gudbrandsdalen.  Ho d. i Oslo 25.8.1981, ugift.

 4. Liv Ingeborg Haakonsdotter Breien, f. i Christiania 2.10.1901,

Liv Breien flytte likeins med foreldri sine attende til Christiania i 1915 og gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli hennar?)

 

med Gunnar Hansson Benestad frå Kristiansand, f. på Timenes i Randøsund, Oddernes 27.7.1903.  Liv var sjukepleiar, medan Gunnar var sjukehuslækjar i Oslo frå kring 1930 til han i 1945 vart assisterande overlækjar ved sjukehuset i Haugesund.  I 1970 flytte dei som pensjonistar tiul Oslo der Gunnar d. 29.12.1978.  Liv Benestad d. på Nordstrand i Oslo 1.6.1999. 

 

##### (talet på søner og døtrer?)

 

 5. Hans Landstad Borch Haakonson Breien, f. i Christiania 11.3.1904,

Hans Breien flytte attende til Christiania (Oslo) med foreldri sine i 1915 og gifte seg første gongen i Oslo

 

##### (dato for første vigsli hans?)

 

1937 med Dagmar Petersdotter Munch-Søegaard frå

 

##### (kvar oppvaksi – Norheimsund til 1916 og so ??)

 

f. på Sandven i Kvam, Hordaland 5.5.1904.  Dagmar var butikkdame, og ho og Hans budde i Oslo, der ho d. 3.7.1986. 

 

##### (sjekka at ho døydde i Oslo?)

 

Men dei vart skilde i 1949, og Hans gifte seg

 

##### (dato og stad for andre vigsli hans?)

 

1967 att med Randi

 

##### (fleire namn? – førenamnet til far hennar? – jentenamn?)

 

Borgen frå

 

##### (kvar var ho oppvaksi?)

 

##### (dato og stad for fødsli hennar? – er det ho som ligg på Vestre gravlund – fødd 28.1.1915 og avlidi 20.10.1994?)

 

Hans var ei tid sveisar, men vart sidan forfattar og kunstmålar, medan Randi var

 

##### (yrket hennar?)

 

Dei budde òg i Oslo, men vart skilde i 1972.  Hans Breien d. i Oslo 17.11.1991, medan Randi Borgen d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Randi hadde

 

##### (kor mange søner og døtrer?)

 

frå første ekteskapet sitt, medan Hans Breien hadde ei dotter frå første ekteskapet hans.

 

 6. Magnus Brostrup Landstad Haakonson Breien, f. i Christiania 13.10.1905,

Magnus Breien flytte òg med foreldriattende til Christiania i 1915 og gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli hans?)

 

med Ragnhild

 

##### (fleire førenamn?)

 

Jensdotter Holmboe frå Oslo, f. i Verdalen 11.8.1909.  Magnus var disponent for ein kjemisk fabrikk,

 

##### (kan henda sivilingenioør innan kjemi? – andre yrke?)

 

og han og Ragnhild budde levetidi ut i Oslo der Magnus d.

 

##### (dødsstad Oslo?)

 

9.5.1981.  Ragnhild Breien d. same staden

 

##### (dødsstad Oslo?)

 

17.12.1990.

 

##### (talet på søner og døtrer?)

 

 7. Karen Tank Anker Haakonsdotter Breien, f. i Christiania 24.4.1907,

Karen Breien flytte likeins i 1915 attende til Christiania med foreldri sine og gifte seg

 

##### (vigselsstaden?)

 

11.5.1935 med Jacob Georg Fredrik, kjend som Georg Johannesson Hygen frå Oslo,

 

##### (sjekka at han var oppvaksen der?)

 

f. i Christiania 6.8.1908.  Karen var utdanna botanikar og arbeidde nokre år som konservator ved den botaniske hagen i Oslo, medan Georg var universitets- og høgskuleprofessor i botanikk.  Dei budde i Oslo der Karen d.

 

##### (dødsstad Oslo?)

 

12.10.1988.  Georg Hygen d. same staden

 

##### (dødsstad Oslo?)

 

13.12.1994. 

 

##### (talet på søner og døtrer?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar og bukkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan bidra til å fylla dei resterande hòli innan denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen
Carsten Schanche

Iflg. studentbiografien til Thor Breien, ble han gift 18-5-1939.

 

Gunnar Benestad ble iflg. Norges Læger gift med Liv i 1939 og de hadde 2 sønner og 1 datter. Han hadde fra et tidligere oppløst ekteskap 1 sønn og 2 døtre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Studentene fra 1922, utgitt 1951:

 

Hans Landstad Borch Breien. Oslo, f. V. Aker 11-3-1904. Gift med Dagmar Munch-Søegaard, f. 5-5-1904, dtr. av lege Peter M-S. og Olufa Knudsen. 1 datter.

 

Mislykket jur. studium. Treiders Handelsskole, 6 mndr. Horten tekniske skole. I et par år jobber som selger og kontormann. Fra 1932-37 i lære og senere sveiser ved Oslo Sveisebedrift. 1937 til høsten 1938: Ved Hønefoss Karosserifabrikk. Sveiser og sveisekontrollør ved Norsk Elektrisk & Brown Boveri 1938-39. Lærer i sveising ved Aker Fag- og Forskole 1939-46.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Studentene fra 1926, utgitt 1951:

 

Georg Hygen, førsteamanuensis, Oslo. Født 6-8-08, Oslo, sønn av domprost Johannes H. og Borghild Dahl. Gift 1935 med cand. real. Karen Breien. 1 sønn og 1 datter.

 

Matematisk-naturvitenskapelig embedseks. 1933. Studieopphold Jena 1934/35. - Vitensk.ass. ved Bergens Museums Botaniske laboratorium 1935. Do. ved Universitetets botaniske laboratorium Blindern 1940. 1941 Universitetsstipendiat. 1946 amanuensis. 1948 første amanuensis samme sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Kjetil Berg

Jeg vet ikke sikkert, men dette minner om slekten som finnes i boken "En Ringeriksslekt" skrevet av H. Breien i 1930 årene. Har også kommet en oppfølger til denne boken, som tar for seg slekten oppover mot i dag.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan Arthur Hansen

Gunnar og Liv Benestad hadde en datter - Eline Maria bosatt i Haugesund i 1968.

Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Dagmar Breien ligger gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo: 

 

http://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/836

 

Gravstedet til Thor og Helene Marie Breien: 

 

http://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11281

 

Gravstedet til Hans Landstad B. Breien:

 

http://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11282

 

Den potensielle Randi Borgen:

http://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/135480

 

 

Grethe 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Jacob Georg Fredrik Hygen i f.t. 1910: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036392078577

 

I 1916 ser jeg H. H. Breien har adresse Strømmen:

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Adressebok, Bok , 1916-1916, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 38. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49249/339/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-db10061111166488.jpg

 

I 1927 bodde han på Nordstrand:

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Adressebok, Bok , 1927-1927, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 49. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49259/222/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-db10061111159752.jpg

 

 

 


 7. Karen Tank Anker Haakonsdotter Breien, f. i Christiania 24.4.1907,

Karen Breien flytte likeins i 1915 attende til Christiania med foreldri sine og gifte seg

 

##### (vigselsstaden?)

 

11.5.1935 med Jacob Georg Fredrik, kjend som Georg Johannesson Hygen frå Oslo,

Oslo fylke, Nordstrand, Lysningsprotokoll nr. 2 (1935-1950), Lysninger 1935, side 3. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3348&idx_id=3348&uid=ny&idx_side=-6
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060328070165.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hans Landstad Borch Haakonson Breien, f. i Christiania 11.3.1904,

Hans Breien flytte attende til Christiania (Oslo) med foreldri sine i 1915 og gifte seg første gongen i Oslo

 

##### (dato for første vigsli hans?)

 

1937 med Dagmar Petersdotter Munch-Søegaard frå

 
De ble gift 04.11.1937 - se høyre side:
Oslo fylke, Oslo byfogd, Vigselsbok (borgerlig) nr. II 28 (1937-1937), Borgerlig viede 1937, side 98b-99a. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=50933&idx_id=50933&uid=ny&idx_side=-200
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20110302390610.jpg
 
Ser at de foreldre til filmregissøren Anja Breien: http://nbl.snl.no/Anja_Breien.
Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Liv Ingeborg Haakonsdotter Breien, f. i Christiania 2.10.1901,

Liv Breien flytte likeins med foreldri sine attende til Christiania i 1915 og gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli hennar?)

 

med Gunnar Hansson Benestad frå Kristiansand,

Oslo fylke, Nordstrand, Lysningsprotokoll nr. 2 (1935-1950), Lysninger 1939, side 43. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3348&idx_id=3348&uid=ny&idx_side=-46
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060328070205.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

I 1916 hadde altså Haakon Breien adresse Strømmen. Seinere bodde han på Nordstrand. Nordstrand menighet ble skilt ut fra Østre Aker menighet som eget prestegjeld ved kgl. res. 18.05.1906. Fra 1. januar 1948 ble Aker slått sammen med Oslo. Jeg ble litt usikker på dette med at familien Breien flyttet tilbake til Kristiania, men her får andre komme inn med kommentarer, hvis jeg er litt på bærtur...!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Magnus Brostrup Landstad Haakonson Breien, f. i Christiania 13.10.1905,

Magnus Breien flytte òg med foreldriattende til Christiania i 1915 og gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli hans?)

 

med Ragnhild

 

##### (fleire førenamn?)

 

Jensdotter Holmboe frå Oslo, f. i Verdalen 11.8.1909.  Magnus var disponent for ein kjemisk fabrikk

 

##### (kan henda sivilingenioør innan kjemi? – andre yrke?

 

Ser at kona Ragnhild bodde i Borre i 1910, og at moren hennes var enke: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036497001159

 

I adressebok for Oslo 1960-1961 ser jeg at Magnus er innført som Brostrup Breien, disponent (A/S Den kemiske Fabrik Norden), Dr. Holms vei (ligger på Holmenkollen). Kan det være her han jobbet? http://bildebaser.deichman.no/items/show/33732

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Adressebok, Bok , 1960-1961, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 82. årgang, bind 1. Demontert eksemplar, Riksarkivet

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49298/222/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-db10061211139652.jpg

 

I 1940 bodde Borstrup Breien, salgssjef (Kem. Fabr. Norden) i Niels Juelsgate 26b.

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Adressebok, Bok , 1940-1940, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 62. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39920/272/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-db10061103336086.jpg

 

Han hadde samme adresse i 1934, og var da assistent i Kem. Fabr. Norden ifølge adresseboka for dette året. Undres på om han var gift på dette tidspunktet. Han var født i 1905 og i 1934 var han 29 år gammel. Bostrup Breien her nevnt i denne dagboka som jeg fant på nettet: http://www.peterwieland.com/pdf/dagbok.pdf

 

Jeg tror kanskje det jeg, Lars, at en kommunal folketelling i Byarkivet i Oslo kunne gitt svar på om Brostrup Breien var gift på 1930-tallet og om han hadde barn.... Et søk på Niels Juelsgate 26b kunne kanskje gitt et svar. 

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Leif, Carsten, Odd Kjetil, Johan Arthur og Grethe for mange spennande og nyttige innlegg!  Diverre er dette emnet vorte liggjande altfor lengje, men no har eg gått igjennom heile saki, ogso opplysningar som er innkomne direkte om Brostrup Breien og ekteskapet hans, og det er etter kvart ikkje so mykje som no manglar til eg er fullt nøgd!

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Haakon Hasberg Michaelson Breien, frå Christiania (Oslo), var son av overrettssakførar og brukseigar Michael Andreas Hammer Hansson Breien i Christiania, opphavleg frå Hauger på Jevnaker, og kona Johanne Christiane Wilhelmine Elisabeth Abrahamsdotter Borch frå Kongsberg og f. på Jevnaker 8.7.1864.  Han gifte seg på Eidsvoll 18.5.1893 med Andrea, kjend som Anja Hansdotter Landstad frå Eidsvoll.  Ho var dotter av sokneprest og prost Hans Hansson Landstad på Eidsvoll, opphavleg frå Kviteseid, og kona Anna Martha Marie Johnsdotter Aamodt frå Glemmen, men f. i Klæbu 1.10.1866 og dels oppvaksi i Hå på Jæren.

Haakon Breien vart student i 1881 og tok cand.jur. i 1885.  Han var sidan sorenskrivarfullmektig og frå 1888 tilsett i Justisdepartementet.  I 1891 var han konstituert sorenskrivar på Ringerike, medan han frå 1892 og fram til 1908 var han protokollsekretær i høgsterett og budde i Christiania (Oslo).

Men 25.2.1908 vart Haakon Breien utnemnd til sorenskrivar i Indre Sogn.  Han flytte på same tidi med huslyden sin til Christianeslyst og budde her fram til 1915.  Ogso Haakon Breien var desse åri meddommar i lagmannsretten i Bergen.

Hausten 1915 flytte Haakon Breien med huslyden sin attende til Christiania (Oslo) der han same året vart utnemnd til assessor i overretten og i 1916 til rettsjustitiarius same staden.  Frå 1921 var han assessor i høgsterett.  Han d. i Oslo 21.10.1942, medan Anja Breien d. same staden 2.4.1954.

Haakon og Anja fekk sju born i lag:

 1. Michael Andreas Hammer Haakonson Breien, f. i Christiania 22.3.1894, d. i Christiania 22.5.1903.

 2. Thor Abraham Hesselberg Haakonson Breien, f. i Christiania 9.2.1899,

Thor Breien flytte i 1915 med foreldri sine attende til Christiania og gifte seg i Oslo 18.5.1939 med Helene Marie, kjend som Gynken Gabrielsdotter Finne frå Stavanger, f. i Stavanger 26.6.1906.  Thor var jurist og arbeidde som lagdommar, medan Gynken var kostymearbeidar og barnebokforfattar.  Dei vart buande i Oslo der Thor d. 18.12.1973.  Gynken Breien d. same staden 30.1.1984.  Dei var barnlause.

 3. Else Anna Johanne Haakonsdotter Breien, f. i Christiania 29.1.1900,

Else Breien flytte òg med foreldri i 1915 attende til Christiania (Oslo) der ho arbeidde som arkitektassistent og sidan som sjukepleiar.  Ho budde i Oslo som yrkesaktiv, men flytte som pensjonist til Kvam i Gudbrandsdalen.  Ho d. i Oslo 25.8.1981, ugift.

 4. Liv Ingeborg Haakonsdotter Breien, f. i Christiania 2.10.1901,

Liv Breien flytte likeins med foreldri sine attende til Christiania i 1915 og gifte seg i Oslo 30.9.1939 med Gunnar Hansson Benestad frå Kristiansand, f. på Timenes i Randøsund, Oddernes 27.7.1903.  Han hadde vore gift før, men var skild.  Liv var sjukepleiar, medan Gunnar var sjukehuslækjar i Oslo frå kring 1930 til han i 1945 vart assisterande overlækjar ved sjukehuset i Haugesund.  I 1970 flytte dei som pensjonistar til Oslo der Gunnar d. 29.12.1978.  Liv Benestad d. på Nordstrand i Oslo 1.6.1999.  Dei fekk tre born i lag, men Gunnar hadde òg tre born frå første ekteskapet sitt.

 5. Hans Landstad Borch Haakonson Breien, f. i Christiania 11.3.1904,

Hans Breien flytte attende til Christiania (Oslo) med foreldri sine i 1915 og gifte seg første gongen hjå byfogden i Oslo 4.11.1937 med Dagmar Petersdotter Munch-Søegaard frå Skien, f. på Sandven i Kvam, Hordaland 5.5.1904.  Dagmar var butikkdame, og ho og Hans budde i Oslo, der ho d. på eit sjukehus 3.7.1986.  Men dei vart skilde i 1949, og Hans gifte seg

 

##### (dato og stad for andre vigsli hans?)

 

1967 att med Randi

 

##### (fleire namn? – førenamnet til far hennar?)

 

Borgen, f. Grieg, opphavleg frå

 

##### (kvar var ho oppvaksi?)

 

28.1.1915.  Ho hadde vore gift to gonger før.  Hans var sveisar, men vart sidan forfattar og kunstmålar, medan Randi var formingslærar. 

 

##### (yrket hennar? – kunst- og handverkslærar?)

 

Dei budde òg i Oslo, men vart skilde i 1972.  Hans Breien d. i Oslo 17.11.1991, medan Randi Borgen d.

 

##### (dødsstaden hennar?)

 

20.10.1994.  Randi hadde ein son frå eit tidlegare ekteskap, medan Hans Breien hadde ei dotter, som var frå første ekteskapet hans.

 6. Magnus Brostrup Landstad, kjend som Brostrup Haakonson Breien, f. i Christiania 13.10.1905,

Brostrup Breien flytte òg med foreldri attende til Christiania i 1915 og gifte seg i Uranienborg kyrkje i Oslo 8.4.1933 med Ragnhild Jensdotter Holmboe frå Oslo, f. i Verdalen 11.8.1909.  Brostrup arbeidde i mange år innan kjemisk industri, først som kontorsjef og sidan som disponent.  Han og Ragnhild budde levetidi ut i Oslo der Brostrup d. 9.5.1981.  Ragnhild Breien d. på ein sjukeheim same staden 17.12.1990.  Dei fekk tre døtrer i lag.

 7. Karen Tank Anker Haakonsdotter Breien, f. i Christiania 24.4.1907,

Karen Breien flytte likeins i 1915 attende til Christiania med foreldri sine og gifte seg i Oslo 11.5.1935 med Jacob Georg Fredrik, kjend som Georg Johannesson Hygen frå Oslo, f. i Christiania 6.8.1908.  Karen var utdanna botanikar og arbeidde nokre år som konservator ved den botaniske hagen i Oslo, medan Georg var universitets- og høgskuleprofessor i botanikk.  Dei budde i Oslo der Karen d. 12.10.1988.  Georg Hygen d. same staden 13.12.1994.  Dei fekk to born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for godt teamarbeid som har gjort dette manuskriptet mogeleg og vonar på at ogso dei siste detaljane dukker opp...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.